บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่
[KRN-324] : ล่องอ่าวพังงา กระบี่ ไหว้พระธาตุเมืองนคร ขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์
สระมรกต พิตต้าวิลเลจ ไหว้พ่อท่านคล้าย หมู่บ้านคีรีวง วัดยางใหญ่
(พักโรงแรมกระบี่ 1 คืน, นครศรีธรรมราช 1 คืน)
ทัวร์กระบี่ พังงา
คลิ๊ก รายละเอียดโปรแกรม

ถ้ำลอด อ่าวพังงา

เขาขนาบน้ำ

สระมรกต

สระมรกต

พิตต้าวิลเลจ

คีรีวง ลานสกา

คีรีวง ลานสกา

วัดเจดีย์ สิชล

วัดพระธาตุนคร

วัดพระธาตุนคร

หลักเมืองนคร
• รางวัล Thailand Tourism Awards และรางวัลต่างๆจากกรมการท่องเที่ยว

รางวัลกินรีทอง

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน
• โปรแกรมการเดินทาง  (เที่ยวแบบกรุ๊ปส่วนตัว)
วันแรก : สนามบินกระบี่ ล่องอ่าวพังงา เกาะปันหยี เขาตะปู เขาพิงกัน

• ไฟลท์ กรุงเทพฯ-กระบี่ Thai VietJet 07.10 – 8.35 / นกแอร์ 06.30 - 07.45 / Thai Lion 06.05 - 07.30 / ThaiSmile 08.10 – 09.30
......... น.   พร้อมกันที่ สนามบินกระบี่ (หรือจุดนัดหมายในเมือง) เจ้าหน้าที่โชว์ป้ายชื่อคณะต้อนรับ
........ น.   นำท่านออกเดินทางสู่ อ่าวพังงา ลงเรือ ล่องอ่าวพังงา ชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวพังงาและปฏิมากรรมตามธรรมชาติอันสวยงามระหว่างทาง
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่เกาะปันหยี (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเลที่ เกาะปันหยี และ ช็อปปิ้งซื้อของฝากกลับบ้านบนเกาะปันหยีกันตามอัธยาศัย
13.30 น.   นำท่านล่องเรือชม เขาตะปู เขาพิงกัน ถ้ำลอด เขาหมาจู เกาะนมสาว ให้ท่านได้ขึ้นไปถ่ายรูปของ เขาพิงกัน และ เขาตะปู จากนั้นนำท่านเดินทางกลับท่าเรือ
16.00 น.   นำท่านออกเดินทางกลับกระบี่ นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ปูดำ และ เขาขนาบน้ำ

19.00 น.   เดินทางกลับถึงท่าเรือ นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย (พัก โรงแรมกระบี่ซีบาส) สำหรับท่านยังไม่นอนสามารเดินเล่น หาของกิน ถ่ายรูปดูวิถีชีวิตที่ ถนนคนเดินกระบี่ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรม

วันที่สอง : สระมรกต เดอะพิตต้าวิลเลจ ไหว้พ่อท่านคล้าย วัดธาตุน้อย จุดชมวิวเขาธง หมู่บ้านคีรีวง
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3)
08.00 น.   ออกเดินทางสู่ สระมรกต (Unseen) นำท่านเดินป่าศึกษาธรรมชาติเส้นทางทีน่า-โจลิฟ ชมความสวยงามของสระน้ำธรรมชาติที่มีสีสันสวยงามของ สระแก้ว สระมรกต และ สระน้ำผุด จากนั้นนำท่านชม เดอะพิตต้า วิลเลจ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ชม King Kong Park และถ่ายรูปกับจุดเช็คอินสวยๆมากมาย
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเดอะพิตต้าวิลเลจ (มื้อที่ 4)
13.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ วัดธาตุน้อย นำท่านไปกราบนมัสการ พระสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ในโลงแก้ว (พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ได้เชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจาพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น พ่อท่านคล้ายจึงได้ชื่อว่าเป็นเทวดาเมืองนคร เป็นเทพเจ้าแห่งแดนใต้ที่ชาวเมืองคอนเสื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง) จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม จุดชมวิวเขาธง ถ่ายรูปกับ “ป้ายอากาศที่ที่สุดในประเทศไทย The best ozon in Thailand” และนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา นำท่านชมหมู่บ้านกลางหุบเขา ให้ท่านได้ถ่ายรูป จุดเช็คอิน สะพานบ้านคีรีวง ชม ท่าหา จุดชมวิวเล่นน้ำที่สวยงามของคีรีวง จากนั้นนำท่านซื้อของฝาก งานผ้ามัดย้อม ผ้าบาติก รวมทั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มลูกไม้ กลุ่มผ้า กลุ่มสบู่มังคุด
18.30 น.   บริการอาหารเย็นที่ครัวกานดา (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อน (พักโรงแรมปุระนคร)
วันที่สาม : วัดยางใหญ่ ขอพรไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ไหว้พระธาตุเมืองนคร หลักเมือง – สนามบินนคร
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6)
08.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ (วัดตาพรานบุญ) ระยะทาง 24 ก.ม. ใช้เวลา 30 นาที ให้ท่านขอพรตาพรานบุญกันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ วัดเจดีย์ อ.สิชล ระยะทาง 30 ก.ม. ใช้เวลา 35 นาที นำท่านขอพร ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ เสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง ขอได้ไหว้รับ ในตามความเชื่อและความศรัทธาของคนในพื้นที่และต่างจังหวัด (สำหรับของไหว้ของแก้บนต่างๆที่วัดมีจำหน่าย)
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารอีสานบ้านสวน (มื้อที่ 7)
13.00 น.   นำท่านไป ไหว้พระบรมธาตุเมืองนคร เพื่อเป็นสิริมงคล พระบรมธาตุเมืองนคร ตามตำนานเล่ากันว่าสร้างมากว่า 1,700 ปี โดยเจ้าชายทนทกุมารและพระนางเหมชาลา ผ่านการบูรณะมาหลายยุคหลายสมัย
14.30 น.   นำท่านออกเดินทางไป สักการะศาลหลักเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนคร
• ไฟลท์นครศรี – กรุงเทพฯ ไฟลท์หลังเวลา 17.30 น.
• อัตราค่าบริการ
จำนวน
กรุ๊ป 8 ท่าน
กรุ๊ป 9 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
ราคาท่านละ
4,990.-บาท
4,790.-บาท
1,000.-บาท
• กรณีเป็นชาวต่างชาติ ไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าชมนะครับ
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถปรับอากาศพร้อมทีวี, เครื่องเสียง
2.ค่าที่พัก 2 คืน (พักโรงแรม 2 คืน ตามรายการระบุ)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่าเรือยอร์ชนำเที่ยว
5.ค่าธรรมเนียมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
6.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 200,000.-/1,000,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ)
7.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, แว่นกันแดด, ครีมกันแดด, ชุดว่ายน้ำ, รองเท้ารัดส้น
• การสำรองที่นั่ง
1.แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรเพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
2.วางมัดจำท่านละ 1,000.-บาทโดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 10 วัน
*************************************************************************
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์