บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่
(Esan-432) Beautiful Esan วังน้ำเขียว ทะเลบัวแดง คำชะโนด วัดป่าภูก้อน
นครราชสีมา Flora Park ขอนแก่น พระธาตุแก่นนคร อุดรธานี
(พักรีสอร์ทวังน้ำเขียว 1 คืน, โรงแรมขอนแก่น 1 คืน และ โรงแรมอุดร 1 คืน)
• รางวัล Thailand Tourism Awards และรางวัลต่างๆจากกรมการท่องเที่ยว
ทัวร์วังน้ำเขียว วัดป่าภูก้อน
รายละเอียดโปรแกรม

รางวัลกินรีทอง

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน
• โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก : กรุงเทพฯ - วังน้ำเขียว Montana Farm - Flora Park - A cup of love ผาเก็บตะวัน
06.00 น.   พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ทัวร์คอยต้อนรับ
06.30 น.   ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
10.30 น.   ถึง วังน้ำเขียว นำท่านเที่ยวชมจุดเช็คอิน วิวทิวทัศน์ สวนดอกไม้สวยๆ ชม Montana Farm แหล่งท่องเที่ยวบรรยากาศท่ามกลางวิวภูเขาสวยงามและร่มรื่นด้วยพันธ์ไม้ เที่ยวชม ฟาร์มแกะ บนทุ่งหญ้ากว้าง สามารถป้อนอาหารป้อนนมแกะได้
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารอรัญญา (มื้อที่ 1)
13.00 น.   นำท่านเข้าชมสวนดอกไม้เมืองหนาวและพันธ์ไม้นานาชนิดที่ Flora Park สถานที่จัดแสดงพันธุ์ไม้กลางหุบเขาบนเนื้อที่ 69 ไร่ มีพันธุ์ไม้ดอกไม้สวยๆมากมาย จากนั้นชมสวนดอกกุหลาบใน Rose Park สวนดอกกุหลาบสายพันธุ์อังกฤษ จำนวนกว่า 200 สายพันธุ์ ให้ท่านเพลิดเพลินกับสวนดอกไม้ฟาร์มขนาดใหญ่)
16.00 น.   นำท่านชม A cup of love ร้านกาแฟไอเดียเก๋ไก๋ตกแต่งสวยงามและวิวทิวทัศน์บรรยากาศแบบชิลล์ จากนั้นนำท่านชมพระอาทิตย์ตกและบรรยากาศยามเย็นที่ ผาเก็บตะวัน อุทยานแห่งชาติทับลาน
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารครัวต้นไทร (มื้อ 2) หลังอาหารท่านเข้าที่พัก พักผ่อน (พักรีสอร์ทที่วังน้ำเขียว)
วันที่สอง : สวนภูมิพฤกษา อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง – ขอนแก่น พระมหาธาตุแก่นนคร ตลาดต้นตาล

07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3)
08.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ สวนภูมิพฤกษา เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในรูปแบบสวนดอกไม้สุดตระการตาอีกหนึ่งแห่งของวังน้ำเขียว ให้ท่านถ่ายรูปเซลฟี่กันตามสบาย แวะชมวิวทิวทัศน์ของ อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง
10.30 น.   นำท่านออกเดินทางสู่ จ.นครราชสีมา
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารครัวสุวิมล (มื้อที่ 4)
13.00 น.   นำท่านออกเดินทางสู่ จ.ขอนแก่น นำท่านนมัสการ พระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุ 9 ชั้น ตั้งอยู่ภายในวัดหนองแวง เป็นพระธาตุที่มีความสวยงามมาก ด้วยสถาปัตยกรรมตั้งแต่สมัยทราวดี ผสมผสานความเป็นอินโดจีน ชั้นบนสุดของพระมหาธาตุแก่นนคร สามารถขึ้นไปชมวิวของเมืองขอนแก่นและบึงแก่นนครจากมุมสูง นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของ บึงแก่นนคร จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ตลาดต้นตาล มีร้านค้ากว่า 400 ร้าน ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่น แถมมีสโลแกนเก๋ๆ ด้วยว่า “ตลาดต้นตาล ตลาดฝันของคนมีไอเดีย”
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารอีสานแซ่บนัวครัวอีสาน (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อน (พักโรงแรมลา วิลลา)
• หมายเหตุ การท่องเที่ยวชมสวนดอกไม้วังน้ำเขียว อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์นะครับ

วันที่สาม : ทะเลบัวแดง – คำชะโนด – บ้านนาข่า – อุดรธานี

06.30 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6)
07.30 น.   ออกเดินทางสู่ ทะเลบัวแดง อ.กุมภวาปี
09.00 น.   นำท่าน ล่องเรือทะเลบัวแดง ชมบรรยากาศอันสวยงามของทะเลบัวแดงที่บานสวยงามยามเช้า (การล่องเรือทะเลบัวแดง ควรล่องเรือในตอนเช้า ก่อน 10 โมงเช้า ใช้เวลาประมาณ 1-1.30 ชม.) เสร็จจากล่องเรือทะเลบัวแดง นำท่านเดินทางสู่ อ.บ้านดุง
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบ้านดุง (มื้อที่ 7)
13.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ คำชะโนด อำเภอบ้านดุง วังนาคินทร์คำชะโนด ชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลับของพญานาค เป็นที่เคารพยำเกรงและศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน มีนักท่องเที่ยวจากสารทิศนิยมมาขอพรขอโชคลาภ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ้านนาข่า ตลาดผ้านาข่า ศูนย์รวมสินค้าของฝาก ของที่ระลึกจากผ้าหลากชนิด เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าขิด มีร้านค้ากว่า 100 เป็นการรวมกลุ่มของผู้ผลิตในชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นแหล่งช็อปปิ้งสินค้าจากผ้าที่ใหญ่สุดในภาคอีสาน
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารระเบียงพัชนี (มื้อที่ 8) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พักโรงแรมในเมืองอุดร)
• หมายเหตุ ทะเลบัวแดง จะมีช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์

วันที่สี่ : วัดป่าภูก้อน – สนามบินอุดรธานี

07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9)
08.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน อ.นายูง (ระยะทาง 120 กม..)
10.15 น.    ถึง วัดป่าภูก้อน ให้ท่านได้ไหว้พระ เที่ยวชมถ่ายรูปวิวทิวน์สวยๆในบริเวณวัด
12.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ร้านอาหารในอำเภอนายูง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10)
13.30 น.   นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอุดรธานี (ระยะทาง 125 กม.)
16.00 น.   ส่งสมาชิกทุกท่านที่ สนามบินอุดรธานี
• ไฟลท์ อุดรธานี – กรุงเทพฯ ไฟลท์หลังเวลา 17.30 น.
• สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยรถ

13.30 น.   นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะทานอาหารเย็นกันตามอิสระ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชม.)
24.00 น.   ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

• อัตราค่าบริการ
จำนวน
กรุ๊ป 6-7 ท่าน
กรุ๊ป 8 ท่าน
กรุ๊ป 9 ท่าน
พักเดี่ยว
ราคาท่านละ
8,590.-บาท
7,590.-บาท
7,290.-บาท
1,800.-บาท
• ท่านสามารถเที่ยวแบบ ไปรถ-กลับเครื่อง / ไปรถ-กลับรถ หรือ ไปเครื่อง-กลับรถได้นะครับ
• กรณีเป็นชาวต่างชาติ ไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าชมนะครับ
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง พร้อมทีวี วีซีดีคาราโอเกะ
2.ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี ตู้เย็น)
3.ค่าอาหาร 10 มื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
5.ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
6.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, เสื้อกันหนาว, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
• การสำรองที่นั่ง
1.แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทร/แฟกซ์ เพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
2.วางมัดจำท่านละ 2,000.-บาทโดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์