บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์







• โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ ได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าชื่อ บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ จำกัด และได้จดทะเบียนประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05028
•
ดูใบอนุญาตนำเที่ยวและการจัดตั้งบริษัทที่นี่ครับ
• ทีมงานโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• เจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิต
• ชื่อ : นายพรชนก ศักดิ์ธานี (โจ้)
ภูมิลำเนา : เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราช
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ดูแลและรับผิดชอบ : ผู้บริหารและ webmaster ของ www.oceansmile.com
จุดประสงค์ของเว็ปไซด์ : เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล ข่าวสารและส่งเสริมการท่องเที่ยวครับ
ขอขอบคุณ : ทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็ปไซด์ของเรา และทางเราจะพัฒนาเว็บของเราให้ดียิ่งขึ้นครับ
• สำหรับเพื่อนๆจะส่งเมล์ E-mail : gotothailand88@hotmail.com และ gotothailand88@gmail.com
• ชื่อ : น.ส.ช่อทิพย์ ชินหาด (น้องเล็ก)
: ภูมิลำเนา : เป็นคนจังหวัดกรุงเทพฯ
: การศึกษา : ปริญญาตรี อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
: บัตรมัคคุเทศก์ : มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
: ดูแลและรับผิดชอบ : เส้นทาง จีน พม่า เกาหลี
• ฝากข่าวถึงทีมงาน "โอเชี่ยนสไมล์"
  • ชื่อ : น.ส.พัชรีญา อุ้ยเหม็น (น้องเบียร์)
: ภูมิลำเนา : เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราช
: การศึกษา : ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
: บัตรมัคคุเทศก์ : มัคคุเทศก์ทั่วไป
: ดูแลและรับผิดชอบ : เส้นทาง เนปาล บาหลี
• ฝากข่าวถึงทีมงาน "โอเชี่ยนสไมล์"
• ชื่อ : น.ส.วีนา สอนไธสง (น้องหนิง)
: ภูมิลำเนา : เป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์
: การศึกษา : ปริญญาตรี อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
: บัตรมัคคุเทศก์ : มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
: ดูแลและรับผิดชอบ : เส้นทาง เขมร นครวัด อินเดีย
• ฝากข่าวถึงทีมงาน "โอเชี่ยนสไมล์"
• ชื่อ : น.ส.เพชรรัตน์ ทะวงษ์ (ปังปอนด์)
: ภูมิลำเนา : เป็นคนจังหวัดกรุงเทพฯ
: การศึกษา : ปริญญาตรี อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
: บัตรมัคคุเทศก์ : มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
: ดูแลและรับผิดชอบ : ไกด์ทัวร์ เส้นทางในประเทศและอินโดจีน
• ฝากข่าวถึงทีมงาน "โอเชี่ยนสไมล์"
  • น.ส.พิริยา ยงเพชร (แตง)
ภูมิลำเนา : เป็นคนจังหวัดกรุงเทพฯ
การศึกษา : ปริญญาตรี อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
บัตรมัคคุเทศก์ : มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
ดูแลและรับผิดชอบ : ไกด์ทัวร์ เส้นทางในประเทศ เส้นทางสิบสองปันนา
• ฝากข่าวถึงทีมงาน "โอเชี่ยนสไมล์"
  • น.ส.กนกวรรณ พันตรี (นัท)
ภูมิลำเนา : เป็นคนจังหวัดกรุงเทพฯ
การศึกษา : ปริญญาตรี อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
บัตรมัคคุเทศก์ : มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
ดูแลและรับผิดชอบ : ไกด์ทัวร์ เส้นทางในประเทศ เส้นทางอินโดจีน
• ฝากข่าวถึงทีมงาน "โอเชี่ยนสไมล์"
  • คุณนันทนา จิตตะยโศธร (กิ๊บ)
ภูมิลำเนา : เป็นคนจังหวัด
การศึกษา : ปริญญาตรี อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
บัตรมัคคุเทศก์ : มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
ดูแลและรับผิดชอบ : ไกด์ทัวร์ เส้นทางในประเทศ เส้นทางอินโดจีน
• ฝากข่าวถึงทีมงาน "โอเชี่ยนสไมล์"
  • ชื่อ : นายพีร์นิธิ ปัททุม (โอม)
: ภูมิลำเนา : เป็นคนจังหวัดมุกดาหาร
: การศึกษา : ปริญญาตรี อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
: บัตรมัคคุเทศก์ : มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
: ดูแลและรับผิดชอบ : ไกด์ทัวร์ เส้นทางในประเทศ เส้นทางอินโดจีน
• ฝากข่าวถึงทีมงาน "โอเชี่ยนสไมล์"
• ทีมงานมัคคุเทศก์
• ชื่อ : นายธฤษณัช เรือนเงิน (เก่ง)
: ภูมิลำเนา : เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่
: การศึกษา : ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
: บัตรมัคคุเทศก์ : มัคคุเทศก์ทั่วไป 12-03484
: ดูแลและรับผิดชอบ : ไกด์ทัวร์เส้นทาง เกาหลี อียิปต์ ญี่ปุ่น และอินโดจีน
• ชื่อ : นายเจิดจินต์ เจนศุภการ (เจิดจินต์)
: ภูมิลำเนา : เป็นคนจังหวัดตรัง
: จบการศึกษา : ปวส. วิทยาลัยการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
: บัตรมัคคุเทศก์ : มัคคุเทศก์ทั่วไป (ภายในประเทศ) เลขที่ 12 - 02881
: ดูแลและรับผิดชอบ : ไกด์ทัวร์ เส้นทางในประเทศและเส้นทางทัวร์ทะเล
• ชื่อ : นายปิยะ ห่วงทองคำ (ป๊อป)
: ภูมิลำเนา : เป็นคนกรุงเทพฯ
: การศึกษา : ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
: บัตรมัคคุเทศก์ : มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) เลขที่ 11-30518
: ดูแลและรับผิดชอบ : ไกด์ทัวร์ เส้นทางในประเทศ เส้นทางอินโดจีนและประเทศจีน
• ฝากข่าวถึงทีมงาน "โอเชี่ยนสไมล์"
• ชื่อ : น.ส.อาจารีย์ เพ็งพุฒ (น้องแอม)
: ภูมิลำเนา : เป็นคนจังหวัดกรุงเทพฯ
: การศึกษา : ปริญญาตรี อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
: บัตรมัคคุเทศก์ : มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) เลขที่
: ดูแลและรับผิดชอบ : ไกด์ทัวร์ เส้นทางในประเทศ เส้นทางอินโดจีนและประเทศจีน
• ฝากข่าวถึงทีมงาน "โอเชี่ยนสไมล์"
• ชื่อ : นายฐณะวัฒน์ ชวพัฒนภิรมณ์ (โอ๋)
: ภูมิลำเนา : เป็นคนจังหวัดกรุงเทพฯ
: การศึกษา : ปริญญาตรี การท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
: บัตรมัคคุเทศก์ : มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) เลขที่ 11-31467
: ดูแลและรับผิดชอบ : ไกด์ทัวร์ เส้นทางในประเทศ เส้นทางอินโดจีนและประเทศจีน
• ฝากข่าวถึงทีมงาน "โอเชี่ยนสไมล์"
  • ชื่อ : นายโสพล บุญประสงค์ (เค)
: ภูมิลำเนา : เป็นคนจังหวัดสมุทรปราการ
: การศึกษา : ปริญญาตรี
: บัตรมัคคุเทศก์ : มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) เลขที่
: ดูแลและรับผิดชอบ : ไกด์ทัวร์ เส้นทางในประเทศ เส้นทางอินโดจีน
• ฝากข่าวถึงทีมงาน "โอเชี่ยนสไมล์"
  • ชื่อ : นาย (พี)
: ภูมิลำเนา : เป็นคนจังหวัดกรุงเทพฯ
: การศึกษา : ปริญญาตรี อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรังสิต
: บัตรมัคคุเทศก์ : มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) เลขที่
: ดูแลและรับผิดชอบ : ไกด์ทัวร์ เส้นทางในประเทศ เส้นทางอินโดจีน
• ฝากข่าวถึงทีมงาน "โอเชี่ยนสไมล์"
  • ชื่อ : นายชารีฟ ณ นรงค์ (โอเลี้ยง)
: ภูมิลำเนา : เป็นคนจังหวัดสงขลา
: การศึกษา : ปริญญาตรี อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
: บัตรมัคคุเทศก์ : มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) เลขที่ 11-35321
: ดูแลและรับผิดชอบ : ทัวร์โอเปอร์เรชั่น กรุ๊ปเหมา และเส้นทาง ลาว เวียดนาม
• ฝากข่าวถึงทีมงาน "โอเชี่ยนสไมล์"
   
   
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์