• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเกาหลี
• ท่องเที่ยวเกาหลี พระราชวังเคียงบ็อค

พระราชวังเคียงบ็อค

พระราชวังเคียงบ็อค

พระราชวังเคียงบ็อค

พระราชวังเคียงบ็อค
ท่องเที่ยวเกาหลี พระราชวังเคียงบ็อค
ท่องเที่ยวเกาหลี พระราชวังเคียงบ็อค
เที่ยวเกาหลี พระราชวังเคียงบ็อค
• พระราชวังเคียงบ็อก (Gyeongbokgung Palace)
• พระราชวังเคียงบ็อค เป็นพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชชอน (ค.ศ.1392-1910) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 ต้นพระราชวงศ์ที่สถาปนาขึ้นโดยกษัตริย์แทโจ ภายในมีการแสดงโชว์การเปลี่ยนเวรยามของทหารราชองครักษ์ การโชว์แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 30 นาที มีโชว์ทั้งหมด 3 รอบ คือ เวลา 10.30 น. รอบ 13.30 น. และ 15.30 น.
• สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ปลายบนสุดของถนนเซจองโน (Sejongno Street) ถนนสายหลักและกว้างใหญ่ที่สุดในกรุงโซล
• ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 3,000 วอน / ผู้สูงอายุเกินกว่า 65 ปี เข้าชมฟรี / เยาวชนอายุ 7-18 ปี 1,500 วอน / เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี เข้าชมฟรี
• เวลาเปิดให้เข้าชม : เวลา 09.00-18.00 น. (เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ปิด 17.00 น.และปิดทุกวันอังคาร)
• หมายเหตุ : รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี
ท่องเที่ยวเกาหลี พระราชวังเคียงบ็อค
ท่องเที่ยวเกาหลี พระราชวังเคียงบ็อค

พระราชวังเคียงบ็อค

พระราชวังเคียงบ็อค

พระราชวังเคียงบ็อค

พระราชวังเคียงบ็อค

พระราชวังเคียงบ็อค

พระราชวังเคียงบ็อค

พระราชวังเคียงบ็อค

พระราชวังเคียงบ็อค

พระราชวังเคียงบ็อค

พระราชวังเคียงบ็อค

พระราชวังเคียงบ็อค

พระราชวังเคียงบ็อค

พระราชวังเคียงบ็อค

พระราชวังเคียงบ็อค เกาหลี

พระราชวังเคียงบ็อค

เคียงเฮวรู พระราชวังเคียงบ็อค

ท่องเที่ยวพระราชวังเคียงบ็อค

ท่องเที่ยวพระราชวังเคียงบ็อค

ท่องเที่ยวพระราชวังเคียงบ็อค

ท่องเที่ยวพระราชวังเคียงบ็อค

ท่องเที่ยวพระราชวังเคียงบ็อค

ท่องเที่ยวพระราชวังเคียงบ็อค

ท่องเที่ยวพระราชวังเคียงบ็อค

ท่องเที่ยวพระราชวังเคียงบ็อค

ท่องเที่ยวพระราชวังเคียงบ็อค

ท่องเที่ยวพระราชวังเคียงบ็อค

ท่องเที่ยวพระราชวังเคียงบ็อค

ท่องเที่ยวพระราชวังเคียงบ็อค
• ท่องเที่ยวเกาหลี หอคอยโซลทาวเวอร์

ทางขึ้นหอคอยโซลทาวเวอร์

หอคอยโซลทาวเวอร์

หอคอยโซลทาวเวอร์

หอคอยโซลทาวเวอร์
คล้องกุญแจคู่รัก หอคอยโซลทาวเวอร์
หอคอยโซลทาวเวอร์
• หอคอยโซลทาวเวอร์ (Seoul Tower)
• หอคอยโซลทาวเวอร์ (Seoul Tower) หรือ นัมซันทาวเวอร์ Namsan Tower เพราะตั้งอยู่บนภูเขานัมซาน ซึ่งเป็นหอคอยที่มีความสูง ประมาณ 236.7 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี 1969 หอคอยนี้ได้รับว่าเป็น สัญลักษณ์แห่งกรุงโซล
คล้องกุญแจคู่รัก หอคอยโซลทาวเวอร์

หอคอยโซลทาวเวอร์

หอคอยโซลทาวเวอร์

หอคอยโซลทาวเวอร์

รถขึ้นหอคอยโซลทาวเวอร์