สถานที่ท่องเที่ยว โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียนบริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 02-949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่
[TAK-1]  :  อุ้มผาง - ล่องเรือยาง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - น้ำตกพาเจริญ
(พักเต้นท์ทีลอซู 1 คืน, สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท 1 คืน)
     โอเชี่ยนสไมล์ ทัวร์ & สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยว เดินป่า สัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดที่ น้ำตกทีลอซู ชมความอลังการแห่งสายน้ำท่ามกลางผืนป่าตะวันตก ดินแดนแห่งต้นแม่น้ำแม่กลอง ชมพันธุ์ไม้ป่านานาชนิดมากมาย สายน้ำ สายหมอก ในรูปแบบแค้มปิ้ง จัดที่พักแบบนอนเต้นท์ 1 คืนและนอนรีสอร์ท 1 คืน โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ส่วนเรื่องอาหารรับประกันว่าไม่ผิดหวังครับ
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณไผ่ โทร.084-758-7776, 086-702-1611
• ID Line : 0847587776 - E-mail : dennapa_pai@hotmail.com
• คุณมาร์ โทร.098-828-3886, 099-247-5824
• ID Line : 0988283886 - E-mail : miss.sunma.p@gmail.com
• โปรแกรมการเดินทาง
• ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 ตุลาคม 2560
• สำหรับกรุ๊ปเหมา 8 ท่านขึ้นไป กำหนดวันเดินทางได้เอง ออกเดินทางได้ทุกวัน
วันแรก : กรุงเทพฯ - แม่สอด จ.ตาก
19.30 น.   พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย (.........................................) กรุ๊ปเหมา ท่านกำหนดจุดขึ้นรถได้ครับ
20.00 น.    ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงสู่ อ.แม่สอด (แวะเข้าห้องน้ำ....ทานข้าวต้มรอบดึกระหว่างทางกันตามสบาย)
วันที่สอง : แม่สอด - อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู
03.00 น.   ถึง อ.แม่สอด แวะทำภาระกิจส่วนตัว จากนั้นออกเดินทางกันต่อสู่ อ.อุ้มผาง ตามเส้นทางสายกะเหรี่ยงลอยฟ้า ระยะทาง 165 กิโลเมตร 1,219 โค้ง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง
07.00 น.  
ถึง สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท อ.อุ้มผาง
• เริ่มโปรแกรมแพ็คเก็จทัวร์น้ำตกทีลอซู
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) หลังอาหารเปลี่ยน ล่องแก่ง เก็บสัมภาระให้เจ้าหน้าที่เพื่อนำใส่รถสองแถว จากนั้นล่องแก่งสู่ ผาเลือด ชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งต้นน้ำแม่กลอง ผ่าน ผาบ่อง ผาผึ้ง น้ำตกทีลอจ่อ บ่อน้ำร้อน น้ำตกมอลู่ แก่งตะโค๊ะบิ๊ (การล่องแก่ง แนะนำให้ล่องในตอนเช้าอากาศไม่ร้อนและได้เห็นรุ้งกินน้ำที่เกิดจากละออของน้ำตก ชุดล่องแก่งควรใช้กางเกงขาสั้น รองเท้าแบบรัดส้นที่มีดอกยางใหญ่และแกะพื้นได้ดี การล่องแก่งน้ำตกทีลอซู เป็นแก่งระดับ 1 - 2 ปลอดภัย ไม่อันตราย)
12.00 น.    บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิคที่ท่าทราย (มื้อที่ 2) จากนั้นเดินเท้าสู่ จุดพักแรมน้ำตกทีลอซู ระยะทาง ประมาณ 10 กม. (สัมภาระเก็บให้ลูกหาบ) สภาพเส้นทาง เป็นทางรถเก่า ควรใช้รองเท้ารัดส้นหรือผ้าใบ เสื้อผ้าควรเป็นแบบผ้าร่มที่มีน้ำหนักเบาและแห้งเร็ว (ควรเตรียมเสื้อกันฝนไปด้วย เผื่อฝนตกครับ)
ตอนบ่าย ถึง จุดพักแรมน้ำตกทีลอซู เก็บสัมภาระ เข้าที่พัก (พักเต้นท์พร้อมอุปกรณ์เครื่องนอน หมอน ถุงนอน) พักผ่อน เล่นน้ำกันตามสบาย สำหรับท่านที่ไม่เหนื่อยกับการเดินทาง เรานำท่านเที่ยวชมความสวยงามของ น้ำตกทีลอซู พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย
18.00 น.    บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนกับบรรยากาศอันหนาวเย็นของผืนป่าตะวัน......ราตรีสวัสดิ์
วันที่สาม : น้ำตกทีลอซู - ห้วยแม่ละมุ้ง - อุ้มผาง
07.00 น.   บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) หลังอาหารให้ท่านพักผ่อน ถ่ายรูป เล่นน้ำที่ น้ำตกทีลอซู กันตามสบาย
12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) หลังอาหารออกเดินทางกลับท่าทรายตามเส้นทางเดิม ถึง ท่าทราย นำท่านลงเรือยาง ล่องเรือสู่ สบห้วยแม่ละมุ้ง สนุกสนานกับ แก่งมอแกโด้ และชม น้ำตกแม่เรวาและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าตะวันตก ถึง สบห้วยแม่ละมุ้ง นำท่านเดินทางเข้าที่พักโดยรถสองแถวท้องถิ่น (พักบ้านสวนเรือนแก้ว รีสอร์ท) พักผ่อน เล่นน้ำ ตกปลาหน้าที่พักกันตามสบาย
19.00 น.บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) หลังอาหาร พักผ่อนกันตามสบาย ......ราตรีสวัสดิ์ (คืนนี้มีกองไฟให้ท่านได้พักผ่อนชมบรรยากาศอากาศหนาวๆกันครับ)
วันที่สี่ : ทะเลหมอกดอยหัวหมด - น้ำตกพาเจริญ - ริมเมย - กรุงเทพฯ
05.30 น.   นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิวดอยหัวหมด
08.00 น.   บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 7) หลังอาหารออกเดินทางกลับ อ.แม่สอดตามเส้นทางเดิม จบโปรแกรมแพ็คเก็จทัวร์
• แวะเที่ยวระหว่างทางเดินทางกลับกรุงเทพฯ
• แวะชม หมู่บ้านม้งร่มเกล้า น้ำตกพาเจริญ แวะทานอาหารกลางวันที่น้ำตกพาเจริญ (จัดอาหารกล่องมาจากรีสอร์ท มื้อที่ 8)
• แวะช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากที่ ตลาดริมเมย
• แวะสักการะ ศาลพะวอ
• แวะซื้อสินค้าของฝากจากชาวเขาที่ ตลาดชาวเขาดอยมูเซอร์

18.00 น.   แวะทานอาหารเย็นที่นครสวรรค์และซื้อของฝากกลับบ้าน
23.00 น.   ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
• รับ - ส่งที่รีสอร์ท : ท่านละ 2,400.-บาท
• รายการแพ็คเก็จทัวร์ อุ้มผาง น้ำตกทีลอซู 3 วัน 2 คืน

1.สำหรับกรุ๊ป 8 ท่านขึ้นไป ราคารวม ที่พัก+อาหาร 8 มื้อ+ล่องแก่ง+นำเที่ยว+ไกด์นำเที่ยวรอรับที่รีสอร์ท
• เดินทาง 16 ท่าน แถมฟรี หัวหน้าทีม 1 ท่าน
• สำหรับคนขับรถ เราจัดที่พัก อาหารให้ฟรีครับ
2.กรณีที่ให้เราจัดรถตู้ไว้ให้ ค่ารถตู้รวมค่าน้ำมัน+คนขับ ราคาคันละ 13,500.-บาท
3.สำหรับบ้านพัก ลักษณะบ้านเป็นหลัง ห้องพักแบบนอนรวม 4 - 10 ท่าน ครับ
• สิ่งที่ควรนำติดตัว   กล้องถ่ายรูป, เสื้อกันหนาว, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, ไฟฉาย, ของใช้ส่วนตัว
• หมายเหตุ   สำหรับใครที่เหมารถ กรุณาเตรียมยาแก้เมารถไปด้วยนะครับ
• การสำรองที่นั่ง1.แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อ
2.วางมัดจำคนละ 1,000.-บาท
3.ส่วนที่เหลือทั้งหมดไปชำระที่รีสอร์ทครับ
• หมายเลขบัญชี1.ชื่อบัญชี บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161
บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 720 - 2 - 18666 - 8
• หมายเหตุ1.สำหรับบ้านพักที่น้ำตกทีลอซู เป็นเต้นท์ครับ
2.เต้นท์ มีเต้นท์แบบ 2 - 8 คน
3.สำหรับโปรแกรมเที่ยวน้ำตกทีลอซู เป็นโปรแกรมทัวร์กึ่งแค้มปิ้ง มีการลุยกันสักหน่อยครับ
ทัวร์โปรโมชั่น
โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สอบถามรายการทัวร์ทางไลน์... @oceansmiletour หรือ โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์ฮานอย ฮาลองเบย์ ซาปา
ทัวร์แคชเมียร์
• INDIA-541 : ทัวร์แคชเมียร์ ศรีนาคา พาฮาลแกม กุลมาร์ค ทะเลสาบดาล
• วันที่ 24 - 28 พ.ค., 10 - 14 ส.ค. 2560
• วันที่ 8 - 12 ก.ย., 19 - 23 ต.ค. 2560
ทัวร์คานาสือ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 8 - 10 กรกฏาคม 2560
• วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2560
ทัวร์ทิเบต
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์ดาลัด
ทัวร์เส้นทางสายไหม
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์เลห์ลาดัก
ทัวร์พุกาม มัณฑะเลย์
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
• ซื้อทัวร์อย่างไรไม่ให้ตกทัวร์...
•
ตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทฯและใบอนุญาตนำเที่ยว ว่ามีการจัดตั้งบริษัทฯและจดทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยวถูกต้องหรือไม่
•
ตรวจสอบสถานที่ตั้งบริษัท เจ้าหน้าที่ พนักงาน มีชื่อ-นามสกุล มีรูปหน้าตาเจ้าของบริษัท หุ้นส่วนและพนักงานที่ทำงานหรือไม่
•
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ อาทิ ชื่อเสียงของบริษัทฯ จำนวนพนักงานของบริษัท ทุนจดทะเบียน
• ตรวจสอบรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหน อาทิ ราคาทัวร์ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมกี่ดาว ร้านอาหาร ร้านช้อปปิ้ง ร้านรัฐบาล รวมทั้งมีอะไรต้องจ่ายเพิ่มอีกบ้าง
• บริษัทฯ เคยได้รับรางวัลจากกรมการท่องเที่ยวหรือไม่ อาทิ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) รางวัลกินรีของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รางวัลบริษัททัวร์ของกรมการท่องเที่ยว
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์