บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 02-949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/5028
[CODE : MHN 1]  :  แม่ฮ่องสอน ออบหลวง สวนสน ถ้ำแก้วโกมล ปางอุ๋ง ภูโคลน กะเหรี่ยงคอยาว ปาย เชียงใหม่ ห้วยน้ำดัง โป่งเดือด เวียงกุมกาม ลำพูน พระธาตุหริภุญชัย ลำปาง พระธาตุลำปางหลวง
(พัก แม่ฮ่องสอนเม้าเท่นอินน์ หรือ สักสวย รีสอร์ท 1 คืน, ปายไฮแลนด์ หรือ ปายลากูน่า 1 คืน)
    โอเชี่ยนสไมล์ ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยวสัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธ์และสวยงามของดินแดนแห่งขุนเขา ชมวัฒนธรรมล้านนา-ไทยใหญ่-พม่าอันสวยงาม ชมความสวยงามอันน่าพิศวงของ ถ้ำแก้วโกมล และเยี่ยมชม หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว และชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ โป่งเดือดป่าแป๋ สัมผัสจริง 6 UNSEEN รวมทั้งนำท่านนมัสการพระธาตุประจำปีเกิดเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัว ประทับใจกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตราฐานและบริการอาหารเลิศรส
• ทริปนี้มี : 6 Unseen Thailand, 2 พระธาตุประจำปีเกิด
• โปรแกรมการเดินทาง    ออกเดินทางวันที่ (กรุ๊ปเหมาหมู่คณะ ออกเดินทางได้ทุกวัน)
วันแรก : กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
19.00 น.
พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย (เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ บริเวณศาลพระพิฆเนศ) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ
(สำหรับกรุ๊ปหมู่คณะ ท่านสามารถกำหนดจุดขึ้นรถได้ครับ)
19.30 น.
ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงรุ่นใหม่สู่ อ.จอมทอง แวะบริการข้าวต้มรอบดึก (มื้อที่ 1)
วันที่สอง : ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว แม่สะเรียง ถ้ำแก้วโกมล วัดจองคำ พระธาตุดอยกองมู
06.00 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ อุทยานแห่งชาติออบหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ให้ท่านทำภาระกิจส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านชม ออบหลวง (UNSEEN) ชมแกรนด์แคนย่อนเมืองไทย สมควรแก่เวลาออกเดินทาง สู่ อ.แม่สะเรียง แวะชมสวนสนสามใบที่ สวนสนบ่อแก้ว นำท่านชมความสวยงามของ วัดจองสูงและวัดศรีบุญเรือง ซึ่งเป็นวัดุคู่บ้านคู่เมืองของชาวแม่สะเรียงมาช้านาน
11.30 น.
บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารอินทิรา (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ แม่ฮ่องสอน แวะชมความสวยงามของหินงอก-หินย้อยที่ ถ้ำแก้วโกมล (UNSEEN) ถ้ำที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระราชินีทรงเสด็จไปสำรวจและประทานชื่อห้องต่างๆภายในถ้ำ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน นำท่านชมวัดศิลปะพม่า-ไทยใหญ่ที่ วัดจองคำ วัดจองกลาง และนำท่านนมัสการ พระธาตุดอยกองมู พระธาตุประจำเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นสิริมงคล
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารใบเฟิร์น (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก (พัก แม่ฮ่องสอนเม้าเท่นอินน์ หรือ สักสวย รีสอร์ท แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ห้องละ 2 ท่าน) พักผ่อนกันตามสบาย......
วันที่สาม : ปางอุ๋ง ภูโคลน หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ปาย วัดน้ำฮู ถนนคนเดิน
05.30 น.
อรุณสวัสดิ์ นำท่านเดินทางสู่ ปางอุ๋ง (บ้านรวมไทย) เที่ยวชมบรรยากาศอันสวยงามยามเช้ารอบ ๆ ทะเลสาบ ซึ่งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ชมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากต่างประเทศภายใน โครงการตามพระราชดำริ ปางตอง 2 หรือ ปางอุ๋ง
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่ปางอุ๋ง (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ บ้านรักไทย นำท่านชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวจีนฮ่อ ชิมชารสเลิศ จากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง สมควรแก่เวลา นำท่านชม ภูโคลน (UNSEEN) ชมแหล่งโคลนบริสุทธิ์ พักผ่อน พอกโคลนกันตามสบาย จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว นำท่านชมการดำรงค์ชีวิตของ ชาวกะเหรี่ยงคอยาว ที่ บ้านห้วยเสือเฒ่า
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อ.ปาย นำท่านนมัสการ พระเจ้าอุ่นเมือง ที่ วัดน้ำฮู ชม หมู่บ้านจีนยูนนาน ชม สะพานประวัติศาสตร์เมืองปาย ชม วัดพระธาตุแม่เย็น และนำท่านเที่ยวชม ถนนคนเดินเมืองปาย COFFEE IN LOVE พัก ปายไฮแลนด์ รีสอร์ทหรือปายลากูน่า ห้องละ 2 ท่าน (สำหรับที่พัก อ.ปาย เป็นแบบที่พักเล็กๆ แต่บรรยากาศดีครับ)
19.00 น.
บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 7) หลังอาหาร พักผ่อนหรือท่องราตรีเมืองปายกันตามสบาย ......ราตรีสวัสดิ์
วันที่สี่ : ห้วยน้ำดัง โป่งเดือดป่าแป๋ เวียงกุมกาม พระธาตุหริภุญชัย พระธาตุลำปางหลวง
05.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านชมความมหัศจรรย์ของน้ำพุร้อนที่ โป่งเดือดป่าแป(UNSEEN) สำหรับท่านที่อยากอาบน้ำแร่-แช่น้ำร้อน ที่นี่มีห้องให้อาบน้ำแร่ด้วยครับ ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารฟาร์มกล้วยไม้ (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่นครโบราณใต้พิภพ เวียงกุมกาม (UNSEEN) นั่งรถรางชมโบราณสถานของมหานครก่อนเมืองเชียงใหม่ จากนั้นออกเดินทางสู่ จ.ลำพูน นำท่านนมัสการ พระธาตุหริภุญชัย พระธาตุประจำปีเกิดปีระกา และนำท่านนมัสการ พระธาตุลำปางหลวง (UNSEEN) พระธาตุประจำปีเกิดปีฉลูที่ จ.ลำปาง
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) หลังอาหารออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่ห้า : กรุงเทพฯ
03.00 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว เพิ่ม
ท่านละ 6,400.-บาท
ท่านละ 5,900.-บาท
ท่านละ 5,400.-บาท
ท่านละ 1,000.-บาท
: ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 200.-บาท
• หมายเหตุ : สำหรับชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามความเป็นจริง
• สำหรับกรุ๊ปเหมา : กรุ๊ป 8 ท่าน ราคาท่านละ 6,400.-บาท ท่านที่ 9 ราคาท่านละ 5,000.-บาท เดินทางได้ทุกวัน
• ค่าบริการนี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงรุ่นใหม่ พร้อมทีวี วีซีดี
- ค่าที่พัก 2 คืน (พักตามรายการระบุ ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• สิ่งที่ควรนำติดตัว   กล้องถ่ายรูป, เสื้อกันหนาว, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
• หมายเหตุแจกหมวกเดินทางทุกที่นั่งครับ
• การสำรองที่นั่ง
- แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทร/แฟกซ์ เพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
- วางมัดจำท่านละ 1,000.-บาทโดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์
• หมายเลขบัญชี
1.ชื่อบัญชี บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161
บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 720 - 2 - 18666 - 8
• หมายเหตุ : โปรแกรมท่องเที่ยว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมครับ
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน   
ทัวร์ดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
ทัวร์ดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน
สวนสนบ่อแก้ว
ทัวร์ดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน
ถ้ำแก้วโกมล แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน
ถ้ำแก้วโกมล แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน
ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ
ทัวร์ดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน
ดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน
ดอยแม่อูคอ แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน
พระธาตุดอยกองมู
ทัวร์ดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน
รับอรุณ..ปางอุ๋ง
ทัวร์ดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน
ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน
บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน
วัดจองกลาง แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน
กะเหรี่ยงคอยาว ห้วยเสือเฒ่า
ทัวร์ดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน
กะเหรี่ยงคอยาว ห้วยเสือเฒ่า
ทัวร์ดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน
สะพานประวัติศาสตร์ปาย
ทัวร์ดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน
วัดน้ำฮู ปาย
ทัวร์ดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน
ห้วยน้ำดัง เชียงใหม่
ทัวร์ดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน
ห้วยน้ำดัง เชียงใหม่
ทัวร์ดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน
วัดพระธาตุหริภุญชัย ลำพูน
ทัวร์ดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน
พระธาตุลำปางหลวง
• ขับรถเที่ยวแม่ฮ่องสอนด้วยตัวเอง
• ปางอุ๋ง สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย
• ถ้ำแก้วโกมล ถ้ำน้ำแข็ง แม่ลาน้อย
• ดอกบัวตอง ทุ่งดอกบัวตอง  
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11
• คุณโจ้ (พรชนก) โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2563
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 10 - 17 ตุลาคม 2563
• วันที่ 17 - 24 ตุลาคม 2563
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์ลาวใต้
• LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม (รถ)
• วันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2563
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
ทัวร์น่าน
ทัวร์กระบี่
• KRB-2 : กระบี่ เกาะปอดะ เกาะพีพี เกาะกระดาน ถ้ำมรกต สระมรกต น้ำตกร้อน
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์