head> ทัวร์อินเดีย แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอินเดีย บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• โปรแกรมทัวร์อินเดีย
• โปรแกรมทัวร์ อินเดีย
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 22 - 29 ต.ค., 4 - 11 ธ.ค. 59
• วันที่ 25 ธันวาคม - 1 มกราคม 2560
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ทัวร์อินเดีย เนปาล
ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล
ทัชมาฮาล พุทธคยา
• INDIA-984 : ทัวร์อินเดีย เดลี ทัชมาฮาล เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ พาราณสี กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี (AI)
• วันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2559
• วันที่ 30 ธันวาคม - 8 มกราคม 2560
ทัวร์ราชสถาน
ทัวร์อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล
• INDIA-981 : อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล พุทธคยา ราชคฤห์ พาราณสี กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี เดลี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 15 - 24 ตุลาคม 2559
• วันที่ 24 ธันวาคม - 2 มกราคม 2560
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอินเดีย
• ประเทศอินเดีย...
• ประเทศอินเดีย (India) หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐอินเดีย มีประชากร 1.13 พันล้านคน (มากเป็นอันดับ 2 ของโลก) มีพื้นที่ 3,287,590 ตารางกิโลเมตร (ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก)
• เมืองหลวง กรุงนิวเดลี (New Delhi)
• เมืองสำคัญ
• เมืองมุมไบ เป็นศูนย์กลางทางการค้า การเงิน และการคมนาคม เป็นเมืองท่าสำคัญ และเป็นแหล่งผลิตภาพยนตร์ฮินดีที่ใหญ่ที่สุด
• เมืองบังกาลอร์ เป็นเมืองศูนย์กลางของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ การบิน และอวกาศ
• เมืองเจนไน เป็นศูนย์กลางธุรกิจในภาคใต้ของอินเดีย อุตสาหกรรมหลัก คือ อุตสาหกรรมรถยนต์
• เมืองกัลกัตตา เป็นเมืองหลวงเก่าของอินเดีย และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2
• ภูมิอากาศ
• ภูมิอากาศ มีสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันอย่างมากเนื่องจากมีพื้นที่กว้างใหญ่ ตอนเหนืออยู่ในเขตหนาว ขณะที่ตอนใต้อยู่ในเขตร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยในที่ราบช่วงฤดูร้อน ประมาณ 35 องศาเซลเซียส และฤดูหนาว ประมาณ 10 องศาเซลเซียส
• ภาษา ภาษาฮินดีเป็นภาษาที่ใช้โดยประชาชนส่วนใหญ่ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในวงราชการและธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีภาษาท้องถิ่นอีกนับร้อยภาษา แต่ที่ใช้กันมากมี 14 ภาษา คือ อูรดู เตลูกู เบงกาลี ทมิฬ และปัญจาบี
• ศาสนา ฮินดู ร้อยละ 81.3 มุสลิมร้อยละ 12 คริสต์ร้อยละ 2.3 ซิกข์ร้อยละ 1.9 อื่น ๆ (พุทธ และเชน) ร้อยละ 2.5
• วันสำคัญ วันชาติ (Republic Day) วันที่ 26 มกราคม
• ระบบการปกครอง อินเดียเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ แบ่งออกเป็นรัฐต่างๆ 28 รัฐ (States) และ 7 ดินแดนสหภาพ (Union Territories)
• 28 รัฐในอินเดีย
1.รัฐพิหาร
2.รัฐอุตตรประเทศ
3.รัฐจามู-แคชเมียร์
4.รัฐสิกขิม
5.รัฐอัสสัม
6.รัฐโอริสสา
7.รัฐราชสถาน
8.รัฐปัญจาบ
9.รัฐอานธรประเทศ
10.รัฐอรุณาจัลประเทศ
11.รัฐฌาร์ขัณฑ์
12.รัฐกรณาฏกะ
13.รัฐฉัตติสครห์
14.รัฐกัว
15.รัฐคุชราต
16.รัฐหรยาณา
17.รัฐเมฆาลัย
18.รัฐมิโซรัม
19.รัฐนาคาแลนด์
20.รัฐหิมาจัลประเทศ
21
.รัฐเกรละ
22.รัฐมัธยประเทศ
23.รัฐมหาราช
24.รัฐมณีปุระ
25.รัฐทมิฬนาฑู
26.รัฐตริปุระ
27.รัฐอุตตราขัณฑ์
28.รัฐเบงกอลตะวันตก
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอินเดีย
ทัวร์อินเดีย
• ทัวร์อินเดีย รวมโปรแกรมทัวร์อินเดีย เส้นทางไหว้พระสังเวชณียสถาน แคชเมียร์ ทัชมาฮาล เลห์ลาดัก สิกขิม ราชสถาน ถ้ำอชันต้า และข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศอินเดีย
เดลี
• เดลี เมืองหลวงประเทศอินเดีย แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในเมืองเดลี ประตูชัย (INDIA GATE) หอคอยกุตับมินาร์ วัดอัครชาดาม Akshadham เมืองใหม่เดลลี
• อินเดีย เส้นทางพระพุทธศาสนา
อินเดีย
• อินเดีย ประเทศอินเดีย ดินแดนหลากศาสนาหลายวัฒนธรรม ดินแดนแห่งพุทธภูมิ ดินแดนแห่งการแสวงบุญ อินเดียมีอะไรมากมายกว่าที่เราคิด...
ราชคฤห์ นาลันทา
• ราชคฤห์ นาลันทา ราชคฤห์ (Rajgir) เป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธ สมัยพุทธกาล เป็นเมืองในหุบเขา มีภูเขาล้อมรอบ ๕ ลูก จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เบญจคีรีนคร คือ อิสิคิรี บัณฑวะ คิชฌกูฏ เวภาระ และเวปลละ
เตรียมตัวเที่ยวอินเดีย
• เตรียมตัวเที่ยวอินเดีย การเดินทางไปเที่ยวอินเดียทุกวันนี้ ก็สะดวกสบายขึ้น มีสายการบินให้เลือกหลายสาย หลายเส้นทาง
วัดเวฬุวัน
• วัดเวฬุวัน เขาคิชฌกูฎ วัดเวฬุวันมหาวิหาร เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา เดิมวัดแห่งนี้เป็นพระราชอุทยานของพระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์แคว้นมคธ
พุทธคยา
• พุทธคยา เที่ยวอินเดีย สำหรับการเกิดมาเป็นชาวพุทธ สักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ขอให้ได้มากราบนมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตและครอบครัว
เวสาลี เสาอโศก
• เวสาลี เสาอโศก เมืองเวสาลี เมืองโบราณในสมัยพุทธกาล มีความสำคัญในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของพระเจ้าลิจฉวี ที่มีปกครองแคว้นวัชชี เมืองนี้เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งในสมัยพุทธกาล
ลุมพินี
• ลุมพินี สถานที่ประสูติ ลุมพินีวัน (Lumbini) เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
บ้านนางสุชาดา
• บ้านนางสุชาดา รูปบ้านนางสุชาดาและรูปวัดนานาชาติที่พุทธคยา วัดไทยพุทธคยา วัดญี่ปุ่น วัดภูฏาน วัดทิเบต วัดเวียดนาม
สารนาถ
• สารนาถ วัดไทยสารนาถ สารนาถ เป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3 เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนา ในสมัยพุทธกาลเรียกกันว่า ป่าอิสิปตนมฤคทาย แปลว่าป่าอันยกให้แก่หมู่กวาง
เจดีย์เกสริยา
• เจดีย์เกสริยา มหาสถูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดีย มีลักษณะคล้ายกับเจดีย์ชเวดากองและพระมหาสถูปบุโรพุทโธ ซึ่งทำให้มีผู้สันนิษฐานว่ามหาสถูปแห่งเกสริยานี้เป็นต้นแบบของมหาสถูปทั้งสอง
เมืองพาราณสี
• เมืองพาราณสี แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี หรือ วาราณสี (Varanasi) เป็นเมืองที่ถือว่าเป็นสุทธาวาสที่สถิตแห่งศิวเทพ ถือว่าเป็นเมืองอมตะของอินเดียและเป็นที่แสวงบุญทั้งของชาวฮินดูและชาวพุทธทั่วโลก
เจดีย์สาญจีสถูป
• เจดีย์สาญจีสถูป สถูปสาญจี มหาเจดีย์องค์แรกของโลกและมรดกโลกของอินเดีย ตั้งอยู่ที่เมืองโบปาล ในรัฐมัธยะประเทศ ตอนกลางของประเทศอินเดีย สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช (ครองราชย์ พ.ศ. 270 – 311)
กุสินารา
• กุสินารา สถานที่ปรินิพพาน กุสินาราเป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถานที่ 4 ในสมัยพุทธกาล กุสินาราเป็นเมืองเอกของแคว้นมัลละ เป็นที่ตั้งของสาลวโนทยานที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน
ธรรมศาลา
• ธรรมศาลา เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ในหุบเขาท่ามกลางป่าสนที่สวยงาม เป็นสถานที่ของชาวทิเบตที่อพยบเข้ามาปักหลักอาศัย อยู่ในรัฐหิมาจัลประเทศ
สาวัตถี
• สาวัตถี วัดเชตวัน เมืองนี้พระพุทธเจ้าประทับอยู่นานถึง ๒๕ พรรษา ตรัสพระธรรมเทศนาแก่ภิกษุและพุทธบริษัทให้บรรลุอมตธรรมเป็นจำนวนมาก มีพระอรหันตสาวกอยู่จำพรรษานับพันนับหมื่นองค์
สารคดีตามรอยพระพุทธเจ้า
• สารคดีตามรอยพระพุทธเจ้า รวมคลิปสารคดีตามรอยพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพาน เมืองลุมพินี พุทธคยา ราชคฤห์ สารนาท พาราณสี กุสินารา
• อินเดีย เส้นทางรัฐมหาราษฎระ
ถ้ำอชันตา
• ถ้ำอชันตา ถ้ำพระพุทธศาสนา
• ถ้ำอชันตา มีเกิดมาตั้งแต่ พ.ศ.350 เดิมทีนั้นสร้างโดยพระสงฆ์นิกายหินยาน และช่างแกะสลักส่วนใหญ่ก็เป็นชาวฮินดูที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ
ถ้ำเอลโลรา
• ถ้ำเอลโลรา ถ้ำสามศาสนา เป็นอีกสิ่งมหัศจรรย์ทางด้านศิลปะโบราณของอินเดีย ตั้งอยู่เมืองออรังกบาด รัฐมหาราช (Maharashtra) มีทั้งถ้ำในศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดูและศาสนาเชน
พระพิฆเนศ
• พระพิฆเนศ เมืองปูเน บันทึกการเดินทางบนเส้นทางมหายาตราไหว้พระพิฆเนศ 9 วัด มหาเทพแห่งความสำเร็จ เมืองปูเนคือเมืองแห่งพระพิฆเนศ สักครั้งหนึ่งในชีวิตสำหรับใครที่บูชาพระพิฆเนศต้องมาเมืองปูเนนะครับ
รถไฟสายมหาปรินิพพาน
• รถไฟสายมหาปรินิพพาน รถไฟอินเดียที่การท่องเที่ยวอินเดีย นำมาส่งเสริมการท่องเที่ยวบนเส้นทางสังเวชนียสถาน ให้กับนักท่องเที่ยวที่ไม่อยากนั่งรถแบบนานๆ จัดเป็นรถไฟขบวนท่องเที่ยวของอินเดีย
• แคชเมียร์ แดนแดนโรแมนติก
แคชเมียร์
• แคชเมียร์ เที่ยวแคชเมียร์ แคชเมียร์ "ดินแดนแห่งสวรรค์บนดิน" เมืองที่ได้เชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบและสายน้ำ สวนดอกไม้ ทิวทัศน์แห่งขุนเขาและงานศิลปะ แคชเมียร์ ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของอินเดีย
ของมากแคชเมียร์ ผ้าแคชเมียร์
• ของฝากแคชเมียร์ ผ้าแคชเมียร์ ผ้าแคชเมียร์ เป็นของฝากแคชเมียร์ที่ขึ้นชื่อของเมืองจามู-แคชเมียร์ ซึ่งทอมาจากขนแพะภูเขา นอกจากนี้ยังมีของฝากมากมาย อาทิ พรม ผ้าทอ เปเปอร์มาเช่ งานไม้ งานฝีมือ
แคชเมียร์ พาฮาแกม
• แคชเมียร์ พาฮาแกม แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว พาฮาลแกมขึ้นชื่อด้านความงดงามของทิวทัศน์ที่โอบล้อมด้วยเทือกเขา ป่าสนเขียวสด และแม่น้ำ Liddar ดอกไม้ป่าจะบานสะพรั่งในฤดูร้อน
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล
• แคชเมียร์ ทัชมาฮาล บันทึกการเดินทางแคชเมียร์ตอนที่ 1 เที่ยวเดลี ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท ในเส้นทางโปรแกรมแคชเมียร์-ทัชมาฮาล
กุลมาร์ค
• กุลมาร์ค เที่ยวแคชเมียร์ กุลมาร์ค เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นสกีในฤดูหนาว ถ้าในช่วงฤดูร้อนที่กุลมาร์คก้อจะเต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้ ทุ่งหญ้า ป่าสน และวิวทิวทัศน์อันสวยงาม
พาฮาแกม ทุ่งแห่งดอกไม้
• พาฮาแกม ทุ่งแห่งดอกไม้ บันทึกการเดินทางแคชเมียร์ตอนที่ 2 เดลี - ศรีนาคา - พาฮาแกม ชมทุ่งดอกมัสตาร์ดสวยๆและขี่ม้าเมืองพาฮาแกม
โซนามาร์ค
• โซนามาร์ค ทุ่งแห่งหิมะ โซนามาร์ค แปลว่า ท้องทุ่งแห่งทองคำ แหล่งท่องเที่ยวอันมีวิวทิวทัศน์อันสวยงามแห่งนี้อยู่ห่างจากศรีนาการ์ไปทางตะวันตก 80 ก.ม. และอยู่บนเส้นทางระหว่างเมืองศรีนาคากับเมืองเลห์
เที่ยวแคชเมียร์ กุลมาร์ค
• เที่ยวแคชเมียร์ กุลมาร์ค บันทึกการเดินทางแคชเมียร์ตอนที่ 3 เที่ยวแคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค ชมภูเขาหิมะที่สวยงามของเมืองแคชเมียร์
ศรีนาคา
• ศรีนาคา ทะเลสาบดาล เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในแคชเมียร์ มีเกาะกลางทะเลสาบเป็นหย่อมๆที่ชาวบ้านใช้ปลูกพืชผัก ผลไม้ได้อีก รวมทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของแคชเมียร์
เทศกาลดอกทิวลิปบาน
• ทัวร์แคชเมียร์ ดอกทิวลิป บันทึกการเดินทางแคชเมียร์ตอนที่ 4 เที่ยวแคชเมียร์ สวนดอกทิวลิป สวนโมกุล ชมเทศกาลดอกทิวลิปบานปีละครั้งที่เมืองศรีนาคาและสวนสไตล์โมกุลสวยๆ
สวนแคชเมียร์
• สวนแคชเมียร์ สวนโมกุล แคชเมียร์ ได้ชื่อว่าเมืองสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นั้นคือการตกแต่งสวนสวยด้วยงานศิลปะที่ผสมผสานจากหลายหลายรูปแบบ
ล่องเรือทะเลสาบดาล
• แคชเมียร์ ล่องเรือตลาดเช้า บันทึกการเดินทางแคชเมียร์ตอนที่ 5 เที่ยวแคชเมียร์ ล่องเรือทะเลสาบดาล ชมตลาดเช้า ชมวิถีชิวิตของชาวศรีนาคา เดินทางกลับมาเดลี
• เลห์ ลาดัก อ้อมกอดแห่งหิมาลัย
เลห์ ลาดัก
• เลห์ ลาดัก ลาดักห์ ดินแดนที่ซ่อนเร้นอยู่ตรงกลางระหว่างเทือกเขาหิมาลัยและที่ราบสูงคาราโครัม ดินแดนที่ได้ขึ้นชื่อว่า "ทิเบตน้อย" ดินแดนลี้ลับที่ยากแก่การเข้าถึง...ดินแดนแห่งโลกพระจันทร์
เส้นทางแคชเมียร์-เลห์ลาดัก
• เส้นทางแคชเมียร์-เลห์ลาดัก เส้นทางเลียบภูเขาหิมาลัย จัดเป็นถนนเส้นทางหฤโหดและสวยงามอีกเส้นหนึ่ง บนเส้นทาง 450 กิโลเมตร จากแคชเมียร์ไปเลห์ลาดักห์ ผ่านเมืองคากิล มีวิวสวยๆให้ดูตลอดเส้นทาง
วัดเฮมิส วัดนิกายหมวกแดง
• วัดเฮมิส วัดนิกายหมวกแดง เป็นวัดพุทธตันตระนิกายหมวกแดง (นิกายนิงห์มาปา) ซึ่งเป็นนิกายดั้งเดิมของศาสนาพุทธสายทิเบต ในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกกฎาคมของทุกปี จะมีเทศกาลระบำหน้ากาก
พระราชวังเชย์ พระราชวังเลห์
• พระราชวังเชย์ พระราชวังเลห์ พระราชวังเชย์ เป็นพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์แห่งลาดักห์ ภายในมีรูปปั้นของพระศากยมุณีที่ใหญ่ที่สุด พระราชวังเลห์ เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นกลางเมืองเลห์ สูง 9 ชั้น
วัดธิคเซย์ วัดนิกายหมวกเหลือง
• วัดธิคเซย์ วัดนิกายหมวกเหลือง วัดธิคเซย์ เป็นวัดของพระลามะ นิกายหมวกเหลือง (เกลุกปะ Gelukpa) ซึ่งดาไลลามะองค์ปัจจุบันได้นับถือนิกายนี้เช่นกัน วัดธิคเซย์ วัดที่ได้ฉายาว่า "โปตาลาน้อยแห่งลาดักห์"
วัดลามายูรู วัดลามะหมวกแดง
• วัดลามายูรู วัดลามะหมวกแดง ตั้งอยู่บนหุบเขาสูงและสามารถมองเห็นหุบเขาและหมู่บ้านลามายูรุได้อย่างชัดเจน ก่อตั้งมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 เป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายหมวกแดง
ถนนที่สูงที่สุดในโลก
• ถนนที่สูงที่สุดในโลก KHARDUNG-LA ถนนที่สูงที่สุดในโลก เมืองเลห์ลาดัก (สูงจากระดับน้ำทะเล 5,502 เมตร)
เตรียมตัวไปเลห์ลาดัก
• เตรียมตัวไปเลห์ลาดัก เมืองเลห์ ลาดักห์ ตั้งอยู่บนความสูงประมาณ 3,500 เมตร อาการแพ้ความสูง อาการมักเกิดเมื่อขึ้นไปบนที่สูงเกิน 3,000 เมตร ดังนั้นก่อนไปเที่ยวเลห์ ลาดักห์ ควรเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ
• สิกขิม สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย
• สิกขิม ดินแดนในอ้อมกอดหิมาลัย มียอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดเขาคันชังจุงก้าสูงถึง 8,598 เมตร สิกขิมมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์และสวยงาม มีหุบเขายุมถังดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย”
กังต๊อก เมืองหลวงสิกขิม
• กังต๊อก เมืองหลวงสิกขิม กังต็อก หมายถึงที่ราบที่อยู่บนเนินเขา ในปี ค.ศ. 1716 ซึ่งเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ ต่อมาในปี ค.ศ. 1894 ธูทอบ นัมเกล กษัตริย์ผู้ปกครองสิกขิม ได้ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่เมืองกังต็อก
• เที่ยวสิกขิม ยุมถัง ยุมถัง เป็นหุบเขาแสนสวย สองข้างทางมียอดเขาหิมะของเทือกหิมาลัยตั้งตระหง่าน สถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามที่สุดของสิกขิม เป็นดินแดนแห่งตำนานเหมือนสวนสวรรค์สุขาวดีที่งดงาม
หมู่บ้านลาชุง สิกขิม
• หมู่บ้านลาชุง สิกขิม หมู่บ้านลาชุง (Lachung) เป็นเป็นเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบอยู่กลางหุบเขา อยู่ทางตอนเหนือของสิกขิม เคยเป็นแหล่งการค้าระหว่างสิกขิมและทิเบตมาก่อน
• หุบเขายุมถัง ภูเขาหิมะ ดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “สวิสแห่งเอเชีย” ที่นี่นอกจากจะเป็นดินแดนแห่งดอกไม้และดอกกุหลาบพันปีแล้ว ยอดเขา “Zero Point” มีความสูงถึง 4,800 เมตร ก็ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดปี
วัดลาชุง
• วัดลาชุง วัดลาชุง (Lachung Gompa) เป็นวัดพุทธนิกาย Nyingma สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1880 เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีวิวสวยงามมาก เพราะจะสามารถเห็นฉากหลังของวัดนี้เป็นภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ
• ยุมถัง ถนนโรแมนติก ระหว่างเส้นทางจากเมืองลาชุงสู่หุบเขายุมถัง จัดเป็นถนนเส้นโรแมนติกของสิกขิม ในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม สองข้างทางจะเต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิด รวมทั้งดอกกุหลาบพันปี
ทะเลสาบฉางโก
• ทะเลสาบฉางโก ทะเลสาบฉางโก (Tsomgo Lake) เป็นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของชาวสิกขิม ตั้งอยู่บนระดับความสูง 3,794 เมตร เกิดจากการละลายของน้ำแข็งและหิมะบนยอดเขามารวมกันในแอ่งรูปร่างคล้ายไข่
• ดาร์จีลิ่ง ไทเกอร์ฮิลล์ ดาร์จีลิ่งหมายถึงดินแดนแห่งสายฟ้า ตั้งอยู่บนแนวสันเขาที่ความสูง 2,134 เมตร รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “ราชินีแห่งขุนเขา” เป็นเมืองรีสอร์ตที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
วัดรุมเต็ก สิกขิม
• วัดรุมเต็ก สิกขิม เป็นวัดศาสนาพุทธ เป็นศูนย์กลางธรรมจักร เป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรม เป็นวัดขนาดใหญ่ที่สุดที่ก่อสร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของทิเบต (ปัจจุบันเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในสิกขิม)
• บาตาเซีย เที่ยวดาร์จีลิ่ง Batasis Loop เป็นสถานที่สำหรับให้เป็นจุดเลี้ยวกลับสำหรับรถไฟที่มาจากสถานีดาร์จีลิ่ง โดยรางรถไฟจะวนรอบอนุสาวรีย์ War Memorial อนุสาวรีย์จะตกแต่งด้วยดอกไม้หลากหลายชนิด
จุดชมวิวตาชิ คเณศต็อก
• จุดชมวิวตาชิ คเณศต็อก ตาชิวิวพอยต์ เป็นจุดชมวิวยอดเขาคังชังจุงก้าที่สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก คเณศต็อก หรือ วัดพระพิฆเนศ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดู และยังเป็นจุดชมวิวตัวเมืองกังต็อกได้อีกด้วย
• ไร่ชาดาร์จีลิ่ง ชาดาร์จีลิ่ง ได้รับการยกย่องว่าเป็นแชมเปญช์แห่งชา เนื่องจากน้ำชามีกลิ่นหอมและรสชาติอ่อนนุ่ม มีรสชาติคล้ายกับเหล้าองุ่นแบบเจือจางอยู่ด้วย ชาดาร์จีลิ่งจึงเหมาะสมสำหรับดื่มระหว่างอาหารค่ำ
พระสถูปโดดูร์
• พระสถูปโดดูร์ ถือว่าเป็นสุดยอดสถูปแห่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในอาณาจักรสิกขิม บริเวณรอบสถูปประกอบด้วย 108 วงล้อภาวนาที่พุทธศาสนิกาชนใช้หมุนไปพร้อมกับการสวดมนต์ โอม มณี ปัท เม ฮุม
• โรงแรม อาหารสิกขิม สิกขิมมีโรงแรมระดับเกรสเฮ้าท์ถึงโรงแรมระดับ 5 ดาว อาหารสิกขิมมีทั้งแบบอาหารพื้นเมืองและอาหารนานาชาติ ส่วนอาหารสิกขิม ได้รับอิทธิพลจากอาหารทิเบต มีข้าวเป็นส่วนผสมหลัก
การเดินทางสิกขิม
• การเดินทางสิกขิม การเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ สิกขิม จะต้องนั่งเครื่องบินลงสู่ เมืองกัลกัตตา หรือ โกลกาตา จากนั้นค่อยนั่งเครื่องต่อไปสิกขิม หรือจะนั่งรถไฟจากเมืองกัลกัตต้าไปสิกขิมก็ได้
• รัฐราชสถาน เมืองมหาราชา
ราชสถาน
• ราชสถาน ถ้าอยากดูอินเดียให้คุ้มค่าต้องมาราชสถาน เมืองมหาราชา เมืองแห่งการค้าขาย มหานครแห่งความมั่งคั่งที่ประกอบด้วยนครสีชมพู นครสีฟ้า และนครสีทอง
ทัชมาฮาล
• ทัชมาฮาล สุสานหินอ่อน อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ตั้งอยู่ในเมืองอัครา นับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก
พระราชวังสายลม
• พระราชวังสายลม (Palace of Winds) สถาปัตยกรรมสไตล์ราชปุต เป็นอาคารขนาด 5 ชั้น มีหน้าต่างฉลุช่องลมสีชมพูอมส้ม 953 ช่อง เพื่อให้นางในวังได้มองกิจกรรมภายนอกหน้าต่างได้โดยไม่ถูกจับตามอง
จ๊อดปูร์ นครสีฟ้า
• จ๊อดปูร์ นครสีฟ้า เมืองจ๊อดปูร์ (Jodhpur) หรือคนไทยมักจะเรียกว่า “โยธะปุระ” มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในรัฐราชสถาน รองจากเมืองชัยปุระ ผู้คนในเมืองจ๊อดปูร์นิยมทาบ้านตัวเองด้วยสีฟ้า จนกลายเป็นนครสีฟ้า
บิคาเนอร์ เมืองแห่งป้อมสีแดง
• บิคาเนอร์ เมืองแห่งป้อมสีแดง เจ้าชาย Rao Bika แห่งแคว้นโยธปุระ (จ๊อดปูร์) ได้นต่อสู้กับพวกโจรและได้สร้าง จูนนาการ์ฟอร์ท ที่มีป้อมเมืองเป็นสีแดง จึงเป็นที่มาของเมืองแห่งป้อมสีแดง
เมาท์อาบู ภูเขาราชาเทวะ
• เมาท์อาบู ภูเขาราชาเทวะ เมืองเมาท์อาบู มีความสูงประมาณ 1,250 เมตร อากาศเย็นสบายทั้งปี เป็นสถานที่ตากอากาศ ทำให้ผู้คนในรัฐราชสถานหนีร้อนมาพักผ่อนที่นี่ และยังเป็นที่นิยมของคู่ฮันนีมูนอีกด้วย
จัยซาแมร์ นครสีทอง
• จัยซาแมร์ นครสีทอง ตั้งอยู่บนที่ราบสูง กลางที่ราบทะเลทรายธาร์ นครแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นจากหินทรายสีเหลืองเป็นส่วนใหญ่ เมื่อยามต้องแสงอาทิตย์อัสดงพื้นผิวของหินเหล่านี้ ก็จะปรากฏให้เห็นเป็นสีทองอร่ามตา
ระบำราชสถาน เมืองอุไดร์ปูร์
• ระบำราชสถาน เมืองอุไดร์ปูร์ เมืองอุไดร์ปูร์ (Udaipur) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐราชสถาน เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อด้านความโรแมนติกและความงามของทะเลสาบ พระราชวังและน้ำพุที่สวยงาม เป็นเมืองโรแมนติก
ป้อมจัยซาแมร์ เมืองมหาราชา
• ป้อมจัยซาแมร์ เมืองมหาราชา ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่อยู่ท่ามกลางทะเลทราย สร้างโดย Maharawal Jaisal ในปี ค.ศ. 1156 บนเขาทิตรีกูฏ ป้อมนี้ถือว่าเป็นป้อมที่สร้างลำดับที่ 2 ของรัฐราชสถาน มีหอรบถึง 99 หอ
ซิตี้พาเลซ พระราชวังฤดูหนาว
• ซิตี้พาเลซ พระราชวังฤดูหนาว ซิตี้พาเลซ เมืองอุไดร์ปูร์ พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นด้วยหินแกรนิตและหินอ่อน ภายในประดับด้วยกระจกและแก้วหลากสี นับเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในรัฐราชสถาน
• เส้นทางรัฐโอริสสา - รัฐอัสสัม
โอริสสา
• รัฐโอริสสา หรือนครกาลิงคะ ในสมัยสงครามของพระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อ 2,200 กว่าปีก่อน และเมืองนี้พระพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรือง ปัจจุปันเต็มไปด้วยซากโบราณของพระพุทธศาสนาที่จมฝังอยู่ใต้ดิน
เที่ยวโอริสสา
• เที่ยวโอริสสา โกนารัก วิหารแห่งสุริยะเทพ โกนารัก หรือ โกนัก (Konark) มรดกโลกของเมืองโอริสสา โบราณสถานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระอาทิตย์ เมื่อ 1,100 ปีมาแล้ว ด้วยศิลปะการแกะสลักที่งดงามน่าทึ่ง
รัฐอัสสัม เที่ยวอัสสัม
• รัฐอัสสัม เที่ยวอัสสัม รัฐอัสสัม รายล้อมด้วยรัฐพี่น้องทั้งเจ็ด อันได้แก่ อรุณาจัลประเทศ นาคาแลนด์ มณีปุระ มิโซรัม ตริปุระ และ เมฆาลัย ได้รับการขนานนามว่าเป็นรัฐ 7 พี่น้อง
คนไทในอัสสัม
• ทัวร์อัสสัม คนไทในอัสสัม กลุ่มคนไทที่อพยพมาพร้อมกับเจ้าฟ้าหลวงเสือก่าฟ้า ปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์อาหม แต่เดิมอาศัยอยู่ที่เมืองดอนสวนคำ แต่พออังกฤษเข้ายึดครอง ก็พากันอพยพมาสร้างหมู่บ้านที่น้ำผาเก
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11
• คุณโจ้ (พรชนก) โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2563
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 10 - 17 ตุลาคม 2563
• วันที่ 17 - 24 ตุลาคม 2563
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์ลาวใต้
• LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม (รถ)
• วันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2563
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
ทัวร์น่าน
ทัวร์กระบี่
• KRB-2 : กระบี่ เกาะปอดะ เกาะพีพี เกาะกระดาน ถ้ำมรกต สระมรกต น้ำตกร้อน
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์