บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 02-969 3664, 02-949 5134-39
 แฟ็กซ์ 02-944 0825, 02-969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
(NK-01) ไหว้พระธาตุเมืองนคร ขอพร-แก้บนไอ้ไข่วัดเจดีย์ วัดถ้ำเขาขุนพนม
• รางวัล Thailand Tourism Awards และรางวัลต่างๆจากกรมการท่องเที่ยว
ทัวร์ภูฏาน
รายละเอียดโปรแกรม

รางวัลกินรีทอง

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน
• โปรแกรมการเดินทาง (เดือนกันยายน - เมษายน 2564 เที่ยวแบบกรุ๊ปส่วนตัว)
ทัวร์วันเดียว : ขอพรไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ - ไหว้พระธาตุเมืองนคร สักการะศาลหลักเมือง - วัดเขาขุนพนม - ถ้ำพระเจ้าตากสิน
ไฟลท์แนะนำ กรุงเทพฯ-นคร นกแอร์ 06:00 - 07:10 และ Thai Lion 06:00 - 07:25

07.30 น.   พร้อมกันที่ สนามบินนครศรีธรรมราช (หรือจุดนัดหมายในพื้นที่ อ.เมือง) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ นำท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ (วัดตาพรานบุญ) ให้ท่านขอพรตาพรานบุญกันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ อ.สิชล นำท่านขอพร ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ เสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง ขอได้ไหว้รับ ในตามความเชื่อและความศรัทธาของคนในพื้นที่และต่างจังหวัด (สำหรับของไหว้ของแก้บนต่างๆที่วัดมีจำหน่าย)
12.00 น.   แวะทานอาหารกลางวันระหว่างทางกันตามอัธยาศัย หลังอาหารนำท่านไป ไหว้พระบรมธาตุเมืองนคร เพื่อเป็นสิริมงคล พระบรมธาตุเมืองนคร ตามตำนานเล่ากันว่าสร้างมากว่า 1,700 ปี โดยเจ้าชายทนทกุมารและพระนางเหมชาลา  ผ่านการบูรณะมาหลายยุคหลายสมัยและเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ที่อยู่คู่กับเมืองนครศรีธรรมราชมาตั้งแต่โบราณ และนำท่านออกเดินทางไป สักการะศาลหลักเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเขาขุนพนม อ.พรหมคีรี ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าพระเจ้าตากสินได้เสด็จมาประทับเมื่อทรงผนวชเจริญวิปัสสนาที่วัดเขาขุนพนมจนเสด็จสวรรคต ชม ถ้ำพระเจ้าตากหรือถ้ำเขาขุนพนม ชม พระตำหนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่บนบริเวณชะง่อนหินใกล้เชิงเขา
18.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช (หรือจุดนัดหมายในพื้นที่ อ.เมือง)

ไฟลท์แนะนำขากลับกรุงเทพฯ นกแอร์ 20.35 – 21.40 และ Thai VietJet Air 20:30 - 22:00
• อัตราค่าบริการต่อท่าน
จำนวน
2 - 3 ท่าน
4 - 5 ท่าน
6 - 8 ท่าน
ราคา
1,100.-
1,000.-
800.-
รถ
รถเก๋ง
รถตู้
รถตู้
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
*****************************************************************************************************
(NK-02) ไหว้พระธาตุเมืองนคร ขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ (2 วัน 1 คืน)
วัดยางใหญ่ วัดเขาขุนพนม ไหว้พ่อท่านคล้าย วัดธาตุน้อย หมู่บ้านคีรีวง
• รางวัล Thailand Tourism Awards และรางวัลต่างๆจากกรมการท่องเที่ยว
ทัวร์ภูฏาน
รายละเอียดโปรแกรม

รางวัลกินรีทอง

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน
• โปรแกรมการเดินทาง (เดือนกันยายน - เมษายน 2564 เที่ยวแบบกรุ๊ปส่วนตัว)
ไฟลท์แนะนำ กรุงเทพฯ-นคร นกแอร์ 06:00 - 07:10 และ Thai Lion 06:00 - 07:25
วันแรก : ขอพรไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ ไหว้พระธาตุเมืองนคร สักการะศาลหลักเมือง วัดเขาขุนพนม ถ้ำพระเจ้าตากสิน

เช้า      พร้อมกันที่ สนามบินนครศรีธรรมราช (หรือจุดนัดหมายในพื้นที่ อ.เมือง) เจ้าหน้าที่โชว์ป้ายชื่อคณะคอยต้อนรับ นำท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ (วัดตาพรานบุญ) ให้ท่านขอพรตาพรานบุญกันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ อ.สิชล นำท่านขอพร ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ เสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง ขอได้ไหว้รับ ในตามความเชื่อและความศรัทธาของคนในพื้นที่และต่างจังหวัด (สำหรับของไหว้ของแก้บนต่างๆที่วัดมีจำหน่าย)
12.00 น.   แวะทานอาหารกลางวันระหว่างทางกันตามอัธยาศัย หลังอาหารนำท่านไป ไหว้พระบรมธาตุเมืองนคร เพื่อเป็นสิริมงคล พระบรมธาตุเมืองนคร ตามตำนานเล่ากันว่าสร้างมากว่า 1,700 ปี โดยเจ้าชายทนทกุมารและพระนางเหมชาลา ผ่านการบูรณะมาหลายยุคหลายสมัยและเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ที่อยู่คู่กับเมืองนครศรีธรรมราชมาตั้งแต่โบราณ และนำท่านออกเดินทางไป สักการะศาลหลักเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดเขาขุนพนม อ.พรหมคีรี ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าพระเจ้าตากสินได้เสด็จมาประทับเมื่อทรงผนวชเจริญวิปัสสนาที่วัดเขาขุนพนมจนเสด็จสวรรคต ชม ถ้ำพระเจ้าตากหรือถ้ำเขาขุนพนม ชม พระตำหนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่บนบริเวณชะง่อนหินใกล้เชิงเขา

18.30 น.   ทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักลอย ชาเลท์ หรือ เขาหลวง รีสอร์ท อ.ลานสกา)

วันที่สอง : จุดชมวิวเขาธง ไหว้พ่อท่านคล้าย วัดธาตุน้อย - หมู่บ้านคีรีวง
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชม จุดชมวิวเขาธง ถ่ายรูปกับ “ป้ายอากาศที่ที่สุดในประเทศไทย The best ozon in Thailand” และ จุดชมวิวชีวะโก จากนั้นนำท่านชม บ่อน้ำพ่อท่านคล้าย และนำท่านเดินทางสู่ วัดธาตุน้อย นำท่านไปกราบนมัสการ พระสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ในโลงแก้ว (พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ได้เชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจาพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น พ่อท่านคล้ายจึงได้ชื่อว่าเป็นเทวดาเมืองนคร เป็นเทพเจ้าแห่งแดนใต้ที่ชาวเมืองคอนเสื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง)
12.00 น.   แวะทานอาหารกลางวันกันตามอัธยาศัย หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา นำท่านชมหมู่บ้านกลางหุบเขา ให้ท่านได้ถ่ายรูป ซื้อของฝาก งานผ้ามัดย้อม ผ้าบาติก รวมทั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มลูกไม้ กลุ่มผ้า กลุ่มสบู่มังคุด
18.00 น.   สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช (หรือจุดนัดหมายในพื้นที่ อ.เมือง)
ไฟลท์แนะนำขากลับกรุงเทพฯ นกแอร์ 20.35 – 21.40 และ Thai VietJet Air 20:30 - 22:00
• อัตราค่าบริการต่อท่าน
จำนวน
2 - 3 ท่าน
4 - 5 ท่าน
6 - 8 ท่าน
ราคา
2,400.-
2,300.-
1,800.-
รถ
รถเก๋ง
รถตู้
รถตู้
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าอาหาร 1 มื้อ
2.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
3.ค่าที่พัก 1 คืน
 
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์