บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ
• ข้อมูลที่พัก โรงแรม สมุทรปราการ

แกรนด์อินคำ

• อำเภอเมือง
ตองสี่ ๑๑๐๓ ม. ๑ ถ.สุขุมวิท กม.ที่ ๓๓ (ตรงข้ามเมืองโบราณ) ต.บางปู โทร. ๐ ๒๓๒๓ ๑๖๕๕–๘ จำนวน ๗๐ ห้อง ราคา ๑๘๐–๕๒๐ บาท
นิทราสวรรค์ ๑๐๖ ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๒๗๐๒ ๒๐๔๙, ๐ ๒๓๙๕ ๑๖๐๘ จำนวน ๓๙ ห้อง ราคา ๑๗๐-๓๖๐ บาท
บ้านพักตากอากาศบางปู ๑๖๔ ม.2 ต.บางปูใหม่ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๒๓๒๓ ๙๕๓๐ มีบ้านพัก ๑๕ หลัง (หลังละ ๒ คน) ราคา ๓๐๐ - ๗๕๐ บาท
เบสอินน์ ๑๘๔๗ ม.๔ ซ.แขวงรุ้ง-แขวงลอย ถ.เทพารักษ์ ต.สำโรงเหนือ โทร. ๐ ๒๓๙๔ ๑๖๒๒, ๐ ๒๓๙๔ ๑๗๐๗ จำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๒๐๕–๖๗๐ บาท
ปากน้ำ ๑๐๑/๒-๓ ถ.นารายณ์ปราบศึก ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๒๓๘๗ ๑๖๙๑ จำนวน ๒๑ ห้อง ราคา ๒๐๐–๕๐๐ บาท
พาราอินน์ ๑๙๗๐/๑๑-๑๔ ซ.มิตรอุดม ๑ ถ.สุขุมวิท ๗๖ ต.สำโรงเหนือ โทร. ๐ ๒๓๙๘ ๙๙๔๕-๖ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๒๐๕–๕๔๕ บาท
เพ็ชรอินน์ ๑๔๓ ม. ๕ ซ.วัดด่านสำโรง ต.สำโรงเหนือ โทร. ๐ ๒๓๙๔ ๖๑๑๒, ๐ ๒๓๙๔ ๖๘๓๔, ๐ ๒๗๕๗ ๓๑๒๔ จำนวน ๘๒ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
สวีทอินน์ ๕๖๕ ม. ๖ ซ.สุขุมวิท ๑๐๙ ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ โทร. ๐ ๒๓๙๓ ๒๒๗๖ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๑๙๕–๔๙๕ บาท
ฮันนี่อินน์ ๔๗/๘ ม.๕ ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง โทร. ๐ ๒๓๘๕ ๖๖๔๙–๕๓ จำนวน ๑๐๐ ห้อง ราคา ๕๒๕–๕๙๕ บาท

• อำเภอพระประแดง
นิวศรีสวัสดิ์ ๑๒๘/๑๔ ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางผึ้ง โทร. ๐ ๒๔๖๒ ๗๗๑๗ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๒๖๐-๓๕๐บาท
พระประแดง ๒๘๑ ถ.นครเขื่อนขันธ์ ต.บางผึ้ง โทร. ๐ ๒๔๖๒ ๖๗๕๑ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๐๐ บาท
ริมน้ำ โฮเต็ล ๗๘/๖๑ ม.๑๔ ซ.สุขสวัสดิ์ ๗๐ ต.บางครุ โทร. ๐ ๒๔๖๓ ๓๓๗๑, ๐ ๒๔๖๓ ๓๓๑๔ โทรสาร. ๐ ๒๔๖๒ ๗๗๑๗ จำนวน ๙๒ ห้อง ราคา ๑๘๐–๔๐๐ บาท

• อำเภอพระสมุทรเจดีย์
เฉลิมวงษ์โฮเต็ล ๔๐๖ ม.๑ ซ.โกเบ ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด โทร.๐ ๒๘๑๖ ๑๙๘๕-๙ จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๒๑๐ - ๕๐๐ บาท
พาราไดซ์ รีสอร์ท ๙๐/๑ ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ โทร. ๐๑๔๒๕ ๙๖๘๖, ๐ ๒๕๔๑ ๙๕๐๘-๙ จำนวน ๕ หลัง ราคา ๑,๐๐๐-๔,๕๐๐ บาท เต้นท์ ๒๐ หลัง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท www.paradisebangkoksearesort.com (ตกปลา ตกปู พายเรือคายัค)
สุขสวัสดิ์เกสต์เฮาส์ ๑๒๗/๑๐ ม.๑๑ ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด โทร. ๐ ๒๔๒๕ ๐๘๐๗, ๐ ๒๔๒๕ ๐๗๖๘ จำนวน ๕๖ ห้อง ราคา ๑๑๐–๓๕๐ บาท

• กิ่งอำเภอบางเสาธง
มิราโน ๑๑๘/๘ ม. ๑๖ ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง โทร. ๐ ๒๗๐๕–๐๘๑๐-๘ จำนวน ๘๕ ห้อง ราคา ๔๕๐ - ๗๕๐ บาท

• อำเภอบางพลี
แกรนด์ อินคำ ๙๙ ม. ๖ ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ จำนวน ๑๔๓ ห้อง ราคา ๙๕๐ – ๑,๗๐๐ บาท โทร.
๐ ๒๗๓๘ ๘๑๙๑-๙
บางพลี บอส ๗๕ ม. ๔ ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ โทร. ๐ ๒๗๕๕ ๓๒๗๗, ๐ ๒๗๕๕ ๓๑๘๖ จำนวน ๘๘ ห้อง ราคา ๒๒๕–๖๙๕ บาท
พาเลส ๑๙/๑๑ ซ.วัดหนามแดง ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว โทร. ๐ ๒๓๘๓ ๓๐๗๘-๙ จำนวน ๒๐๐ ห้อง

• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ
• ข้อมูล ร้านอาหาร สมุทรปราการ

• อำเภอเมือง
ก้ามปู กม.ที่ 1 ถ.เทพารักษ์
เกี๊ยวปลา ปากน้ำ ใกล้ธนาคารออมสิน
ซีฟู้ด 199 หมู่ 14 ต.ท้ายบ้าน ถ.สุขุมวิท โทร. 395-0576, 395-2326
นายหมา ถ.สุขุมวิทสายเก่า โทร. 709-1118-9
บางปู อยู่ในสถานตากอากาศบางปู กรมพลาธิการทหารบก ถ.สุขุมวิท กม.ที่ 38
สวนอาหารทะเล 77/1 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท โทร. 395-1150
สโมสรราชทัณฑ์ อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ข้างเรือนจำปากน้ำ
สวางคนิวาส ถ.สุขุมวิท กม.ที่ 31.5

• อำเภอบางพลี
กรีนฟิลด์ 5/30 หมู่ 6 ถ.บางนา-ตราด กม.ที่ 15 ต.บางโฉลง โทร. 312-5404
เปียอู๋โภชนา 52/1 หมู่ 10 ริมคลองบางพลี ต.บางพลีใหญ่
เพชรศรีฟ้า 1986 ถ.เทพารักษ์ กม.ที่ 1 ต.สำโรงเหนือ

• อำเภอพระประแดง
ข้าวมันไก่ห้าแยก ต.สำโรงใต้
พูนเลิศ 75 283/13 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง
สวนอาหารทะเล 77/1 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท โทร. 395-1150, 395-1870
สโมสรราชทัณฑ์ อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ข้างเรือนจำปากน้ำ

สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โรงแรมสมุทรปราการ
ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดสมุทปราการ  
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์