บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
[EN-2] : เที่ยวเมืองไข่ดัง ขมังเวทย์ นครศรีธรรมราช
ไหว้พระธาตุเมืองนคร ขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง
ไหว้พ่อท่านคล้าย วัดธาตุน้อย วัดยางใหญ่ ปากพนัง แหลมตะลุมพุก
(พักโรงแรมนครศรีธรรมราช 2 คืน)

คีรีวง ลานสกา

คีรีวง ลานสกา

วัดพระธาตุนคร

วัดเจดีย์ สิชล
• รางวัล Thailand Tourism Awards และรางวัลต่างๆจากกรมการท่องเที่ยว
ทัวร์อุดร นคร
คลิ๊ก รายละเอียดโปรแกรม

รางวัลกินรีทอง

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน
• โปรแกรมการเดินทาง  (เที่ยวแบบกรุ๊ปส่วนตัว)
วันแรก : อุดรธานี – นครศรีธรรมราช - ลานสกา วัดธาตุน้อย ไหว้พ่อท่านคล้าย คีรีวง

09.00 น.   ออกเดินทางจากสนามบินอุดรธานี เดินทางสู่ จ.นครศรีธรรมราช โดยสายการบินไทยสมาลย์ เที่ยวบิน WE075 (มีบินเฉพาะ อังคาร, พฤหัส, เสาร์)
10.45 น.   ถึง สนามบินนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่โชว์ป้ายชื่อคณะต้อนรับ นำท่านเดินทางเดินทางสู่ อ.ลานสกา เมืองอากาศดี
12.00 น.   บริการกลางวันที่ร้านอาหารครัวกานดา (มื้อที่ 1)
13.00 น.   นำท่านเดินทางไปชม จุดชมวิวเขาธง ถ่ายรูปกับ “ป้ายอากาศที่ที่สุดในประเทศไทย The best ozon in Thailand” นำท่านเดินทางสู่ วัดธาตุน้อย นำท่านไปกราบนมัสการ พระสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ในโลงแก้ว (พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ได้เชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจาพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น พ่อท่านคล้ายจึงได้ชื่อว่าเป็นเทวดาเมืองนคร เป็นเทพเจ้าแห่งแดนใต้ที่ชาวเมืองคอนเสื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา นำท่านชมหมู่บ้านกลางหุบเขา ให้ท่านได้ถ่ายรูป ซื้อของฝาก งานผ้ามัดย้อม ผ้าบาติก รวมทั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มลูกไม้ กลุ่มผ้า กลุ่มสบู่มังคุด
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารอีสานบ้านสวน (มื้อที่ 2) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พักโรงแรมในเมืองนคร)

วันที่สอง : วัดยางใหญ่ ขอพรไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ถนนพลายจำเริญ วัดเขาขุนพนม
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3)
08.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ (วัดตาพรานบุญ) ให้ท่านขอพรตาพรานบุญกันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ อ.สิชล นำท่านขอพร ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ เสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง ขอได้ไหว้รับ ในตามความเชื่อและความศรัทธาของคนในพื้นที่และต่างจังหวัด (สำหรับของไหว้ของแก้บนต่างๆที่วัดมีจำหน่าย)นำท่านไป ไหว้พระบรมธาตุเมืองนคร เพื่อเป็นสิริมงคล พระบรมธาตุเมืองนคร ตามตำนานเล่ากันว่าสร้างมากว่า 1,700 ปี โดยเจ้าชายทนทกุมารและพระนางเหมชาลา ผ่านการบูรณะมาหลายยุคหลายสมัย
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารโกโตนที่ อ.สิชล (มื้อที่ 4)
13.00 น.   นำท่านชม ถนนเลียบชายทะเลเส้นพลายจำเริญ เส้นทางเลียบชายทะเลที่สวยที่สุดของภาคใต้
15.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ วัดเขาขุนพนม อ.พรหมคีรี ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าพระเจ้าตากสินได้เสด็จมาประทับเมื่อทรงผนวชเจริญวิปัสสนาที่วัดเขาขุนพนมจนเสด็จสวรรคต ชม ถ้ำพระเจ้าตากหรือถ้ำเขาขุนพนม ชม พระตำหนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่บนบริเวณชะง่อนหินใกล้เชิงเขา
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารชาวเรือ (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านชมวิถีชีวิตในเมืองคอนตอนค่ำที่ ร้านโรตีป้าหนอม บริการชา-กาแฟ โรตีเมืองคอน จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย
วันที่สาม : วัดนางพระยา ไหว้พระธาตุเมืองนคร แหลมตะลุมพุก ตลาด 100 ปี – อุดรธานี
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6)
08.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ วัดนางพระยา วัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายร้อยปี วัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำปากนคร ต้นกำเนิดจตุคามรามเทพ ให้ท่านได้ขอพร พระแม่เลือดขาว ขอพร จตุคามรามเทพ และขอพร เทพพระราหูทรงครุฑ พระโพธิสัตว์ หนึ่งเดียวในภาคใต้ จากนั้นนำท่านไป ไหว้พระบรมธาตุเมืองนคร เพื่อเป็นสิริมงคล พระบรมธาตุเมืองนคร ตามตำนานเล่ากันว่าสร้างมากว่า 1,700 ปี โดยเจ้าชายทนทกุมารและพระนางเหมชาลา ผ่านการบูรณะมาหลายยุคหลายสมัยและเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ที่อยู่คู่กับเมืองนครศรีธรรมราชมาตั้งแต่โบราณ
10.30 น.   นำท่านเดินทางสู่ อ.ปากพนัง เที่ยวชมบรรยากาศชายทะเลของ แหลมตะลุมพุก
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารแบบซีฟู้ด (มื้อที่ 7)
13.00 น.   นำท่านซื้อของฝาก อาหารทะเล อาหารทะเลตากแห้งมากมายที่ ตลาด 100 ปีปากพนัง และแวะซื้อส้มโอทับทิมสยามของฝากขึ้นชื่อ
14.30 น.   นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช
15.30 น.   ถึง สนามบินนครศรีธรรมราช
16.50 น.   ออกเดินทางกลับอุดรธานี โดยสายการบินไทยสมาลย์ เที่ยวบิน WE276 (มีบินเฉพาะ จันทร์, พุธ, ศุกร์, อาทิตย์)
18.50 น.   ถึง สนามบินอุดรธานี โดยสวัสดิภาพ
• อัตราค่าบริการ
โรงแรม
กรุ๊ป 7 ท่าน
กรุ๊ป 8 ท่าน
กรุ๊ป 9 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
โรงแรมปุระนคร 3 ดาว
4,690.-บาท
4,490.-บาท
4,290.-บาท
800.-บาท
โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน 4 ดาว
5,190.-บาท
4,990.-บาท
4,790.-บาท
1,300.-บาท
• ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
2.ค่าที่พัก 2 คืน (พักโรงแรมห้องละ 2 ท่าน ตามรายการระบุ)
3.ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
4.ค่าธรรมเนียมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
5.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
6.มัคคุเทศก์นำเที่ยว
• หมายเหตุ : กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
*************************************************************************
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์