บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• ไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต กับ ททท. สำนักงานขอนแก่น (ตอน 1)
พระมหาธาตุแก่นนคร : วัดหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

• ไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์
• อีสานมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะภูผาและป่าเขาอยู่มากมาย มีอู่อารยธรรมอันยาวนานอยู่รายล้อม นับแต่โลกเริ่มเย็นตัวลงจากชั้นบรรยากาศ มาถึงยุคมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ สืบต่อมาถึงยุคลือเลื่องเฟื่องฟูสิ่งปลูกสร้างที่เป็นปราสาทหิน
• อีสานเป็นถิ่นร่ำรวยมรดกทางวัฒนธรรมประเพณี ที่เรียกขานกันว่า ฮีต 12 ตลอดทั้งปี หรือกระทั่งเส้นทางคมนาคม เชื่อมสู่กันตั้งแต่ระดับภูมิภาคสู่ภูมิภาค หรือท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น ก็ล้วนสะดวกสบายทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และสายการบิน
• การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ชูประเด็นภูมิภาคนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้อู่อารยธรรม แล้วก็มีโครงการต่าง ๆ ขึ้นมาสอดรับ อาทิ อีสานโรมานซ์ เสน่ห์มนตราสองฝั่งโขง ตามรอยเท้าไดโนเสาร์ ซึ่งทั้งหมดกำลังได้รับแรงโหมกันอยู่ในขณะนี้
• วันนี้ถึงอีสานจะมีโครงการดังกล่าวเป็นตัวชูโรงอยู่ก็ตามที กระนั้น ททท. สำนักงานขอนแก่น ก็ได้มีการเก็บเกี่ยวเอาสิ่งประดามีมาเป็นสินค้าเพื่อนำเสนอขาย ภายใต้แนวคิดที่ว่า ร้อยแก่นสารสินธุ์ ซึ่งก็หมายถึงบรรดาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที่ อันประกอบด้วย ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และ กาฬสินธุ์ มารวมไว้ด้วยกันนั่นเอง
• การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้กำหนดเป้าหมายตำแหน่งทางการตลาดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้...อู่อารยธรรม โดยเน้นเป้าหมายเจาะกลุ่มตลาดผู้สนใจเฉพาะเสนอขายเส้นทางท่องเที่ยวที่มีเรื่องราว (Story) และท่องเที่ยวแบบละเมียด (Slow Travel) และสืบเนื่องจากการที่ ททท.สำนักงานขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมเปิดเส้นทางท่องเที่ยว “ไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต” ไปแล้วนั้นและได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดี
• ในการนี้ เพื่อปลุกกระแสให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคอีสาน และจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) พร้อมทั้งเป็นการสอดรับกับกลยุทธ์ สร้างกระแส ให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ททท.สำนักงานขอนแก่น จึงได้กำหนดจัดโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทาง “ไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิตขึ้น”
• โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลุกกระแสให้การเดินทางท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางนมัสการพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคามเพิ่มมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว ไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
• ผลที่คาดว่าจะได้รับทำให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ทำให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางนมัสการพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เพิ่มมากขึ้น และทำให้เส้นทางท่องเที่ยวไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

• กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
• ขอนแก่น : นครใหญ่ด้าน MICE (ประชุม/สัมมนา) ที่สามารรองรับการจัดประชุมระดับนานาชาติ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การจัดประชุมขนาดใหญ่ โรงแรมมาตรฐานหลายแห่ง ศูนย์การคมนาคมที่มีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ สู่ขอนแก่นโดยสายการบินไทย วันละ 3 เที่ยวบิน เป็นศูนย์รวมรถประจำทางทั้งปรับอากาศและธรรมดากว่า 100 เที่ยว/วัน รวมทั้งยังมีเส้นทางรถไฟวิ่งผ่านมายังจังหวัดขอนแก่นวันละ 3 เที่ยว ที่สำคัญ ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) สามารถนำนักท่องเที่ยวจากรุงเทพฯ มุ่งตรงสู่จังหวัดขอนแก่นและกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะ เป็นถนนที่ใช้เชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้านในการเดินทางมายังจังหวัดขอนแก่นได้เป็นอย่างดี
• มหาสารคาม : เมืองแห่งตักสิลานคร ศูนย์กลางด้านพุทธศาสนา แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา ในด้านการประชุม/สัมมนา มหาสารคามมีโรงแรมสามารถรองรับการประชุม/สัมมนา อยู่หลายแห่ง ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดคือ เป็นแหล่งที่ค้นพลปูทูลกระหม่อม 1 ใน 4 ชนิดของปูที่มีรูปลักษณ์ที่สวยงามและมีแหล่งกำเนิดเฉพาะในประเทศไทย
• กาฬสินธุ์ : ดินแดนที่สั่งสมอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาในท้องถิ่น ดังจะเห็นได้จากการเก็บเกี่ยวก้อยร้อยลวดลายต่างๆ จากผืนผ้าไหมจนเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ดังชื่อ “ไหมแพรวา” และยังเป็นสถานที่ค้นพบซากฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ พันธุ์กินพืชชนิดที่สำคัญที่สุดของโลก ความประทับใจของผู้คนที่ได้เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญกับชาวผู้ไทยโคกโก่ง ยากที่จะลืมเลือน เสียงโปงลางที่ก้องกังวานพร้อมลีลาท่าร่ายรำประกอบดนตรีจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ที่ขยับเชิญชวนให้ผู้ที่หลงใหลได้มาเที่ยวชม
• ร้อยเอ็ด : เพชรอีสาน เพชรเม็ดงามบนยอดภูที่พระมหาเจดีย์ชัยมงคล พระมหาธาตุที่สร้างขึ้นมาจากแรงศรัทธาของพระพุทธศาสนิกชน ที่บรรจงแต้มสีสัน ลวดลายเล่าเรื่องพุทธประวัติ สลับกับหุ่นรูปเหมือนของพระสุปฏิปันโน 101 องค์ ร้อยเอ็ดมีเส้นทางการเดินทางที่สะดวกสบายเช่นในหลายจังหวัดของอีสาน มีเที่ยวบินของสายการบิน โซล่าแอร์ จากกรุงเทพฯ สู่ ร้อยเอ็ด สัปดาห์ละ 4 ไฟลท์

• โครงการส่งเสริมเส้นทาง ไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต ดำเนินการโดย สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) โดยการสนับสนุนจาก
• การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : ผู้อำนวยการนพรัตน์ กอกหวาน
• สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช จังหวัดมหาสารคาม
• พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์
• เทศบาลตำบลหนองแปน จังหวัดกาฬสินธุ์
• การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น : โทรศัพท์ 043-244498-9 เว็บไซต์ : www.tourismthailand.org/khonkaen

• แผ่นดินอีสานกลาง อันประกอบด้วยพื้นที่จังหวัด ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคามและกาฬสินธุ์ ถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์มาแต่ครั้งโบราณกาล มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติหรืออารยธรรม ดังมีการพบซากไดโนเสาร์อายุนับล้านปี การค้นพบร่องรอยชุมชนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตลอดจนเมืองโบราณที่น่าศึกษา อาทิเช่น “นครจำปาศรี” จ.มหาสารคาม “เมืองฟ้าแดดสงยาง” จ.กาฬสินธุ์ “เมืองสาเกตุนคร” จ.ร้อยเอ็ด ที่สำคัญยังค้นพบพระบรมสารีริกธาตุอายุกว่า 1,500 ปี ที่จ.มหาสารคาม อันแสดงให้เห็นถึงการเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในภูมิภาคแห่งนี้
• ตามตำนานพระอุรังคธาตุ ตำนานพระเจ้าเหยียบโลก และพงศาวดารเมืองเหนือ ต่างกล่าวถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้า จะได้เสด็จมาประดิษฐาน ดังคำบอกเล่าที่ปรากฎหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เช่น ศิลาจารึก ใบเสมา พระธาตุเจดีย์ ซึ่งมีความเก่าแก่นับพันปี
• พระบรมสารีริกธาตุและพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนอก) ถือเป็นตัวแทนแห่งองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า หากมีโอกาสกราบไหว้บูชาก็จะเกิดอานิสงส์อันประมาณค่ามิได้ ยิ่งหากปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตลอดจนประกอบความดีที่ถึงพร้อม ก็จะส่งผลให้การอธิษฐาน สำเร็จด้วยพุทธานุภาพและพุทธบารมี ความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากการขอพรพระบรมสารีริกธาตุนั้นถือเป็นปัจจัตตัง ที่พุทธศาสนิกชนจะรู้ได้เฉพาะตน
• ปัจจุบันความเรืองรองของพระพุทธศาสนายังคงสืบสานมั่นคงอยู่ ณ ดินแดนนี้ ดังปรากฎอยู่ในจิตใจอันเอื้ออารีของผู้คน วิถีชีวิตอันสมถะพอเพียง และความศรัทธาในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งการท่องเที่ยวเส้นทางไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมืองรุ่งเรืองตลอดชีวิตนี้ นอกจากจะได้อิ่มเอิบกับเอกลักษณ์ทางธรรมชาติและวิถีวัฒนธรรมแล้ว พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมากราบไหว้สักการะองค์พระบรมสารีริกธาตุและถือโอกาสท่องเที่ยวชมเมืองซึ่งเป็นที่พระดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในเขตจังหวัดทั้ง 4 จะได้รับอานิสงส์จากการสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ทั้งสี่เมืองอย่างอิ่มเอม
• การอธิษฐานจิต ไหว้พระธาตุ
• ก่อนไหว้น้อมจิต น้อมใจ ตั้งนะโม 3 จบ แล้วระลึกถึงคุณความดีที่ได้ทำในวันนี้ และ 5 พระคุณ คือ พระคุณของแผ่นดิน พระคุณของพระมหากษัตริย์ พระคุณของพระศาสนา พระคุณของพ่อแม่ และเทวดาประจำตัวเรา
• เคล็ดลับการอธิษฐานจิตและขอพรให้ได้ผลตามหลักในพุทธศาสนาคือ ต้องสร้างบารมี เพื่อนำความดีเป็นเครื่องต่อรองในการอธิษฐานจิตขอพร การทำความดีให้ถึงพร้อม คือละเว้นต่อบาปและชำระจิตใจให้ขาว ด้วยการสวดมนต์ ไหว้พระ สืบทอดพระพุทธศาสนา กระจายรายได้ให้กับชุมชนและชาวบ้านพื้นถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว การไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมืองรุ่งเรืองตลอดชีวิต จึงขอพรได้ผลจากบุญที่เราได้กระทำให้ถึงพร้อมจากการท่องเที่ยวครั้งนี้ เพราะการท่องเที่ยวนอกจากจะทำให้ตัวเองมีความสุขแล้ว ยังทำให้ผู้อื่นมีความสุขด้วย

• ตัวอย่างโปรแกรม 4 วัน 3 คืน : ไหว้พระธาตุ 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์
วันแรก : ออกจากรุงเทพฯ แวะนมัสการ หลวงปู่โต พรหมรังสี รับประทานอาหารกลางวัน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ช่วงบ่าย เดินทางไป อ.นาดูน จ.มหาสารคาม สักการะพระธาตุนาดูน ชมพิพิธภัณฑ์จำปาศรี จากนั้นไป อ.ศรีสมเด็จ นมัสการพระเจดีย์ทราย(วัดป่ากุง) พักในตัวเมือง จ.ร้อยเอ็ด
วันที่สอง : นั่งรถรางชมเมืองร้อยเอ็ด จากนั้นเดินทางไป อ.หนองพอก นมัสการพระมหาเจดีย์ชัยมงคล รับประทานอาหารอาหารกลางบริเวณทางเข้าวัด ช่วงบ่ายเดินทางไป อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ชมร่องรอยการตั้งถิ่นฐานเมืองฟ้าแดดสงยาง ชมใบเสมาที่วัดโพธิ์ชัยเสมารามและนมัสการพระธาตุยาคู พักในตัวเมือง จ.กาฬสินธุ์
วันที่สาม : กราบพระองค์ดำที่วัดกลาง เดินทางต่อไป อ.สหัสขันธ์ ชมเรื่องราวของไดโนเสาร์ที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร รับประทานอาหารกลางวัน อ.สหัสขันธ์ ช่วยบ่ายเดินทางไป อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นมัสการพระธาตุขามแก่น แวะซื้อของฝากในตัวเมือง จ.ขอนแก่น พักในตัวเมือง จ.ขอนแก่น
วันที่สี่ : นมัสการพระธาตุแก่นนคร แล้วเดินทางไป อ.ชนบาท ชมนิทรรศการเกี่ยวกับผ้าไหมที่ศาลาไหมไทย เลือกซื้อผ้าไหมจากร้านดังบนถนนสายไหม รับประทานอาหารกลางวันที่ อ.บ้านไผ่ เดินทางกลับกรุงเทพฯ

• ไหว้พระธาตุ 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ 
• วันแรก : ออกจากรุงเทพฯ เดินทางไป อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อ พระธาตุนาดูน

วัดพระธาตุนาดูน

พระธาตุนาดูน มหาสารคาม

พระกรุนาดูน วัดพระธาตุนาดูน

วัดพระธาตุนาดูน มหาสารคาม
คลิป พระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (1)
คลิป พระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (2)

• พระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
• บริเวณที่ตั้งขององค์พระธาตุนาดูน แต่เดิมเป็นที่นาของนายทองดี ปะวะภูตา ราษฎรหมู่บ้านนาดูน อันเป็นที่ตั้งเดิมของเมืองโบราณนครจำปาศรี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2522 มีการขุดพบสถูบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ขนาดเท่ากับเมล็ดข้าวสารหักสีขาวขุ่น คล้ายแก้วมุกดา ซึ่งบรรจุในผอบซ้อนกันสามชั้น ชั้นในเป็นทองคำ ชั้นกลางเป็นเงิน และชั้นนอกเป็นสำริด รวมถึงพระพุทธรูป พระพิมพ์ลายหลายแบบจำนวนมาก เมื่อกรมศิลปากรมาสำรวจพบว่า บริเวณนี้เดิมเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณ นครจัมปาศรี ซึ่งมีความสำคัญในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งแต่สมัยทวาราวดี ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13-15
• ต่อมาจึงได้สร้างองค์พระธาตุนาดูนขึ้นในบริเวณที่ขุดพบสถูป องค์พระธาตุมีความสูง 50.50 เมตร ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดพบ ก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2530 เป็นปูชนียสถานที่สร้างขึ้นเพื่อสิริมงคลแก่ภูมิภาค พื้นที่โดยรอบได้ถูกพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสิรมกิจการพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเรียกขานว่าเป็น “พุทธมณฑลอีสาน” รอบองค์พระธาตุมีบริเวณกว้างขวาง จัดแต่งเป็นสวนรุกขชาติ ปลูกต้นไม้ในพุทธประวัติ นับเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาคู่บ้านคู่เมืองของชาวมหาสารคาม
• คำนมัสการพระธาตุนาดูน : อะติเตกิระ จำปาศรีนะคะเร สัมมาสัมพุทธะ สารีริกธาตุ นาตุละมัง นะคะระฐาเนวะ มหาสาระคามัง นะคะระสีมัง ปัจจุปันนัญจะ สิระสานะมามิ (สิระสานะมามะ)
• อานิสงส์ที่ได้รับ : เพิ่มพูนบารมี ศูนย์รวมความดี บารมีแดนอีสาน

พระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
• ตอนเย็นก็มาพบปะพูดคุยกับโครงการ ไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต สำรับคืนนี้พักกันที่โรงแรมในเมืองร้อยเอ็ด

เปิดงานไหว้พระธาตุ 4 เมือง

เปิดงานไหว้พระธาตุ 4 เมือง

เปิดงานไหว้พระธาตุ 4 เมือง

เปิดงานไหว้พระธาตุ 4 เมือง
คลิป เปิดงานไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต จังหวัดร้อยเอ็ด (1)
คลิป เปิดงานไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต จังหวัดร้อยเอ็ด (2)
คลิป ศิลปวัฒนธรรมอีสาน เปิดงานไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต จังหวัดร้อยเอ็ด (1)
คลิป ศิลปวัฒนธรรมอีสาน เปิดงานไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต จังหวัดร้อยเอ็ด (2)
เปิดงานไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต จังหวัดร้อยเอ็ด
เปิดงานไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต จังหวัดร้อยเอ็ด
เปิดงานไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต จังหวัดร้อยเอ็ด
เปิดงานไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต จังหวัดร้อยเอ็ด
เปิดงานไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต จังหวัดร้อยเอ็ด
เปิดงานไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต จังหวัดร้อยเอ็ด

เปิดงานไหว้พระธาตุ 4 เมือง

เปิดงานไหว้พระธาตุ 4 เมือง

เปิดงานไหว้พระธาตุ 4 เมือง

เปิดงานไหว้พระธาตุ 4 เมือง

ชุดการแสดงวัฒนธรรมอีสาน

ชุดการแสดงวัฒนธรรมอีสาน

ชุดการแสดงวัฒนธรรมอีสาน

ชุดการแสดงวัฒนธรรมอีสาน
• วันที่สอง : นั่งรถรางชมเมืองร้อยเอ็ด นมัสการหลวงพ่อใหญ่ วัดบูรพาภิราม

ยามเช้าที่จังหวัดร้อยเอ็ด

นั่งรถรางชมเมืองร้อยเอ็ด

วัดบูรพาภิราม ร้อยเอ็ด

วัดบูรพาภิราม ร้อยเอ็ด
คณะสื่อมวลชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยว ในโครงการไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต
นั่งรถรางชมเมืองร้อยเอ็ด
พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี หรือหลวงพ่อใหญ่ วัดบูรพาภิราม จังหวัดร้อยเอ็ด
• เดินทางไป อำเภอหนองพอก นมัสการพระมหาเจดีย์ชัยมงคล

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

วัดผาน้ำทิพย์ ร้อยเอ็ด

วัดผาน้ำทิพย์ ร้อยเอ็ด

วัดผาน้ำทิพย์ ร้อยเอ็ด
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
คลิป พระมหาเจดีย์ชัยมงคล วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด (1)
คลิป พระมหาเจดีย์ชัยมงคล วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด (2)
• พระมหาเจดีย์ชัยมงคล วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
• เป็นองค์พระเจดีย์ขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างแบบขององค์พระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม สูง 6 ชั้น ยอดฉัตรทองคำ มีความกว้าง ยาว และสูง อย่างละ 101 เมตร รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็ก 8 ทิศ สร้างในเนื้อที่ 101 ไร่บนยอดภูเขาเขียว แนวเทือกเขาภูพาน สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงาม
• แต่ละชั้นของพระมหาเจดีย์ ถูกตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม ประดิษฐานรูปเหมือนสลักหินทรายของพระคณาจารย์ ปราชญ์อีสานในอดีตและหุ่นรูปเหมือนพระสุปฏิปันโนในจำนวน 101 องค์ รวมทั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานซึ่งเก็บรวบรวมอัฏฐะบริขารของหลวงปู่ศรี มหาวีโร ผู้ดำเนินการสร้างพระมหาเจดีย์อีกด้วย ชั้นบนสูงสุด เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รวมยอดทองคำเป็น 109เมตร ใช้ทอง คำหนัก 4,750 บาท หรือประมาณ 60 กิโลกรัม ภายในองค์พระมหาเจดีย์เหมือน อยู่บนวิมานแดนสวรรค์
ชั้นที่ 1 เป็นห้องโถงกว้างใหญ่ โอ่อ่า ผนังจารึกนามทานาธิบดีต่าง ๆ ใช้เป็นห้องประชุม บำเพ็ญบุญ
ชั้นที่ 2 เป็นห้องโถงโอ่อ่าเช่นกัน ผนังติดตั้งรูปพระพุทธประวัติ ลวดลาย ไทยวิจิตรพิสดาร
ชั้นที่ 3 เป็นที่ประดิษฐานรูปพระณาจารย์ ปราชญ์ อีสานในอดีต เป็นรูปเหมือนสลักหินอ่อน และหุ่นรูปเหมือนพระสุปฏิปัน โน 101 องค์
ชั้นที่ 4 จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงวัดวาอาราม สถานปฏิบัติสม ถะวิปัสสนา กรรมฐานที่หลวงปู่ศรี เคยบำเพ็ญธรรมมา
ชั้นที่ 5 บันไดเวียน 119 ชั้น เป็นห้องโถงรูประฆัง 8 เหลี่ยมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
• ผู้ริเริ่มดำเนินการสร้างพระมหาเจดีย์ชัยมงคล คือ หลวงปู่ศรี มหาวีโร แห่งวัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระบุพพาจารย์ใหญ่ ด้านวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รวมถึงรวบรวมเรื่องราวของครูบาอาจารย์ด้านวิปัสสนากรรมฐาน เป็นศูนย์กลางสำหรับไว้ให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาศึกษาหาความรู้ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและสักการะบูชา สืบไป พระมหาเจดีย์ชัยมงคล จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจและพลังศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา และต่อหลวงปู่ศรีของชาวร้อยเอ็ด ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ซึ่งร่วมใจบริจาคทรัพย์ตามกำลัง จนเกิดเป็นพระมหาเจดีย์ยิ่งใหญ่ดังที่เห็น
• คำนมัสการพระบรมสารีริกธาตุวัดพระมหาเจดีย์ชัยมงคล : วันทามิ พันเต เตติยัง พุทธปะระมะ สารีริกธาตุง สิระสานะมามิ
• อานิสงส์ที่ได้รับ : เสริมมงคลให้ชีวิต อลังการพระมหาเจดีย์ชัยมงคล เสริมส่งมงคล ท่วมท้นชัยชนะด้วยพุทธานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

วัดผาน้ำทิพย์ ร้อยเอ็ด

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

วัดผาน้ำทิพย์ ร้อยเอ็ด

วัดผาน้ำทิพย์ ร้อยเอ็ด
• ไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11 - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณเอฟ โทร.081-710-1711
• ID Line : 0847587773 - E-mail : oceansmilef23@gmail.com
• คุณมาร์ โทร.098-828-3886, 099-247-5824
• ID Line : 0988283886 - E-mail : miss.sunma.p@gmail.com
• คุณส้ม โทร.084-758-7776, 099-064-1196
• ID Line : oceansmile3 - E-Mail :oceansmile025@ gmail.com
• คุณฟ้า โทร.086-064-4490, 087-554-1552
• ID Line : perzper - E-Mail : danaya.ph09@gmail.com
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะหรือติดต่อเร่งด่วน
• โทร.064-715 8559, 093-646 8915 คุณโจ้ (พรชนก) หรือ ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 14 - 16 กรกฏาคม 2562
• วันที่ 27 - 29 กรกฏาคม 2562
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ฉงชิ่ง
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ทิเบต รถไฟหลังคาโลก
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 7 - 14 ธันวาคม 2562
• วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม 2562
ทัวร์ย่าติง เต้าเฉิง
ฮานอย ซาปา
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ดาลัด
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์