บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร
• ข้อมูลที่พัก โรงแรม สมุทรสาคร

อำเภอเมือง
เกษม โฮเต็ล ๙๒๗/๒๘ ถ.เศรษฐกิจ ๑ ต.มหาชัย โทร. ๐ ๓๔๔๑ ๑๐๗๘ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๒๒๐–๓๕๐ บาท
บ้านธรรมชาติคุ้งน้ำ (ใกล้ทางแยกบ้านแพ้ว) ๕๖/๖ หมู่ ๖ ต.บ้านบ่อ โทร. ๐ ๓๔๘๓ ๙๒๖๑, ๐ ๙๑๑๗ ๕๓๑๒ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๖๐๐-๘๐๐ บาท
มอสแมนอินน์ ๙๙ หมู่ ๒ ถ.เศรษฐกิจ ๑ ต.นาดี โทร. ๐ ๓๔๘๓ ๐๒๑๐-๒ จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๓๙๐-๑,๘๐๐ บาท
เลอ ชาเล่ย์ รีสอร์ท แอนด์ แคมป์ ๔๗ กม.ที่ ๔๘ ถ.ธนบุรี-ปากท่อ ต.กาหลง โทร. ๐ ๑๙๙๔ ๘๔๙๗ จำนวน ๒ ห้องใหญ่ ราคา ๕๕๐ บาท (๒ วัน ๑ คืน อาหาร ๔ มื้อ) รับกลุ่มสัมมนาไม่เกิน ๑๐๐ คนและมีที่พักสำหรับรับค่ายลูกเสือได้ ๕๐๐ คน
เวียงไทย โฮเต็ล ๘๒๑/๕-๖ ถ.สุคนธวิทย์ ต.มหาชัย โทร. ๐ ๓๔๔๑ ๑๑๕๑ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๒๘๐–๓๒๐ บาท
สุขใจ ๔๑๑/๑๖ ถ.สุขาภิบาล ต.มหาชัย โทร. ๐ ๓๔๔๑ ๑๐๙๑ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๑๘๐–๒๔๐ บาท
ศรีปทุม ๑๓๗ หมู่ ๖ ซ.วัดศรีเมือง-คลองครุ ต.ท่าทราย โทร. ๐ ๓๔๔๒ ๓๗๔๙ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑๕๐–๓๒๐ บาท
อำเภอกระทุ่มแบน
กรีนเฮาส์ ๒๙๔/๕ ถ.สุคนธวิทย์ ต.ตลาดกระทุ่มแบน โทร. ๐ ๓๔๔๗ ๑๘๐๗, ๐ ๓๔๔๗ ๓๙๕๐ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๖๐–๓๗๐ บาท
กาแลคซี่อินน์ ๙๙/๙ ม.๗ ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย โทร. ๐ ๒๔๒๐ ๘๐๕๖–๖๐ จำนวน ๑๒๐ ห้อง ราคา ๑๘๕-๗๐๐ บาท
ไนซ์ เฟรนด์ ๑๐๙ ม.๑๐ ต.คลองมะเดื่อ โทร. ๐ ๓๔๔๗ ๒๐๓๑, ๐ ๓๔๔๗ ๓๘๗๕ จำนวน ๓๑ ห้อง ราคา ๑๒๐–๓๕๐ บาท
ศรีสยาม ๒๐๖ ม.๑ ถ.เศรษฐกิจ ต.สวนหลวง โทร. ๐ ๓๔๔๗ ๑๐๖๕, ๐ ๓๔๔๗ ๑๘๘๖ จำนวน ๒๗ ห้อง ราคา ๒๐๐–๒๕๐ บาท
อำเภอบ้านแพ้ว
บ้านแพ้ว ๑๔๒/๒ ถ.พระประโทน-บ้านแพ้ว ต.บ้านแพ้ว โทร. ๐ ๓๔๔๘ ๒๓๙๖ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๒๐๐–๓๗๐ บาท

• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร
• ข้อมูลร้านอาหาร สมุทรสาคร

ร้านอาหาร
อำเภอเมือง
ท่าเรือภัตตาคาร (เกียง้วน ๓) ๘๕๙ ถ.เศรษฐกิจ ๑ ท่าเรือมหาชัย โทร.๐ ๓๔๔๑ ๑๐๘๔ (จำหน่ายอาหารทะเล เปิดเวลา ๑๐.๓๐–๒๒.๐๐ น.)
ข้าวแกงมามา ๘๑๕/๒ ถ.ราษฎรบรรจบ ต.มหาชัย โทร.๐ ๓๔๔๒ ๑๙๐๗ ( จำหน่ายข้าวแกง เปิดเวลา ๐๓.๐๐–๐๙.๐๐ น.)
ป่าคลองครุ ๘๑/๑ ซ.ศรีเมือง ถ.เศรษฐกิจ ๑ ต.ท่าทราย โทร.๐ ๓๔๔๒ ๓๒๐๕ (จำหน่ายอาหารป่า เปิดเวลา ๑๐.๐๐–๒๐.๐๐ น.)
นิวเฟรนด์ ๖๙/๒ ม.๑ ถ.พระราม ๒ ต.ท่าจีน โทร. ๐ ๓๔๔๒ ๒๘๙๗-๘, ๐ ๓๔๘๒ ๐๑๑๑ (จำหน่ายอาหารจีน อาหารทะเล เปิดเวลา ๑๑.๐๐–๐๑.๐๐ น.)
นิวรสทิพย์ ๙๒๗/๔๓ ข สี่แยกมหาชัย ถ.เศรษฐกิจ ๑ โทร.๐ ๓๔๔๑ ๑๙๐๐ (จำหน่ายอาหารไทย จีน เปิดเวลา ๑๐.๓๐–๒๒.๓๐ น.)
บ้านเลขที่ 5 ๙๓๐/๒๐ ถ.สรศักดิ์ ต.มหาชัย โทร. ๐ ๓๔๔๑ ๒๖๑๑ (จำหน่ายก๋วยเตี๋ยว ข้าวขาหมู เปิดเวลา ๐๗.๐๐–๑๕.๓๐ น.)
เรือนปั้นหยา ๑๓๐๐/๖๐๐ ถ.ท่าปลง ต.มหาชัย โทร. ๐ ๓๔๔๒ ๔๗๐๗, ๐ ๓๔๘๓ ๖๖๘๙ (จำหน่ายอาหารไทย จีน อาหารทะเล เปิดเวลา ๑๑.๐๐–๒๐.๐๐ น.)
คุ้งน้ำ ๕๕/๓ ก ถ.ธรรมคุณากร ต.มหาชัย โทร. ๐ ๓๔๔๒ ๓๑๐๗ (จำหน่ายอาหารจีน อาหารทะเล เปิดเวลา ๑๐.๐๐–๒๒.๐๐ น.)
ไผ่ ๑๙๗/๑๓ ถ.เจษฎาวิถี ต.มหาชัย โทร. ๐ ๓๔๔๒ ๖๖๔๖ (จำหน่ายอาหารไทย อาหารทะเล เปิดเวลา ๑๐.๐๐–๒๑.๐๐ น.)
ลานเท ๙๕ ม.๑ ถ.ธรรมคุณากร ต.บางหญ้าแพรก โทร. ๐ ๓๔๔๒ ๓๓๒๙, ๐ ๓๔๔๒ ๘๓๒๙ (จำหน่ายอาหารไทย อาหารทะเล เปิดเวลา ๑๐.๐๐–๒๒.๐๐ น.)
หนึ่งนุช ๑๐๐๐/๔๔ ถ.สรศักดิ์ ต.มหาชัย โทร. ๐ ๓๔๔๒ ๑๐๙๕ (จำหน่ายอาหารไทย เปิดเวลา ๑๑.๐๐–๒๓.๐๐ น.)
เรือวารี ๗/๑ ม.๙ ถ.สหกรณ์ ต.โคกขาม โทร . ๐ ๓๔๘๕ ๗๒๙๙ (จำหน่ายอาหารไทย เปิดเวลา ๑๐.๓๐–๒๓.๐๐ น.)
อิ่มทิพย์ ๙๓/๑๒๑–๑๒๒ ม.๗ มหาชัยวิลล่า ถ.เศรษฐกิจ ๑ ต.ท่าทราย โทร. ๐ ๓๔๘๒ ๖๘๓๕ (จำหน่ายอาหารทะเล เปิดเวลา ๑๐.๓๐–๒๐.๐๐ น.)
บ้านกุ้ง ปลา ๙๒๖/๑๐๐ ถ.เศรษฐกิจ ๑ ต.มหาชัย โทร. ๐ ๓๔๔๒ ๘๗๙๑ (จำหน่ายอาหารทะเล ไทย จีน เปิดเวลา ๑๑.๐๐–๒๓.๐๐ น.)
ตะไคร้หอม ๙๓๐ ข ถ.สรศักดิ์ ต.มหาชัย โทร. ๐ ๓๔๔๒ ๘๑๙๑ (จำหน่ายอาหารไทย จีน เปิดเวลา ๑๐.๐๐–๒๒.๓๐ น.)
อ่าวไทย ๗๖/๘ หมู่ ๒ ต.บางหญ้าแพรก โทร. ๐ ๓๔๔๑ ๒๔๔๖ (จำหน่ายอาหารทะเล เปิดเวลา ๑๐.๓๐–๒๑.๓๐ น.)
เม้ยอาหารป่า ๑๐๓๕/๕ ถ.สรศักดิ์ ต.มหาชัย โทร. ๐ ๓๔๔๒ ๓๙๐๐ (จำหน่ายอาหารป่า อาหารทะเล เปิดเวลา ๑๐.๐๐–๒๔.๐๐ น.)
ครัวโบแดง ๑๓๓๑ ถ.นรราชอุทิศ ต.มหาชัย โทร. ๐ ๓๔๔๒ ๓๑๗๔, ๐ ๓๔๔๒ ๓๓๔๘ (จำหน่ายอาหารทะเล ไทย จีน ญี่ปุ่น เปิดเวลา ๐๙.๓๐–๒๒.๓๐ น.)
ป๋อ ป๋อ สุกี้ ๑๔๐๐/๖๐–๖๒ ถ.เอกชัย ต.มหาชัย โทร. ๐ ๓๔๔๒ ๔๕๘๐, ๐ ๓๔๔๒ ๒๓๘๕ (จำหน่ายสุกี้ อาหารตามสั่ง เปิดเวลา ๑๑.๐๐–๒๓.๐๐ น.)
๒๕ ศตวรรษ ๒๗/๒๓๙ ถ.สมุทรสาคร ต.ท่าจีน โทร. ๐ ๓๔๘๒ ๒๓๙๑ (จำหน่ายอาหารทะเล เปิดเวลา ๑๑.๐๐–๐๑.๐๐ น.)
อำเภอกระทุ่มแบน
บ้านแป๊ะยิ้ม ๑๓๔๓/๑๙ ถ.เศรษฐกิจ ต.ตลาด โทร. ๐ ๓๔๔๗ ๑๔๑๓, ๐ ๓๔๘๔ ๙๐๐๗ (จำหน่ายอาหารไทย จีน เปิดเวลา ๐๙.๐๐–๒๓.๐๐ น.)
ฟาร์มอ่างทอง ๒๒๙/๒ ถ.สุคนธวิทย์ ต.ตลาด โทร. ๐ ๓๔๘๔ ๔๒๕๒-๓ (จำหน่ายอาหารไทย เปิดเวลา ๐๙.๐๐–๒๑.๐๐ น.)
อำเภอบ้านแพ้ว
ศรีสุวรรณโภชนา ๑๒ ม.๑ ต.หลักสาม โทร. ๐ ๓๔๔๘ ๑๐๕๒, ๐ ๓๔๔๘ ๑๗๖๓ ( อาหารไทย ส่วนใหญ่ทำจากกุ้ง เปิดเวลา ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. )

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารโดยเฉพาะอาหารทะเล นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อได้ทั้งแบบสด และตากแห้ง เช่น กุ้ง หอย ปูม้า ปูทะเล หรืออาหารทะเลแปรรูป เช่น กะปิ กุ้งแห้ง หอยพิมแห้ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสินค้าอุตสาหกรรมทั้งที่ผลิตจำหน่ายกันภายในประเทศ และต่างประเทศ เช่น อาหารสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง เซรามิก เบญจรงค์ และยังมีผลไม้ตามฤดูกาลต่าง ๆ อีกด้วย
น้องต้อง (เบญจรงค์) ถ.เศรษฐกิจ อ.กระทุ่มแบน
หนูเล็กเบญจรงค์ ๓๔ ม.๑ ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน โทร. ๐ ๓๔๘๔ ๓๓๗๑, ๐ ๑๙๙๕ ๙๑๙๖ (จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเซรามิกเช่น กาน้ำชา แก้วน้ำ)
แดงเบญจรงค์ ๑๔๖ ม.๑ ซ.เทศบาล ๕ ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน โทร. ๐ ๓๔๔๗ ๓๔๗๑, ๐ ๓๔๔๗ ๒๕๕๑ (เปิดบริการ ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.)

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ๐ ๓๔๔๑ ๑๒๕๑, ๐ ๓๔๔๑ ๑๐๑๒
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง ๐ ๓๔๔๑ ๒๕๓๓, ๐ ๓๔๔๒ ๙๒๗๑-๔
โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร ๐ ๓๔๔๒ ๗๐๙๙
สถานีเดินรถ บขส. จังหวัดสมุทรสาคร ๐ ๓๔๔๑ ๑๐๔๖
ตำรวจทางหลวง ๑๑๙๓
ตำรวจท่องเที่ยว ๑๑๕๕

"ข้อมูลรายละเอียดในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปจัดพิมพ์เพื่อการจำหน่าย"

คัดลอกจากเวบททท.
งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
กองข่าวสารการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
โปรดแจ้ง งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๑๔๑-๒๑๔๕
โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๗๔๔๐
E-mail: infodev@tat.or.th

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงาน ททท. ภาคกลางเขต ๑ (กาญจนบุรี)
ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๑ ๑๒๐๐, ๐ ๓๔๕๑ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๓๔๕๑ ๑๒๐๐
พื้นที่ความรับผิดชอบ : กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

"ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาต ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย"

สมุทรสาคร โรงแรมสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสาคร  
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ (เปิดทำการแล้วครับ)
• กรุ๊ปเหมาในประเทศ-ต่างประเทศ สัมนา ดูงาน เที่ยวส่วนตัว
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• กรุ๊ปหมู่คณะเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์ลาวใต้ • LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม
• กรุ๊ป 4 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
หลวงพระบาง หนองเขียว • LAO-4: นั่งรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง หนองเขียว พระราชวังหลวง วังเวียง เวียงจันทน์ (4 วัน)
• กรุ๊ป 6 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์หลวงพระบาง
ทัวร์พม่า
ทัวร์ศรีลังกา • SR-51 : ศรีลังกา วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา กอลล์ โคลัมโบ วัดคงคาราม
• วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2565
• วันที่ 12 - 16 สิงหาคม 2565
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ • Bali-541 : ทัวร์บาหลี - บุโรพุทโธ วัดเบซากีห์ คินตามณี อูบุด ระบำบาหลี วัดพรามนันท์
• กรุ๊ป 4 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
• INDIA-503 : ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด ถ้ำช้าง เมืองมุมไบ (TG)
• วันที่ 13 - 17 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2565
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา WE)
• วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน
• วันที่ 4 - 11 ธันวาคม 2565
ทัวร์แคชเมียร์ • INDIA-761 : แคชเมียร์ ล่องเรือทะเลสาบดาล พาฮาลแกม ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค (TG)
• วันที่ 13 - 19 ตุลาคม 2565
• วันที่ 30 ธันวาคม - 5 มกราคม
ทัวร์เลห์ลาดัก • ID-14 : ทัวร์เลห์ ลาดัก ถนนที่สูงที่สุดในโลก วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ พระราชวังเลห์ นูบราวัลเลย์ (TG)
• วันที่ 10 - 16 สิงหาคม 2565
ทัวร์นรวัด
• KHM-2 : นครวัด นครธม เบ็งเมเลีย บันทายสรี ปราสาทตาพรหม ล่องโตนเลสาบ
• วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2565
• วันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2565
นครวัด
• KHM-12 : นครวัด นครธม เบ็งเมเลีย บันทายสรี ปราสาทตาพรหม (FD)
• กรุ๊ป 2 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์