บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่ • ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/5028
[CODE : PHR 9] : สัมผัส 5 ภูงาม ทะเลหมอกภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ภูหลวง ภูเรือ เขาค้อ
(พักรีสอร์ทที่ภูเรือ 2 คืน)
    โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยวสัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธ์ ดินแดนแห่งทะเลภูเขา ชมทะเลหมอกที่ ภูทับเบิก สัมผัสดินแดนโลกที่สามที่ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ชมป่าเมเปิ้ลและกล้วยไม้ป่านานาชนิดที่ ภูหลวง ชมทะเลหมอกและจุดหนาวสุดในสยามที่ ยอดภูเรือ และชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของ เขาค้อ ประทับใจกับทีมงานมัคคุเทศก์อารมณ์ดีที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส
• โปรแกรมการเดินทาง
• ทริปเดินทาง : ออกเดินทางวันที่ 7 -10 ธันวาคม 2555
วันแรก : กรุงเทพฯ - ภูทับเบิก
20.00 น.
พร้อมกันที่ หน้าห้างเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ บริเวณศาลพระพิฆเนศ เจ้าหน้าที่ทัวร์คอยต้อนรับ
(สำหรับกรุ๊ปเหมาหมู่คณะท่านสามารถกำหนดจุดนัดหมายขึ้นรถได้ครับ)
20.30 น.
นำท่านออกเดินทางสู่ อ.ภูเรือ โดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงพร้อมทีวี/วีดีโอ บริการอาหารว่างบนรถ
วันที่สอง : ทะเลหมอกภูทับเบิก - ภูหินร่องกล้า - พระธาตุศรีสองรัก - วัดป่าเนรมิตร
06.00 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ ยอดภูทับเบิก นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขา ทะเลหมอกและไร่กะหล่ำปลีที่ จุดชมวิวภูทับเบิก จุดชมวิวที่สูงสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย พร้อมบริการอาหารเช้าบนยอดภู (มื้อที่ 1 ) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านม้งทับเบิก สมควรแก่เวลา นำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ชม ดินแดนแห่งโลกที่สาม ตำนานแห่งการสู้รบ ชม โรงเรียนการเมืองการทหาร กังหันน้ำ และผืนป่าบนภูหินร่องกล้า
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารรังทอง ภูหินร่องกล้า (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านชมวิวทิวทัศน์ที่ ผาชูธง เที่ยวชม ลานหินอเนกประสงค์ หินซันแคท ฐานพัชรินทร์ และ ลานหินแตก
15.30 น.
ออกเดินทางสู่ อ.ภูเรือ แวะนมัสการ พระธาตุศรีสองรัก เพื่อเป็นสิริมงคล (การเดินทางไปนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่มีสีแดง) และชม วัดป่าเนรมิตร อันยิ่งใหญ่ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก (พักรีสอร์ทที่ภูเรือ ห้องละ 2 ท่าน)
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่รีสอร์ท (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนกับบรรยากาศอันหนาวเย็นกันตามสบาย.....ราตรีสวัสดิ์ (พักภูกวี รีสอร์ท ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี ตู้เย็น ครับ)
วันที่สาม : ยอดภูหลวง - ชม กล้วยไม้ป่า ลานนกกระบา ผาเตลิ่น รอยเท้าไดโนเสาร์ ป่าเมเปิ้ล
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ยอดภูหลวง ชมกล้วยไม้ป่านานาชนิดที่ ลานสุริยันต์ ลานหินนกกระบา อาทิ กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ เอื้องตาเหิน เอื้องปากนกกระจิบ สิงห์โตกรอตา เอื้องม้าวิ่ง เอื้องหมาก เอื้องสำเภางาม น้ำเต้าฤาษี ดอกก๊อกมอง ป่าเมเปิ้ล ดงกุหลาบแดง
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันบนภูหลวง (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านชมวิวทิวทัศน์ที่ ผาช้างผ่าน ผาสมเด็จ ผาเตลิ่น รอยเท้าไดโนเสาร์ ทุ่งหญ้า ป่าสน (ภูหลวงเป็นแหล่งดูกล้วยไม้และป่าเมเปิ้ลที่สมบูรณ์ที่สุดของไทยครับ เส้นทางส่วนใหญ่เป็นที่โล่ง ป่าละเมาะ ป่าสน ทุ่งหญ้า ทางราบ เด็กหรือผู้ใหญ่เดินสบาย ควรสวมเสื้อ แขนยาว กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบหรือรัดส้น หมวกกันแดด)
17.00 น.
นำท่านเดินทางลงจากภูหลวง ออกเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย....
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่รีสอร์ท (มื้อที่ 6) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย.....ราตรีสวัสดิ์
วันที่สี่ : ทะเลหมอก ภูเรือ - เขาค้อ ฐานอิทธิ - กรุงเทพฯ
05.00 น.
อรุณสวัสดิ์ นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้าที่ ยอดภูเรือ ชม หินศิวะ หินเต่า หินพานขันหมาก จุดหนาวสุดในสยามและบรรยากาศอันหนาวเย็นบนยอดภูเรือ
08.00 น.
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เขาค้อ นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของเขาค้อ นำท่านนมัสการ พระธาตุเขาค้อ เพื่อเป็นสิริมงคล
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑ์อาวุธและฐานอิทธิ ชมเหล่าอาวุธยุทโธปกรณ์ในสมัยสมรภูมิเขาค้อ ฟังการบรรยายสรุปการสู้รบจากเจ้าหน้าที่ประจำฐานอิทธิ ชมวิวทิวทัศน์ที่จุดชมวิว จากนั้นนำท่านรำลึกถึงผู้เสียสละในการสู้รบ ที่ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ เยี่ยมชมฐานปฎิบัตการต่างๆ สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะซื้อของฝากที่ ไร่กำนันจุล
21.30 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
ท่านละ 6,200.-บาท
ท่านละ 6,200.-บาท
ท่านละ 5,200.-บาท
เพิ่มท่านละ 1,500.-บาท
: ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 300.-บาท
• เทศกาลปีใหม่ : เพิ่มท่านละ 500.-บาท
• ค่าบริการนี้รวม 1.ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงพร้อมทีวี,วีดีโอ,คาราโอเก๊ะ
2.ค่าที่พัก 2 คืน (พักรีสอร์ท ที่ภูเรือ ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี ตู้เย็น ครับ)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
6.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• สิ่งที่ควรนำติดตัว  กล้องถ่ายรูป, เสื้อกันหนาว, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, ไฟฉาย
• หมายเหต 1.บนภูหลวง ท่านสามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้ครับ
2.โปรแกรมทัวร์นี้สามารถเที่ยวได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม - เมษายน เท่านั้น (หน้าฝนภูหลวงปิดภูครับ)
3.ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม บนภูหลวงจะมีกล้วยไม้ป่า กุหลาบแดง กุหลาบขาว ออกดอกเยอะมาก
• การสำรองที่นั่ง 1.แจ้งชื่อ นามสกุล,อายุ เบอร์โทร/แฟกซ์ เพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
2.วางมัดจำท่านละ 1,000.-บาทโดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์
• หมายเลขบัญชี 1.ชื่อบัญชี บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161
บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 720 - 2 - 18666 - 8
• การยกเลิกทัวร์ 1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 20 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• บนจุดชมวิวภูเรือ อากาศหนาวและลมพัดแรง ควรเตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วยนะครับ
• ฤดูการท่องเที่ยว...โปรแกรมทัวร์นี้สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปีช่วงเดือนธันวาคม - เมษายนเท่านั้น
 
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11
• คุณโจ้ (พรชนก) โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2563
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 10 - 17 ตุลาคม 2563
• วันที่ 17 - 24 ตุลาคม 2563
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์ลาวใต้
• LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม (รถ)
• วันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2563
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
ทัวร์น่าน
ทัวร์กระบี่
• KRB-2 : กระบี่ เกาะปอดะ เกาะพีพี เกาะกระดาน ถ้ำมรกต สระมรกต น้ำตกร้อน
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์