บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่
[KR-424] : กระบี่ หมู่เกาะพีพี เกาะไม้ไผ่ ทะเลแหวก ล่องอ่าวพังงา เขาตะปู
(พักโรงแรมกระบี่ 2 คืน)
ทัวร์กระบี่
คลิ๊ก รายละเอียดโปรแกรม

เกาะพีพี

เกาะพีพี

เกาะไม้ไผ่

ทะเลแหวก กระบี่

ถ้ำลอด อ่าวพังงา

เกาะปันหยี อ่าวพังงา

เขาขนาบน้ำ กระบี่
• รางวัล Thailand Tourism Awards และรางวัลต่างๆจากกรมการท่องเที่ยว

รางวัลกินรีทอง

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน
• โปรแกรมการเดินทาง
• วันเดินทาง 3 - 6 เมษายน 2564 (ทริปโปรโมชั่น ท่านละ 5,290.-บาท เปิดจองแล้ว)
วันแรก : กรุงเทพฯ – บางสะพาน - กระบี่
06.30 น.   พร้อมกันที่ จุดนัดหมายของหมู่คณะ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ
07.00 น.   นำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารครัวคุณต้น อ.ทับสะแก (มื้อที่ 1)
13.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ กระบี่ พักผ่อนบนรถ
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารอัญชลี (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย (พัก โรงแรมกระบี่ซีบาส หรือระดับเดียวกัน) สำหรับท่านยังไม่นอนสามารเดินเล่น หาของกิน ถ่ายรูปดูวิถีชีวิตที่ ถนนคนเดินกระบี่
วันที่สอง : ทะเลกระบี่ เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไม้ไผ่ ทะเลแหวก เกาะไก่ ดำน้ำดูปะการัง
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3)
08.00 น.   ออกเดินทางสู่ ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา นำท่านลงเรือ Speed Boat ออกเดินทางสู่ เกาะพีพี นำท่านชมหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ชมความสวยงามของ อ่าวมาหยา อ่าวโล๊ซามะ อ่าวปิเล๊ะ
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบนเกาะพีพี (มื้อที่ 4) หลังอาหารพักผ่อน เล่นน้ำกันตามสบายที่ อ่าวต้นไทร จากนั้นนำท่านดำน้ำดูปะการังหลากสีและฝูงปลานานาชนิดกันต่อที่ เกาะไม้ไผ่ (เกาะนี้สวยมากๆ มีหาดทรายขาว น้ำทะเลใสและแนวปะการังน้ำตื้น) จากนั้นออกเดินทางสู่ ทะเลแหวก (Unseen) ชม เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย
16.00 น.   นำท่านออกเดินทางกลับฝั่ง จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ปูดำ และ เขาขนาบน้ำ
เดินทางกลับเข้าที่พัก
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ร้านก้อยกุลากาสัย (มื้อที่ 5) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย....ราตรีสวัสดิ์
วันที่สาม : ล่องอ่าวพังงา เขาตะปู เขาพิงกัน เกาะปันหยี – สุราษฏร์ธานี

07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6)
08.00 น.   นำท่านออกเดินทางสู่ อ่าวพังงา ลงเรือ ล่องอ่าวพังงา ชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวพังงาและปฏิมากรรมตามธรรมชาติอันสวยงามระหว่างทางชม เขาตะปู เขาพิงกัน ถ้ำลอด เขาหมาจู เกาะนมสาว ให้ท่านได้ขึ้นไปถ่ายรูปของ เขาพิงกัน และ เขาตะปู
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่เกาะปันหยี (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเลที่ เกาะปันหยี และ ช็อปปิ้งซื้อของฝากกลับบ้านบนเกาะปันหยีกันตามอัธยาศัย
14.00 น.   นำท่านล่องเรือเดินทางกลับท่าเรือ
15.30 น.   นำท่านออกเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี

19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารพลับพลาซีฟู้ด (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่สี่ : กรุงเทพฯ

05.00 น.   ถึง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

• อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
ผู้ใหญ่
เด็กกับกับผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
3 – 6 เมษายน 2564
5,290.-บาท
5,290.-บาท
4,590.-บาท
1,100.-บาท
• ชาวต่างชาติ ไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยาน จ่ายตามจริงหน้างาน
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถปรับอากาศพร้อมทีวี, เครื่องเสียง
2.ค่าที่พัก 2 คืน (พักโรงแรมห้องละ 2 ท่าน ตามรายการระบุ)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่าเรือไปเกาะพีพีและล่องอ่าวพังงา
5.ค่าธรรมเนียมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
6.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 200,000.-/1,000,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ)
7.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, แว่นกันแดด, ครีมกันแดด, ชุดว่ายน้ำ, รองเท้ารัดส้น
• การสำรองที่นั่ง
1.แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรเพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
2.วางมัดจำท่านละ 1,000.-บาทโดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 10 วัน
*************************************************************************
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์