บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์วัดเจดีย์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 02-969 3664, 02-949 5134-39
 แฟ็กซ์ 02-944 0825, 02-969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
(NKS-324) ไหว้พระธาตุเมืองนคร ขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ สีสันหมู่เกาะทะเลใต้
วัดยางใหญ่ ถนนสวยที่สุดริมอ่าวไทยพลายจำเริญ เกาะสมุย ดำน้ำดูปะการัง

(พักบุณฑรีย์ เฉวงบีช รีสอร์ท เกาะสมุย 2 คืน)

• รางวัล Thailand Tourism Awards และรางวัลต่างๆจากกรมการท่องเที่ยว
ทัวร์ไหว้ไอ้ไข่
รายละเอียดโปรแกรม

รางวัลกินรีทอง

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน
• โปรแกรมการเดินทาง (ออกเดินทางได้ทุกวันเสาร์ 2 ท่านขึ้นไป)
ไฟลท์แนะนำ กรุงเทพฯ-นคร นกแอร์ 06:00 - 07:10 และ Thai Lion 06:00 - 07:25
วันแรก : ไหว้พระธาตุเมืองนคร วัดยางใหญ่ ขอพรไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ถนนพลายจำเริญ เกาะสมุย

07.30 น.   พร้อมกันที่ สนามบินนครศรีธรรมราช (หรือจุดนัดหมายในเมือง) เจ้าหน้าที่โชว์ป้ายชื่อคณะต้อนรับ
08.00 น.   นำท่านไป ไหว้พระบรมธาตุเมืองนคร เพื่อเป็นสิริมงคล พระบรมธาตุเมืองนคร ตามตำนานเล่ากันว่าสร้างมากว่า 1,700 ปี โดยเจ้าชายทนทกุมารและพระนางเหมชาลา ผ่านการบูรณะมาหลายยุคหลายสมัย
10.00 น.   นำท่านออกเดินทางไป สักการะศาลหลักเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล
10.45 น.   นำท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ (วัดตาพรานบุญ) ให้ท่านขอพรตาพรานบุญกันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อ.สิชล
12.30 น.   อิสระอาหารกลางวันที่ร้านอาหารที่ อ.สิชล หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ นำท่านขอพร ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ เสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง ขอได้ไหว้รับ ในตามความเชื่อและความศรัทธาของคนในพื้นที่และต่างจังหวัด (สำหรับของไหว้ของแก้บนต่างๆที่วัดมีจำหน่าย)
15.30 น.   นำท่านถ่ายรูปกับวิวสวยๆของ ถนนพลายจำเริญ ถนนเลียบทะเลสิชล-ขนอม เป็นถนนสายที่สวยที่สุดของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเป็นถนนที่สวยที่สุดฝั่งอ่าวไทย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือสิชลซีชอล์
17.00 น.   ถึง ท่าเรือสปีดโบ้ทสิชลซีชอล์ เจ้าหน้าที่เรือคอยต้อนรับจัดเก็บสัมภาระลงเรือ
17.30 น.   ออกเดินทางโดยเรือ SPEED BOAT สู่ เกาะสมุย (ใช้เวลา 45 นาที)
18.15 น.   ถึง เกาะสมุย นำท่านเข้าที่พักโดยรถตู้ปรับอากาศ
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่รีสอร์ท (มื้อที่ 1) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พักบุณฑรีย์ เฉวงบีช รีสอร์ท)

วันที่สอง : ดำน้ำดูปะการัง หมู่เกาะทะเลใต้ (เลือกโปรแกรม A, B, C)

07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2) หลังอาหารพักผ่อนที่รีสอร์ท หรือ เลือกซื้อแพ็คเก็จท่องเที่ยว

โปรแกรม A เกาะเต่า – เกาะนางยวน – ดำน้ำดูปะการัง (จอยทัวร์)
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 1,500.-บาท / เด็ก 4-12 ปี ท่านละ 1,050.-บาท

08.00 น.   รถมารับที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือสปีดโบ้ท เพื่อเดินทางไปเกาะเต่า
09.00 น.   ออกเดินทางโดยเรือ SPEED BOAT สู่ เกาะเต่า (ใช้เวลา 1.30 ชม.)
10.30 น.   ถึง อ่าวม่วง นำท่านดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นหลากสีสันและฝูงปลาตามแนวปะการังนานาชนิด
11.30 น.   นำท่านล่องเรือชมวิวเกาะเต่า
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบนเกาะเต่า
13.00 น.   ออกเดินทางสู่ เกาะนางยวน (ใช้เวลา 15 นาที) ให้ท่านขึ้นจุดชมวิวถ่ายรูปที่ จุดชมวิวเกาะนางยวน ซึ่งมองเห็นทะเลแหวกและสันทรายที่เชื่อม 3 เกาะ พักผ่อนเล่นน้ำริมชายหาด หรือดำน้ำดูปะการังบริเวณเจเปนนิส การ์เด้นท์ของเกาะนางยวน ซึ่งมีแนวปะการังและฝูงปลาทะเลหลากสีสันนานาชนิด
15.00 น.   อำลา เกาะนางยวน ออกเดินทางกลับเกาะสมุย
16.30 น.   เดินทางถึง เกาะสมุย รถรับเดินทางกลับที่พัก
โปรแกรม B หมู่เกาะอ่างทอง – ดำน้ำดูปะการัง (จอยทัวร์)
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 1,500.-บาท / เด็ก 4-12 ปี ท่านละ 1,050.-บาท

08.00 น.   รถมารับที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือสปีดโบ้ท เพื่อเดินทางไปหมู่เกาะอ่างทอง
09.00 น.   ออกเดินทางโดยเรือ SPEED BOAT สู่ หมู่เกาะอ่างทอง (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง)
10.00 น.   นำท่านดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นหลากสีสันและฝูงปลาตามแนวปะการังนานาชนิดที่ เกาะว่าว
11.00 น.   ล่องเรือชมเกาะแก่งของหมู่เกาะอ่างทอง
11.30 น.   นำท่านชมวิวและทะเลในของหมู่เกาะอ่างทอง
12.30 น.   บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารของอุทยานฯ
13.00 น.   นำท่านขึ้นจุดชมวิว ผาจันทร์จรัส ชมวิวทิวทัศน์ของหมู่เกาะอ่างทอง (ระยะทาง 500 เมตร)
14.00 น.   สนุกสนานกับกิจกรรม พายเรือคายัค บริเวณเกาะวัวตาหลับ พักผ่อน เล่นน้ำที่หาดวัวตาหลับกันต่อ
15.30 น.   อำลา หมู่เกาะอ่างทอง ออกเดินทางกลับเกาะสมุย
16.30 น.   เดินทางถึง เกาะสมุย รถรับเดินทางกลับที่พัก
หมายเหตุ ไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยานฯชาวต่างชาติ 200 บาท
โปรแกรม C เกาะแตน – เกาะมัดสุม – ดำน้ำดูปะการัง
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 1,100.-บาท / เด็ก 4-12 ปี ท่านละ 750.-บาท

10.00 น.   รถมารับที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือท้องกรูด นำท่านเดินทางโดยเรือหางยาวของชุมชนสู่ เกาะแตน (ใช้เวลา 20 นาที) ให้นำท่านดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นหลากสีสันและฝูงปลาตามแนวปะการังนานาชนิด สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เกาะมัดสุม
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิกที่เกาะมัดสุม (บนเกาะมีร้านอาหารขายด้วยครับ) หลังอาหารพักผ่อน เล่นน้ำริมชายหาดที่ เกาะมัดสุม หรือ เกาะหมู ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่ติดกับเกาะแตน มีน้องหมูคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว สนุกสนานกับการให้อาหารน้องหมู
15.00 น.   อำลา เกาะมัดสุม ออกเดินทางกลับเกาะสมุย (ใช้เวลา 20 นาที) ถึง เกาะสมุย นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อน

19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พักบุณฑรีย์ เฉวงบีช รีสอร์ท)

วันสาม : เกาะสมุย พระใหญ่ หินตาหินยาย ศาลเจ้ากวนอู เจดีย์แหลมสอ – สนามบินนครศรีธรรมราช

07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารพักผ่อนหน้ารีสอร์ท ถ่ายรูปกันตามสบาย
11.30 น.   เช็คเอ้าท์ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
12.30 น.   ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศนำท่านไปนมัสการ พระใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านชม หินตาหินยาย สัญลักษณ์เกาะสมุยและขอพร ศาลเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งโชคลาภและความร่ำรวย มีรูปหล่อของเทพกวนอูขนาดสูงรวมฐาน16 เมตร จัดเป็นเทพกวนอูที่สูงและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จากนั้นนำท่านนมัสการ หลวงพ่อแดง วัดคุณาราม (วัดเขาโป๊ะ) ความน่าอัศจรรย์ของท่านคือท่านหยั่งรู้ถึงการแตกดับของตัวเอง และสังขารท่านก็ยังคงไม่เน่าเปื่อยและอยู่ในท่านั่งขัดสมาธิให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ขอพร จากนั้นเที่ยวชม เจดีย์แหลมสอ เป็นพระเจดีย์ประดับด้วยกระเบื้องสีทองทั้งองค์ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเกาะสมุย
16.30 น.   ออกเดินทางกลับฝั่งท่าเรือสิชลด้วยเรือ SPEED BOAT (ใช้เวลา 45 นาที)
17.15 น.   ถึง ท่าเรือสปีดโบ้ทสิชลซีชอล์ ให้ท่านทำภารกิจที่ท่าเรือ จัดเก็บสัมภาระขึ้นรถ
17.45 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช (ระยะทาง 63 กม.) หรือจุดนัดหมายในเมือง
19.00 น.   ถึง สนามบินนครศรีธรรมราช เตรียมตัวออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

ไฟลท์แนะนำขากลับกรุงเทพฯ นกแอร์ 20.35 – 21.40 และ Thai VietJet Air 20:30 - 22:00
• อัตราค่าบริการต่อท่าน
ผู้ใหญ่
เด็กกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก เสริมเตียง
เด็ก ไม่เสริมเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
4,995.-
4,995.-
4,595
3,995.-
1,200.-
กรุ๊ปเหมาหมู่คณะ 8 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 4,555.-บาท
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
2.รถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวบนเกาะสมุย
3.ค่าที่พัก 2 คืน (พักโรงแรม 2 คืน ตามรายการระบุ)
4.ค่าอาหาร 4 มื้อตามรายการระบุ
5.ค่าเรือนำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง (ตามแพ็คเก็จจอยทัวร์ที่ท่านเลือก)
6.ค่าธรรมเนียมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
7.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, แว่นกันแดด, ครีมกันแดด, ชุดว่ายน้ำ, รองเท้ารัดส้น
• หมายเหตุ : กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ (พรชนก) โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ทัวร์น่าน
ทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์ไหว้ไอ้ไข่
ทัวร์กระบี่
• KRB-2 : กระบี่ เกาะปอดะ เกาะพีพี เกาะกระดาน ถ้ำมรกต สระมรกต น้ำตกร้อน
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม
       
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์