บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ไอ้ไข่วัดเจดีย์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่ • ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/5028
[CODE : STL 2] : ทะเลอันดามันใต้ หมู่เกาะตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ เกาะหินซ้อน
เกาะดง เกาะผึ้ง เกาะราวี เกาะไข่ ซุ้มประตูหิน เกาะหินงาม เกาะจาบัง ดำน้ำดูปะการัง
(พัก อันดามัน รีสอร์ท บนเกาะหลีเป๊ะ 2 คืน ห้องพัดลม)
    โอเชี่ยนสไมล์ ทัวร์ ขอเสนอรายการท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติอันสวยงามของหมู่เกาะทะเลอันดามันใต้ ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ด้วยกลุ่มปะการังน้ำตื้นหลากสีและฝูงปลานานาชนิด สนุกสนานกับเล่นน้ำริมหาดทราย ดำน้ำดูปะการังและชมความสวยงามตามธรรมชาติอันน่าพิศวงของ ซุ้มประตูหินของเกาะไข่ ก้อนหินสีนิลของเกาะหินงาม ประทับใจกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตราฐานและบริการอาหารเลิศรส
• เตรียมตัวเดินทางครับ
• รายชื่อสมาชิกร่วมทริป
• เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง  
: จุดนัดหมาย จุดนัดหมาย (ถนนอังรีดูนังต์) เวลา 18.30 น. นัดกันบริเวณสะพานลอย (สะพานลอยแรกที่เข้าทางถนนพระราม 4) รถโค้ชจอดเลยบริเวณสะพานลอย เข้าทางฝั่งถนนพระราม 4 ประมาณ 300 เมตร
• หมายเหตุ : สำหรับเพื่อนๆจองทริปทัวร์ ทางเราจะแจ้งเบอร์ไกด์ จุดนัดหมาย และการเตรียมตัวเดินทาง ก่อนเดินทาง 5 วันครับ ท่านสามารถมาตรวจสอบรายละเอียดการเดินทางในเวบได้ครับ
• ทริปการเดินทาง
วันแรก : กรุงเทพฯ - ตรัง
18.30 น.
พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย (ถนนอังรีดูนังต์) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
(สำหรับท่านที่อยู่ทางฝั่งพระราม 2 สามารถรอขึ้นรถได้ที่หน้าห้างบิ๊กซี พระราม 2 ครับ)
19.00 น.
นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น สู่ จ.ตรัง บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ แวะบริการข้าวต้มที่ร้านอาหารนิวรสทิพย์ สมุทรสาคร (มื้อที่ 1)
วันที่สอง : ตรัง - ปากบารา - เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ
07.00 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ จ.ตรัง ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา อ.ละงู จ.สตูล
13.00 น.
ถึง ท่าเรือปากบารา เก็บสัมภาระลงเรือลำใหญ่ ออกเดินทางสู่ เกาะตะรุเตา ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลอันดามันใต้และเกาะต่างๆ มากมาย อาทิ หมู่เกาะเภตรา หมู่เกาะบูโหลน เกาะเขาใหญ่ ฯลฯ ถึง เกาะตะรุเตา นำท่านสักการะ ศาลเจ้าพ่อตะรุเตา เพื่อเป็นสิริมงคลและชมเกาะแห่งตำนานคุกกลางทะเล ชมความสวยงามของ อ่าวพันเตมะละกา
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันบนเรือ (มื้อที่ 3) ออกเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ แวะชม เกาะไข่ ชม ซุ้มประตูหิน (สัญญลักษณ์อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา ซึ่งเชื่อกันว่าหากหนุ่มสาวคู่ใดจูงมือลอดผ่าน ซุ้มประตูหินนี้จะรักกันชั่วนิจนิรันดร์) พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย ตอนเย็น ถึง เกาะหลีเป๊ะ นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อน ถ่ายรูปเล่นน้ำกันตามสบาย (พักรีสอร์ทที่เกาะหลีเป๊ะ ห้องละ 2 ท่าน)
19.00 น.
บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 4) หลังอาหารพักผ่อนริมหาดทรายชายทะเลกันตามสบาย.....ราตรีสวัสดิ์
วันที่สาม : เกาะดง - หินซ้อน - เกาะราวี - เกาะผึ้ง - เกาะจาบัง - เกาะหินงาม - ดำน้ำดูปะการัง
07.00 น
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) หลังอาหารเปลี่ยนชุดเตรียมตัวไปดำน้ำ นำท่านดำน้ำดูปะการังและฝูงปลาทะเลนานาชนิดบริเวณ หัวเกาะดง จากนั้นออกเดินทางสู่ กองหินซ้อน เกาะรอกลอย ให้ท่านดำน้ำดูปะการังหลากสีและฝูงปลานานาชนิดกันต่อให้จุใจ จากนั้นนำท่านดำน้ำกันต่อที่ เกาะราวี
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันแบบบุปเฟต์ชายหาด (มื้อที่ 6) หลังอาหารให้ท่านดำน้ำดู ปะการังอ่อนหลากสี ที่สมบูรณ์ของหมู่เกาะตะรุเตาที่ เกาะผึ้ง และ เกาะจาบัง สมควรแก่เวลานำท่านชมความสวยงามอันน่าพิศวงของ กลุ่มหินสีนิลที่ เกาะหินงาม ตอนเย็นๆ นำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย
19.00 น.
บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 7) หลังอาหาร พักผ่อนกันตามสบาย ......ราตรีสวัสดิ์
วันที่สี่ : เกาะหลีเป๊ะ - ปากบารา - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 8) หลังอาหารเก็บสัมภาระลงเรือออกเดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากบารา
12.30 น.
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) หลังอาหารเก็บสัมภาระขึ้นรถโค้ชปรับอากาศคันเดิม ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะให้ท่านซื้อของฝากกลับบ้านกันตามสบายที่ จ.ตรัง
19.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่ห้า : กรุงเทพฯ
05.00 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
• อัตราค่าบริการ
• ผู้ใหญ่ ท่านละ 7,900.- บาท (พักห้องละ 2 ท่าน ห้องพัดลม)
• เด็ก 3-12 ปี ท่านละ 6,900.-บาท
• กรณีรับ - ส่ง ที่ท่าเรือปากบารา ท่านละ 5,900.-บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
• สำหรับลูกค้าเก่าของเรา รับส่วนลดท่านละ 300.-บาทครับ
• โปรแกรมนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีครับ
• ที่พัก : อันดามัน รีสอร์ท อยู่ที่เกาะหลีเป๊ะ บ้านสร้างใหม่ ติดชายทะเล ห้องนองเตียงใหญ่ 1 เตียง และ เตียงเล็ก 1 เตียง พัก 3 คนครับ
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้นพร้อมทีวี, วีดีโอ, เครื่องเสียง
2.ค่าที่พัก 2 คืน (พักอันดามัน รีสอร์ทบนเกาะหลีเป๊ะ 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่าเรือนำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง, ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท/ท่าน
6.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• หมายเหตุ
1.โปรแกรมนี้สำหรับคนรักทะเล ส่วนท่านที่เมาเรือ ผมไม่แนะนำให้ไปนะครับ
2.โปรแกรมนี้อาจมีความสำบากกันบ้างนะครับ เพราะอยู่กันแต่ในทะเลจริงๆ
3.ควรเตรียมของใช้ส่วนตัวไปให้พร้อม อาทิ ผ้าเช็ดตัว, สบู่, ยาสีฟัน, ยาโรคประจำตัว, ไฟฉาย
4.ถ้าใครมีหนากากส่วนตัว ก็แนะนำให้เอาไปด้วย แต่ถ้าไม่มี ทางทัวร์จัดให้ครับ
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : ของใช้ส่วนตัว, ผ้าเช็ดตัว, สบู่, แปรงสีฟัน, ยาสระผม, ยาประจำตัว, กล้องถ่ายรูป, แว่นกันแดด, ครีมกันแดด, ชุดว่ายน้ำ, รองเท้ารัดส้น, ไฟฉาย
• หมายเหตุ แจกหมวกเดินทางทุกที่นั่งครับ
• การสำรองที่นั่ง
1.แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรเพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
2.วางมัดจำท่านละ 1,000 .-บาทโดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์
• หมายเลขบัญชี
1.ชื่อบัญชี บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161
บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 720 - 2 - 18666 - 8
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 20 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ (ในกรณีที่บริษัทฯหาลูกค้ามาทดแทนได้ บริษัทฯคืนเงินให้ทั้งหมดครับ)
• หมายเหตุ : โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้ครับ โดยคำนึงถึงสภาพอากาศ
•  ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม : ข้อมูลท่องเที่ยว จ.สตูล : รูปรถโค้ชเดินทาง
•  ปรับปรุงโปรแกรมล่าสุด  :  2 March, 2012 
 
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์