บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่ • ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/5028
[INDIA-406] เจาะลึกไหว้พระพิฆเนศ เมืองปูเน่ เมืองต้นกำเนิดพระพิฆเนศ
วัดศรีบัลลาเลศวา วัดศรีวรัถวินายัก วัดศรีจินดามณี วัดศรีโมเรศวา วัดศรีสิทธิวินายัก
วัดศรีมหาคณปติ วัดศรีวิฆเนศวา วัดศรีคีรีจัตมา
องค์ทัคฑูเสฐ วัดสิทธิวินายัก มุมไบ
(พักโรงแรมเมืองปูเน่ 3 คืน ระดับ 4 ดาว)
• โอเชี่ยนสไมล์ ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมเส้นทางไหว้พระพิฆเนศ 10 วัด ณ เมืองปูเน่ และ มุมไบ ประเทศอินเดีย โดยจัดโปรแกรมไหว้พระพิฆเนศที่เกิดขึ้นเองครบทั้ง 8 วัด และแถมด้วยไปไหว้ องค์ทัคฑูเสฐ (Dugdusheth) พระพิฆเนศประจำเมืองปูเน่ พระพิฆเนศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก รวมทั้ง องค์สิทธิวินายัก วัดสิทธิวินายัก (SIDDHIVINAYAK) วัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมุมไบ โดยทีมงานมัคคุเทศก์ชำนาญงาน โรงแรมที่พักระดับมาตรฐานครับ
• เมืองปูเน่ ประเทศอินเดีย เป็นเมืองแห่งพระพิฆเนศและมีพระพิฆเนศที่เกิดขึ้นมาเองอย่างน่าอัศจรรย์ถึง 8 แห่ง คนอินเดียนิยมมาไหว้ขอพรกันและเชื่อกันว่าถ้ามาไหว้ขอพรพระพิฆเนศองค์ต้นกำเนิดทั้งให้ครบ 8 แห่งแล้ว ชีวิตก็มีความเจริญก้าวหน้า การค้าขายก็เจริญรุ่งเรือง เกิดความสิริมงคลในชีวิต ซึ่งแต่ละปางแต่ละเมืองก็จะให้พรที่แตกต่างกัน ตามที่เชื่อกันว่า "พระพิฆเนศ มหาเทพแห่งความสำเร็จ"
• พระพิฆเนศ ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ มี 8 สถานที่ 8 ปาง
1.องค์ศรีบัลลาเลศวา วัดศรีบัลลาเลศวา (Sri Ballaleshwar) เมืองปาลี เชื่อกันว่าจะได้รับพรทุกๆอย่างที่ขอจากองค์พระพิฆเนศ
2.องค์ศรีวรัถวินายัก วัดศรีวรัถวินายัก (Sri Varad Vinayak) เมืองมาฮัท เชื่อกันว่าจะทำให้หายป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงและทำให้สุขภาพแข็งแรง
3.องค์ศรีมหาคณปติ วัดศรีมหาคณปติ (Sri Mahaganapati) เมืองรันยันกาวน์ Ranjangoan เชื่อกันว่าจะทำให้มีอำนาจยิ่งใหญ่ สามารถพิชิตสิ่งไม่ดีและอุปสรรคทั้งหลายได้สำเร็จ
4.องค์ศรีโมเรศววา วัดศรีโมเรศวา (Sri Moreshwar) เมืองโมเรกาวน์ เชื่อกันว่าทำให้ชีวิตปราศจากอุปสรรคและอันตรายใดๆทั้งปวง
5.องค์ศรีคีรีจัตมา วัดศรีคีรีจัตมา (Sri Girijatmaj) เมืองเลนยาดรี Lenyadri เชื่อกันว่าจะขอบุตรได้และจะได้บุตรที่ดีมีปัญญาหลักแหลม
6.องค์ศรีวิฆเนศวา วัดศรีวิฆเนศวา (Sri Vighneshwar) เมืองโอซาร์ Ozhar เชื่อกันว่าผู้ขจัดอุปสรรคและภยันตราย ทำงานได้สำเร็จราบรื่น ไร้อุปสรรค
7.องค์ศรีจินดามณี วัดศรีจินดามณี (Sri Chintamani) เมืองเธอูร์ Theur เชื่อกันว่าจะสมหวังดังได้อธิษฐานต่อลูกแก้วจินดามณี
8.องค์ศรีสิทธิวินายัก วัดศรีสิทธิวินายัก (Sri Siddhivinayak) เมืองสิทธิเทก Siddhatek เชื่อกันว่าจะประสบความสำเร็จในเรื่องงานทุกประการ
• พิเศษอีก 2 วัด
1.องค์สิทธิวินายัก วัดสิทธิวินายัก (Siddhivinayak) เมืองมุมไบ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมุมไบ
2.องค์ทัคฑูเสฐ (Dugdusheth) พระพิฆเนศประจำเมืองปูเน่ พระพิฆเนศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก
• ข้อมูลการเตรียมตัวก่อนเดินทาง
• เวลา : เวลาในประเทศอินเดีย ช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง
• ภาษา : ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น
• ไฟฟ้า : 220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
• ระบบเงินตรา : สกุลเงินของอินเดียคือ รูปี (อัตราแลกเปลี่ยน 100.-บาท ได้ประมาณ 130 รูปี)
• น้ำหนักกระเป๋า : น้ำหนักสัมภาระคนละ 20 กิโลกรัม

รายละเอียดโปรแกรม
ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ
วัดศรีบัลลาเลศวา เมืองปาลี
ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ
วัดศรีบัลลาเลศวา เมืองปาลี
ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ
วัดศรีวรัถวินายัก เมืองมาฮัท
ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ
วัดศรีจินดามณี เมืองTheur
ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ
วัดศรีจินดามณี เมืองTheur
ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ
วัดศรีโมเรศวา เมืองMorgaon
ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ
วัดศรีโมเรศวา เมืองMorgaon
ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ
วัดศรีสิทธิวินายัก เมืองSiddhatek
ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ
ของฝากที่วัดศรีสิทธิวินายัก
ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ
วัดศรีมหาคณปติ
ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ
วัดศรีมหาคณปติ
ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ
วัดศรีวิฆเนศวา เมืองโอซาร์
ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ
วัดศรีวิฆเนศวา เมืองโอซาร์
ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ
วัดศรีคีรีจัตมา เมืองเลนยาตรี
ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ
วัดศรีคีรีจัตมา เมืองเลนยาตรี
• โปรแกรมการเดินทาง
• ออกเดินทางวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2561 (ราคาท่านละ 32,995.-บาท...เปิดจองแล้ว)
• ออกเดินทางวันที่ 20 - 24 ตุลาคม 2561 (ราคาท่านละ 34,995.-บาท..เปิดจองแล้ว)
• ออกเดินทางวันที่ 7 - 11 ธันวาคม 2561 (ราคาท่านละ 34,995.-บาท..เปิดจองแล้ว)
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - มหานครมุมไบ - ปูเน่ องค์ทัคฑูเสฐ
04.00 น.   พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 แถว P เคาน์เตอร์ สายการบิน JET AIRWAYS เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง (แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่อง เพราะเจ้าหน้าที่อินเดียตรวจค่อนข้างละเอียด เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา แนะนำให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้น)
06.25 น.   ออกเดินทางสู่ มหานครมุมไบ (บอมเบย์) ประเทศอินเดีย โดยเที่ยวบินที่ 9W61 (บนเครื่องมีบริการอาหาร ใช้เวลาบิน 4.30 ชั่วโมง)
09.25 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานมุมไบ หรือชื่อเดิม “บอมเบย์” เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการพาณิชย์ของอินเดียโอบล้อมด้วยทะเลอาระเบียน มุมไบเป็นที่รู้จักในฐานะเป็นฮอลลิวูดของอินเดียที่เรียกกันว่าบอลลีวูดมีอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นศูนย์รวมความศรัทธาและความเชื่อรวมถึงวัฒนธรรมอันหลากหลาย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ภัตตาคาร เวลาอินเดียช้ากว่าไทย 1.30 ชั่วโมง
11.30 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่  เมืองปูเน่ เป็นเมืองเก่าแก่และเมืองที่สำคัญทางวัฒนธรรมของอินเดียมาตั้งแต่ในมัยโบราณและชาวอินเดียเชื่อกันว่า เมืองปูเนแห่งนี้เป็นเมืองแห่งพระพิฆเนศ นั้นก็คือปาฎิหารการเกิดขึ้นของพระพิฆเนศที่อยู่ในเมืองเล็กๆรอบเมืองปูเนถึง 8 ปาง ซึ่งเป็นพระพิฆเนศที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ "เมืองปูเนจึงเป็นเมืองเส้นทางมหายาตราสักการะพระพิฆเนศองค์มหาเทพแห่งความสำเร็จ" เมืองปูเน ปัจจุบันตั้งอยู่ในรัฐมหาราษฎร์ เป็นเมืองที่ทันสมัย เป็นศูนย์กลางของการศึกษา มีมหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีต่างๆ มีการคมนาคมส่งขนส่งที่ดีเชื่อมต่อกับเมืองใหญ่ๆมากมาย ถึง เมืองปูเน่ นำท่านสักการะ องค์ทัคฑูเสฐ (Dugdusheth) พระพิฆเนศประจำเมืองปูเน่ องค์พระพิฆเนศมีการประดับประดาด้วยเครื่องประดับที่ทำจากทองคำและเพชรนิลจินดาทั่วทั้งองค์ จนได้รับการกล่าวถึงว่าเป็น "พระพิฆเนศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก"
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารให้ท่านพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พัก PRIDE HOTEL เมืองปูเน่ หรือระดับ 4 ดาว)
วันสอง : วัดศรีบัลลาเลศวา เมืองปาลี - วัดศรีวรัถวินายัก เมืองมาฮัท - วัดศรีโมเรศวา เมืองโมเรกาวน์
07.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดศรีบัลลาเลศวา (Sri Ballaleshwar) เมืองปาลี เชื่อกันว่าถ้ามาสักการะพระพิฆเนศที่วัดศรีบัลลาเลศวาแล้ว จะได้รับพรทุกๆอย่างที่ขอจากองค์มหาเทพ ตามตำนานเล่าว่า เด็กน้อยนามบัลลาอาศัยอยู่ในเมืองปาลี ได้สักการะก้อนหินที่ตนเชื่อว่าเป็นรูปของพระพิฆเนศด้วยใจศรัทธาอย่างแรงกล้า พระพิฆเนศจึงได้เนรมิตพระศรีบัลลาเลศวาให้เกิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้ จึงเชื่อกันว่าผู้ที่มาสักการะองค์พระพิฆเนศด้วยใจศรัทธาจะได้รับพรจากพระองค์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดศรีวรัถวินายัก (Sri Varad Vinayak) เมืองมาฮัท เชื่อกันว่าถ้ามาสักการะพระพิฆเนศที่วัดศรีวรัถวินายักแล้ว จะทำให้หายป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงและทำให้สุขภาพแข็งแรง ซึ่งมาจากตำนานว่า พ่อของเด็กน้อยบัลลาเคยล่วงเกินพระพิฆเนศไว้จึงต้องพิการและหูหนวกเป็นใบ้ แม้จะกลับชาติมาเกิดก็ยังต้องพิการอยู่ จึงต้องกลับใจอุทิศตนบูชาพระพิฆเนศจึงจะหาย
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านสักการะ องค์ศรีมหาคณปติ วัดศรีมหาคณปติ (Sri Mahaganapati) เมืองรันยันกาวน์ Ranjangoan ตำนานเล่าว่า ขณะที่ฤาษีคฤตสมาช นั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาได้จามออกมาเป็นกุมารน้อยผิวสีแดง จึงสอนให้กุมารสวดบูชาต่อพระพิฆเนศ กุมารน้อยบำเพ็ญเพียรกว่าห้าพันปีทำให้พระพิฆเนศพอใจเป็นอย่างมากจึงประทานพรให้ แต่กุมารขอให้ตนเองมีอำนาจเหนือ 3 โลก พระพิฆเนศให้ตามที่ขอโดยการเนรมิตประสาท 3 หลัง คือประสาททองคำ ประสาทเงิน ประสาทโลหะและตรัสว่า “ต่อไปนามของเจ้าคือ ตรีปุระ ในวันใดที่เจ้าชั่วร้าย ประสาทเหล่านี้จะถูกทำลายและเจ้าจะถูกทำลายด้วยศรของพระศิวะ บิดาของข้า” ต่อมาตรีปุระลำพองตนรุกรานทั้ง 3 โลก องค์พระศิวะจึงเสด็จมาปราบและหลังจากบวงสรวงต่อพระพิฆเนศ แล้วพระศิวะก็ปราบตรีปุระได้สำเร็จ จึงเชื่อว่าเทวะสถานแห่งนี้เป็นสถานที่ที่พระศิวะบวงสรวงต่อพระพิฆเนศ การสักการะองค์ศรีมหาคณปติจะทำให้มีอำนาจยิ่งใหญ่ สามารถพิชิตมารร้ายและอุปสรรคทั้งหลายได้สำเร็จ
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารให้ท่านพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พัก PRIDE HOTEL เมืองปูเน่ หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่สาม : วัดศรีจินดามณี เมืองเธอูร์ - วัดศรีวิฆเนศวา เมืองโอซาร์ – วัดศรีคีรีจัตมา เมืองเลนยาดรี
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านสักการะ องค์ศรีจินดามณี วัดศรีจินดามณี (Sri Chintamani) เมืองเธอูร ์Theur วัดนี้สร้างโดยพระราชโอรสของพระเจ้าโมรยะ โกสารี เพื่อเฉลิมฉลองที่พระบิดาทรงบรรลุสัจธรรมที่เมืองนี้ ณ ริมฝั่งแม่น้ำมูลามุทา ตามเทวตำนานเชื่อกันว่าเจ้าชายกานา โอรสของกษัตริย์อภิจิตแย่งชิงแก้วจินดามณี(แก้วสารพัดนึก) จากฤาษีกาปิละไป ฤาษีกาปิละจึงอ้อนวอนขอให้พระพิฆเนศช่วยเหลือ ต่อมาเมื่อฤาษีกาปิละ รบชนะและได้แก้วจินดามณีคืนกลับมา จึงอธิษฐานขอให้พระพิฆเนศประทับอยู่ที่นี่ตลอดไป และถวายแก้วจินดามณีนั้นประดับแด่องค์พระพิฆเนศ จึงเชื่อกันว่าเมื่อสักการะบูชาองค์ศรีจินดามณี จะสมหวัง ดังได้อธิษฐานต่อลูกแก้วจินดามณี จากนั้นนำท่านสักการะ องค์ศรีมยุเรศววา วัดศรีโมเรศวา (Sri Moreshwar) เมืองโมเรกาวน์ (Morgaon) คำว่า “โมเร” มีความหมายว่านกยูง และ “กาวน์” หมายถึงหมู่บ้าน เพราะในอดีตหมูบ้านแถบนี้มีนกยูงอาศัยอยู่จำนวนมาก อีกทั้งรูปร่างของหมู่บ้านก็คล้ายกับรูปนกยูงด้วย ตามตำนานเล่าว่าพระพิฆเนศเสด็จลงมาครั้งแรกเพื่อสังหารสินธุ โอรสของกษัตริย์จันทระปานี ซึ่งถือตัวว่าได้รับพรจากสุริยเทพให้เป็นอมตะ จึงรังแกและฆ่าฟันเหล่าเทวดา พระพิฆเนศประทับบนหลังนกยูงเสด็จลงมาสังหารสินธุ หลังจากนั้นเทวดาจึงขอพระพิฆเนศประทับอยู่ที่นี่ตลอดไป พระพิฆเนศจึงเนรมิตเทวรูปของพระองค์เองขึ้นที่นี่ เมื่อสักการะบูชาองค์ศรีมยุเรศววา จะปราศจากอุปสรรคและอันตรายใดๆทั้งปวง
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 7) หลังอาหารออกเดินทางสู่ วัดศรีวิฆเนศวา (Sri Vighneshwar) เมืองโอซาร์ Ozhar เทวะสถานแห่งนี้มีชื่อเสียงมากในเรื่องความงดงามทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะยอดโดมที่เป็นทองคำและความงดงามของพวงมาลัยที่ประดับอยู่ที่ตัวเทวาลัย ตำนานเล่าว่า กษัตริย์อภินันทะประกอบพิธีบูชายัญเพื่อจุติมาเป็นอินทรเทพ พระอินทร์ได้ทราบดังนั้นจึงสร้างวิฆนาสูรเพื่อส่งไปทำลายพิธีกรรมของกษัตริย์อภินันทะ แต่วิฆนาสูรกลับทำลายพิธีและทำลายทุกอย่างทั้งหมด ทำให้ธรรมะหายไปจากทั้งสามโลก เหล่าฤาษีนักบวชจึงอ้อนวอนต่อพระพิฆเนศให้เสด็จมาปราบวิฆนาสูร พระพิฆเนศใช้อำนาจสยบอำนาจทั้งหมดของวิฆนาสูร ทำให้วิฆนาสูรยอมแพ้และถวายตัวต่อองค์พระพิฆเนศเพื่อให้ไว้ชีวิตตน และขอร้องให้องค์พระพิฆเนศใช้ชื่อของตัวเองรวมกับพระนามของพระองค์เพื่อล้างบาปและเป็นบุญกุศลแก่วิฆนาสูร เทวรูปพระพิฆเนศที่นี่จึงถูกขนานนามว่า “ศรีวิฆเนศวร” หมายถึงผู้ขจัดอุปสรรคและภยันตราย จึงเชื่อว่าผู้ที่มาสักการะองค์ศรีวิฆเนศวรก่อนทำการใดๆ จะทำการนั้นได้สำเร็จราบรื่น ไร้อุปสรรค จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดศรีคีรีจัตมา (Sri Girijatmaj) เมืองเลนยาดรี Lenyadri ตั้งอยู่ในถ้ำบนภูเขาริมแม่น้ำกุกดี ซึ่งครั้งหนึ่งถ้ำที่ภูเขาแห่งนี้ ได้ขุดเจาะเพื่อเป็นวัดในพระพุทธศาสนา หลังจากพระพุทธศาสนาเริ่มเสื่อม ศาสนาฮินดูก็รุ่งเรืองและภายในถ้ำแห่งนี้ก็เกิดปาฏิหารย์ มีพระพิฆเนศเกิดขึ้นมาทำให้ชาวฮินดูขึ้นมายาตรามหาเทพ จึงทำให้ถ้ำแห่งนี้กลายเป็นถ้ำของพระพิฆเนศ การสักการะองค์พระพิฆเนศ จะต้องขึ้นบันได 283 ขั้น เทวะตำนานแห่งนี้เล่าว่า พระแม่อุมาเทวีอยากมีโอรสมาก จึงได้เดินทางมาที่ถ้ำคีรีจัตมาเพื่อมาทำพิธีปันยากพรต (บุญยักวริตะ) ขึ้นเพื่อเป็นการบูชาต่อพระวิษณุเทพ ตามการแนะนำของพระศิวะเป็นเวลาหนึ่งปี ทำให้พระวิษณุโปรดปราณมาก จึงให้พระกฤษณะไปกำเนิดเป็นบุตรของพระแม่อุมาเทวี จึงเชื่อกันว่า พระพิฆเนศที่ถ้ำแห่งนี้เป็นอวตารปางหนึ่งของพระกฤษณะด้วย การยาตรามายังถ้ำเทวะสถานคีรีจัตมาแห่งนี้ก็เพื่อขอบุตร ซึ่งผลบุญแห่งการยาตรามาแสวงบุญนี้ จะทำให้ผู้ที่ยังไม่มีบุตรและมาประกอบพิธีขอบุตรที่นี่จะประสบความสำเร็จสมหวังเสมอ จะได้บุตรที่ดีมีปัญญาหลักแหลมเหมือนดังองค์พระคเนศ ที่บริเวณถ้ำแห่งนี้สามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองเลนยาตรีได้อีกด้วย
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่โรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พัก PRIDE HOTEL เมืองปูเน่ หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่สี่ : ปูเน่ – วัดศรีมหาคณปติ เมืองรันยันกาวน์ - วัดศรีสิทธิวินายัก เมืองสิทธาเทก - มุมไบ
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดศรีสิทธิวินายัก (Sri Siddhivinayak) เมืองสิทธิเทก Siddhatek วัดนี้ตั้งอยู่ในที่ห่างไกลจากชุมชน ตามตำนานเล่าว่าสถานที่แห่งนี้คือจุดที่พระพรหมสร้างโลก และเป็นสถานที่พระวิษณุปราบมาธุสูรและไกตสูร ที่มาก่อกวนพระพรหมขณะกำลังสร้างโลก ศรีสิทธิวินายักเป็นองค์เดียวในอักษฏวินายักที่งวงของพระพิฆเนศหันไปทางขวามือของพระองค์ ซึ่งถือว่าเป็นเทวลักษณะที่หายากและปรากฎขึ้นเพียงแห่งเดียว ผู้ที่สักการบูชาองค์ศรีสิทธิวินายัก จะประสบความสำเร็จในเรื่องงานทุกประการ
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองมุมไบ นำท่านชม วัดสิทธิวินายัก (SIDDHIVINAYAK) ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมุมไบ (บอมเบย์) นักแสดง นักการเมือง นักธุรกิจ ผู้มีชื่อเสียงในอินเดียให้ความศรัทธาเป็นอย่างมาก องค์พระพิฆเนศที่นี่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากที่อื่นตรงที่งวงหันไปทางขวา ผู้คนที่นับถือพระพิฆเนศทั้งในอินเดียและต่างประเทศ ต่างพากันไปสักการบูชาและขอพรอย่างไม่ขาดสาย
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งของฝากกลับบ้านที่ ตลาดคอฟฟอร์ด ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองมุมไบ
วันที่ห้า : มุมไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ
02.00 น.   ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W62
07.40 น.   ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
• อัตราค่าบริการ (รวมครบทุกอย่างแล้วครับ)
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
ท่านละ 32,995.-บาท
ท่านละ 32,995.-บาท
ท่านละ 30,995.-บาท
เพิ่มท่านละ 6,000.-บาท
• ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 495.-บาท
• กรณีไม่ต้องทำวีซ่า รับส่วนลดท่านละ 1,800.-บาท
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะ 15 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน (มีไกด์เดินทางจากกรุงเทพฯตลอดการเดินทาง)
• ทริปอินเดีย การให้การบริการต่างๆ ชาวอินเดียจะขอทิป พูดง่ายๆคือตั้งแต่ออกจากสนามบินจนขึ้นเครื่องวันกลับ ดังนั้นทริปนี้จะรวมค่าทิปโรงแรม ร้านอาหาร บริการต่างๆไว้ให้แล้วครับ (ยกเว้นค่าทิปไกด์และคนขับรถ)
• สำหรับท่านที่ต่อเครื่องไปต่างจังหวัด ต้องเผื่อเวลาอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง เพราะต้องผ่านตม. รับกระเป๋า
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน JET AIRWAYS ตามโปรแกรมทัวร์
2.ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ตามระบุในรายการ)
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสำรองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม)
6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามบินอินเดีย
7.ค่าวีซ่าและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8.ค่าทิปบริการยกกระเป๋าของทุกโรงแรม
9.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
2.ค่าทิปไกด์และคนขับรถอินเดีย (วันละ 5 ดอลล่า 4 วัน รวม 20 ดอลล่า)
3.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (วันละ 50 บาท 4 วัน รวม 200 บาท)
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์)
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• หมายเลขบัญชี
1.ธนาคารกรุงไทย สาขาเดอะพรอมานาด บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 985 - 8 - 46860 - 1
2.ธนาคารยูโอบี สาขาอโศมนตรี บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 903 - 363 - 047 - 2
3.ธนาคารทหารไทย สาขารามอินทรา กม.8 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 062 - 1 - 07414 - 5
• เอกสารเดินทาง
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3.รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน
5.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันนะครับ
• สถานฑูตอินเดียอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
• หมายเหตุ : ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยครับ อย่าแฟกซ์สลิปมาอย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้นะครับ
• กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมรูปถ่ายมาที่...
คุณพัชณี ศักดิ์ธานี
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด 23/121 ซอยนวมินทร์161 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
• เงื่อนไขอื่นๆ
•
ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
•
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
•
หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
•
ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ
วัดศรีบัลลาเลศวา เมืองปาลี
ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ
วัดศรีบัลลาเลศวา เมืองปาลี
ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ
วัดศรีวรัถวินายัก เมืองมาฮัท
ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ
วัดศรีวรัถวินายัก เมืองมาฮัท
ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ
วัดศรีจินดามณี เมืองTheur
ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ
วัดศรีจินดามณี เมืองTheur
ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ
วัดศรีโมเรศวา เมืองMorgaon
ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ
วัดศรีโมเรศวา เมืองMorgaon
ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ
วัดศรีสิทธิวินายัก เมืองSiddhatek
ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ
ของฝากที่วัดศรีสิทธิวินายัก
ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ
วัดศรีมหาคณปติ
ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ
วัดศรีมหาคณปติ
ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ
วัดศรีวิฆเนศวา เมืองโอซาร์
ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ
วัดศรีวิฆเนศวา เมืองโอซาร์
ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ
วัดศรีคีรีจัตมา เมืองเลนยาตรี
ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ
วัดศรีคีรีจัตมา เมืองเลนยาตรี
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11 - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณเอฟ โทร.081-710-1711
• ID Line : 0847587773 - E-mail : oceansmilef23@gmail.com
• คุณมาร์ โทร.098-828-3886, 099-247-5824
• ID Line : 0988283886 - E-mail : miss.sunma.p@gmail.com
• คุณส้ม โทร.084-758-7776, 099-064-1196
• ID Line : oceansmile3 - E-Mail :oceansmile025@ gmail.com
• คุณฟ้า โทร.086-064-4490, 087-554-1552
• ID Line : perzper - E-Mail : danaya.ph09@gmail.com
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะหรือติดต่อเร่งด่วน
• โทร.064-715 8559, 093-646 8915 คุณโจ้ (พรชนก) หรือ ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 12 - 14 เมษายน 2563
• วันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2563
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม
• วันที่ 17 - 24 ตุลาคม 2563
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์แคชเมียร์
• INDIA-871 : แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท พาฮาลแกม ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค (8 วัน AI)
• วันที่ 1 - 8 เมษายน 2563
• วันที่ 12 - 19 เมษายน 2563
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ลาวใต้
ทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์กระบี่
ทัวร์น่าน
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์