บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีอาน 
• โปรแกรมทัวร์ภูฏาน 2566-2567
• โปรแกรมทัวร์ภูฏาน
จำนวนวัน
บินเข้า
บินออก
ทัวร์ภูฏาน • PU546 : ทัวร์ภูฏาน พาโร ทิมพู ปูนาคา วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง
• วันที่ 29 ธันวาคม - 2 มกราคม 2567
5 D 4 N
พาโร
พาโร
         
• PU546 : ภูฏาน พาโร ทิมพู ปูนาคา วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน
ทัวร์ภูฏาน
รายละเอียดโปรแกรม
ทัวร์ภูฏาน พาโรซอง
พาโรซอง เมืองพาโร
ทัวร์ภูฏาน ทิมพูซอง
ทาชิโชซองหรือทิมพูซอง
ทัวร์ภูฏาน สถูปโดชูล่า
สถูปโดชูล่า (DOCHULA)
ทัวร์ภูฏาน ปูนาคาซอง
ปูนาคาซอง
ทัวร์ภูฏาน ปูนาคาซอง
ปูนาคาซอง
ทัวร์ภูฏาน เมมโมเรียลโชเตน
เมมโมเรียลโชเตน
ทัวร์ภูฏาน วัดทักซัง เมืองพาโร
วัดทักซัง เมืองพาโร ภูฏาน
Days
: ทัวร์ภูฏาน พาโร ทิมพู ปูนาคา วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง
อาหาร
Hotel
1
สุวรรณภูมิ – เมืองพาโร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ - พาโรซอง - วัดตัมชู – ทิมพูซอง
-/L/D
เมืองทิมพู
2
เมืองทิมพู - โดชูล่า (DOCHULA) - เมืองปูนาคา - วัดชิมิลาคัง - ปูนาคาซอง
B/L/D
เมืองปูนาคา
3
ปูนาคา - ซิมโทกาซอง - สวนสัตว์ - เมมโมเรียลโชเตน - BIG BUDDHA - พาโร
B/L/D
เมืองพาโร
4
เมืองพาโร - วัดทักซัง - วัดคิชูลาคัง
B/L/D
เมืองพาโร
5
เมืองพาโร - สนามบินสุวรรณภูมิ
B/-/-
• เดินทางวันที่ 29 ธันวาคม – 2 มกราคม 2567
• PU541 : ทัวร์ภูฏาน พาโร ทิมพู ปูนาคา วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน
ทัวร์ภูฏาน
รายละเอียดโปรแกรม
ทัวร์ภูฏานพาโรซอง เมืองพาโร
พาโรซอง เมืองพาโร
ทัวร์ภูฏานเมืองทิมพู
เมืองทิมพู เมืองหลวงภูฏาน
ทัวร์ภูฏานทิมพูซอง
ทาชิโชซองหรือทิมพูซอง
ทัวร์ภูฏานDOCHULA
สถูปโดชูล่า (DOCHULA)
ทัวร์ภูฏานเมมโมเรียลโชเตน
เมมโมเรียลโชเตน
ทัวร์ภูฏานปูนาคาซอง
ปูนาคาซอง
ทัวร์ภูฏานวัดทักซัง เมืองพาโร
วัดทักซัง เมืองพาโร ภูฏาน
Days
: ทัวร์ภูฏาน พาโร ทิมพู ปูนาคา วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง
อาหาร
Hotel
1

สุวรรณภูมิ – เมืองพาโร - เมืองทิมพู - วัดชันกังก้า - ที่ทำการไปรษณีย์ – ทิมพูซอง

-/L/D
เมืองทิมพู
2
เมืองทิมพู - โดชูล่า (DOCHULA) - เมืองปูนาคา - วัดชิมิลาคัง - ปูนาคาซอง
B/L/D
เมืองปูนาคา
3
ปูนาคา - ซิมโทกาซอง - สวนสัตว์ - เมมโมเรียลโชเตน - BIG BUDDHA - พาโร
B/L/D
เมืองพาโร
4
เมืองพาโร - วัดทักซัง - ช้อปปิ้งเมืองพาโร
B/L/D
เมืองพาโร
5
พิพิธภัณฑ์ภูฏาน - พาโรซอง - วัดคิชูลาคัง - สนามบินสุวรรณภูมิ
B/L/-
• ทัวร์ไม่ลงร้าน – ไม่ขายออฟชั่น 1 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
• PU-95 : เจาะลึก ทัวร์ภูฏาน พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี ตองสา บุมทัง (9 วัน 8 คืน)
ทัวร์ภูฏาน
รายละเอียดโปรแกรม
ทัวร์ภูฏานเที่ยวเมืองพาโร
พาโรซอง เมืองพาโร
ทัวร์ภูฏานเที่ยวสถูปโดชูล่า
สถูปโดชูล่า (DOCHULA)
ทัวร์ภูฏานเที่ยวปูนาคาซอง
ปูนาคาซอง
ทัวร์ภูฏานเที่ยวเมืองหลวงภูฏาน
เมืองทิมพู เมืองหลวงภูฏาน
ทัวร์ภูฏานเที่ยวทาชิโชซองหรือทิมพูซอง
ทาชิโชซองหรือทิมพูซอง
ทัวร์ภูฏานจุดชมวิวเมืองปูนาคา
จุดชมวิวเมืองปูนาคา
ทัวร์ภูฏานเที่ยววัดทักซัง
วัดทักซัง เมืองพาโร ภูฏาน
Days
: เจาะ ทัวร์ลึกภูฏาน พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี ตองสา บุมทัง (9 วัน 8 คืน)
อาหาร
Hotel
1

สุวรรณภูมิ – เมืองพาโร - เมืองทิมพู - วัดชันกังก้า - ที่ทำการไปรษณีย์ - ทิมพูซอง

-/L/D
ทิมพู
2
เมืองทิมพู - โดชูล่า (DOCHULA) - เมืองปูนาคา - วัดชิมิลาคัง - ปูนาคาซอง
B/L/D
ปูนาคา
3
เมืองปูนาคา - เมืองนบกัง - วิหารตาโล - เมืองตองสา - ตองสาซอง
B/L/D
ตองสา
4

เมืองตองสา - เมืองบุมทัง - วัดจัมเบย์ - วัดกูร์เจย์ - วัดแทมชิง - จาการ์ซอง

B/L/D
บุมทัง
5
เมืองบุมทัง - กังเต – เมืองผอบจิกะ - ศูนย์นกกระเรียนคอดำ - วัดกังเต
B/L/D
ผอบจิกะ
6
เมืองผอบจิกะ - วังดีโพดรางซอง – ซิมโทกาซอง - เมืองทิมพู
B/L/D
ทิมพู
7
เ มืองทิมพู - สวนสัตว์ - เมมโมเรียลโชเตน - BIG BUDDHA - เมืองพาโร
B/L/D
พาโร
8
เมืองพาโร - วัดทักซัง - ช้อปปิ้ง
B/L/D
พาโร
9

พิพิธภัณฑ์ภูฏาน - พาโรซอง - วัดคิชูลาคัง - สนามบินสุวรรณภูมิ

B/L/-
• ทัวร์ไม่ลงร้าน – ไม่ขายออฟชั่น 1 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
• แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวภูฏาน
• พิพิธภัณฑ์แห่งชาติภูฏาน
• พิพิธภัณฑ์แห่งชาติภูฏาน ตั้งอยู่เหนือพาโรซอง ซึ่งตั้งอยู่ในป้อมตาซองที่เป็นหอสังเกตการณ์ในยุคโบราณของพาโรซอง ซึ่งป้อมตาซองสันนิษฐานว่าสร้่างขึ้นในปี ค.ศ.1651 แต่ไม่มีหลักฐานยืนยัดแน่ชัด ผู้สร้างคือเต็นซิน ดรุ๊กกา น้องชายต่างมารดาของท่านซับดรุงนาวัง นัมเกล สร้างขึ้นเมื่อครั้งที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นลปแห่งพาโรอยู่
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติภูฏาน หรือ พิพิธภัณฑ์พาโร
ทัวร์ภูฏานรูปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภูฏาน
• พาโรซอง Paro Dzong) ลิตเติลบุดดา
• ชื่อเต็มของพาโรซองคือ รินปุงซ่ง แปลว่า "ป้อมเนิญอัญมณี" ในสมัยศตวรรษที่ 15 มีพี่น้องสองนายอาศัยอยู่ในหุบเขาพาโรคือเกลซกและเกลชม พวกเขาเป็นลูกหลานท่านพะโจ ดรุ๊กกอม ชิโป ผู้นำนิกายดรุ๊กปะคายุปาเข้ามาเผยแพร่ในภูฏาน เกลซมปักหลักอยุ่ที่อารามกันตาคา แต่น้องชายดั้นด้นไปฝากตัวเป็นศิษย์อาจารย์ดังๆ ในทิเบตเพื่อศึกษาธรรม หลังผ่านไปหลายปี เขาก็ย้อนกลับมาในสภาพสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะอาแต่เล่าเรียนจนไม่มีเวลาหาเงิน ทำให้พี่ชายรังเกียจไม่ยอมนับญาติ และพูดใส่หน้าว่าในครอบครัวของตนไม่เคยมีขอทาน เกลชกจึงไปอาศัยอยู่ริมน้ำบริเวรฮุมเร็ลคา (เรียกชื่อตามเทพฮุมเร็ล กมโป ซึ่งเป็นเทพผู้ปกปักรักษาหุบเขาพาโร) และได้สร้างอาคารเล็กๆ ซึ่งกลายมาเป็นป้อมพาโรในภายหลัง ลูกหลานของเกลชกจึงได้จากรึกชื่อในประวัติศาสตร์ภูฏานในนาม "เจ้าแห่งฮุมเร็ล" และมีอำนาจเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตพาโร
พาโรซอง หรือ ป้อมพาโร ประเทศภูฏาน
ทัวร์ภูฏานเที่ยวพาโรซอง
• วัดทักซัง (Taktshang Goemba) หรือ รังเสือ (Tiger Nest)
• วัดตักซัง ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 900 เมตร ชายเขตเมืองพาโร วัดตักซังเป็นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธากันมากที่สุดแห่งหนึ่งในเขตหิมาลัยภายในเขตวัดมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ทั้งสิ้น 13 แห่ง ล้วนมีความเป็นมาเกี่ยวข้องบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของภูฐาน
วัดทักซัง หรือ วัดตักซัง เมืองพาโร วัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศภูฏาน
ทัวร์ภูฏานไหว้พระวัดทักซัง
• ทาชิโชซอง (ตาชิโชซอง Tashicho Dzong) สัญลักษณ์ของทิมพู
• การมาเที่ยวภูฏานที่พลาดไม่ได้คือการมาชม ทาชิโชซอง หรือ ทิมพูซอง เป็นตัวอาคารขนาดมหึมา เป็นสถาปัตยกรรมภูฏานที่งดงามดูประหนึ่งพระบรมมหาราชวังอยู่ริมแม่น้ำและเชิงเขา เป็นอาคารที่ทำการของรัฐบาล คณะกรรมการบริหารปกครองเมืองทิมพู ประกอบด้วยคณะสงฆ์ และข้าราชการระดับสูงภายในซองมีกลุ่มอาคารที่แยกออกเป็นเขตสังฆาวาส และเขตฆราวาสกับลานอเนกประสงค์ สถานที่จัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนา หอกลางเป็นหอสูงสามชั้นอยู่ตรงกลาง เป็นที่ประกอบพิธีสำคัญและที่พำนักสงฆ์ห้องบูชาประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญต่างๆ
ทาชิโชซอง (ตาชิโชซอง Tashicho Dzong) ทิมพูซอง เมืองทิมพู
ทัวร์ภูฏาน เที่ยวเมืองทิมพู
• จุดชมวิวโดชูล่า (DOCHULA)
•
จุดชมวิวโดชูล่า (DOCHULA) สถูป 108 องค์ อยู่ระหว่างทางเมืองทิมพู-ปูนาคา จะข้ามช่องเขาโดชูลา (Dochula Pass) ซึ่งเป็นจุดสูงสุดบนเส้นทาง ณ ระดับน้ำทะเลปานกลางบนเนินสูงสุดจะมีสถูปทรงสี่เหลี่ยมซึ่งมีหลังคาครอบแบบอย่างของภูฏาน ซึ่งมีขนาดใหญ่อยู่บนสุดและยังมีสถูปขนาดเล็กๆอีก 108 องค์อยู่รายล้อม สร้างขึ้นเป็นมงคล ปกป้องคุ้มครองผู้ที่เดินทางผ่านไปมาให้ปลอดภัย รอบๆ บริเวณถูกประดับไปด้วยธงมนต์หลากสีสันเพื่อบูชาเทพแห่งป่าเขา วันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นแนว "เทือกเขาหิมาลัย" อย่างชัดเจน
จุดชมวิวโดชูล่า (DOCHULA) สถูป 108 องค์ (ระหว่างเส้นทางเมืองทิมพู - ปูนาคา)
ทัวร์ภูฏานเที่ยวจุดชมวิวโดชูล่า
• เมืองปูนาคา (Punakha) อดีตราชธานีของภูฏาน
• ปูนาคา (Punakha) : ในสมัยโบราณปูนาคามีฐานะเป็นเพียงป้อมที่มีความสูง 1,350 เมตร จากนั้นจึงมีการสร้างโรงเรียนมัธยมปลายขึ้นแห่งหนึ่ง แล้วหมู่บ้านก็เติบโตขึ้นในกลางทศวรรษ 1980 ปูนาคาเป็นเมืองเล็ก แต่มีบทบาทอันสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ภูฏาน และเคยเป็นเมืองหลวงในฤดูหนาวของประเทศนานถึง 300 ปี
เมืองปูนาคา ปูนาคาซอง อดีตราชธานีของภูฏาน
ทัวร์ภูฏานถ่ายรูปปูนาคาซองหรือป้อมพูนาคา
 
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด
23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4  ถนนนวมินทร์  แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230
โทร. 0-2969 3664, 02-949 5134-36  (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)

• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์พุทธคยา ราชคฤห์
ทัวร์ซีอาน • XI-AN-655B : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี ลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน หยุนไถซาน ศาลไคฟง วัดเส้าหลิน โชว์เส้นทางสายไหม
• วันที่ 30 ธันวาคม - 4 มกราคม 2567
ทัวร์แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง (TG)
• วันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2566
• วันที่ 31 ธันวาคม - 5 มกราคม 2567
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์เส้นทางสายไหม
ทัวร์ต๋ากู่ ง้อไบ้ • TG656 : เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน เขาง้อไบ๊ ยอดเขาจินติ่ง หลวงพ่อโตเล่อซาน หวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (TG)
• วันที่ 4 – 9 เมษายน 2567
• วันที่ 11 - 16 เมษายน 2567
ทัวร์กุ้ยหลิน • GL651 : กุ้ยหลิน หลงเซิ่น เขาเซียงกง หยางซั่ว เขาหลูยี่ ถ้ำขลุ่ยอ้อ เขางวงช้าง โชว์ DREAM LIKE โชว์ Liu shan jie
• วันที่ 24 - 29 กุมภาพันธ์ 2567
• วันที่ 23 - 28 มีนาคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • GAYA645 : พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา เดลี ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า มุมไบ (TG)
• วันที่ 10 - 15 กุมภาพันธ์ 2567
• วันที่ 23 - 28 มีนาคม 2567
ทัวร์ทัชมาฮาล • INDIA-535 : ทัวร์เส้นทาง 6 มรดกโลกอินเดีย เดลี อัครา ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท ฟาเตห์ปูร์สิกรี ชัยปุระ
• วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
ทัวร์พุทธคยาพาราณสี • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567
• วันที่ 20 – 27 มีนาคม 2567
ทัวร์ปูเน่ • PUNE755 : มุมไบ ถ้ำช้าง ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า เมืองปูเน่ เมืองพระพิฆเนศ วัดสิทธิวินายัก (TG)
• วันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2567
• วันที่ 10 – 16 ตุลาคม 2567
ทัวร์อินเดียพุทธคยา • INDIA-879 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา B3)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันตา • BOM645 : ทัวร์ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ถ้ำช้าง ถ้ำกัณเหรี ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด มุมไบ
• วันที่ 22 – 27 กุมภาพันธ์ 2567
ทัวร์แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
ทัวร์ภูฏาน • PU546 : ภูฏาน พาโร ทิมพู ปูนาคา วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง
• วันที่ 29 ธันวาคม - 2 มกราคม 2567
ทัวร์แคชเมียร์ • INDIA-871: แคชเมียร์ ศรีนาคา ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 10 - 17 เมษายน 2567
• วันที่ 14 - 21 เมษายน 2567
ทัวร์เมดาน • Medan436 : เมดาน อินโดนีเซีย บรัสตากี้ พาราพัท ทะเลสาบโทบา น้ำตกซิปิโซปิโซ - มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์
• วันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2566
• วันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2567
ทัวร์ภูกระดึง • PHD1 : พิชิต ภูกระดึง ชม น้ำตก ทุ่งหญ้า ป่าสน ผานกแอ่น ผาหล่มสัก
• กรุ๊ป 6 ท่านเดินทางได้ทุกวัน (รถตู้)
น้ำตกทีลอซู • TAK-2 : อุ้มผาง ล่องแก่ง น้ำตกทีลอซู ดอยหัวหมด น้ำตกพาเจริญ ถ้ำสีฟ้า
• กรุ๊ป 8 ท่านเดินทางได้ทุกวัน (รถตู้)
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)