บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
(CODE : KOR 641) เกาหลี เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ ตลาดเมียงดง พระราชวังเคียงบ็อค
SEOUL TOWER พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้ - จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง ตลาดรัสเซีย
(พักโรงแรมเกาหลี 3 คืนและที่ปักกิ่ง 1 คืน ระดับ 4 ดาว)
     โอเชี่ยนสไมล์ ทัวร์ เสนอโปรแกรมนำเที่ยว ประเทศเกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ตลาดเมียนดง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังต้องห้าม และสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักแบบมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรสครับ
• เตรียมตัวเดินทางครับ
: จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR CHINA เวลา 23.00 น.
: อุณหภูมิ
อากาศหนาวครับ เตรียมอุปกรณ์กันหนาว ลองจอห์น เสือกันหนาว ถุงมือถุงเท้าให้พร้อมครับ
: เวลา
เวลาในประเทศเกาหลีเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง
เวลาในประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
: ภาษา
ภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่น
: ไฟฟ้า
220 โวลต์ เตรียมปลั๊ักแบบ 3 ทางไปด้วย
: หมายเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมครับ
• โปรแกรมการเดินทาง
• วันที่ 2 – 7 มีนาคม 2555
วันแรก : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
23.00 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U1 – U7 สายการบินแอร์ไชน่า (CA) มีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
วันที่สอง : กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – เกาหลี ชุนชอน เกาะนามิ
01.05 น.
ออกเดินทางสู่ นครปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA980
06.30 น.
ถึง ท่าอากาศยานนครปักกิ่ง (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ปักกิ่ง)
08.45 น.
ออกเดินทางสู่ เกาหลี โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA123
11.50 น.
ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่ภัตตาคาร
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) บริการท่านด้วย บูโกกิ เนื้อหมูสไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุง นำมาผัดรวมกับผักสดนานาชนิดบนกระทะร้อนๆรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวยร้อนๆ หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน เมืองแห่งทะเลสาบ มีฐานะเป็นอำเภอเมืองของจังหวัดคังวันโด นำท่านลงเรือสู่ เกาะนามิ ชมวิวทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี WINTER LOVE SONG อันโด่งดัง ให้ท่านได้เก็บภาพกับโลเคชั่นประทับใจ และชม ฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะหรือจะเลือกขี่จักรยานชมวิว ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ จากนั้นนำท่านชม ป้อมฮวาซอง (ป้อมดอกไม้) และกำแพงเมือง สร้างรายรอบตัวเมืองซูวอน ระยะทางยาว 5.5 เมตร ประกอบด้วยเชิงเทิน 48 หลัง แต่บางส่วนถูกทำลายในสมัยสงครามเกาหลีปัจจุบันป้อมนี้ได้รับการคัดเลือกและยอมรับโดย UNESCO ให้เป็นมรดกโลก
ค่ำ
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) บริการ...ทัคคาลบี หรือ ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี อาหารขึ้นชื่อของเมืองชุนชอน โดยนำไก่บาร์บีคิว มันหวาน ผัดกระหล่ำ ต้นกระเทียม ตกหรือข้าวปั้นและซอสมาผัดรวมกันบนกะทะแบนดำ รับประทานกับผัดกาดเกาหลีและเครื่องเคียง หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก (LAVIEDOR RESORT หรือระดับ 4 ดาวครับ)
วันที่สาม : สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล โรงงานพลอยแอมมาทีส ตลาดทงแดมุน
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 20 นาที) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับ “ไลเกอร์” ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อและเสือผู้เป็นแม่ นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงห์โตคู่แรกในโลก ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ สามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ฟรีทุกอย่าง และพักผ่อน ถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) บริการท่านด้วย หมูย่างเกาหลี KALBI ต้นตำหรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศ เป็นหมูย่างที่ผ่านการหมักจนได้ที่นำมาย่างบนเตาถ่าน ตัดเป็นคำๆทานคู่กับซอส กระเทียม กิมจิและใช้ใบผักกาดสดห่อเป็นคำๆ แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตพร้อมข้าวสวยร้อนๆ น้ำซุปและกิมจิ หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง โรงงานเจียระไนพลอยแอมมาทีส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพ พลอยแห่งความมั่นคั่งหรือนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียที่ ย่านการค้าตลาดทงแดมุน อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ถุงเท้า ผ้าพันคอ โดยท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการช๊อปปิ้งแบบเกาหลี
เย็น
บริการอาหารอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) บริการท่านด้วย โอซัมพุลโกกิ(Osam Bulkoki) มีส่วนผสมของปลาหมึกและหมูสามชั้น โดยนำลงไปผัดปรุงรสให้หวานเล็กน้อย มีน้ำขลุกขลิก รับประทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เสริฟพร้อมเครื่องเคียงและซุปร้อนๆ นำท่านเข้าสู่ที่พัก (พัก ARTNOUVEAU CITY KANGNAM HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว)
วันที่สี่ : กรุงโซล พิพิธภัณฑ์ชนพื้นเมือง พระราชวังเคียงบ็อค ตลาดเมียงดง
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านผ่านชม บลูเฮาส์ ทำเนียบของประธานาธิบดีคนปัจจุบัน “โน มู เฮียน” (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆ ทั้งสิ้น) ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกรและวงเวียนน้ำพุ นับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล เข้าชม พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง รับทราบประวัติความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณผ่านทางห้องแสดงหุ่นจำลอง ชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพรากลางน้ำ เคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่าง ๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่า เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) บริการท่านด้วย ซัมเคทัง หรือ ไก่ตุ๋นโสม GINSENG CHICKEN SOUP อาหารสุขภาพซึ่งเสิร์ฟในหม้อดิน ด้วยการคัดเลือกไก่ขนาดกำลังเหมาะผ่านการเลี้ยงจนอายุได้ 45 วัน นำมาทำความสะอาด นำเครื่องในออกทั้งหมดแล้วนำเครื่องยาจีน อาทิ เกาลัด เก๋ากี้ พุทราจีน และรากโสมพร้อมด้วย ข้าวเหนียวใส่ลงไปในตัวไก่ แล้วผ่านการตุ๋นจนเนื้อไก่ล่อนท่านสามารถรับประทานได้อย่างสะดวกทานคู่กับ เส้นก๋วยเตี๋ยวแบบเกาหลีเพิ่มรสชาติด้วย เกลือ พริกไทยป่นและเสิร์ฟคู่กับเหล้าเกาหลีที่เรียกว่า “โซลจู” จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีใน SHILLA DUTY FREE ของบริษัทใหญ่ซัมซุง มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง, กล้องถ่ายรูปซัมซุง, เสื้อผ้าแฟชั่น, เครื่องสำอางชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ และนำท่านช้อปปิ้ง ย่านตลาดเมียงดง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของเกาหลี ที่นี่มีทั้งห้างสรรพสินค้าล๊อตเต้ เมโทรมิโดป้า ห้างสรรพสินค้าชินเซแก ร้านมิกลิออร์ และร้านเอ้าท์เลทต่างๆอีกมาย ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใต้ดินและบนดิน มีทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านเลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายสำเร็จรูป รองเท้า เครื่องใช้เครื่องประดับ เครื่องสำอาง และของที่ระลึก ซึ่งเป็นที่พึงปรารถนาของนักซื้อนักแต่งตัวทั้งหลาย ตามตรอกด้านหลังจะมีร้านกาแฟและร้านอาหาร ต่อจากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งต่อที่ ร้านมิดัม คอสเมติก เป็นร้านขายเครื่องสำอางที่มีขายเครื่องสำอางทั่วๆไป อาทิเช่น Etude, The Face Shop, Skin Food สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
เย็น
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก (พัก FAMOUS INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว)
วันที่ห้า : ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้ามกู้กง กายกรรมปักกิ่ง
เช้า
นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินกิมโพ เกาหลี
09.30 น.
ออกเดินสู่ นครปักกิ่ง โดยสายการบินแอร์ ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 138 (บนเครื่องมีบริการอาหารครับ)
10.40 น.
ถึง สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ ชม อนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และหอระลึกประธานเหมาเจอตุง จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้องห้ามกู้กง สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำชมโบราณสถาน และสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา
เย็น
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 11) ให้ท่านได้ลิ้มรสชาติเป็ดปักกิ่งต้นตำรับขนานแท้ พร้อมไวน์แดง หลังอาหารนำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโลก สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก (พักที่ FAMOUS INTERNATIONAL HOTEL หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่หก : กำแพงเมืองจีน ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่านเดินสู่ กำแพงเมืองจีนด่านจูหยงกวน สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 กิโลเมตร สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2000 ปีก่อน โดยจักรพรรดิจิ๋นซีแห่งราชวงศ์ฉิน เพื่อเป็นเครื่องกีดขวางของชนเผ่าผู้รุกรานจากทางเหนือ ซึ่งครอบคลุมอาณาบริเวณถึง 5 มณฑล 2 แคว้นการปกครอง ตลอดไปจนถึงทะเลทรายโกบี จากนั้นนำท่านแวะ ร้านหยก เลือกซื้อกำไลหยก แหวนหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค
เที่ยง
บริการกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 13) หลังอาหารนำท่านเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองปักกิ่ง แวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง แล้วให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ย่าน ตลาดรัสเซีย ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่อยู่บนถนนยาวกว่า 400 เมตร ตั้งอยู่ภายใน บริเวณที่ตั้งของสถานทูตนานาชาติ มีร้านค้ากว่า 300 ร้านตั้งเรียงรายไปตามสองข้างถนน ไม่ว่าจะเป็น ผ้าไหม, เสื้อผ้า, งานฝีมือ, เครื่องหนัง, ของที่ระลึก ฯลฯ ที่มีคุณภาพในราคาขายส่ง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนครปักกิ่ง
19.35 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA979
23.40 น.
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (เสริมเตียง)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
ท่านละ 31,900.-บาท
ท่านละ 31,900.-บาท
ท่านละ 30,900.-บาท
ท่านละ 29,900.-บาท
: พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,000.-บาท
: ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 400.-บาท
• ค่าบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ + ค่าภาษีสนามบินทุกที่
• ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น ดีครับ)
• ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
• ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย)
• ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.-บาท
• ค่าบริการวีซ่าจีน 1,000.-บาท (คนไทย)
• ค่าธรรมเนียมและเข้าชมโชว์ต่างๆ
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กิโล
• ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• หมายเหตุ : ที่เกาหลี ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ 2 USD ต่อคนต่อวันและไกด์เกาหลีท่านละ 2 USD ต่อคนต่อวัน / ที่ปักกิ่ง ค่าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่อคนต่อวันและคนขับรถ วันละ 10 หยวนต่อคนต่อวัน (เป็นธรรมเนียมครับ)
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะ : กรุ๊ปเหมา 16 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน
• ที่พัก : โรงแรมระดับ 4 ดาว ภายในห้องสะดวกสบายดีครับ
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, เสื้อกันหนาว
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 5,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) ส่งหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงิน)
3.พาสปอร์ต+สำเนาบัตรประชาชน+พร้อมรูปถ่ายสี 3 รูป รูป 2 นิ้ว เพื่อทำวีซ่าเข้าประเทศจีน ส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 20 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• เอกสารเดินทาง
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่า อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3.รูปถ่ายสีหน้าตรง มีพื้นหลังสีฟ้าขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือ รูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ)
4.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันนะครับ
• หมายเลขบัญชี
1.ชื่อบัญชี บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161
บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 720 - 2 - 18666 - 8
• สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
• อัตราค่าวีซ่าจีนด่วน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
• ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
• ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท
• หมายเหตุ ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมาอย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้นะครับ
• กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมรูปถ่ายมาที่...
นายพรชนก ศักดิ์ธานี
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด 23/121 ซอยนวมินทร์161 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
• โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้ครับ โดยคำนึงถึงสภาพอากาศ
• เล็กน้อยก่อนเที่ยวเกาหลีและปักกิ่ง
• การเดินทางจากเข้าประเทศเกาหลี สมาชิกทุกท่านควรเตรียมเอกสาร
1.หลักฐานการทำงาน เช่น บัตรพนักงาน, นามบัตร
2.หลักฐานการเงิน สมควรเงินสดติดตัวไปด้วย (หากไม่มีบัตรเครดิตการ์ด) หรือนำบัตรเครดิต เช่น Visa Card , American Express, Dinners Club หรือ Master Card เพื่อที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าเราคือนักท่องเที่ยว
3.หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรนำพาสปอร์ตเก่าติดตัวไปกับพาสปอร์ตใหม่ด้วย
4.การแต่งกายต้องสุภาพดูเป็นนักท่องเที่ยว
• รูปและสถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางปักกิ่
•  ปรับปรุงโปรแกรมทัวร์ : 13 January, 2012   
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ (เปิดทำการแล้วครับ)
• กรุ๊ปเหมาในประเทศ-ต่างประเทศ สัมนา ดูงาน เที่ยวส่วนตัว
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์แคชเมียร์
• INDIA-761 : แคชเมียร์ ล่องเรือทะเลสาบดาล พาฮาลแกม ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค (TG)
• วันที่ 13 - 19 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 13 - 19 ตุลาคม 2565

ทัวร์นรวัด • KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องโตนเลสาบ
• วันที่ 14 - 16 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2565
ทัวร์เลห์ลาดัก • ID-14 : ทัวร์เลห์ ลาดัก ถนนที่สูงที่สุดในโลก วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ พระราชวังเลห์ นูบราวัลเลย์ (TG)
• วันที่ 13 - 19 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 10 - 16 สิงหาคม 2565
ทัวร์ภูฏาน
• PU-541 : ทัวร์ภูฏาน เมืองพาโร วัดทักซัง เมืองทิมพู เมืองปูนาคา
• วันที่ 13 - 17 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2565
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา WE)
• วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน
• วันที่ 4 - 11 ธันวาคม 2565
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• กรุ๊ปหมู่คณะเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
• INDIA-503 : ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด ถ้ำช้าง เมืองมุมไบ (TG)
• วันที่ 13 - 17 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2565
ทัวร์หลวงพระบาง
หลวงพระบาง หนองเขียว
       
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์