บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่
[TAK-2] : อุ้มผาง ล่องแก่ง น้ำตกทีลอซู ดอยหัวหมด ตลาดริมเมย น้ำตกพาเจริญ
(พัก สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท 2 คืน)
     โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยว เดินป่า สัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดที่ น้ำตกทีลอซู ชมความอลังการแห่งสายน้ำท่ามกลางผืนป่าตะวันตก ดินแดนแห่งต้นแม่น้ำแม่กลอง ชมพันธุ์ไม้ป่านานาชนิดมากมาย สายน้ำ สายหมอก ในรูปแบบแค้มปิ้ง จัดที่พักแบบนอนรีสอร์ท 2 คืน โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ส่วนเรื่องอาหารรับประกันว่าไม่ผิดหวังครับ
• โปรแกรมการเดินทาง
• ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 เมษายน 2562
• สำหรับกรุ๊ปเหมา 8 ท่านขึ้นไป กำหนดวันเดินทางได้เอง ออกเดินทางได้ทุกวัน
วันแรก : กรุงเทพฯ - แม่สอด จ.ตาก
18.30 น.   พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย (.........................................) กรุ๊ปเหมา ท่านกำหนดจุดขึ้นรถได้ครับ
19.00 น.   ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงรุ่นใหม่ สู่ อ.แม่สอด (แวะเข้าห้องน้ำ....ทานข้าวต้มรอบดึกระหว่างทางกันตามสบาย)
วันที่สอง : แม่สอด - วัดหนองหลวง - อุ้มผาง - ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ - ตลาดอุ้มผาง
03.00 น.   ถึง อ.แม่สอด แวะทำภาระกิจส่วนตัว จากนั้นออกเดินทางกันต่อสู่ อ.อุ้มผาง ตามเส้นทางสายกะเหรี่ยงลอยฟ้า ระยะทาง 165 กิโลเมตร 1,219 โค้ง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง
07.00 น.  
ถึง สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท อ.อุ้มผาง
• เริ่มโปรแกรมแพ็คเก็จทัวร์น้ำตกทีลอซู
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) หลังอาหารเก็บสัมภาระเข้าที่พัก จากนั้นนำท่านชมอุโบสถไม้สักทองทั้งหลังที่ วัดหนองหลวง นำท่านชมฝูงปลานานาชนิดที่ สำนักสงฆ์น้ำดั้น เที่ยวชมความสวยงามของ น้ำตกธารษณะ

12.00 น.   บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิค (อาหารกล่อง มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านชม ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ ชมหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมการดำรงค์ชีวิตของชาวอุ้มผางที่ ตลาดอุ้มผาง นำท่านชม บ้านโบราณอุ้มผาง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก พักผ่อน เล่นน้ำหน้ารีสอร์ทกันตามสบาย

19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่รีสอร์ท (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย......ราตรีสวัสดิ์
วันที่สาม : ล่องแก่ง - เที่ยวน้ำตกทีลอซู
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 4) หลังอาหารสนุกสนานกับการ ล่องแก่ง สู่ ผาเลือด ชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งต้นน้ำแม่กลอง ผ่าน ผาบ่อง ผาผึ้ง น้ำตกทีลอจ่อ บ่อน้ำร้อน น้ำตกมอลู่ แก่งตะโค๊ะบิ๊ (การล่องแก่ง แนะนำให้ล่องในตอนเช้าอากาศไม่ร้อนและได้เห็นรุ้งกินน้ำที่เกิดจากละออของน้ำตก ชุดล่องแก่งควรใช้กางเกงขาสั้น รองเท้าแบบรัดส้นที่มีดอกยางใหญ่และแกะพื้นได้ดี การล่องแก่งน้ำตกทีลอซู เป็นแก่งระดับ 1 - 2 ปลอดภัย ไม่อันตราย) จากนั้นนำท่านนั่งรถสองแถวเดินทางสู่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำตกทีลอซู เที่ยวชมบรรยากาศของผืนป่าตะวันตก
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิค (อาหารกล่อง มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของ น้ำตกทีลอซู สนุกสนานกับการ เล่นน้ำ พักผ่อน ถ่ายรูป ขึ้นจุดชมวิวชั้น 2 และชั้น 3 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่รีสอร์ท (มื้อที่ 6) หลังอาหาร พักผ่อนกันตามสบาย ......ราตรีสวัสดิ์
(กลางคืนมีคาราโอเก๊ะที่ห้องอาหารครับ)
วันที่สี่ : ทะเลหมอกดอยหัวหมด - น้ำตกพาเจริญ - ริมเมย - กรุงเทพฯ
05.30 น.   นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิวดอยหัวหมด
08.00 น.   บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 7) หลังอาหารออกเดินทางกลับ อ.แม่สอดตามเส้นทางเดิม จบโปรแกรมแพ็คเก็จทัวร์
• แวะเที่ยวระหว่างทางเดินทางกลับกรุงเทพฯ
• แวะชม หมู่บ้านม้งร่มเกล้า น้ำตกพาเจริญ แวะทานอาหารกลางวันที่น้ำตกพาเจริญ (จัดอาหารกล่องมาจากรีสอร์ท มื้อที่ 8)
• แวะช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากที่ ตลาดริมเมย
• แวะสักการะ ศาลพะวอ
• แวะซื้อสินค้าของฝากจากชาวเขาที่ ตลาดชาวเขาดอยมูเซอร์

18.00 น.   แวะทานอาหารเย็นที่นครสวรรค์และซื้อของฝากกลับบ้าน
23.00 น.   ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
• รับ - ส่งที่รีสอร์ท : ท่านละ 2,400.-บาท
• รายการแพ็คเก็จทัวร์ อุ้มผาง น้ำตกทีลอซู 3 วัน 2 คืน

1.สำหรับกรุ๊ป 8 ท่านขึ้นไป ราคารวม ที่พัก+อาหาร 8 มื้อ+ล่องแก่ง+นำเที่ยว+ไกด์นำเที่ยวรอรับที่รีสอร์ท
• เดินทาง 16 ท่าน แถมฟรี หัวหน้าทีม 1 ท่าน
• สำหรับคนขับรถ เราจัดที่พัก อาหารให้ฟรีครับ
2.กรณีที่ให้เราจัดรถตู้ไว้ให้ ค่ารถตู้รวมค่าน้ำมัน+คนขับ ราคาคันละ 13,500.-บาท (นั่งได้ 10 ท่าน)
3.สำหรับบ้านพัก ลักษณะบ้านเป็นหลัง ห้องพักแบบนอนรวม 4 - 10 ท่าน
• สิ่งที่ควรนำติดตัว   กล้องถ่ายรูป, เสื้อกันหนาว, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, ไฟฉาย, ของใช้ส่วนตัว
• หมายเหตุ   สำหรับใครที่เมารถ กรุณาเตรียมยาแก้เมารถไปด้วยนะครับ
• การสำรองที่นั่ง
1.แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อ
2.วางมัดจำคนละ 1,000.-บาท
3.ส่วนที่เหลือทั้งหมดไปชำระที่รีสอร์ทครับ
• หมายเลขบัญชี
1.ธนาคารยูโอบี สาขาอโศมนตรี บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 903 - 363 - 047 - 2
2.ธนาคารทหารไทย สาขารามอินทรา กม.8 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 062 - 1 - 07414 - 5
3.ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี เลขที่ 720 - 2 - 18666 - 8
• ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม : สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท : ข้อมูลท่องเที่ยว อ.อุ้มผาง  
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11 - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณเอฟ โทร.081-710-1711
• ID Line : 0847587773 - E-mail : oceansmilef23@gmail.com
• คุณมาร์ โทร.098-828-3886, 099-247-5824
• ID Line : 0988283886 - E-mail : miss.sunma.p@gmail.com
• คุณส้ม โทร.084-758-7776, 099-064-1196
• ID Line : oceansmile3 - E-Mail :oceansmile025@ gmail.com
• คุณฟ้า โทร.086-064-4490, 087-554-1552
• ID Line : perzper - E-Mail : danaya.ph09@gmail.com
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะหรือติดต่อเร่งด่วน
• โทร.064-715 8559, 093-646 8915 คุณโจ้ (พรชนก) หรือ ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 14 - 16 กรกฏาคม 2562
• วันที่ 27 - 29 กรกฏาคม 2562
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ฉงชิ่ง
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ทิเบต รถไฟหลังคาโลก
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 7 - 14 ธันวาคม 2562
• วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม 2562
ทัวร์ย่าติง เต้าเฉิง
ฮานอย ซาปา
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ดาลัด
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์