บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
• ข้อมูลที่พัก โรงแรมสุพรรณบุรี

• อำเภอเมือง
กิ่งโพธิ์ไทร 72 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง โทร. 0 3552 1216, 0 3552 1259 จำนวน 80 ห้อง ราคา 130-280 บาท
กีฬาและสุขภาพ ถ.ริมคลองชลประทานวัดป่าเลไลยก์ ต.รั้วใหญ่ โทร. 0 3555 5112-3 จำนวน 88 ห้อง ราคา 420-560 บาท
คันทรี่ โฮเต็ล 207 หมู่ 3 ถ.สุพรรณบุรี -บางบัวทอง ต.ท่าระหัด โทร.0 3550 2297-9 โทรสาร 0 3550 2298 จำนวน 46 ห้อง ราคา 400-450 บาท
คุ้มสุพรรณ 28/2 ถ.หมื่นหาญ ต.ท่าพี่เลี้ยง โทร. 0 3552 2273-6 โทรสาร 0 3552 3553 จำนวน 226 ห้อง ราคา 700-7,500 บาท
เค เอ ที 27 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง โทร. 0 3552 1639, 0 3552 1619, 0 3552 1927 จำนวน 57 ห้อง ราคา 200–320 บาท
ดีรักษ์ 2 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง โทร. 0 3552 1513 จำนวน 40 ห้อง ราคา 200-480บาท
บิ๊กอินน์ โฮเต็ล 125/6 หมู่ 8 ถ.ชัยนาท-สุพรรณบุรี ต.โพธิ์พระยา โทร.0 3553 5846 จำนวน 65 ห้อง ราคา 250-600 บาท
พชร 3 ถ.นางสร้อยฟ้า ต.ท่าพี่เลี้ยง โทร. 0 3552 1007, 0 3552 1637 โทรสาร 0 3551 1860 จำนวน 46 ห้อง ราคา 150-450 บาท
ไพฑูรย์ 2 ถ.ประชาธิปไตย ต.ท่าพี่เลี้ยง โทร. 0 3552 2094, 0 1763 3550 จำนวน 39 ห้อง ราคา 150-400 บาท
วาเลนไทน์ 195 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง โทร. 0 3552 1836, 0 3552 1841 จำนวน 50 ห้อง ราคา 180-400 บาท
ศรีสุพรรณ 31-33 ถ.ขุนไกร ต.ท่าพี่เลี้ยง โทร. 0 3551 1122 จำนวน 30 ห้อง ราคา 180-350 บาท
ศรีอู่ทอง 113 ถ.นางพิม ต.ท่าพี่เลี้ยง โทร. 0 3552 1668, 0 3550 1191-4 จำนวน 60 ห้อง ราคา 200-350 บาท
สองพันบุรี 135/1 ถ.ประชาธิปไตย ต.ท่าพี่เลี้ยง โทร. 0 3552 2555-7, 0 3554 6667-71 จำนวน 150 ห้อง ราคา 600-1,800 บาท
สุลักษณ์ 577-8 ถ.พลายเพชร ต.ท่าพี่เลี้ยง โทร. 0 3551 1576 จำนวน 17 ห้อง ราคา 120-200 บาท
โรงแรม 99 2 ถ.ประชาธิปไตย ต.ท่าพี่เลี้ยง โทร. 0 3552 2094 จำนวน 33 ห้อง ราคา 200–450 บาท
• อำเภอศรีประจันต์
วังยาง ริเวอร์ พาร์ค รีสอร์ท 28/1 หมู่ 6 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.วังยาง กิโลเมตรที่ 105-106 ต.วังยาง โทร. 0 3554 8869-71 โทรสาร 0 3554 8872 จำนวน 35 ห้อง ราคา 890-990 บาท
บังกะโล จำนวน 4 หลัง ราคา 1,600–3,200 บาท และมีเต็นท์ให้เช่า ราคาเต็นท์ละ 300 บาท
• อำเภอสามชุก
สามชุกอินน์ 131 หมู่ 1 ต.สามชุก โทร. 0 3554 4235, 0 3550 4752 จำนวน 20 ห้อง ราคา 200-450 บาท
• อำเภออู่ทอง
ทุ่งดินดำ รีสอร์ท 199/2 หมู่ 4 ต.บ้านโข้ง โทร.0 3559 5792, 0 1309 1752 จำนวน 28 ห้อง ราคา 500-1,000 บาท
สยาม 1603 หมู่ 6 ซ.สุขศาลา ต.อู่ทอง โทร. 0 3555 1570 จำนวน 52 ห้อง ราคา 150-350 บาท
อู่ทองธานี 1027 หมู่ 6 ถ.ท้าวอู่ทอง ต.อู่ทอง โทร. 0 3555 1840 จำนวน 32 ห้อง ราคา 200-350 บาท
• อำเภอสองพี่น้อง
แอลพี โฮเต็ล 229 ถ.มาลัยแมน ต.สองพี่น้อง โทร. 0 3554 2730 จำนวน 48 ห้อง ราคา 200-500 บาท
• อำเภอด่านช้าง
ด่านช้างแค้มปิ้งเฮาส์ (ตรงข้ามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี) 296/1 หมู่ที่ 1 ต.ด่านช้าง โทร. 0 3559 5647, 0 1736 6311, 0 1736 6322 จำนวน 7 ห้อง ราคา 500 บาท ห้องพักรวม 8–10 คน ราคา 1,000 บาท บ้านพัก 1 หลัง ราคา 800 บาท

• ข้อมูลร้านอาหาร สุพรรณบุรี

• อำเภอเมือง
สวนอาหารเรือนไทย เลขที่ 21 ถ.นางเทพทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โทร.035-521582, 0 3554 6644 (อาหารไทย)
กุ๊กโอชา (เชิงสะพานไผ่ขวาง) 30/1 หมู่ 2 ถ.ไผ่ขวาง-ลาดตาล ต.ไผ่ขวาง โทร. 0 3541 2387, 0 1856 6048 (อาหารไทย-จีน)
ครัวนฤมล (อยู่อาคารเดียวกับเอกชัย สาลี่สุพรรณ) 222/2 ถ.สุพรรณบุรี-บางบัวทอง ต.ท่าระหัด โทร. 0 3541 2426 (อาหารไทย-จีน ตามสั่ง)
ครัว เอส เอ็ม 168 หมู่ 4 ถ.สุพรรณบุรี-ท่าระหัด ต.ท่าระหัด โทร. 0 3550 2932 (อาหารตามสั่ง)
นพรัตน์ภัตตาคาร (ใกล้วัดปราสาททอง) 334 ถ.หมื่นหาญ ต.ท่าพี่เลี้ยง โทร. 0 3550 2690, 0 3551 1708 (อาหารจีนและอาหารประเภทปลา)
บัวเงิน359/2 ถ.ไผ่ขวาง-ลาดตาล ต.ท่าระหัด โทร.0 3552 3816 (10.00–21.00 น.)
ใบเงิน (บริเวณลานจอดรถนาซ่ามอลล์) 74/39-40 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง โทร. 0 3550 0599-600 (บริการอาหารไทย จีน ฝรั่ง)
พชร (ในโรงแรมพชร) ถ.นางสร้อยฟ้า ต.ท่าพี่เลี้ยง โทร. 0 3552 1007 (อาหารไทย-จีน)
สวนอาหารไผ่ขวาง 167 หมู่ 2 ถ.ไผ่ขวาง-ป่าโมก ต.ไผ่ขวาง โทร. 0 3552 3014-5, 0 3541 2605 (อาหารไทย)
ท่าจีน 32 ถ.นางพิม ต.ท่าพี่เลี้ยง โทร. 0 3552 5538, 0 1639 5137 (อาหารไทยตามสั่ง)
เอมโอชา 35 ถ.อาชาสีหมอก ต.รั้วใหญ่ โทร. 0 3554 3352 (อาหารไทย)

• อำเภอดอนเจดีย์
เพ็ญจันทร์ 1277 หมู่ 5 ต.ดอนเจดีย์ โทร. 0 3559 1386 (อาหารไทย ประเภทปลาน้ำจืด)
• อำเภอบางปลาม้า
ก๋วยเตี๋ยวนายเท้า 88/1 ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี กิโลเมตรที่ 82-83 โทร. 0 3558 6091
กุ่ยหมง (ข้างที่ว่าการ อ.บางปลาม้า) 328/5 ต.โคกคราม โทร. 0 3558 7256, 0 9515 1302
ใบเงิน ถ.สุพรรณบุรี-บางบัวทอง กิโลเมตรที่ 81 โทร.0 3558 7153 (บริการอาหารไทย จีน ฝรั่ง)
แม่บ๊วย (ตรงข้ามธนาคารออมสิน) 279 หมู่ 5 ต.โคกคราม โทร. 0 3558 6416
ริมคลองเฮาส์ 29 หมู่ 2 ถ.มะขามล้มเก้าห้อง ต.บางปลาม้า โทร. 0 3558 7141 (อาหารตามสั่ง)
สาลีวิว 83/1 ถ.สุพรรณบุรี-บางบัวทอง กม.ที่ 74 ต.สาลี โทร. 0 3552 2103 (อาหารไทยจำพวกปลา กุ้ง)
• อำเภอศรีประจันต์
ทองประศรี (ในโรงแรมวังยาง ริเวอร์ พาร์ค รีสอร์ท) ต.วังยาง โทร. 0 3554 8870-1 (อาหารไทย จำพวกปลา)
เรือนแพป้าสร้อย (ริมแม่น้ำหน้าที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์) 179 หมู่ 3 ต.ศรีประจันต์ โทร. 0 3558 1113 (อาหารไทย)
• อำเภอเดิมบางนางบวช
ครัวตายม (บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ) 16/2 หมู่ 3 ต.เดิมบาง โทร. 0 3543 9194 (ส้มตำ ไก่ย่าง อาหารตามสั่ง)

• อำเภอสามชุก
เจ๊เน้ย (อยู่ตรงข้ามโรงพักสามชุก)
ดำ (สี่แยกตลาดสามชุก) 941 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สามชุก โทร.0 3557 1768 (ข้าวต้มกุ๊ย อาหารตามสั่ง)
• อำเภอสองพี่น้อง
นรินทรา 92 ถ.บางลี่-หนองวันเปลียง ต.สองพี่น้อง โทร. 0 3553 1067 (อาหารไทย จีน)
บ้านดอน 54 ถ.โพธิ์อ้น-หวายสอ ต.สองพี่น้อง โทร. 0 3553 1888 (อาหารตามสั่ง)
• อำเภอด่านช้าง
ปลาบู่โภชนา 49 ถ.หน้าโรงเรียนบรรหาร 3 ต.หนองมะค่าโมง โทร. 0 3559 5231 (อาหารตามสั่ง)
ปลาบู่โภชนา 2 913/3-4 ถ.อู่ทอง-บ้านไร่ ต.หนองมะค่าโมง โทร. 0 3559 5451 (อาหารตามสั่ง)

สุพรรณบุรี บึงฉวาก โรงแรมสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี 
• บึงฉวาก
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11
• คุณโจ้ (พรชนก) โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2563
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 10 - 17 ตุลาคม 2563
• วันที่ 17 - 24 ตุลาคม 2563
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์ลาวใต้
• LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม (รถ)
• วันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2563
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
ทัวร์น่าน
ทัวร์กระบี่
• KRB-2 : กระบี่ เกาะปอดะ เกาะพีพี เกาะกระดาน ถ้ำมรกต สระมรกต น้ำตกร้อน
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์