บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีอาน







 
• โปรแกรมทัวร์เนปาล 2566-67
• NEPAL435 : เนปาล กาฐมาณฑุ เมืองปาทัน เมืองปักตะปูร์ ธุลิเขล สถูปสวะยัมภูนาถ เจดีย์โพธินาถ เข้าวังขอพรกุมารี
ทัวร์เนปาล
คลิ๊ก รายละเอียดโปรแกรม

จัตุรัสกาฐมาณฑุ มรดกโลก

เมืองปาทัน มรดกโลก

เมืองปักตะปูร์ มรดกโลก

ย่านช้อปปิ้งธาเมล เนปาล

สถูปสวะยัมภูวนาถ

เจดีย์โพธินาถหรือพุทธนาถ

กุมารี เนปาล
Days
: เนปาล กาฐมาณฑุ ปาทัน ปักตะปูร์ ธุลิเขล เจดีย์โพธินาถ เข้าวังขอพรกุมารี
อาหาร
Hotel
1
สนามบินสุวรรณภูมิ – กาฐมาณฑุ สถูปสวะยัมภูนาถ WE319 ( 10.15-12.25 )
-/-/D
กาฐมาณฑุ 4 ดาว
2
เมืองปาทัน จัตุรัสปาทัน วังกุมารี (เข้าพบกุมารี) - เมืองปักตะปูร์ – ธุลิเขล
B/L/D
ธุลิเขล 4 ดาว
3
ธุลิเขล - เจดีย์โพธินาท - จัตุรัสกาฐมาณฑุ – ย่านทาเมล
B/L/D
กาฐมาณฑุ 4 ดาว
4
กาฐมาณฑุ – สนามบินสุวรรณภูมิ WE320 ( 13.30-18.15 )
B/-/-
• ทัวร์ไม่ลงร้าน – ไม่ขายออฟชั่น – ไกด์เนปาลพูดไทย 4 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
• NEPAL545 : เนปาล กาฐมาณฑุ เมืองโปขรา เมืองปาทัน เมืองปักตะปูร์ ธุลิเขล เจดีย์โพธินาถ เข้าวังขอพรกุมารี
ทัวร์เนปาล โปขรา
คลิ๊ก รายละเอียดโปรแกรม

จัตุรัสกาฐมาณฑุ มรดกโลก

เมืองปาทัน มรดกโลก

เมืองปักตะปูร์ มรดกโลก

ยอดเขามัจฉาปูชเร โปขรา

สถูปสวะยัมภูวนาถ

เจดีย์โพธินาถหรือพุทธนาถ

กุมารี เนปาล
Days
: เนปาล กาฐมาณฑุ เมืองโปขรา ปาทัน ปักตะปูร์ ธุลิเขล เจดีย์โพธินาถ เข้าวังขอพรกุมารี
อาหาร
Hotel
1

สนามบินสุวรรณภูมิ – กาฐมาณฑุ WE319 ( 10.15-12.25 )
เมืองปาทัน จัตุรัสปาทัน วัดทอง วังกุมารี (เข้าพบกุมารี)

-/-/D
กาฐมาณฑุ 4 ดาว
2
กาฐมาณฑุ – เมืองโปขรา ล่องเรือชมทะเลสาบเฟวา วัดบาราฮี
B/L/D
เมืองโปขรา 4 ดาว
3
นั่งกระเช้า ยอดเขาซารางก็อต น้ำตกเดวี่ – กาฐมัณฑุ – ธุลิเขล (บินภายใน)
B/L/D
ธุลิเขล 4 ดาว
4
ธุลิเขล - เมืองปักตะปูร์ – เจดีย์โพธินาท - กาฐมาณฑุ – ย่านทาเมล
B/L/D
กาฐมาณฑุ 4 ดาว
5
กาฐมาณฑุ – สถูปสวะยัมภูนาถ – สนามบินสุวรรณภูมิ WE320 ( 13.30-18.15 )
B/-/-
• ทัวร์ไม่ลงร้าน – ไม่ขายออฟชั่น – ไกด์เนปาลพูดไทย 8 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
• TIBET985P : คุนหมิง ทิเบต ลาซา Everest Base Camp วังโปตาลา วัดโจคัง ซิกาท์เซ่ เนปาลกาฐมาณฑุ
ทัวร์ทิเบตเนปาล
คลิ๊ก รายละเอียดโปรแกรม
ทัวร์ทิเบต
พระราชวังโปตาลา ทิเบต
ทัวร์ทิเบต
ตำหนักนอร์บุหลินฆา ทิเบต
ทัวร์ทิเบต
ตำหนักนอร์บุหลินฆา ทิเบต
ทัวร์ทิเบต
วัดโจคัง วัดทิเบต
ทัวร์เนปาล
ยอดเขาหิมาลัย

เจดีย์โพธินาถ กาฐมาณฑุ

เมืองปาทัน มรดกโลก
Days
: คุนหมิง ทิเบต Everest Base Camp วังโปตาลา วัดโจคัง ซิกาท์เซ่ เนปาล กาฐมาณฑุ
อาหาร
Hotel
1

สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง (MU742 15.55-19.35)

-/-/-
ซีอาน 4 ดาว
2
คุนหมิง - ภายในประเทศ - ลาซา (MU 15.10-18.05)
B/-/-
รถไฟ VIP
3
พระราชวังโปตาลา – วัดโจคัง – วัดเซรา – ตลาดแปดหลี่ยม
-/-/D
ลาซา 4 ดาว
4
ตำหนักนอร์บุหลิงฆา – รถไฟความเร็วสูง - เมืองซิกาท์เซ่ Shigatze
B/L/D
ซิกาท์เซ่ 4 ดาว
5
เมืองซิกาท์เซ่ Shigatze - Tashilhunpo Monastery - เมืองติ้งรื่อ Tingri
B/L/D
ติ้งรื่อ 4 ดาว
6
Tingri - Everest Base Camp - เมือง Zhangmu
B/L/D
Zhangmu
7
ผ่านด่านทิเบต – เนปาล – Kodari – กาฐมาณฑุ
B/L/D
กาฐมาณฑุ 4 ดาว
8
เมืองปาทัน – เจดีย์โพธินาท – จัตุรัสกาฐมาณฑุ – ย่านทาเมล
B/L/D
กาฐมาณฑุ 4 ดาว
9
กาฐมาณฑุ – สถูปสวะยัมภูนาถ – สนามบินสุวรรณภูมิ WE320 ( 13.30-18.15 )
B/-/-
• กรุ๊ปเหมา 6 ท่านขึ้นไป เดินทางได้ทุกวัน (1 เมษายน – 27 ตุลาคม 2567)
• TIBET104P : ซีอาน รถไฟหลังคาโลก ทิเบต Everest Base Camp พระราชวังโปตาลา เนปาล กาฐมาณฑุ
ทัวร์ทิเบตเนปาล
คลิ๊ก รายละเอียดโปรแกรม
ทัวร์ทิเบต
ตู้นอนวีไอพี รถไฟทิเบต
ทัวร์ทิเบต
พระราชวังโปตาลา ทิเบต
ทัวร์ทิเบต
ตำหนักนอร์บุหลินฆา ทิเบต
ทัวร์ทิเบต
วัดโจคัง วัดทิเบต
ทัวร์ทิเบต
ทะเลสาบ Yamdrok Tso

เจดีย์โพธินาถ กาฐมาณฑุ

เมืองปาทัน มรดกโลก
Days
: ซีอาน รถไฟหลังคาโลก ทิเบต Everest Base Camp วังโปตาลา เนปาล กาฐมาณฑุ
อาหาร
Hotel
1

สนามบินดอนเมือง – ซีอาน FD 588 (16.40-21.35)

-/-/-
ซีอาน 4 ดาว
2
ซีอาน - รถไฟหลังคาโลก – ลาซา ขบวน Z165 (09.27-15.06+1)
B/-/-
รถไฟ VIP
3
รถไฟสายหลังคาโลก – ลาซา (15.06) - ตลาดแปดเหลี่ยม
-/-/D
ลาซา 4 ดาว
4
พระราชวังโปตาลา – วัดโจคัง – นอร์บุหลิงฆา
B/L/D
ลาซา 4 ดาว
5
ทะเลสาบ Yamdrok Tso - เมืองเจียนเซ่ - วัดปาลโช – เมืองซิกาท์เซ่
B/L/D
ซิกาท์เซ่ 4 ดาว
6
เมืองซิกาท์เซ่ Shigatze - Tashilhunpo Monastery - เมืองติ้งรื่อ Tingri
B/L/D
ติ้งรื่อ 4 ดาว
7
Tingri - Everest Base Camp - เมือง Zhangmu
B/L/D
Zhangmu
8
ผ่านด่านทิเบต – เนปาล – Kodari – กาฐมาณฑุ
B/L/D
กาฐมาณฑุ 4 ดาว
9
เมืองปาทัน – เจดีย์โพธินาท – จัตุรัสกาฐมาณฑุ – ย่านทาเมล
B/L/D
กาฐมาณฑุ 4 ดาว
10
กาฐมาณฑุ – สถูปสวะยัมภูนาถ – สนามบินสุวรรณภูมิ WE320 ( 13.30-18.15 )
B/-/-
• กรุ๊ปเหมา 6 ท่านขึ้นไป เดินทางได้ทุกวัน (1 เมษายน – 27 ตุลาคม 2567)
 
• แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเนปาล
• จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ อารยะธรรมความเจริญรุ่งเรืองประเทศเนปาล (มรดกโลก)
• จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ (Kathmandu Durbar Squrare) จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ แห่งนี้ประกอบไปด้วยวัดและปราสาทที่เก่าแก่ ซึ่งแสดงภาพความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล เนื่องจากเป็นสถานที่ราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ สถานที่น่าสนใจที่ควรไปชม ได้แก่ วัดตะเลชุ สร้างโดยกษัตริย์มเหนทรา มัลละ (King Mahendra Malla) ในปี พ.ศ. 2092 และจัตุรัสแห่งนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปีพ.ศ. 2522 อีกด้วย
กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล
มหาเทพตะเลชุ ที่จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ ประเทศเนปาล
• เที่ยวเนปาล เมืองปะฏันหรือปาทาน เมืองมรดกโลก
• เมืองปาทัน หรือเมืองปะฏัน
• เมืองปะฏันเป็นเมืองโบราณ อยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 5 กิโลเมตร สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ปะฏันได้ชื่อว่าเป็นเมืองคู่แฝดของกรุงกาฐมาณฑุได้รับการขนานนามว่า เมืองแห่งความงาม (City of Beauty) เป็นเมืองที่รู้จักกันในนามของเมืองแห่งศิลปะอีกด้วย โดยเฉพาะชื่อเสียงทางศูนย์กลางงานหัตถศิลป์ของชาวทิเบตอพยพ มีชื่อเสียงในเรื่องพระพุทธรูป นับเป็นนครโบราณที่ยังมีชีวิต ภายในเมืองเต็มไปด้วยวัดทางศาสนาฮินดูและสิ่งปลูกสร้างในพุทธศาสนา
เที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน หรือ เมืองปาทาน มรดกโลก
• ท่องเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปูร์ เมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา อัญมณีแห่งเนปาล
• ปักตะปูร์ หรือ ภาทคาวัน (Bhaktapur or Bhadgaon) ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,401 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตารางไมล์ ปักตะปูร์หรือเมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา (City of Devotees) ซึ่งยังคงเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ในยุคกลาง มีร่องรอยความรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะเสน่ห์ของเมืองคือ วิถีชีวิตของชาวบ้านที่ดำรงอยู่รวมกับอาณาจักรโบราณอย่างกลมกลืน สามารถพบเห็นสิ่งสะท้อนชัยชนะในอดีตของผู้ครองนครมัลละได้ที่จัตุรัสปักตะปูร์ ดูร์บาร์ ที่ซึ่งทำเครื่องปั้นดินเผาและงานทักทอเป็นอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมที่สำคัญ ปักตะปูร์มีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักไม้และทำภาทคาวันโตปี หรือหมวกแก๊ป (Bhadgaonle Topi Cap) เมืองนี้อยู่ห่างจากรุงกาฐมาณฑุ ไปทางตะวันออกประมาณ 14 กิโลเมตร
เมืองปักตะปูร์ เมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา อัญมณีแห่งเนปาล (มรดกโลก)
เมืองปักตะปูร์ เมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา อัญมณีแห่งเนปาล
เมืองปักตะปูร์ เมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา อัญมณีแห่งเนปาล
• เมืองโปขรา หรือ โพคารา (Pokhara Valley) ประเทศเนปาล
• เมืองโปรขรา โภครา หรือโพคารา (Pokhara Valley)
• หุบเขาโปรขระ โภครา หรือโพคารา (Pokhara Valley)
เมืองนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันตก 200 กิโลเมตร โดยสามารถไปได้ทั้งทางอากาศและทางรถยนต์ ทั้งยังเป็นเมืองชายแดนติดกับประเทศอินเดียอีกด้วย โดยมียอดเขาซารางกอตเป็นเทือกเขาใหญ่ และที่เมืองโปขระเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 2 รองจากกาฐมาณฑุจากที่นี่จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่งดงามของเธาละคีรี (Dhanulagiri) มนะสลู (Manaslu) มัชฉาปุรณะ (Machhapuchher) และยอดเขาอรรณาปุรณะ (Annapurana) ทั้ง 5 ยอด เป็นเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ท่ามกลางวงล้อมของหุบเขาอรรณาปูรณะ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 827 เมตร และเป็นจุดชมความงดงามของเทือกเขาหิมาลัยได้ใกล้ที่สุดเนื่องจากห่างจากบริเวณเทือกเขาแค่ 30 กิโลเมตร และที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นการเดินขึ้นเขาเพื่อพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกคือเอเวอเรสต์
• สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเมืองโปขรา
• ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ ยอดเขามัจฉาปูชเร ยอดเขาอรรณาปุรณะ ทั้ง 5 ยอด โดยเฉพาะยอดเขาอรรณาปุรณะ 1 ที่สูงเป็นอันดับ 10 ของโลก ยอดเขาเธาละคิรี ยอดเขามนะสลู และวิวของเทือกเขาหิมาลัย
• ล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ภาพทะเลสาบความงามของเฟวาสะท้อนภาพยอดเขามัจฉาปูชเรที่มีรูปร่างคล้ายหางปลานั้นเป็นภาพที่มีมนต์ขลังให้นักท่องเที่ยวอยากไปเยือนสักครั้ง ตรงกลางทะเลสาบเป็นที่ตั้งของวัดบาลาฮี (Barahi Temple) ซึ่งมีสถูปสีขาวชื่อวัดบาลาฮีลอยเด่นตัดกับพื้นน้ำสีเขียวมรกต
• น้ำตกเดวิส (Devi’s Fall) น้ำตกที่ตั้งชื่อตามเด็กชายเทวีที่มาเสียชีวิตพร้อมคู่รัก ณ ที่แห่งนี้น้ำตกแห่งนี้น้ำตกแห่งนี้แปลกกว่าที่อื่นตรงที่ต้องชะโงกหน้าก้มลงไปดู เพราะเป็นน้ำตกที่ทิ้งตัวลงจากลำธารลงสู่ช่องเขาเบื้องล่างลึกลงไปกว่า 100 เมตร นับว่าเป็นน้ำตกที่มีความลึกที่สุด
• วัดบาลาฮี (Barahi Temple) วัดที่มีเทพธิดาอจิมา เทพธิดาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมืองโปขระ ทุกวันเสาร์จะมีการบูชายัญสัตว์แด่เทพธิดา
• วัดบินดาบาซินี วัดนี้สร้างในปี 1845 เพื่อถวายแด่เทพธิดา บาวานี เทพธิดา วัดนี้ถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในเมืองโปขราและวัดนี้เป็นวัดที่คนโปขรานิยมมาแต่งงานกันอีกด้วย
ภูเขาหิมาลัย ยอดเขามัจฉาปูชเร เมืองโปขรา
เมืองโปขรา
ภูเขาหิมาลัย ยอดเขามัจฉาปูชเร จากหน้าโรงแรม
ทัวร์เนปาล
 
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด
23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4  ถนนนวมินทร์  แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230
โทร. 0-2969 3664, 02-949 5134-36  (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)

• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์พุทธคยา ราชคฤห์
ทัวร์ซีอาน • XI-AN-655B : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี ลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน หยุนไถซาน ศาลไคฟง วัดเส้าหลิน โชว์เส้นทางสายไหม
• วันที่ 30 ธันวาคม - 4 มกราคม 2567
ทัวร์แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง (TG)
• วันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2566
• วันที่ 31 ธันวาคม - 5 มกราคม 2567
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์เส้นทางสายไหม
ทัวร์ต๋ากู่ ง้อไบ้ • TG656 : เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน เขาง้อไบ๊ ยอดเขาจินติ่ง หลวงพ่อโตเล่อซาน หวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (TG)
• วันที่ 4 – 9 เมษายน 2567
• วันที่ 11 - 16 เมษายน 2567
ทัวร์กุ้ยหลิน • GL651 : กุ้ยหลิน หลงเซิ่น เขาเซียงกง หยางซั่ว เขาหลูยี่ ถ้ำขลุ่ยอ้อ เขางวงช้าง โชว์ DREAM LIKE โชว์ Liu shan jie
• วันที่ 24 - 29 กุมภาพันธ์ 2567
• วันที่ 23 - 28 มีนาคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • GAYA645 : พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา เดลี ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า มุมไบ (TG)
• วันที่ 10 - 15 กุมภาพันธ์ 2567
• วันที่ 23 - 28 มีนาคม 2567
ทัวร์ทัชมาฮาล • INDIA-535 : ทัวร์เส้นทาง 6 มรดกโลกอินเดีย เดลี อัครา ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท ฟาเตห์ปูร์สิกรี ชัยปุระ
• วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
ทัวร์พุทธคยาพาราณสี • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567
• วันที่ 20 – 27 มีนาคม 2567
ทัวร์ปูเน่ • PUNE755 : มุมไบ ถ้ำช้าง ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า เมืองปูเน่ เมืองพระพิฆเนศ วัดสิทธิวินายัก (TG)
• วันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2567
• วันที่ 10 – 16 ตุลาคม 2567
ทัวร์อินเดียพุทธคยา • INDIA-879 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา B3)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันตา • BOM645 : ทัวร์ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ถ้ำช้าง ถ้ำกัณเหรี ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด มุมไบ
• วันที่ 22 – 27 กุมภาพันธ์ 2567
ทัวร์แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
ทัวร์ภูฏาน • PU546 : ภูฏาน พาโร ทิมพู ปูนาคา วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง
• วันที่ 29 ธันวาคม - 2 มกราคม 2567
ทัวร์แคชเมียร์ • INDIA-871: แคชเมียร์ ศรีนาคา ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 10 - 17 เมษายน 2567
• วันที่ 14 - 21 เมษายน 2567
ทัวร์เมดาน • Medan436 : เมดาน อินโดนีเซีย บรัสตากี้ พาราพัท ทะเลสาบโทบา น้ำตกซิปิโซปิโซ - มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์
• วันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2566
• วันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2567
ทัวร์ภูกระดึง • PHD1 : พิชิต ภูกระดึง ชม น้ำตก ทุ่งหญ้า ป่าสน ผานกแอ่น ผาหล่มสัก
• กรุ๊ป 6 ท่านเดินทางได้ทุกวัน (รถตู้)
น้ำตกทีลอซู • TAK-2 : อุ้มผาง ล่องแก่ง น้ำตกทีลอซู ดอยหัวหมด น้ำตกพาเจริญ ถ้ำสีฟ้า
• กรุ๊ป 8 ท่านเดินทางได้ทุกวัน (รถตู้)
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)