บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ 
• โปรแกรมทัวร์ราชสถาน อินเดีย 2566-67
• โปรแกรมทัวร์ราชสถาน
จำนวนวัน
บินเข้า
บินออก
ทัวร์ทัชมาฮาล • INDIA535 : ทัวร์เส้นทาง 6 มรดกโลกอินเดีย เดลี อัครา ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท ฟาเตห์ปูร์สิกรี ชัยปุระ
• วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
5 D 3 N
เดลี
TG
ชัยปุระ
FD
         
• แพ็คเก็จทัวร์อินเดีย กรุ๊ปเล็ก เดินทางได้ทุกวัน
• INDIA535P : ทัวร์เส้นทาง 6 มรดกโลกอินเดีย เดลี อัครา ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท ฟาเตห์ปูร์สิกรี ชัยปุระ
ทัวร์อินเดีย พุทธคยา
คลิ๊ก รายละเอียดโปรแกรม
ทัชมาฮาล
อนุสรณ์ความรัก ทัชมาฮาล
เที่ยวทัชมาฮาล
เที่ยวทัชมาฮาล
ป้อมอัคราฟอร์ท
ป้อมอัคราฟอร์ท
ทัวร์ราชาสถาน
พระราชวังซิตี้พาเลซ ราชสถาน
ทัวร์ราชาสถาน
ซิตี้พาเลซ นครสีชมพู
ทัวร์ราชาสถาน
พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท
ทัวร์ราชาสถาน
พระราชวังสายลม เมืองชัยปุระ
• INDIA-535P : ทัวร์เส้นทาง 6 มรดกโลกอินเดีย เดลี อัครา ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท ฟาเตห์ปูร์สิกรี ชัยปุระ
Days
โปรแกรมทัวร์
อาหาร
Hotel
1
สนามบินสุวรรณภูมิ – เดลี TG323 (07.00-09.55)
กุตุบมีนาร์ Qutub Minar - พระราชวังป้อมแดง Red Fort
-/L/D
เดลี 4 ดาว
2
อัคราฟอร์ด – ฟาเตห์ปูร์ สิกรี – ชัยปุระ
B/L/D
อัครา 4 ดาว
3
พุทธคยา – เมืองพาราณสี – ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชมคงคาอารตี
B/L/D
ชัยปุระ 4 ดาว
4
แอมเบอร์ฟอร์ท – บ่อน้ำโบราณขั้นบันได - ซิตี้พาเลซ – หอดูดาวจันตาร์มันตาร์ - พระราชวังสายลม – ชัยปุระ – ดอนเมือง FD132 (23.10-04.35)
B/L/D
บนเครื่อง
5
สนามบินดอนเมือง (04.35)
-
• รายการทัวร์ 2 ท่านเดินทาง 1 พฤศจิกายน – 30 กันยายน 2567
• JAI535P : ชัยปุระ แอมเบอร์ฟอร์ท ซิตี้พาเลซ พระราชวังสายลม - เมืองอัจเมอร์ - เมืองพุชการ์
ทัวร์แชงกรีล่า
คลิ๊ก รายละเอียดโปรแกรม
ทัวร์ราชาสถาน
ซิตี้พาเลซ นครสีชมพู
ทัวร์ราชาสถาน
พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท
ราชสถาน-ซิตี้พาเลซ
พระราชวังซิตี้พาเลซ
ทัวร์ราชาสถาน
พระราชวังซิตี้พาเลซ ชัยปุระ
ทัวร์ราชาสถาน
พระราชวังซิตี้พาเลซ ราชสถาน
ทัวร์ราชาสถาน
พระราชวังสายลม เมืองชัยปุระ
ทัวร์ราชาสถาน
พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท
• JAI535P : ชัยปุระ แอมเบอร์ฟอร์ท ซิตี้พาเลซ พระราชวังสายลม - เมืองอัจเมอร์ - เมืองพุชการ์
Days
โปรแกรมทัวร์
อาหาร
Hotel
1
สนามบินดอนเมือง – ชัยปุระ FD131 (19.30-22.35)
-
ชัยปุระ 4 ดาว
2
แอมเบอร์ฟอร์ท – บ่อน้ำโบราณขั้นบันได - ซิตี้พาเลซ – พระราชวังสายลม
B/L/D
ชัยปุระ 4 ดาว
3
เมืองชัยปุระ – เมืองอัจเมอร์ วัดนาริยัน – เมืองพุชการ์ วัดพระพรหม ขี่อูฐ
B/L/D
พุชการ์ 4 ดาว
4
เมืองพุชการ – ชัยปุระ – ดอนเมือง FD132 (23.10-04.35)
B/L/D
บนเครื่อง
5
สนามบินดอนเมือง (04.35)
-
• รายการทัวร์ 2 ท่านเดินทาง 1 พฤศจิกายน – 30 กันยายน 2567
• JAI645P : 4 เมืองสวยราชสถาน เมืองชัยปุระ พระราชวังสายลม เมืองอัจเมอร์ เมืองพุชการ์ เมืองจ๊อดปูร์ นครสีฟ้า
ทัวร์แชงกรีล่า
คลิ๊ก รายละเอียดโปรแกรม
ทัวร์ราชาสถาน
ซิตี้พาเลซ นครสีชมพู
ทัวร์ราชาสถาน
พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท
ทัวร์ราชาสถาน
พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท
ทัวร์ราชาสถาน
จ๊อดปูร์ นครสีฟ้า
ทัวร์ราชาสถาน
ป้อมเมห์รานการห์ฟอร์ท
ทัวร์ราชาสถาน
เมห์รานการห์ฟอร์ท จ๊อดปูร์
ทัวร์ราชาสถาน
พระราชวังสายลม เมืองชัยปุระ
• JAI645P : 4 เมืองสวยราชสถาน เมืองชัยปุระ พระราชวังสายลม เมืองอัจเมอร์ เมืองพุชการ์ เมืองจ๊อดปูร์ นครสีฟ้า
Days
โปรแกรมทัวร์
อาหาร
Hotel
1
สนามบินดอนเมือง – ชัยปุระ FD131 (19.30-22.35)
-
ชัยปุระ 4 ดาว
2
แอมเบอร์ฟอร์ท – บ่อน้ำโบราณขั้นบันได - ซิตี้พาเลซ – พระราชวังสายลม
B/L/D
ชัยปุระ 4 ดาว
3
เมืองชัยปุระ – เมืองอัจเมอร์ วัดนาริยัน – เมืองพุชการ์ วัดพระพรหม ขี่อูฐ
B/L/D
พุชการ์ 4 ดาว
4
เมืองพุชการ์ – เมืองจ๊อดปูร์ นครสีฟ้า – พระราชวังอุเมดพาวัน
B/L/D
จ๊อดปูร์ 4 ดาว
5
จ๊อดปูร์ – ป้อมเมห์รานการห์ – ชัยปุระ – ดอนเมือง FD132 (23.10-04.35)
B/L/D
บนเครื่อง
6
สนามบินดอนเมือง (04.35)
-
• รายการทัวร์ 2 ท่านเดินทาง 1 พฤศจิกายน – 30 กันยายน 2567
• JAI865P : 6 เมืองสวยราชสถาน เมืองชัยปุระ เมืองอัจเมอร์ เมืองพุชการ์ เมืองจ๊อดปูร์ เมืองอุไดปูร์ เมืองจิตตอร์การห์
ทัวร์แชงกรีล่า
คลิ๊ก รายละเอียดโปรแกรม
ทัวร์ราชาสถาน
ซิตี้พาเลซ นครสีชมพู
ทัวร์ราชาสถาน
พระราชวังสายลม เมืองชัยปุระ
ทัวร์ราชาสถาน
พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท
ทัวร์ราชาสถาน
จ๊อดปูร์ นครสีฟ้า
ทัวร์ราชาสถาน
ป้อมเมห์รานการห์ฟอร์ท

ซิตี้พาเลซ อุไดปูร์
ซิตี้พาเลซ
ซิตี้พาเลซ เมืองอุไดร์ปูร์
• JAI865P : 6 เมืองสวยราชสถาน เมืองชัยปุระ เมืองอัจเมอร์ เมืองพุชการ์ เมืองจ๊อดปูร์ เมืองอุไดปูร์ เมืองจิตตอร์การห์
Days
โปรแกรมทัวร์
อาหาร
Hotel
1
สนามบินดอนเมือง – ชัยปุระ FD131 (19.30-22.35)
-
ชัยปุระ 4 ดาว
2
แอมเบอร์ฟอร์ท – บ่อน้ำโบราณขั้นบันได - ซิตี้พาเลซ – พระราชวังสายลม
B/L/D
ชัยปุระ 4 ดาว
3
เมืองชัยปุระ – เมืองอัจเมอร์ วัดนาริยัน – เมืองพุชการ์ วัดพระพรหม ขี่อูฐ
B/L/D
พุชการ์ 4 ดาว
4
เมืองพุชการ์ – เมืองจ๊อดปูร์ นครสีฟ้า – พระราชวังอุเมดพาวัน
B/L/D
จ๊อดปูร์ 4 ดาว
5
จ๊อดปูร์ – ป้อมเมห์รานการห์ – เมืองอุไดปูร์ - ตลาดบาราบาซาร์
B/L/D
อุไดปูร์ 4 ดาว
6
อุไดปูร์ - ซิตี้ พาเลซ – วัดจักดิศ – ทะเลสาบพิโชลา – เมืองจิตตอร์การห์
B/L/D
จิตตอร์การห์ 4 ดาว
7
ป้อมจิตตอร์การห์ – ชัยปุระ – ดอนเมือง FD132 (23.10-04.35)
B/L/D
บนเครื่อง
8
สนามบินดอนเมือง (04.35)
-
• รายการทัวร์ 2 ท่านเดินทาง 1 พฤศจิกายน – 30 กันยายน 2567
• JAI195P : เจาะลึกราชสถาน 8 เมืองสวย ชัยปุระ ไบคาเนอร์ ไจซาเมอร์ จ๊อดปูร์ อุไดปูร์ จิตตอร์การห์ พุชการ์ อัจเมอร์
ทัวร์เจาะลึกราชสถาน
คลิ๊ก รายละเอียดโปรแกรม
ทัวร์ราชาสถาน
ซิตี้พาเลซ นครสีชมพู
ทัวร์ราชาสถาน
พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท
ทัวร์ราชาสถาน
บิคาเนอร์ จูนนาการ์ฟอร์ท
ทัวร์ราชาสถาน
จ๊อดปูร์ นครสีฟ้า
ทัวร์ราชสถาน-นครสีทอง
ไจซาเมอร์ นครสีทอง
เมืองจัยซาแมร์ นครสีทอง
เมืองไจซาเมอร์ นครสีทอง

ซิตี้พาเลซ อุไดปูร์
• JAI195P : เจาะลึกราชสถาน 8 เมืองสวย ชัยปุระ ไบคาเนอร์ ไจซาเมอร์ จ๊อดปูร์ อุไดปูร์ จิตตอร์การห์ พุชการ์ อัจเมอร์
Days
โปรแกรมทัวร์
อาหาร
Hotel
1
สนามบินดอนเมือง – ชัยปุระ FD131 (19.30-22.35)
-
ชัยปุระ 4 ดาว
2
แอมเบอร์ฟอร์ท – บ่อน้ำโบราณขั้นบันได - ซิตี้พาเลซ – พระราชวังสายลม
B/L/D
ชัยปุระ 4 ดาว
3
เมืองชัยปุระ – เมืองไบคาเนอร์ นครสีแดง
B/L/D
ไบคาเนอร์ 4 ดาว
4
เมืองไบคาเนอร์ - ป้อมจูนนาการ์ – เมืองไจซาเมอร์ นครสีทอง
B/L/D
ไจซาเมอร์ 4 ดาว
5
ป้อมไจซาเมอร์ - ทะเลสาบกาดซิซาร์ - ขี่อูฐทะเลทรายทาร์
B/L/D
ไจซาเมอร์ 4 ดาว
6
เมืองไจซาเมอร์ – เมืองจ๊อดปูร์ นครสีฟ้า – พระราชวังอุเมดพาวัน
B/L/D
จ๊อดปูร์ 4 ดาว
7
เมืองจ๊อดปูร์ – ป้อมเมห์รานการห์ – เมืองอุไดปูร์ - ตลาดบาราบาซาร์
B/L/D
อุไดปูร์ 4 ดาว
8
อุไดปูร์ - ซิตี้ พาเลซ – วัดจักดิศ – ทะเลสาบพิโชลา – เมืองจิตตอร์การห์
B/L/D
จิตตอร์การห์ 4 ดาว
9
ป้อมจิตตอร์การห์ ป้อมปราการที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย – เมืองพุชการ์
B/L/D
พุชการ์ 4 ดาว
10
ทะเลสาบพุชการ์ – วัดพระพรหม – อัจเมอร์ วัดนาริยัน - ชัยปุระ – ดอนเมือง FD132 (23.10-04.35)
B/L/D
บนเครื่อง
11
สนามบินดอนเมือง (04.35)
-
• กรุ๊ป 2 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน (เริ่ม 1 พฤศจิกายน - 30 ตุลาคม 2567)
 
รางวัลกินรีทอง
รางวัลกินรีทอง
รับรางวัลจากรมต.ท่องเที่ยวและกีฬา
รับรางวัลจากรัฐมนตรี
Thailand Tourism Awards
Thailand Tourism Awards
งานรับรางวัลกินรี
งานรับรางวัลกินรี
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• โปรแกรมทัวร์จีน
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ซินเจียง สายไหม
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
• วันที่ 19 – 26 พฤษภาคม
• วันที่ 16 - 23 มิถุนายน
เที่ยวเจาะลึก - พัก 5 ดาว
55,995.-
55,995.-
55,995.-
20
20
20
14
20
20
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 19 - 25 เมษายน
43,995.-
39,995.-
16
16
4
wait
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
• TFU-654VZ : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองเก่าซงพาน สะพานหนานเฉียว สวนหมีแพนด้า (ทัวร์ไม่ลงร้าน VZ)
• วันที่ 22 – 27 มีนาคม
• วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย.
• วันที่ 5 – 10 เมษายน
• วันที่ 12 – 17 เมษายน
• วันที่ 19 – 24 เมษายน
25,990.-
25,990.-
28,990.-
28,990.-
26,990.-
20
20
20
20
20
wait
8
wait
2
wait
ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET 51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (TG)
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม
77,995.-
12
2
• โปรแกรมทัวร์อินเดีย
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
พุทธคยา • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม
• วันที่ 28 ธ.ค. - 4 ม.ค.
• วันที่ 9 - 16 กุมภาพันธ์
48,995.-
50,995.-
49,995.-
20
20
20
20
20
20
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล • INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
58,995.-
16
4
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก • ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (TG)
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม
• วันที่ 21 – 30 กันยายน
• วันที่ 11 - 20 ตุลาคม
68,995.-
72,995.-
72,995.-
16
16
16
8
16
16
ทัวร์ภูฏาน • PU-546 : ภูฏาน พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
• วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม
69,900.-
69,900.-
69,900.-
16
16
16
10
16
16
• โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ศรีลังกา • SR 51 : ศรีลังกา ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ กอลล์ โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม โชว์ระบำพื้นเมือง (UL)
• วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
33,500.-
34,900.-
16
16
6
12
• กรุ๊ปเหมา - แพ็คเก็จทัวร์
ทัวร์ซีอาน • XI-AN 531P : ซีอาน ดอกโบตั๋นบาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ตลาดมุสลิม (FD)
• เดือนเมษายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 13,500.-บาท

เส้นทางสายไหม • XI-AN 651P : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี นั่งรถไฟ เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์ (FD)
• เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 27,900.-บาท
       
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)