สถานที่ท่องเที่ยว โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์หลวงพระบาง
• เจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิตโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทีมงานโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทีมงานโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• นายพรชนก ศักดิ์ธานี (โจ้)
• ภูมิลำเนา : จังหวัดนครศรีธรรมราช
• ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ผู้บริหารและwebmaster
• โทรศัพท์ 089-770-9207
• E-mail : gotothailand88@hotmail.com
• น.ส.พัชณี ศักดิ์ธานี (แอน)
• ภูมิลำเนา : จังหวัดนครศรีธรรมราช
• ปริญญาตรี ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
• ดูแล : บัญชีและการเงินบริษัทฯ
• โทรศัพท์ 02-969-3664
• E-mail : Annpatchanee@hotmail.com
ทีมงานโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทีมงานโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• น.ส.ช่อทิพย์ ชินหาด (น้องเล็ก)
• ภูมิลำเนา : กรุงเทพฯ
• ปริญญาตรี อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ม.ราชภัฎสวนสุนันทา
• ดูแลเส้นทาง : ประเทศพม่า ประเทศจีน เกาหลี ประเทศอียิปต์
• โทรศัพท์ 089-457-9494
• E-mail : oceansmile1@gmail.com
• นายจักรินทร์ ศักดิ์ธานี (จักร)
• ภูมิลำเนา : จังหวัดนครศรีธรรมราช
• ปริญญาตรี ม.วลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
• เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้าและสำรวจเส้นทาง
• โทรศัพท์ 080-096-9666
• E-mail : s_jagkarin@hotmail.com
ทีมงานโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทีมงานโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• นายพีร์นิธิ ปัททุม (น้องโอม)
• ภูมิลำเนา : จังหวัดมุกดาหาร
• ปริญญาตรี อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ม.ราชภัฎสวนสุนันทา
• ดูแลเส้นทาง : ประเทศพม่า ประเทศจีน เกาหลี ประเทศตุรกี
• โทรศัพท์ 081-371-5558
• E-mail : ohmguide@live.com
• น.ส.เด่นนภา บุญเดช (น้องไผ่)
• ภูมิลำเนา : จังหวัดตรัง
• ปริญญาตรี การจัดการการท่องเที่ยว ม.สงขลานครินทร์
• ดูแลเส้นทาง : ประเทศพม่า ประเทศจีนและทัวร์ในประเทศ
• โทรศัพท์ 086-702-1611
• E-mail : dennapa_pai@hotmail.com
ทีมงานโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทีมงานโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• น.ส.วรรณวิสา ฤทธิ์สกุลวงษ์ (น้องแจน)
• ภูมิลำเนา : กรุงเทพฯ
• ปริญญาตรี อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ม.เทคโนโลยีราชมงคล
• ดูแลเส้นทาง : อินเดีย ภูฏาน เนปาล ศรีลังกา
• โทรศัพท์ 089–891-1570
• E-mail : jan_oceansmile@hotmail.com
• น.ส.กุลณัชญา ปัญญาพรชัย (น้องใบเตย)
• ภูมิลำเนา : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
• ปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยว ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
• ดูแลเส้นทาง : กัมพูชา ลาว พม่า ประเทศจีนและทัวร์ในประเทศ
• โทรศัพท์ 088-006-7178
• E-mail : baitoey2529@gmail.com
ทีมงานโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• นายชัยยศ คล้ายสุบัญ (กบ)
• ภูมิลำเนา : กรุงเทพฯ
• เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้าและติดต่องานภายนอก
• โทรศัพท์ 086-513-3210
• รางวัลกินรีทอง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รางวัล Thailand Tourism Awards (รางวัลกินรีทอง)
• รางวัลเชิดชูเกียรติอื่นๆที่ได้รับ
• Tourism Business Tourism Standard
• รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน ปี 2015 - 2016
• กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
• รางวัลจากการท่องเที่ยวประเทศจีน
• รางวัลบริษัททัวร์ยอดเยี่ยม เมืองอู่หลง ฉงชิ่ง ประเทศจีน
• กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
• In Accreditation of Tour Operator Standards
• รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน ปี 2011 - 2013
• กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
• Thailand Business Tourism Standard
• รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน ปี 2009 - 2011
• สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
แผนที่บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์