บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 02-969 3664, 02-949 5134-39
 แฟ็กซ์ 02-944 0825, 02-969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
(NK-01) เที่ยวเมืองคอน นอนลานสกา ไหว้พระธาตุเมืองนคร (2 วัน 1 คืน)
วัดเขาขุนพนม ขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ หมู่บ้านคีรีวง ไหว้พ่อท่านคล้าย
(พักเขาแก้ว ลานสกา เมืองอากาศดี 1 คืน)
     โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ ร่วมกับ สมาคมท่องเที่ยวชุมชนอำเภอลานสกา แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช เที่ยวเมืองอากาศดีที่ อำเภอลานสกา ไหว้พระธาตุเมืองนคร ไหว้พระเจ้าตาก ขอโชคลาภไอ้ไข่วัดเจดีย์ พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย
• ตารางไฟลท์บินแนะนำ
สายการบิน
ดอนเมือง - นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช - ดอนเมือง
เวลาออก
เวลาถึง
เวลาออก
เวลาถึง
นกแอร์
06.00
07.10
17.40
18.50
แอร์เอเชีย
06.50
08.05
16.30
17.45
ไทยไลอ้อน
08.00
09.20
18.10
19.30
ทัวร์ภูฏาน
รายละเอียดโปรแกรม
• รางวัล Thailand Tourism Awards และรางวัลต่างๆจากกรมการท่องเที่ยว

รางวัลกินรีทอง

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน
• โปรแกรมการเดินทาง (ราคาโปรโชั่น เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563)
• วันที่....(ออกเดินทางได้ทุกวัน)
วันแรก : ขอพรไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ - วัดเขาขุนพนม ถ้ำพระเจ้าตากสิน

เช้า      พร้อมกันที่ สนามบินนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่โชว์ป้ายชื่อคณะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก (หรือจุดนัดหมายในพื้นที่ อ.เมือง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ อ.สิชล นำท่านขอพร ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ เสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง ขอได้ไหว้รับ ในตามความเชื่อและความศรัทธาของคนในพื้นที่และต่างจังหวัด
12.00 น.   ทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดเขาขุนพนม อ.พรหมคีรี ฟังตำนานเรื่องเล่า พระเจ้าตากสินมหาราช ครั้งที่เสด็จหนีมาประทับที่เขาขุนพนม ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าพระเจ้าตากสินได้เสด็จมาประทับเมื่อทรงผนวชเจริญวิปัสสนาที่วัดเขาขุนพนมจนเสด็จสวรรคต นำท่านชม ถ้ำพระเจ้าตากหรือถ้ำเขาขุนพนม ชม พระตำหนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่บนบริเวณชะง่อนหินใกล้เชิงเขา
18.30 น.   ทานอาหารค่ำที่ร้านอาหาร (ร้านอาหารแนะนำ ครัวกานดา, เขาหลวงรีสอร์ท, ลอยชาเลท์) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

วันที่สอง : จุดชมวิว ศาลาพ่อท่านคล้าย – หมู่บ้านคีรีวง - สักการะศาลหลักเมือง ไหว้พระธาตุเมืองนคร
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชมทะเลหมอกและสายหมอกที่ จุดชมวิวเขาธง ถ่ายรูปกับ “ป้ายอากาศที่ที่สุดในประเทศไทย The best ozon in Thailand” นำท่านไปกราบนมัสการพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ที่ศาลาพ่อท่านคล้ายเขาธง และนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา นำท่านชมหมู่บ้านกลางหุบเขา ให้ท่านได้ถ่ายรูป ซื้อของฝาก งานผ้ามัดย้อม ผ้าบาติก รวมทั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มลูกไม้ กลุ่มผ้า กลุ่มสบู่มังคุด
12.00 น.   ทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (ร้านอาหารอีสานบ้านสวน) หลังอาหารนำท่านไป ไหว้พระบรมธาตุเมืองนคร เพื่อเป็นสิริมงคล พระบรมธาตุเมืองนคร ตามตำนานเล่ากันว่าสร้างมากว่า 1,700 ปี โดยเจ้าชายทนทกุมารและพระนางเหมชาลา จากนั้นผ่านการบูรณะมาหลายยุคหลายสมัยและเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ที่อยู่คู่กับเมืองนครศรีธรรมราชมาตั้งแต่โบราณจนถึงวันนี้และนำท่านออกเดินทางไป สักการะศาลหลักเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช (หรือจุดนัดหมายในพื้นที่ อ.เมือง)
• อัตราค่าบริการต่อท่าน
4 ท่าน
6 ท่าน
8 ท่าน
10 ท่าน
รถนำเที่ยว
1,900.-
1,600.-
1,400.-
1,300.-
รถสองแถวท้องถิ่น
2,600.-
2,000.-
1,800.-
1,700.-
รถตู้ปรับอากาศ
เดินทาง 2-3 ท่าน นำเที่ยวด้วยรถเก๋งสนามบิน ราคาท่านละ 2,700.-บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 500.-บาท
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
2.ค่ารถท้องถิ่นนำเที่ยว
3.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 500,000 - 1,000,000.-บาท/ท่าน (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์อุบัติเหตุ)

• ลักษณะที่พัก
• ลอยชาเลท์ ห้องแอร์ ทีวี มินิบาร์
• เขาหลวง รีสอร์ท ห้องแอร์ ทีวี มินิบาร์
ที่พักทุกที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ อากาศดี ล้อมรอบด้วยวิวภูเขาของ เขาแก้ว เขารอบควาย เขาธง เขาหลวง

*****************************************************************************************************
(NK-02) เที่ยวเมืองคอน นอนลานสกา ไหว้พระธาตุเมืองนคร (3 วัน 2 คืน)
หมู่บ้านคีรีวง ไหว้พ่อท่านคล้าย วัดธาตุน้อย วัดเขาขุนพนม ขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์
(พักเขาแก้ว ลานสกา เมืองอากาศดี 2 คืน)
     โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ ร่วมกับ สมาคมท่องเที่ยวชุมชนอำเภอลานสกา แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช เที่ยวเมืองอากาศดีที่ อำเภอลานสกา ไหว้พระธาตุเมืองนคร ไหว้พระเจ้าตาก ไหว้พ่อท่านคล้าย ขอโชคลาภไอ้ไข่วัดเจดีย์ พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย
• โปรแกรมการเดินทาง (ราคาโปรโมชั่น เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563)
• วันที่....(ออกเดินทางได้ทุกวัน)
วันแรก : สักการะศาลหลักเมือง ไหว้พระธาตุเมืองนคร อนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช วัดเขาขุนพนม ถ้ำพระเจ้าตากสิน

เช้า      พร้อมกันที่ สนามบินนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่โชว์ป้ายชื่อคณะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก (หรือจุดนัดหมายในพื้นที่ อ.เมือง) จากนั้นนำท่านออกเดินทางไป สักการะศาลหลักเมือง เพื่อเป็นสิริมงคลและนำท่านไป ไหว้พระบรมธาตุเมืองนคร เพื่อเป็นสิริมงคล พระบรมธาตุเมืองนคร ตามตำนานเล่ากันว่าสร้างมากว่า 1,700 ปี โดยเจ้าชายทนทกุมารและพระนางเหมชาลา จากนั้นผ่านการบูรณะมาหลายยุคหลายสมัยและเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ที่อยู่คู่กับเมืองนครศรีธรรมราชมาตั้งแต่โบราณจนถึงวันนี้
12.00 น.   ทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (ร้านอาหารอีสานบ้านสวน) หลังอาหารนำท่านสักการะ อนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมโศกราช กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรตามพรลิงค์ (เมืองเก่านครศรีธรรมราช) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเขาขุนพนม อ.พรหมคีรี ฟังตำนานเรื่องเล่า พระเจ้าตากสินมหาราช ครั้งที่เสด็จหนีมาประทับที่เขาขุนพนม ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าพระเจ้าตากสินได้เสด็จมาประทับเมื่อทรงผนวชเจริญวิปัสสนาที่วัดเขาขุนพนมจนเสด็จสวรรคต นำท่านชม ถ้ำพระเจ้าตากหรือถ้ำเขาขุนพนม ชม พระตำหนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่บนบริเวณชะง่อนหินใกล้เชิงเขา
18.30 น.   ทานอาหารค่ำที่ร้านอาหาร (ร้านอาหารแนะนำ ครัวกานดา, เขาหลวงรีสอร์ท, ลอยชาเลท์) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

วันที่สอง : จุดชมวิว ไหว้พ่อท่านคล้าย วัดธาตุน้อย – หมู่บ้านคีรีวง
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชมทะเลหมอกและสายหมอกที่ จุดชมวิวเขาธง ถ่ายรูปกับ “ป้ายอากาศที่ที่สุดในประเทศไทย The best ozon in Thailand” และ จุดชมวิวชีวะโก จากนั้นนำท่านชม บ่อน้ำพ่อท่านคล้าย และนำท่านเดินทางสู่ วัดธาตุน้อย นำท่านไปกราบนมัสการ พระสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ในโลงแก้ว (พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ได้เชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจาพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น พ่อท่านคล้ายจึงได้ชื่อว่าเป็นเทวดาเมืองนคร เป็นเทพเจ้าแห่งแดนใต้ที่ชาวเมืองคอนเสื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง)
12.00 น.   ทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (ร้านอาหารครัวพื้นบ้าน, ครัวกานดา) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา นำท่านชมหมู่บ้านกลางหุบเขา ให้ท่านได้ถ่ายรูป ซื้อของฝาก งานผ้ามัดย้อม ผ้าบาติก รวมทั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มลูกไม้ กลุ่มผ้า กลุ่มสบู่มังคุด จากนั้นนำท่านเดินทางไป วัดลานสกาใน ให้ท่านได้ขอพร หลวงตาวิน พระเกจิอาจารย์ที่สรีระของท่านไม่เน่าเปื่อย และนำท่านขอพร พระเจ้าศรีธรรมโศก ที่ วังโบราณลานสกา และนำท่านเที่ยวชมบรรยากาศยามเย็นชมบ้านไม้เรือนไทยที่ เรือนมนตร์ราชนคร
19.00 น.   ทานอาหารค่ำที่ร้านอาหาร (ร้านอาหารแนะนำ ครัวกานดา, เขาหลวงรีสอร์ท, ลอยชาเลท์) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
วันที่สาม : ขอพรไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ - ชุมชนบ้านแหลม
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ อ.สิชล นำท่านขอพร ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ เสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง ขอได้ไหว้รับ ในตามความเชื่อและความศรัทธาของคนในพื้นที่และต่างจังหวัด
12.00 น.   ทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบ้านแหลมโฮมสเตย์ หลังอาหารท่องเที่ยวชุมชน บ้านแหลมโฮมสเตย์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช (หรือจุดนัดหมายในพื้นที่ อ.เมือง)
• อัตราค่าบริการต่อท่าน
4 ท่าน
6 ท่าน
8 ท่าน
10 ท่าน
รถนำเที่ยว
2,800.-
2,400.-
2,200.-
2,000.-
รถสองแถวท้องถิ่น
3,600.-
2,900.-
2,500.-
2,400.-
รถตู้ปรับอากาศ
เดินทาง 2-3 ท่าน นำเที่ยวด้วยรถเก๋งสนามบิน ราคาท่านละ 3,900.-บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,000.-บาท
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
2.ค่ารถท้องถิ่นนำเที่ยว
3.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 500,000 - 1,000,000.-บาท/ท่าน (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์อุบัติเหตุ)

• ลักษณะที่พัก
• ลอยชาเลท์ ห้องแอร์ ทีวี มินิบาร์
• เขาหลวง รีสอร์ท ห้องแอร์ ทีวี มินิบาร์
ที่พักทุกที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ อากาศดี ล้อมรอบด้วยวิวภูเขาของ เขาแก้ว เขารอบควาย เขาธง เขาหลวง

 
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11
• คุณโจ้ (พรชนก) โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2563
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 10 - 17 ตุลาคม 2563
• วันที่ 17 - 24 ตุลาคม 2563
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์ลาวใต้
• LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม (รถ)
• วันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2563
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
ทัวร์น่าน
ทัวร์กระบี่
• KRB-2 : กระบี่ เกาะปอดะ เกาะพีพี เกาะกระดาน ถ้ำมรกต สระมรกต น้ำตกร้อน
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์