บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี
• ข้อมูลที่พัก โรงแรม ปทุมธานี

• บางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท
• ไพน์เฮิร์ส ลอดจ์

• อำเภอเมือง
ดาร์ลิ่ง อินน์ ๑๓๐/๒๖ ม.๔ ถ.กรุงเทพฯ-ปทุมธานี ต.บางเดื่อ โทร. ๐ ๒๙๗๘ ๒๕๖๑, ๐ ๒๕๘๑ ๓๐๙๖, ๐ ๒๕๘๑ ๓๓๔๒ จำนวน ๑๑๑ ห้อง ราคา ๔๕๐-๕๕๐ บาท
ไนซ์ อินน์ ๒๐/๙ ม.๕ ถ.เลียบคลองรังสิต ต.บางพูน โทร. ๐ ๒๕๖๗ ๒๗๕๑-๒ โทร.๐ ๒๕๖๗ ๒๗๕๐ จำนวน ๘๒ ห้อง ราคา ๕๒๐-๗๐๐ บาท
บางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท ๙๙/๓ ม.๒ ถ.ติวานนท์ (ถัดจากเมืองทองธานี) โทร ๐ ๒๙๖๓ ๙๗๗๗ โทรสาร ๐ ๒๙๖๓-๙๗๙๗ จำนวน ๑๖๘ ห้อง ราคา ๓,๐๐๐-๗,๐๐๐ บาท www.resort.th.com, E-mail: bkresort@ksc.th.com (นวดแผนไทย นวดน้ำมัน)
ปทุมธานี เพลส ๑๒๓ ม.๑ ถ.ติวานนท์ ต.บางกระดี่ โทร. ๐ ๒๙๖๓ ๘๒๙๙ โทรสาร ๐ ๒๙๖๓ ๙๒๕๙ จำนวน ๑๑๐ ห้อง ราคา ๑,๑๐๐-๓,๕๐๐ บาท

• อำเภอสามโคก
ศรีปทุม ลองสเตย์ รีสอร์ท ๒๓/๑๕ ม.๑ ต.ท้ายเกาะ โทร. ๐ ๒๙๗๘ ๘๘๕๑-๔ โทรสาร ๐ ๒๙๗๘ ๘๘๕๕ จำนวนห้องพัก ๑๑๐ ห้อง บ้าน ๑๕ หลัง ราคา ๑,๒๐๐-๔,๐๐๐ บาท (มีนวดแผนไทย นวดน้ำมัน และศูนย์สุขภาพและศูนย์กีฬาครบวงจร)

• อำเภอธัญบุรี
บิ๊ก อินน์ ๕๙/๒๖๕ ม.๒ ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปัตย์ โทร. ๐ ๒๕๓๑-๕๑๒๕-๖ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๑๗๐-๕๓๐ บาท
มิตรไพศาล ๒๔๖/๔๘ ม.๒ ต.ประชาธิปัตย์ โทร. ๐ ๒๕๓๑ ๓๐๖๙, ๐ ๒๕๓๑ ๓๒๓๐ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๐๐ บาท
รังสิตพาเลซ ๓๓๖/๙๒๓ ม.๑ ถ.พหลโยธิน-วิภาวดี ๒ ต.ประชาธิปัตย์ โทร. ๐ ๒๕๓๑ ๔๘๖๐, ๐ ๒๕๓๑ ๕๐๒๔-๕ จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
สยามรังสิต (ใกล้โรงเรียนมวยไทยไนท์สเตเดียม) ๓๓๖/๓๐๙-๓๑๒ ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ โทร. ๐ ๒๕๓๑ ๓๓๙๔ , ๐ ๒๕๓๑ ๐๗๗๔ จำนวน ๓๗ ห้อง ราคา ๒๔๐-๔๐๐ บาท
ปาล์ม อินน์ ๓๗, ๓๙, ๔๑ ม.๕ ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ โทร. ๐ ๒๕๓๓ ๐๕๔๒, ๐ ๒๙๗๔ ๑๒๔๓ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๒๒๕-๖๕๐ บาท

• อำเภอคลองหลวง
ไพน์เฮิร์ส ลอดจ์ ๗๓ ม.๑๗ ถ.พหลโยธิน กม.๓๗ ต.คลอง ๑ โทร. ๐ ๒๕๑๖ ๘๖๗๙-๘๔ โทรสาร ๐ ๒๕๑๖ ๒๐๐๐ www.pinehurst.co.th จำนวน ๒๒๕ ห้อง บ้าน ๕๘ ห้อง ราคา ๙๐๐-๒,๕๙๐ บาท
รอยัล อินน์ ๓๙ ม.๕ ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง โทร. ๐ ๒๕๑๖ ๙๔๐๐, ๐ ๒๕๑๖ ๑๘๓๑ จำนวน ๙๕ ห้อง ราคา ๗๖๐ บาท
แมนฮัตตั้น ๔๙ ม.๑๔ ต.คลองหนึ่ง โทร. ๐ ๒๙๐๘ ๖๖๖๖-๖๘ โทรสาร ๐ ๒๙๐๘ ๖๖๕๕ จำนวน ๑๒๔ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๔๐๐ บาท (มีนวดน้ำมัน)

• อำเภอลำลูกกา
ดอนอินน์ ๙๙ ม.๕ ถ. ลำลูกกา ต.คูคต โทร. ๐ ๒๕๓๑ ๙๗๓๑-๓, ๐ ๒๕๓๓ ๗๑๗๓ จำนวน ๑๘๕ ห้อง ราคา ๒๕๐-๕๒๐ บาท
เอเชีย แอร์พอร์ท ๙๙/๒ ม.๘ ถ.พหลโยธิน ต.คูคต โทร. ๐ ๒๙๙๒ ๖๘๒๘ จำนวน ๒๓๔ ห้อง ราคา ๑,๘๙๖- ๓,๕๘๙ บาท (นวดแผนไทย นวดน้ำมัน)

• ข้อมูลร้านอาหาร ปทุมธานี

• อำเภอเมือง
กุ้งเต้น อึ้งจั้วกี่ 12 ถ.สายเทศสัมพันธ์ โทร. 581-6166
กุ้งเต้นโกซี 58/98 หมู่บ้านทรัพย์กานดา โทร.581-6350, 581-3718
บ้านปากคลอง 21/1 หมู่ 4 โทร.581-1401-2
บางบัว 99/5 หมู่ 2 โทร.581-5715
ประเสริฐโภชนา 16/20 หมู่ 2 โทร.581-8037
ร้านอาหารเวียดนาม 29/3 ถ.คลองวัดโสภา โทร.581-5670

• อำเภอคลองหลวง
สวนอาหารจ่าเริง (รังสิต) 39/1 ถ.พหลโยธิน 516-9274

• อำเภอลำลูกกา
สวนอาหารไทยทรงวุฒิ โทร.569-1069
อาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ กุ้งเต้น ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต โดยเฉพาะเส้นทางเลียบคลองสายรังสิต-นครนายก จะมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่เรียงราย

ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โรงแรมปทุมธานี
" เมืองก๋วยเตี๋ยวเรือ กุ้งเต้น ส้มเขียวหวาน ลอนตาลสด "
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดปทุมธานี  
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11 - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณเอฟ โทร.081-710-1711
• ID Line : 0847587773 - E-mail : oceansmilef23@gmail.com
• คุณมาร์ โทร.098-828-3886, 099-247-5824
• ID Line : 0988283886 - E-mail : miss.sunma.p@gmail.com
• คุณส้ม โทร.084-758-7776, 099-064-1196
• ID Line : oceansmile3 - E-Mail :oceansmile025@ gmail.com
• คุณฟ้า โทร.086-064-4490, 087-554-1552
• ID Line : perzper - E-Mail : danaya.ph09@gmail.com
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะหรือติดต่อเร่งด่วน
• โทร.064-715 8559, 093-646 8915 คุณโจ้ (พรชนก) หรือ ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2562
• วันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2562
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ฉงชิ่ง
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ทิเบต รถไฟหลังคาโลก
ฮานอย ซาปา
ทัวร์ย่าติง เต้าเฉิง
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 7 - 14 ธันวาคม 2562
• วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม 2562
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์พุทธคยา
• INDIA-541 : อินเดีย พุทธคยา ราชคฤห์ สารนาถ ล่องเรือแม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพุทธคยา)
• วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2562
• วันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2562
ทัวร์ฮาบิ้น
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ้
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์