บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่ • ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/5028
[CODE : PHD 1]  :  พิชิต ภูกระดึง ชม น้ำตก ทุ่งหญ้า ป่าสน ผานกแอ่น ผาหล่มสัก จ.เลย
(พักบ้าน หรือ เต้นท์ อุทยานฯบนภูกระดึง 2 คืน)
       โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยว สัมผัสธรรมชาติและบรรยากาศอันหนาวเย็นบนภูสูง ที่ ภูกระดึง ชมทุ่งหญ้า ป่าสนและทัศนียภาพอันสวยงามของหน้าผา ปฐมบทของนักเดินทางแบบ ECO TOURISM ประทับใจกับทีมงานมัคคุเทศก์อารมณ์ดีที่ชำนาญงาน ที่พักบ้านอุทยานฯและบริการอาหารเลิศรส
• หมายเหตุ : สำหรับเพื่อนๆจองทริปทัวร์ ทางเราจะแจ้งเบอร์ไกด์ จุดนัดหมายและการเตรียมตัวเดินทาง ก่อนเดินทาง 3 วันครับ ท่านสามารถมาตรวจสอบรายละเอียดการเดินทางในเวบได้และก่อนเดินทาง 3 วัน ทางบริษัทฯจะโทรแจ้งเพื่อนสมาชิกอีกครั้งครับ
: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่...
• เตรียมตัวเดินทางครับ  
: เบอร์ติดต่อไกด์ แจ้งให้ทราบอีกครั้ง
: จุดนัดหมาย หน้าห้างเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ บริเวณศาลพระพิฆเนศ ฝั่งอิเซตัน วลา 20.00 น.
• โปรแกรมการเดินทาง
• ทริปเดินทาง : วันเดินทาง 7 - 10 ธันวาคม 2555
• ทริปเดินทาง : วันเดินทาง 29 ธันวาคม - 1 มกราคม 2556
วันแรก : กรุงเทพฯ - ภูกระดึง จ.เลย
20.00 น.
พร้อมกันที่ หน้าห้างเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ บริเวณศาลพระพิฆเนศ ฝั่งอิเซตัน เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ
(สำหรับกรุ๊ปหมู่คณะ ท่านสามารถกำหนดจุดขึ้นรถได้ครับ)
20.30 น.
ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงสู่ อ.ภูกระดึง จ.เลย บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
วันที่สอง : พิชิตยอดภูกระดึง - พระพุทธเมตตา
05.00 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัวและจัดสัมภาระให้ลูกหาบ
06.00 น.
บริการอาหารเช้าที่ร้านอาหารตีนภู (มื้อที่ 1) หลังอาหารทดสอบพลังหนุ่ม - สาว พิชิต ยอดภูกระดึง ผ่าน ซำแฮก ซำกกกอก ซำกกไผ่ ซำกกโดน ซำแคร่ (เส้นทางราบสลับภูเขา ระยะทาง 5.45 กม. ระหว่างทางมีร้านอาหาร เครื่องดื่มขายตลอดทาง)
11.00 น.
ถึง หลังแป ที่ราบบนภูกระดึง พักผ่อนกับทุ่งหญ้า ป่าสนและทัศนียภาพอันสวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ที่พัก
12.30 น.
บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบนภูกระดึง (มื้อที่ 2) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย...
15.00 น.
นำท่านนมัสการ พระพุทธเมตตา เพื่อเป็นสิริมงคล ชมทุ่งหญ้า ป่าสนและทุ่งดอกไม้
18.00 น.
บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนกับบรรยากาศอันหนาวเย็นกันตามสบาย......ราตรีสวัสดิ์
วันที่สาม : ทะเลหมอกผานกแอ่น - น้ำตก - ป่าเมเปิ้ล - สระอโนดาด - ผาหล่มสัก - ผาหมากดูก
05.00 น.
อรุณสวัสดิ์ นำท่านชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นอันสวยงามที่ ผานกแอ่น
08.00 น.
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมทุ่งหญ้า ป่าสน ชม น้ำตกเพ็ญพบใหม่, น้ำตกโผนพบ, น้ำตกเพ็ญพบ, น้ำตกถ้ำใหญ่, ป่าเมเปิ้ล, น้ำตกธารสวรรค์ ชม สระอโนดาด บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิค (อาหารกล่อง มื้อที่ 5) หลังอาหารชม น้ำตกสอเหนือ ชมวิวทิวทัศน์ ริมหน้าผา ชม ผาหล่มสัก, ผาแดง, ผาเหยียบเมฆ, ผาจำศีล, ผานาน้อย และชมพระอาทิตย์ลับฟ้าอันสวยงามที่ ผาหมากดูก จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก (วันนี้เดินทางเยอะหน่อยครับ เส้นทางส่วนใหญ่เป็นทุ่งหญ้า ป่าสน ควรสวมเสื้อแขนยาว รองเท้ารัดส้นหรือผ้าใบ กางเกงที่มีน้ำหนักเบา)
19.00 น.
บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) หลังอาหาร พักผ่อนกันตามสบาย ......ราตรีสวัสดิ์
วันที่สี่ : ภูกระดึง - กรุงเทพฯ
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) หลังอาหารออกเดินทางกลับตีนภูตามเส้นทางเดิม (ใช้เวลาเดินทางกลับประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง)
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารตีนภู (มื้อที่ 8) หลังอาหารจัดเก็บสัมภาระขึ้นรถ ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะให้ท่านซื้อของฝากกลับบ้านที่ ตลาดกลางดง
21.30 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
• อัตราค่าบริการ : ท่านละ 4,400.-บาท (พักบ้านอุทยานฯ มีที่นอน 5 ชุด / จัดพักห้องละ 4 - 5 ท่าน)
: ท่านละ 4,200.-บาท (พักบ้านอุทยานฯ มีที่นอน 10 ชุด / จัดพักห้องละ 8 - 9 ท่าน)
: ท่านละ 3,900.-บาท (พักเต้นท์คู่พร้อมอุปกรณ์เครื่องนอนครับ)
• ค่าบริการนี้รวม 1.ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงพร้อมทีวี/วีดีโอ/คาราโอเก๊ะ
2.ค่าที่พัก 2 คืน (พักบ้านอุทยานฯ หรือ เต้นท์ 2 คืน)
3.ค่าอาหาร 8 มื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
5.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
6.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าบริการนี้ไม่รวม : ค่าลูกหาบสัมภาระส่วนตัวขึ้นภู น้ำหนักกิโลกรัมละ 15.-บาท
• กรุ๊ปเหมา พักบ้าน : กรุ๊ป 8 ท่าน ราคาท่านละ 4,200.-บาท ท่านที่ 9 - 10 ราคา 2,900.-บาท เดินทางได้ทุกวัน
• หมายเหตุ : สำหรับชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามความเป็นจริง
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, เสื้อกันหนาว, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, ไฟฉาย

• การเที่ยวภูกระดึง : สำหรับทริปภูกระดึง เป็นทริปแบบลุยๆ ไม่มีสิ่งอำนวยสะดวกบนภู เรื่องอาหารการกินแบบง่ายๆ ลักษณะกึ่งทัวร์เดินป่า ทุกคนก็ช่วยเหลือตัวเองกันด้วยครับ และทุกคนต้องพร้อมกับการเดินทางที่ทรหดด้วยครับ

• การสำรองที่นั่ง 1.แจ้งชื่อ นามสกุล,อายุ เบอร์โทร/แฟกซ์ เพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
2.วางมัดจำท่านละ 1,000.-บาทโดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์
• หมายเลขบัญชี 1.ชื่อบัญชี บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161
บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 720 - 2 - 18666 - 8
• ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมาอย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้นะครับ
• การยกเลิกทัวร์ 1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 20 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• หมายเหตุ : โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้ครับ โดยคำนึงถึงสภาพอากาศ
• เตรียมตัวก่อนเดินทางไปภูกระดึง
1.เสื้อกันหนาว อากาศบนภูกระดึงค่อนข้างหนาวครับ + ถุงมือ, ถุงเท้า (3 - 4 คู่), หมวกไอ้โม่งคลุมหัว
2.รองเท้ารัดส้น (ดูพื้นรองเท้าที่ดอกใหญ่ๆ เกาะพื้นดีๆ เพราะเส้นทางเดินขึ้น - ลง มีการปีนป่ายครับ)
3.ไฟฉาย (ใช้ตอนไปดูพระอาทิตย์ขึ้น หรือไปไหนยามค่ำคืน) + กล้องถ่ายรูป + ถ่านกล้อง (บนภูราคาค่อนข้างแพง)
4.กางเกง ควรมีน้ำหนักเบา สวมใส่สบาย เพราะเดินทางกันไกลครับ + ยาโรคประจำตัว, เค้าเตอร์เพน
• ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม : ข้อมูลท่องเที่ยวภูกระดึง : ข้อมูล จ.เลย : ลมฟ้าอากาศ
• ปรับปรุงโปรแกรมทัวร์ : 30 August, 2011   
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11
• คุณโจ้ (พรชนก) โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2563
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 10 - 17 ตุลาคม 2563
• วันที่ 17 - 24 ตุลาคม 2563
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์ลาวใต้
• LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม (รถ)
• วันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2563
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
ทัวร์น่าน
ทัวร์กระบี่
• KRB-2 : กระบี่ เกาะปอดะ เกาะพีพี เกาะกระดาน ถ้ำมรกต สระมรกต น้ำตกร้อน
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์