บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์วัดเจดีย์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่
[KRB-2] : อันดามันหรรษา 5 UNSEEN กระบี่ เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะพีพี เกาะไม้ไผ่
ทะเลตรัง เกาะกระดาน เกาะมุก ถ้ำมรกต เกาะเชือก ถ้ำเลเขากอบ สระมรกต น้ำตกร้อน
(พัก โรงแรมในเมืองกระบี่ 1 คืน, โรงแรมธรรมรินทร์ธนา ตรัง 1 คืน ระดับ 4 ดาว)
    โอเชี่ยนสไมล์ ทัวร์ ขอเสนอรายการท่องเที่ยว อันดามันหรรษา 5 UNSEEN รายการนำเที่ยวรางวัลยอดเยี่ยม ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 7 สัมผัสธรรมชาติอันสวยงามของหมู่เกาะทะเลกระบี่และทะเลตรัง ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ด้วยกลุ่มปะการังน้ำตื้นหลากสีและฝูงปลานานาชนิด สนุกสนานกับเล่นน้ำริมหาดทราย ดำน้ำดูปะการังและชมความสวยงามตามธรรมชาติอันน่าพิศวงของ เกาะพีพี ทะเลแหวก ถ้ำมรกต ถ้ำเลเขากอบ น้ำตกร้อน และ สระมรกต ประทับใจกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตราฐานและบริการอาหารเลิศรส
• หมายเหตุ : สำหรับเพื่อนๆจองทริปทัวร์ ทางเราจะแจ้งเบอร์ไกด์ จุดนัดหมายและการเตรียมตัวเดินทาง ก่อนเดินทาง 3 วันครับ
• โปรแกรมการเดินทาง
• วันเดินทาง 4 - 8 ธันวาคม 2563 (ท่านละ 8,900.-บาท...เร็วๆนี้)
• วันเดินทาง 30 ธันวาคม - 3 มกราคม 2564 (ท่านละ 8,900.-บาท...เร็วๆนี้)
วันแรก : กรุงเทพฯ - กระบี่
18.30 น.   พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย (ถนนอังรีดูนังต์) นัดกันบริเวณสะพานลอย (สะพานลอยแรกที่เข้าทางถนนพระราม 4) รถโค้ชจอดเลยบริเวณสะพานลอย เข้าทางฝั่งถนนพระราม 4 ประมาณ 300 เมตร สังเกตรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก (สำหรับกรุ๊ปหมู่คณะ ท่านสามารถกำหนดจุดขึ้นรถได้ครับ)
19.00 น.   ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น สู่ จ.กระบี่ บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ แวะบริการข้าวต้มที่ร้านอาหารนิวรสทิพย์ จ.สมุทรสาคร (มื้อที่ 1)
สำหรับท่านที่อยู่ทางฝั่งพระราม 2 สามารถรอขึ้นรถได้ที่หน้าห้างบิ๊กซี พระราม 2 เวลาประมาณ 19.30 น.
วันที่สอง : ทะเลกระบี่ ทะเลแหวก เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไม้ไผ่ ดำน้ำดูปะการัง
06.30 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ จ.กระบี่ ให้ท่านทำภาระกิจ พร้อมบริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2) เก็บสัมภาระเข้าที่พัก (พักโรงแรมกระบีรอยัล)
08.30 น.   ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา นำท่านลงเรือ Speed Boat ออกเดินทางสู่ ทะเลแหวก (Unseen) ชม เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะพีพี นำท่านชมหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ชมความสวยงามของ อ่าวมาหยา อ่าวโล๊ซามะ อ่าวปิเล๊ะ
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบนเกาะพีพี (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อน เล่นน้ำกันตามสบายที่ อ่าวสามหาด จากนั้นนำท่านดำน้ำดูปะการังหลากสีและฝูงปลานานาชนิดกันต่อที่ เกาะไม้ไผ่ (เกาะนี้สวยมากๆ มีหาดทรายขาว น้ำทะเลใสและแนวปะการังน้ำตื้น) สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย (พัก โรงแรมกระบี่รอยัล)
19.00 น.   บริการอาหารเย็นแบบซีฟู้ด (มื้อที่ 4) หลังอาหารพักผ่อนหรือท่องราตรีที่อ่าวนางกันตามสบาย....ราตรีสวัสดิ์
วันที่สาม : หาดปากเมง เกาะกระดาน เกาะมุก ถ้ำมรกต เกาะเชือก เกาะม้า ดำน้ำดูปะการัง
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5) หลังอาหารออกเดินทางสู่ ท่าเรือหาดปากเมง นำท่านลงเรือทัวร์ลำใหญ่ เดินทางสู่ เกาะกระดาน ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลอันดามันใต้ ให้ท่านพักผ่อนริมหาดทราย ถ่ายรูป ดำน้ำดูปะการังกันตามอัธยาศัย จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะมุก นำท่านชมความสวยงามอันน่าพิศวงของ ถ้ำมรกต (Unseen)
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันบนเรือ (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านดำน้ำดูปะการังและฝูงปลานานาชนิดที่ เกาะเชือก และ เกาะม้า กันให้จุใจ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับท่าเรือหาดปากเมง นำท่านออกเดินทางเข้าที่พัก (พัก โรงแรมธรรมรินทร์ธนา ห้องละ 2 ท่าน)
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารสุวิมล (มื้อที่ 7) หลังอาหารท่องราตรีเมืองตรังกันตามสบาย...ราตรีสวัสดิ์
วันที่สี่ : ตรัง ล่องเรือ ถ้ำเลเขากอบ สระมรกต สระน้ำผุด น้ำตกร้อน กรุงเทพฯ
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง เค้กเมืองตรัง ไม้เทพทาโร สินค้า OTOP 5 ดาว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ ล่องเรือมุดถ้ำ ชมหินงอก-หินย้อยอันสวยงามและความน่าพิศวงภายใน ถ้ำเลเขากอบ (Unseen) จากนั้นออกเดินทางสู่ สระมรกต
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิคที่สระมรกต (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านเดินป่าศึกษาธรรมชาติเส้นทางทีน่า-โจลิฟสู่ สระมรกต (Unseen) ชมความสวยงามของสระน้ำธรรมชาติที่มีสีสันสวยงามของ สระน้ำผุด สระแก้วและสระมรกต พักผ่อนกันตามสบาย จากนั้นนำท่านชม น้ำตกร้อน (Unseen) ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในเมืองไทย อาบน้ำแร่ แช่น้ำร้อนกันตามสบาย...ออกเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารพลับพลาซีฟู้ด (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่ห้า : กรุงเทพฯ
05.00 น.   ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (เสริมเตียง)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
ท่านละ 8,900.-บาท
ท่านละ 8,900.-บาท
ท่านละ 8,500.-บาท
ท่านละ 7,900.-บาท
: พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500.-บาท
: ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 200.-บาท
• หมายเหตุ : สำหรับชาวต่างชาติ จ่ายค่าธรรมเนียมอุทยานฯตามความเป็นจริง (จ่ายในวันเดินทาง)
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้นพร้อมทีวี, วีดีโอ, เครื่องเสียง
2.ค่าที่พัก 2 คืน (พักโรงแรม 2 คืน ตามรายการระบุ)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่าเรือนำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง
5.ค่าธรรมเนียมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
6.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 200,000.-/1,000,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ)
7.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• สิ่งที่ควรนำติดตัว: กล้องถ่ายรูป, แว่นกันแดด, ครีมกันแดด, ชุดว่ายน้ำ, รองเท้ารัดส้น
• แจกหมวกเดินทางทุกที่นั่งครับ
• การสำรองที่นั่ง
1.แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรเพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
2.วางมัดจำท่านละ 1,000.-บาทโดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 10 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์
• หมายเลขบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาเดอะพรอมานาด บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 985 - 8 - 46860 - 1
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 20 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• หมายเหตุ ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมาอย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้นะครับ
• ฤดูการท่องเที่ยวที่เหมาะสม.......โปรแกรมทัวร์นี้สามารถท่องเที่ยวได้เดือนธันวาคม - พฤษภาคม 
*************************************************************************
• ปรับปรุงโปรแกรมทัวร์  
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ (พรชนก) โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ทัวร์น่าน
ทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์ไหว้ไอ้ไข่
ทัวร์กระบี่
• KRB-4 : ล่องอ่าวพังงา เกาะพีพี สระมรกต น้ำตกร้อน ไหว้พระธาตุนคร ขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย
• วันที่ 9 - 14 ธันวาคม 2563
• วันที่ 30 ธันวาคม - 4 มกราคม 2564
ทัวร์กระบี่ • KRN-321 : ล่องเรือยอร์ช กระบี่ ไหว้พระธาตุเมืองนคร ขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์
สระมรกต พิตต้าวิลเลจ หมู่บ้านคีรีวง วัดยางใหญ่

• กรุ๊ป 8 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
• PHK-1 : ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ช เกาะเฮ เกาะพีพี เกาะไข่ ล่องอ่าวพังงา เกาะปันหยี ดำน้ำดูปะการัง
• วันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2563
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม 2564
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์