บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่ • ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/5028
[CODE : PHK 1]  ล่องอ่าวพังงา เกาะปันหยี ภูเก็ต เกาะพีพี เกาะไข่ แหลมพรหมเทพ ดำน้ำดูปะการัง
(พัก โรงแรมในเมืองภูเก็ต 2 คืน)
    โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ ขอเสนอรายการนำเที่ยว นำท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของ อ่าวพังงา ชม เกาะภูเก็ตดินแดนแห่งไข่มุกอันดามัน สวรรค์แดนปักษ์ใต้ ชมแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามทั้งหาดทราย ใต้ทะเลที่ เกาะพีพี และ เกาะไข่ ประทับใจกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตราฐาน และบริการอาหารเลิศรส
• หมายเหตุ : สำหรับเพื่อนๆจองทริปทัวร์ ทางเราจะแจ้งเบอร์ไกด์ จุดนัดหมาย และการเตรียมตัวเดินทาง ก่อนเดินทาง 5 วันครับ ท่านสามารถมาตรวจสอบรายละเอียดการเดินทางในเวบได้ครับ
• เตรียมตัวเดินทางครับ : วันเดินทาง 30 ธันวาคม - 3 มกราคม 2554
• รายชื่อสมาชิกร่วมทริป
• เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง
: จุดนัดหมาย เวลา 18.30 น. จุดนัดหมาย (ถนนอังรีดูนังต์) บริเวณสะพานลอย (สะพานลอยแรกที่เข้าทางถนนพระราม 4) รถโค้ชจอดเลยบริเวณสะพานลอย เข้าทางฝั่งถนนพระราม 4 ประมาณ 300 เมตร สังเกตรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น ข้างรถเขียนว่า "ชูธรรมการท่องเที่ยว และ น้องเบิร์ด" (สำหรับท่านที่อยู่ทางฝั่งพระราม 2 สามารถรอขึ้นรถได้ที่หน้าห้างบิ๊กซี พระราม 2 เวลาประมาณ 20.00 น.)
• หมายเหตุ : สำหรับเพื่อนๆจองทริปทัวร์ ทางเราจะแจ้งเบอร์ไกด์ จุดนัดหมายและการเตรียมตัวเดินทาง ก่อนเดินทาง 5 วันครับ ท่านสามารถมาตรวจสอบรายละเอียดการเดินทางในเวบได้และก่อนเดินทาง 3 วัน ทางบริษัทฯจะโทรแจ้งเพื่อนสมาชิกอีกครั้งครับ
• โปรแกรมการเดินทาง 2554
• ทริปเดินทาง : วันเดินทาง 12 - 16 เมษายน 2554
• โปรแกรมการเดินทาง  ออกเดินทางวันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม (ท่านละ 6,900.-บาท)
วันแรก : กรุงเทพฯ - พังงา
18.30 น.
พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย (ถนนอังรีดูนังต์) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
(ท่านที่อยู่ทางฝั่งพระราม 2 รอขึ้นรถได้ที่หน้าห้างบิ๊กซี พระราม 2 เวลาประมาณ 20.00 น.ครับ)
19.00 น.
ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น สู่ ท่าเรือคุระบุรี จ.พังงา บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ แวะบริการข้าวต้มที่ร้านอาหารนิวรสทิพย์ สมุทรสาคร (มื้อที่ 1)
วันที่สอง : ล่องอ่าวพังงา - เขาตะปู - เกาะปันหยี - ภูเก็ต - แหลมพรหมเทพ
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อ่าวพังงา นำท่านลงเรือ ล่องอ่าวพังงา ชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวพังงา และปฎิมากรรมตามธรรมชาติของ เขาตะปู เขาพิงกัน ถ้ำลอด เขาหมาจู เกาะนมสาว
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่เกาะปันหยี (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเลที่ เกาะปันหยี และ ช้อปปิ้งซื้อของฝากกลับบ้านบนเกาะปันหยีกันตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางกลับฝั่ง
15.30 น.
นำท่านออกเดินทางสู่ จ.ภูเก็ต นำท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามยามเย็นที่ แหลมพรหมเทพ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก (พัก โรงแรมในเมืองภูเก็ต)
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารดานัง ซีฟู้ด (มื้อที่ 4) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย...
วันที่สาม : ภูเก็ต - เกาะพีพีเล - อ่าวมาหยา - เกาะพีพีดอน - เกาะไข่ - ดำน้ำดูปะการัง
06.30 น.
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) หลังอาหารออกเดินทางสู่ ท่าเรือ
08.30 น.
นำท่านลงเรือ Speed Boat ออกเดินทางสู่ เกาะพีพี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลภูเก็ต ถึง เกาะพีพีเล ชมความสวยงามของ อ่าวปิเล๊ะ และ อ่าวมาหยา (ขึ้นไปถ่ายรูป เดินเล่นบนอ่าวมาหยาครับ) เที่ยวชมวิวทิวทัศน์รอบเกาะพีพีเล จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะพีพีดอน นำท่านดำน้ำดูปะการังที่ อ่าวสามหาด
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารบนเกาะพีพีดอน (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เกาะไข่ ให้ท่านดำน้ำดูปะการัง พักผ่อนริมหาดทราย ถ่ายรูป เล่นน้ำที่ เกาะไข่นอกและ เกาะไข่ใน กันตามสบาย...
16.30 น.
นำท่านออกเดินทางกลับฝั่งภูเก็ต อาบน้ำ ทำภาระกิจ
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารดานัง ซีฟู้ด (มื้อที่ 7) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย ......ราตรีสวัสดิ์
วันที่สี่ : รอบเมืองภูเก็ต - วัดฉลอง - ศูนย์วิจัยชีวะทางทะเล - วัดพระผุด
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหาร นำท่านนมัสการ หลวงพ่อแช่ม ที่ วัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านชม โลกใต้ทะเลและฝูงปลาทะเลหลายหลากชนิดที่ ศูนย์วิจัยชีวะทางทะเล พักผ่อนถ่ายรูปกันตามสบาย
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านชม อนุสาวรีย์เรือขุดแร่ ที่ สะพานหิน
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งฝากจากเมืองภูเก็ตกันตามสบาย และนำท่านนมัสการ พระผุด ที่ วัดพระทอง (UNSEEN) เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นออกเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี
19.00 น.
บริการอาหารมื้อเย็นที่ร้านอาหารพลับพลา ซีฟู้ด (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่ห้า : กรุงเทพฯ
05.30 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
• อัตราค่าบริการ (รวมครบทุกอย่างแล้วครับ)
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (เสริมเตียง)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
ท่านละ 6,900.-บาท
ท่านละ 6,400.-บาท
ท่านละ 5,500.-บาท
ท่านละ 4,900.-บาท
: พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,400.-บาท
: ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 300.-บาท
• ค่าบริการนี้รวม 1.ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้นพร้อมทีวี,เครื่องเสียง
2.ค่าที่พัก 2 คืน (พักโรงแรมในเมืองภูเก็ต ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น 2 คืน)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่าเรือ Speed Boat นำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง, ค่าธรรมเนียมต่างๆ
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
6.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• สิ่งที่ควรนำติดตัว    กล้องถ่ายรูป, แว่นกันแดด, ครีมกันแดด, ชุดว่ายน้ำ, รองเท้ารัดส้น
• การสำรองที่นั่ง 1.แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทร/แฟกซ์ เพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
2.วางมัดจำท่านละ 1,000.-บาทโดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์
• หมายเลขบัญชี 1.ชื่อบัญชี บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161
บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 720 - 2 - 18666 - 8
• การยกเลิกทัวร์ 1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 20 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• หมายเหตุ ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมาอย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้นะครับ
• ฤดูการท่องเที่ยวที่เหมาะสม...โปรแกรมทัวร์นี้สามารถท่องเที่ยวได้เดือนธันวาคม - เมษายน
• ปรับปรุงโปรแกรมทัวร์ : 29 July, 2010  
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11
• คุณโจ้ (พรชนก) โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2563
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 10 - 17 ตุลาคม 2563
• วันที่ 17 - 24 ตุลาคม 2563
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์ลาวใต้
• LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม (รถ)
• วันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2563
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
ทัวร์น่าน
ทัวร์กระบี่
• KRB-2 : กระบี่ เกาะปอดะ เกาะพีพี เกาะกระดาน ถ้ำมรกต สระมรกต น้ำตกร้อน
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์