บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีอาน 
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
[LAO-4]  หลวงพระบาง หนองเขียว นั่งรถไฟความเร็วสูง
เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง วัดเชียงทอง พระราชวังหลวง
(พัก โรงแรมวังเวียง 1 คืน, หนองเขียว 1 คืนและโรงแรมหลวงพระบาง 1 คืน )
ทัวร์หลวงพระบาง
คลิ๊ก รายละเอียดโปรแกรม

ตักบาตรเช้าหลวงพระบาง

พระราชวังหลวงพระบาง

วัดเชียงทอง หลวงพระบาง

ตลาดเช้าหลวงพระบาง

ถ้ำติ่ง หลวงพระบาง

บ้านซ่างไห หลวงพระบาง

น้ำตกตาดกวางสี

NightMarket หลวงพระบาง

วังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว

พระธาตุหลวง เวียงจันทร์

ประตูชัย เวียงจันทร์
     โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรม นั่งรถไฟความเร็วสูงเที่ยวหลวงพระบาง เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ชมบรรยากาศแบบย้อนยุคล้านนา อดีตราชธานีแห่งลาวเหนือ เที่ยว เมืองหนองเขียว เมืองริมน้ำอูที่สวยงามด้วยสายน้ำสายหมอกและภูเขา เที่ยว เมืองวังเวียง ชมบรรยากาศแห่งทะเลขุนเขาและสายน้ำซองและเที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศลาวที่ กรุงเวียงจันทน์ ประทับใจกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส
• โปรแกรมการเดินทาง
• ทริปเดินทาง : ออกเดินทางได้ทุกวัน
วันแรก : หนองคาย – เวียงจันทน์ ประตูชัย วัดพระธาตุหลวง – วังเวียง ถ้ำจัง ล่องแม่น้ำซอง ถนนคนเดิน
08.00 น.   พร้อมกันที่ ด่านสะพาน มิตรภาพไทย-ลาว จ.หนองคาย เจ้าหน้าที่และไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับเพื่ออำนวยความสะดวกในการผ่านแดน จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศฝั่งประเทศลาว สู่ นครหลวงเวียงจันทน์ นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ประตูชัย เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่สละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์ ประตูชัยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า รันเวย์แนวตั้ง เพราะการก่อสร้างนี้ใช้ปูนซีเมนส์จากประเทศอเมริกาที่ใช้สร้างสนามบินใหม่ในเวียงจันทน์ในระหว่างสงครามอินโดจีนแต่พ่ายเสียก่อนจึงได้นำมาสร้างประตูชัยแทน เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันได้อย่างสวยงาม จากนั้นนำท่านเข้ากราบนมัสการ วัดพระธาตุหลวง เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาว มีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวง เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนากับสถาปัตยกรรมของอาณาจักร มีลักษณะคล้ายป้อมปราการ มีการก่อสร้างระเบียงสูงใหญ่ขึ้นโอบล้อมองค์พระธาตุไว้พร้อมกับทำช่องหน้าต่างเล็กๆ เอาไว้โดยตลอด ประตูทางเข้าเป็นบานประตูไม้ใหญ่ลงรักสีแดงรอบๆ องค์พระธาตุยังมีเจดีย์บริวารล้อมอยู่โดยรอบ
12.00น.   บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองวังเวียง (ใช้ทางด่วน ระยะเวลา 1 ชั่วโมง) เมืองวังเวียงเมืองธรรมชาติอันสวยงามและอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มีแม่น้าซองและเทือกเขาสูง จนได้สมญานามว่า กุ้ยหลินเมืองลาว นำท่านเที่ยวชม ถ้ำจัง ซึ่งเป็นถ้ำขนาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยสวยงามและยังเป็นถ้ำที่อากาศเย็นตลอดทั้งปี จากนั้นนำท่านชมสระน้ำจืดสีมรกตหรือที่เรียกว่า บลู ลากูน (Blue Lagoon) เดิมทีเป็นสระที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ให้ท่านได้พักผ่อนกับธรรมชาติอันสวยงาม จากนั้นนำท่านสนุกสนานกับกิจกรรม แม่น้ำซอง พายเรือแคนู ล่องห่วงยาง เล่นน้ำพักผ่อน ถ่ายรูปกับบรรยากาศริมน้ำ (รวมค่าเรือแคนูไว้แล้ว)
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ร้านอาหารพูอ่างคำ (มื้อที่ 2) หลังอาหารอิสระให้ท่านเดินเที่ยวชม ถนนคนเดินเมืองวังเวียง กันตามสบาย....
วันที่สอง : รถไฟความเร็วสูง - หลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดใหม่สุวรรณพูมา - บ้านหนองเขียว
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเมืองวังเวียง
09.04 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง โดยรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน
09.56 น.   ถึง เมืองหลวงพระบาง นำท่านชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้น และได้รับการอุปถัมภ์จาก เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนามากเป็นพิเศษ บริเวณที่ตั้งของวัดที่ตอนหัวโค้งของแผ่นดิน ที่แม่น้ำคานมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง เป็นศูนย์ศิลปกรรมล้านช้าง ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบสง่าสะอาด มีการวางผังออกแบบ และบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยมชม สิม หรือ โบสถ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปะสกุลช่างล้านช้าง จากนั้นนำท่านชม วัดใหม่สุวรรณพูมาราม ซึ่งเป็นวัดที่มีจิตรกรรมฝาผนังงดงามมาก
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ร้านขมุ (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ บ้านหนองเขียว ตามเส้นทางหมายเลข 13 ลัดเลาะตามลำน้ำอู ผ่านหมู่บ้านในชนบท (ระยะทาง 140 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) บ้านหนองเขียว เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมน้ำอูท่ามกลางธรรมชาติสายหมอกสายน้ำผืนป่าและภูเขาสูงรวมทั้งวิถีชีวิตที่สงบเรียบง่าย นำท่านถ่ายรูปกับ สะพานหนองเขียว เที่ยวชมบรรยากาศยามเย็นริมน้ำอู (การเที่ยวเมืองหนองเขียวเป็นการเที่ยวแบบธรรมชาติในชนบท ที่พักแบบเกสเฮ้าส์ เหมาะกับท่านที่ชอบแบบธรรมชาติ ถนนหนทางยังไม่สะดวกสบายเท่าไหร่)
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารริมลำน้ำอู (มื้อที่ 5) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (ที่พักแบบเล็กๆ)
วันที่สาม : ตลาดเช้าบ้านหนองเขียว - หลวงพระบาง วัดวิชุนราช พระธาตุพูสี ไนท์มาร์เก็ต
05.00 น.   สำหรับท่านที่จะขึ้นเขาไปชมวิว จุดชมวิวผาแดง เพื่อถ่ายรูปวิวทิวทัศน์เมืองหนองเชียวและทะเลหมอกยามเช้า (ไม่รวมค่าธรรมเนียมขึ้นจุดชมวิว) สำหรับท่านที่ไม่ไปทางทัวร์จัดนำเที่ยวชม ตลาดเช้า ชมวิถีชีวิตของชาวหนองเขียว
08.00 น.  
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารพักผ่อนถ่ายรูปเดินเล่น มีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปมากมาย
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับเมืองหลวงพระบาง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) ถึง หลวงพระบาง นำท่านเที่ยวชม วัดวิชุนราช สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราชปี ค.ศ. 1503 – 1504 วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโม ชาวลาวเรียกว่าพระธาตุหมากโม วัดวิชุนมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเดิมเป็นที่ประดิษฐานพระบางและเป็นแหล่งรวมผลงานฝีมือช่างสกุลต่างๆ ผ่านการซ่อมมาหลายยุคสมัย ทำให้พุทธสถาปัตย์ของวัดวิชุนมีความโดดเด่นจากวัดอื่นๆ จากนั้นนำท่านไปสักการะ พระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ใครก็ตามที่มาเยือนหลวงพระบางจะต้องขึ้นไปบูชาพระธาตุ ถ้าไม่ไปบูชาก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดอกจำปาลาวหลากสีสัน มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า "บ้านผาเมืองภูอู่อารยะธรรมล้านช้าง"
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารปากห้วยมีไช (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม NIGHT MARKET ถนนคนเดิน บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ายามราตรีกันตามอัธยาศัย
วันที่สี่ : ตลาดเช้า พระราชวังหลวง - รถไฟความเร็วสูง - เวียงจันทน์ - ด่านหนองคาย
05.00 น.   นำท่านร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวเหนียว เพื่อเป็นศิริมงคล ซึ่งในตอนเช้าจะมีพระภิกษุออกมาบิณฑบาตรนับร้อยรูป จากนั้นนำท่านชม ตลาดเช้าหลวงพระบาง ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองหลวงพระบาง ชิมกาแฟโบราณประชานิยม ที่หลายคนบอกว่าอร่อยที่สุดของหลวงพระบาง
08.00 น.  
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านเข้าชม พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต (พิพิธภัณฑ์) อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างปี ค.ศ. 1904 (พ.ศ. 2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เมื่อปี ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองนี้ชื่อเมืองขวา แล้วเปลี่ยนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง ตามลำดับ
11.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ร้านแบมบู (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สถานนีรถไฟหลวงพระบาง
13.39 น.   รถไฟออกจากหลวงพระบางเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์
15.19 น.   ถึง สถานนีนครหลวงเวียงจันทน์ นำท่านเดินทางกลับด่านหนองคายให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตีฟรี กันตามอิสระ
17.00 น.   ส่งท่านที่ ด่านหนองคาย จบโปรแกรมทัวร์โดยสวัสดิภาพ
• อัตราค่าบริการ
• โรงแรม 3 ดาว วังเวียง : โรงแรมทวีสุข / หลวงพระบาง : โรงแรมอ่างทอง
จำนวนท่าน
6 ท่าน
8 ท่าน
15 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม
ราคาต่อท่าน
15,900.-บาท
15,400.-บาท
14,600.-บาท
2,000.-บาท
• โรงแรม 4 ดาว วังเวียง : โรงแรมทีมาร์ค / หลวงพระบาง : โรงแรมหลวงพระบางวิว
จำนวนท่าน
6 ท่าน
8 ท่าน
15 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม
ราคาต่อท่าน
17,500.-บาท
17,000.-บาท
16,200.-บาท
3,000.-บาท
• ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 300.-บาท
• กรุป 15 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าโรงแรม 3 คืน
2.ค่าอาหาร 10 มื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
3.ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูง
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว, ค่าล่องเรือแม่น้ำโขง
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 500,000.-/1,000,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ)
6.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
7.มัคคุเทศก์ลาวนำเที่ยว
• ค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าข้าวเหนียวทำบุญตักบาตรตอนเช้า
2.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ (400.-บาท)
3.ค่าประกันสุขภาพ 350 บาท/ท่าน
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
• การสำรองที่นั่ง
1.หน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วรถไฟและทำประกันภัยการเดินทาง
2.วางมัดจำท่านละ 5,000.-บาท โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• เอกสารเดินทาง
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
• หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฎิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ อันสาเหตุมาจากหนังสือเดินทางมีอายุเหลือไม่ครบ 6 เดือนหรือการปฎิเสธการเข้าเมืองในกรณีอื่นๆ
• ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมาอย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้นะครับ
• เงื่อนไขอื่นๆ
•
ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
•
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
•
หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
•
ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
• ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม
• หลวงพระบาง เมืองมรดกโลกโลกทางวัฒนธรรม สำหรับเมืองนี้เน้นเที่ยวโบราณสถานและชมวิถีชีวิตย้อนยุคล้านนา บรรยากาศที่เรียบง่าย ไม่เร่งรีบแข่งกับเวลามากนักและจิตใจอันดีงามของคนหลวงพระบาง
• วังเวียง เมืองแห่งธรรมชาติ จะมีชาวต่างชาตินิยมมาพักผ่อนกัน ส่วนที่พักเมืองวังเวียงจะเล็กๆครับ
• เวียงจันทน์ เมืองหลวงของประเทศลาว เที่ยวชมโบราณสถาน วัดวาอารามและรายการช้อปปิ้งครับ
• เล็กน้อยก่อนเที่ยวลาวเหนือ
1.โปรแกรมทัวร์ลาวเหนือ เดี๋ยวนี้สบายครับ เรื่องภาษาก็พูดภาษาเดียวกัน
2.การท่องเที่ยวลาวเหนือ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับครับ
3.การเที่ยวลาวเหนือ เป็นทัวร์กึ่งธรรมชาติและทัวร์ศิลปะวัฒนธรรม
4.ช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบาย หนาวนิดหน่อยครับ
5.เส้นทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและเส้นทางเป็นไหล่เขา
6.ที่พัก : โรงแรมระดับมาตรฐานระดับดีครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี
7.สำหรับท่านที่ติดหนัง ติดละครหลังข่าว ที่ลาวดูทีวีไทยชัดแจ๋วทุกช่องครับ
8.อาหารการกิน : ก็เป็นอาหารแบบไทยภาคกลาง โดยจะเน้นจำพวกผักและปลาเยอะหน่อยครับ
9.การใช้จ่ายในประเทศลาว ใช้เงินบาทไทยได้เลยครับ ทุกที่รับหมด
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• โปรแกรมทัวร์จีน
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ภูฏาน • PU-546 : ภูฏาน พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
• วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม
69,900.-
69,900.-
69,900.-
16
16
16
10
16
16
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 19 - 25 เมษายน
43,995.-
39,995.-
16
16
4
wait
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• CGO-651D : ซีอาน หยุนไถซาน ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (DD)
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
บินตรง - พัก 5 ดาว
รวมทิปไกด์-ไม่ขายOption
39,900.-
20
7
ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง
• CGO-655D : ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (DD)
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
บินตรง - พัก 5 ดาว
รวมทิปไกด์-ไม่ขายOption
41,900.-
20
9
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
• TFU-654VZ : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองเก่าซงพาน สะพานหนานเฉียว สวนหมีแพนด้า (ทัวร์ไม่ลงร้าน VZ)
• วันที่ 22 – 27 มีนาคม
• วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย.
• วันที่ 5 – 10 เมษายน
• วันที่ 12 – 17 เมษายน
• วันที่ 19 – 24 เมษายน
25,990.-
25,990.-
28,990.-
28,990.-
26,990.-
20
20
20
20
20
4
20
20
2
20
ทัวร์ลี่เจียง

• วันที่ 13 - 18 เมษายน
บินตรงลี่เจียง - พัก 5 ดาว

32,995.-

30

wait
สี่ดรุณี ย่าติง
• TG-874 : เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ย่าติง เต้าเฉิง หลี่ถัง ซินตูเฉียว หมู่บ้านทิเบต วัดถ่ากงซื่อ หย่าเจียง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (TG) 
• วันที่ 19 – 26 พฤษภาคม
• วันที่ 13 - 20 ตุลาคม
50,995.-
53,995.-
16
16
16
16
ทัวร์ซินเจียง
• วันที่ 19 – 29 พฤษภาคม
• วันที่ 26 พ.ค. - 5 มิ.ย.
73,995.-
74,995.-
16
16
16
16
ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET 51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (TG) 
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม
77,995.-
12
4
ภูเขาสี่ดรุณี
• วันที่ 3 - 8 เมษายน
• วันที่ 17 - 22 กรกฎาคม
• วันที่ 24 - 29 กรกฎาคม
• วันที่ 11 - 16 ตุลาคม
36,995.-
37,995.-
37,995.-
43,995.-
16
16
16
16
16
16
16
16
ซินเจียง สายไหม • CANAT19 : ซีอาน ลั่วหยาง  ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน ภูเขาสายรุ้ง ด่านเจียยี่กวน เมืองตุนหวง ทะเลสาบวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู เมืองทูรูฟาน อูรูมฉี
• วันที่ 5 - 15 เมษายน
• วันที่ 10 – 21 พฤษภาคม
• วันที่ 11 – 22 ตุลาคม
80,995.-
78,995.-
82,995.-
16
16
16
12
16
16
• โปรแกรมทัวร์อินเดีย
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
พุทธคยา • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 24 ก.พ. – 2 มี.ค.
• วันที่ 29 ก.พ. - 7 มี.ค.
52,995.-
50,995.-
20
12
wait
12
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล • INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG) 
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
58,995.-
16
4
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก • ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (TG) 
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม
• วันที่ 21 – 30 กันยายน
• วันที่ 11 - 20 ตุลาคม
68,995.-
72,995.-
72,995.-
16
16
16
8
16
16
• โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ศรีลังกา • SR 51 : ศรีลังกา ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ กอลล์ โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม โชว์ระบำพื้นเมือง (UL)
• วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
33,500.-
34,900.-
16
16
6
12
• กรุ๊ปเหมา - แพ็คเก็จทัวร์
ทัวร์ซีอาน • XI-AN 531P : ซีอาน ดอกโบตั๋นบาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ตลาดมุสลิม (FD)
• เดือนเมษายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 13,500.-บาท
เส้นทางสายไหม • XI-AN 651P : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี นั่งรถไฟ เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์ (FD)
• เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 27,900.-บาท
       
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)