บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ไอ้ไข่วัดเจดีย์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่ • ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/5028
[SML-4]  ล่องอ่าวพังงา เขาตะปู เขาพิงกัน เกาะปันหยี ภูเก็ต แหลมพรหมเทพ
เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่ หมู่เกาะสิมิลัน เกาะเก้า เกาะแปด เกาะสี่ ดำน้ำดูปะการัง
(พัก โรงแรมภูเก็ต 2 คืน)
    โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ ขอเสนอรายการนำเที่ยว นำท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของ อ่าวพังงา ชมเกาะภูเก็ตดินแดนแห่งไข่มุกอันดามัน สวรรค์แดนปักษ์ใต้ ชมแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามทั้งหาดทราย ใต้ทะเลที่ เกาะพีพี และ เกาะไข่ ชมหาดทรายขาว น้ำทะเลใสและกลุ่มปะการังของ เกาะสิมิลัน และประทับใจกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตราฐาน และบริการอาหารเลิศรส
• หมายเหตุ : สำหรับเพื่อนๆจองทริปทัวร์ ทางเราจะแจ้งเบอร์ไกด์ จุดนัดหมายและการเตรียมตัวเดินทาง ก่อนเดินทาง 5 วันครับ
• โปรแกรมการเดินทาง
• วันเดินทาง 12 - 16 เมษายน 2559 (ท่านละ 8,900.-บาท เปิดจองแล้ว)
วันแรก : กรุงเทพฯ - พังงา
18.30 น.
พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย (ถนนอังรีดูนังต์) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
(ท่านที่อยู่ทางฝั่งพระราม 2 รอขึ้นรถได้ที่หน้าห้างบิ๊กซี พระราม 2 เวลาประมาณ 20.00 น.ครับ)
19.00 น.
ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น สู่ จ.พังงา บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ แวะบริการข้าวต้มที่ร้านอาหารนิวรสทิพย์ สมุทรสาคร (มื้อที่ 1)
วันที่สอง : ล่องอ่าวพังงา - เขาตะปู - เกาะปันหยี - ภูเก็ต - วัดพระทอง - แหลมพรหมเทพ
06.30 น.
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อ่าวพังงา นำท่านลงเรือ ล่องอ่าวพังงา ชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวพังงา และปฎิมากรรมตามธรรมชาติของ เขาตะปู เขาพิงกัน ถ้ำลอด เขาหมาจู เกาะนมสาว
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่เกาะปันหยี (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเลที่ เกาะปันหยี และ ช้อปปิ้งซื้อของฝากกลับบ้านบนเกาะปันหยีกันตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางกลับฝั่ง
15.30 น.
นำท่านออกเดินทางสู่ จ.ภูเก็ต นำท่านไหว้ พระผุด ที่ วัดพระทอง เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามยามเย็นที่ แหลมพรหมเทพ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก (พัก โรงแรมในเมืองภูเก็ต)
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารกันเอง ซีฟู้ด (มื้อที่ 4) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย...
วันที่สาม : ภูเก็ต - เกาะพีพีเล - อ่าวมาหยา - เกาะพีพีดอน - เกาะไข่ - ดำน้ำดูปะการัง
06.30 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5) หลังอาหารออกเดินทางสู่ ท่าเรือเกาะพีพี
08.30 น.
นำท่านลงเรือ Speed Boat ออกเดินทางสู่ เกาะพีพี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลภูเก็ต ถึง เกาะพีพีเล ชมความสวยงามของ อ่าวปิเล๊ะ และ อ่าวมาหยา (ขึ้นไปถ่ายรูป เดินเล่นบนอ่าวมาหยาครับ) เที่ยวชมวิวทิวทัศน์รอบเกาะพีพีเล จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะพีพีดอน นำท่านดำน้ำดูปะการังที่ อ่าวสามหาด
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารบนเกาะพีพีดอน (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เกาะไข่ ให้ท่านดำน้ำดูปะการัง พักผ่อนริมหาดทราย ถ่ายรูป เล่นน้ำที่ เกาะไข่นอกและ เกาะไข่ใน กันตามสบาย...
16.30 น.
นำท่านออกเดินทางกลับฝั่งภูเก็ต อาบน้ำ ทำภาระกิจ
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารภูเก็ต ซีฟู้ด (มื้อที่ 7) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย ......ราตรีสวัสดิ์
วันที่สี่ : หมู่เกาะสิมิลัน - จุดชมวิวหินเรือใบ - อ่าวเกือกม้า - ดำน้ำดูปะการัง
06.30 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือทับละมุ จ.พังงา
08.30 น.
ถึง ท่าเรือทับละมุ ให้ท่านเปลี่ยนชุดเล่นน้ำพร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำ (หน้ากากดำน้ำ, ชูชีพ) จากนั้นออกเดินทางโดยเรือ Speed Boat ลำใหญ่ เดินทางสู่ หมู่เกาะสิมิลัน ชมวิวทิวทัศน์ของทะเลอันดามันเหนือและฝูงปลาบิน (ปลานกแอ่น) มีให้เห็นตลอดเส้นทาง หากโชคดีอาจเจอปลาโลมาเล่นน้ำให้ดูด้วย บริการผลไม้และเครื่องดื่มบนเรือ (ระยะทางประมาณ 70 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.15 ชั่วโมง)
09.45 น.
ถึง เกาะบางู (เกาะเก้า) ให้ท่านดำน้ำดูปะการังและฝูงปลานานาชนิดกันตามสบาย พร้อมมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกในการดำน้ำ จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะสิมิลัน (เกาะแปด) นำท่านชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของ อ่าวเกือกม้า ที่ จุดชมวิวหินเรือใบ (สัญญลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลัน)
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันบนเกาะสิมิลัน (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านดำน้ำดูปะการังและฝูงปลาหลากสีนานาชนิดที่ เกาะเจ็ด และเดินทางสู่ หัวแหลมเกาะเมี่ยง (เกาะสี่) ให้ท่านดำน้ำดูปะการังกันให้จุใจ
15.00 น.
ให้ท่านอาบน้ำ ทำภาระกิจที่ เกาะสี่ จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับฝั่งท่าเรือทับละมุ
16.45 น.
ถึง ท่าเรือทับละมุ ให้ท่านทำภาระกิจ จากนั้นออกเดินทางสู่ อ.ตะกั่วป่า
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร อ.ตะกั่วป่า (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่ห้า : กรุงเทพฯ
05.30 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (เสริมเตียง)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
ท่านละ 8,900.-บาท
ท่านละ 7,900.-บาท
ท่านละ 7,500.-บาท
ท่านละ 6,900.-บาท
: พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,400.-บาท
: ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 200.-บาท
• ค่าบริการนี้รวม 1.ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้นพร้อมทีวี,เครื่องเสียง
2.ค่าที่พัก 2 คืน (พักโรงแรมในเมืองภูเก็ต ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น 2 คืน)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่าเรือ Speed Boat นำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง, ค่าธรรมเนียมต่างๆ
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 200,000.-/1,000,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ)
6.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• สิ่งที่ควรนำติดตัว    กล้องถ่ายรูป, แว่นกันแดด, ครีมกันแดด, ชุดว่ายน้ำ, รองเท้ารัดส้น
• การสำรองที่นั่ง 1.แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทร/แฟกซ์ เพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
2.วางมัดจำท่านละ 1,000.-บาทโดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์
• หมายเลขบัญชี
1.ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161 บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ธนาคารยูโอบี สาขาอโศมนตรี บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 903 - 363 - 047 - 2
3.ธนาคารทหารไทย สาขารามอินทรา กม.8 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 062 - 1 - 07414 - 5
4.ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี เลขที่ 720 - 2 - 18666 - 8
• การยกเลิกทัวร์ 1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 20 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ 
• หมายเหตุ ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมาอย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้นะครับ
• ฤดูการท่องเที่ยวที่เหมาะสม...โปรแกรมทัวร์นี้สามารถท่องเที่ยวได้เดือนธันวาคม - เมษายน
• หมายเหตุ........
1.การใช้เรือ Speed Boat ในการทำทัวร์เพราะต้องการประหยัดเวลาในการเดินทางและไม่เมาเรือด้วยครับ
2.โปรแกรมทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
• ปรับปรุงโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11
• คุณโจ้ (พรชนก) โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ทัวร์น่าน
ทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์กระบี่
• KRB-2 : กระบี่ เกาะปอดะ เกาะพีพี เกาะกระดาน ถ้ำมรกต สระมรกต น้ำตกร้อน
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม
       
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์