บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดเลย

• ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน จังหวัดเลย  : ดูรูปใหญ่ คลิ๊กที่รูปนะครับ ผีตาโขน

• รูปประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน : งานทำบุญประจำปีของชาวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ผีตาโขนใหญ่

ผีตาโขน

ผีตาโขน

ผีตาโขน

ผีตาโขน
• ผีตาโขน จังหวัดเลย Journey Thailand ททบ.5
• ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน จ.เลย
งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน 2554 อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
สารคดีผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย (1)

• งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประจำปี 2554
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
• ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย 042-891266
• สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย 083-1453080
• ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สวท.ด่านซ้าย) 0-4289-1168, 0-4289-1238
• เทศบาลตำบลด่านซ้าย โทรศัพท์. 0-4289-1231

กำหนดการ
ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2554
วันที่ 1- 3 กรกฎาคม 2554
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
03.00 น. –พิธีบวชพราหมณ์ ณ อุโบสถวัดโพนชัย
04.00 น. -พิธีเบิกพระอุปคุต (บริเวณระหว่างลำน้ำหมัน -ลำน้ำศอก)
06.00 น. -พิธีทำบุญตักบาตร ตั้งแต่หน้าวัดโพนชัย ไปตามถนนแก้วอาสา ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ถึงทางแยกขึ้นไป อำเภอนาแห้ว แล้ววนกลับไปวัดโพนชัย
07.30 น. -พระสงฆ์ทุกรูปที่รับบาตรร่วมฉันท์เช้า ที่วัดโพนฃัย
08.30 น. -พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน- เจ้าแม่นางเทียม (บ้านเจ้าพ่อกวน)
08.30 น.-ขบวนแห่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 11 แห่ง พร้อมกันที่โรงเรียนด่านซ้าย
10.00 น. -ขบวนเทิดพระเกียรติฯ ขบวนเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียมและคณะพ่อแสน พร้อมกันบริเวณถนน ใน
โรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้าย
10.30 น.-ขบวนเทิดพระเกียรติฯ ขบวนเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียมและคณะพ่อแสน เคลื่อนออกจากโรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้าย
10.49 น. -พิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2554
ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย โดย นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
-ขบวนเทิดพระเกียรติ ขบวนแห่ของเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน เริ่มเคลื่อนขบวนจากหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ไปยังวัดโพนชัย
-เริ่มเคลื่อนขบวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 11 แห่ง
13.00 น. -ชมกิจกรรมการแสดงและกิจกรรมการประกวดต่างๆ บนเวทีกลาง (หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย)
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
09.30 น. -งานบุญหลวง (ณ วัดโพนชัย) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
-ชมกิจกรรมการแสดงบนเวที (วัดโพนชัย)
-ชมการละเล่นผีตาโขนของกลุ่มผีตาโขนทั่วไป ตามถนนแก้วอาสา
15.00 น. -พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวส (บ้านเจ้าพ่อกวน)
15.30 น. -ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง และจากบ้านเจ้าพ่อกวนไปวัดโพนชัย
-ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง ถึง วัดโพนชัย แห่รอบโบสถ์ 3 รอบ
-พิธีอัญเชิญพระพุทธรูป (องค์แทนพระเวส) เข้าโบสถ์
-พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถนขอฝน (หลังวัดโพนชัย)
-พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน (ท่าวังเวิน) วัดโพนชัย
19.00 น. -พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดโพนชัย (เทศน์พระมาลัยหมื่น พระมาลัยแสน)
วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
04.00 น. -เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ วัดโพนชัย
-พิธีทำบุญตักบาตร
-พิธีสะเดาะเคราะห์บ้านเมือง
-ชมขบวนแห่กัณฑ์หลอน ของหมู่บ้านต่างๆ
• หมายเหตุ มหกรรมศูนย์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2554

วันที่ 29 มิถุนายน 2554
เวลา 19.00 น. -พิธีเปิดมหกรรมศูนย์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ณ บริเวณตลาดเย็น เทศบาลตำบลด่านซ้าย พร้อมชมกิจกรรมการแสดงบนเวที (ทุกวัน)

สารคดีผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย (2)
แผนที่จัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
แผนที่จัดงานผีตาโขน

งานประเพณีผีตาโขนด่านซ้าย

งานประเพณีผีตาโขนด่านซ้าย

งานประเพณีผีตาโขนด่านซ้าย

งานประเพณีผีตาโขนด่านซ้าย

งานประเพณีผีตาโขนด่านซ้าย

งานประเพณีผีตาโขนด่านซ้าย

งานประเพณีผีตาโขนด่านซ้าย

งานประเพณีผีตาโขนด่านซ้าย

งานประเพณีผีตาโขนด่านซ้าย

งานประเพณีผีตาโขนด่านซ้าย

งานประเพณีผีตาโขนด่านซ้าย

งานประเพณีผีตาโขนด่านซ้าย
ประเพณีแห่ผีตาโขน
• ประเพณีแห่ผีตาโขน จัดเป็นส่วนหนึ่งในงานบุญประเพณีใหญ่หรือที่เรียกว่า "งานบุญหลวง" หรือ "บุญผะเหวด" ซึ่งตรงกับเดือน 7 มีขึ้นที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และจัดเป็นการละเล่นที่ถือเป็นประเพณีทุกปี เกี่ยวโยงกับงานบุญพระเวสหรือเทศน์มหาชาติประจำปีกับพระธาตุเจดีย์สองรัก ปูชนียสถานสำคัญของชาวด่านซ้าย
ต้นกำเนิดผีตาโขน
• กล่าวกันว่า การแห่ผีตาโขนเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระเวสสันดรและนางมัทรีจะเดินทางออกจากป่า กลับสู่เมืองบรรดาผีป่าหลายตนและสัตว์นานาชนิดอาลัยรักจึงพาแห่แหนแฝงตัวแฝงตน มากับชาวบ้านเพื่อมาส่งทั้งสองพระองค์กลับเมือง เรียกกันว่า "ผีตามคน" หรือ "ผีตาขน" จนกลายมาเป็น "ผีตาโขน" อย่างในปัจจุบัน
ชนิดของผีตาโขน
• ผีตาโขน ในขบวนแห่จะแยกเป็น 2 ชนิดคือ ผีตาโขนใหญ่และผีตาโขนเล็ก

• ผีตาโขนใหญ่ ทำเป็นหุ่นรูปผีทำจากไม้ไผ่สานมีขนาดใหญ่กว่าคนธรรมดาประมาณ 2 เท่าประดับตกแต่งรูปร่างหน้าตาด้วยเศษวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น เวลาแห่ คนเล่นจะต้องเข้าไปอยู่ข้างในตัวหุ่น แต่ละปีจะทำผีตาโขนใหญ่เพียง 2 ตัว คือผีตาโขนชาย1ตัวและหญิง1ตัว สังเกตจากเครื่องเพศปรากฏชัดเจนที่ตัวหุ่น ผู้มีหน้าที่ทำผีตาโขนใหญ่จะมีเฉพาะกลุ่มเท่านั้น เพราะคนอื่นไม่มีสิทธิ์ทำ การทำก็ต้องได้รับอนุญาตจากผีหรือเจ้าก่อน ถ้าได้รับอนุญาตแล้วต้องทำทุกปีหรือทำติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี
• ผีตาโขนเล็ก ผีตาโขนเล็กเป็นการละเล่นของเด็ก ไม่ว่าเด็กเล็ก เด็กวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ ทั้งผู้หญิงชาย มีสิทธิ์ทำและเข้าร่วมสนุกได้ทุกคน แต่ผู้หญิงไม่ค่อยเข้าร่วมเพราะเป็นการเล่นค่อนข้างผาดโผนและซุกซน
การแต่งกายผีตาโขน
• ผู้เข้าร่วมในพิธีนี้จะแต่งกายคล้ายผีและปีศาจใส่หน้ากากขนาดใหญ่ ทำจากกาบมะพร้าวแกะสลักและ สวมศีรษะด้วยกระติ๊บข้าวเหนียว ในขบวนแห่จะประกอบไปด้วยการร้องรำทำเพลงอย่างสนุกสนาน
การละเล่นผีตาโขน
• เนื่องจากงานประเพณีผีตาโขนเป็นงานบุญใหญ่ซึ่งเรียกกันว่างานบุญหลวง จัดขึ้นที่วัดโพนชัย อ.ด่านซ้าย โดยมีการละเล่นผีตาโขน มีการเทศน์มหาชาติ มีการทำบุญพระธาตุศรีสองรักและงานบุญต่างๆเข้ามาผสมอยู่รวมๆกัน จึงมีการจัดงานกัน 3 วัน
• วันแรก เริ่มพิธีตอนเช้า 04.00-05.00 น. คณะแสนหรือข้าทาสบริวารของเจ้าพ่อกวนจะนำอุปกรณ์ มีด ดาบ หอก ฉัตร พานดอกไม้ ธูปเทียน ขันห้าขันแปด(พานดอกไม้ 5 คู่ หรือ 8 คู่) ถือเดินนำขบวนไปที่ริมแม่น้ำหมัน เพื่อนิมนต์พระอุปคุตต์ พระผู้มีฤทธานุภาพมาก และมักเนรมิตกายอยู่ในมหาสมุทร เพื่อป้องกันภัยอันตราย และให้เกิดความสุขสวัสดี เมื่อถึงแล้วผู้อันเชิญต้องกล่าวพระคาถาและให้อีกคนลงไปในน้ำ งมก้อนหินใต้น้ำขึ้นมา ถามว่า "ใช่พระอุปคุตต์หรือไม่" ผู้ที่ยืนอยู่บนฝั่งตอบว่า "ไม่ใช่" พอก้อนหินก้อนที่ 3 ให้ตอบว่า "ใช่ นั่นแหละพระอุปคุตต์ที่แท้จริง" เมื่อได้พระอุปคุตต์มาแล้ว ก็นำใส่พาน แล้วนำขบวนกลับที่หอพระอุปคุตต์ ทำการทักขิณาวัฏ 3 รอบ มีการยิงปืนและจุดประทัด ซึ่งช่วงเวลานั้นบรรดาผีตาโขนที่นอนหลับหรืออยู่ตามที่ต่างๆก็จะมาร่วมขบวนด้วยความยินดีปรีดา เต้นรำ เข้าจังหวะกับเสียงหมากกระแร่ง ซึ่งเป็นกระดิ่งผูกคอวัวหรือกระดิ่งให้ดังเสียงดัง
• วันที่สอง เป็นพิธีแห่พระเวส ในขบวนประกอบด้วย พระพุทธรูป 1 องค์ พระสงฆ์ 4 รูป นั่งบนแคร่หามตามด้วย เจ้าพ่อกวน นั่งอยู่บนกระบอกบั้งไฟ ท้ายขบวนเป็นเจ้าแม่นางเทียม กับบริวาร ชาวบ้าน และเหล่าผีตาโขน เดินตามเสด็จไปรอบเมือง ก่อนตะวันตกดิน สำหรับคนที่เล่นเป็นผีตาโขนใหญ่ ต้องถอดเครื่องแต่งกายผีตาโขนใหญ่ออกให้หมดและนำไปทิ้งในแม่น้ำหมัน ห้ามนำเข้าบ้าน เป็นการทิ้งความทุกข์ยากและสิ่งเลวร้ายไป รอจนปีหน้าฟ้าใหม่แล้วค่อยทำเล่นกันใหม่
• วันที่สาม เป็นการรวมเอางานบุญประเพณีประจำเดือนต่างๆของปีมารวมกันจัดในงานบุญหลวง ประชาชนจะมานั่งฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ที่วัดโพนชัย เพื่อเป็นการสร้างกุศลและเป็นมงคลแก่ชีวิต
• รูปประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน

ผีตาโขน

ผีตาโขน

ผีตาโขน

ผีตาโขนใหญ่

ผีตาโขน

ผีตาโขน

ผีตาโขน

ผีตาโขน

ผีตาโขน

ผีตาโขน

งานประเพณีผีตาโขน

งานประเพณีผีตาโขน

งานประเพณีผีตาโขน

งานประเพณีผีตาโขน

งานประเพณีผีตาโขน

งานประเพณีผีตาโขน

งานประเพณีผีตาโขน

งานประเพณีผีตาโขน

งานประเพณีผีตาโขน

งานประเพณีผีตาโขน

การละเล่นผีตาโขน

การละเล่นผีตาโขน

การละเล่นผีตาโขน

การละเล่นผีตาโขน

การละเล่นผีตาโขน

การละเล่นผีตาโขน

ขบวนผีตาโขน

ขบวนผีตาโขน

ขบวนผีตาโขน

ขบวนผีตาโขน

ขบวนผีตาโขน

ขบวนผีตาโขน

ขบวนผีตาโขน

ขบวนผีตาโขน

ขบวนผีตาโขน

ขบวนผีตาโขน

ขบวนผีตาโขน

ขบวนผีตาโขน
เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดเลย
• แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเลย
เลย จังหวัดเลย ภูกระดึง ภูเรือ เชียงคาน
• เพิ่มเติมข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ (เปิดทำการแล้วครับ)
• กรุ๊ปเหมาในประเทศ-ต่างประเทศ สัมนา ดูงาน เที่ยวส่วนตัว
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• กรุ๊ปหมู่คณะเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์ลาวใต้ • LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม
• กรุ๊ป 4 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
หลวงพระบาง หนองเขียว • LAO-4: นั่งรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง หนองเขียว พระราชวังหลวง วังเวียง เวียงจันทน์ (4 วัน)
• กรุ๊ป 6 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์หลวงพระบาง
ทัวร์พม่า
ทัวร์ศรีลังกา • SR-51 : ศรีลังกา วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา กอลล์ โคลัมโบ วัดคงคาราม
• วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2565
• วันที่ 12 - 16 สิงหาคม 2565
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ • Bali-541 : ทัวร์บาหลี - บุโรพุทโธ วัดเบซากีห์ คินตามณี อูบุด ระบำบาหลี วัดพรามนันท์
• กรุ๊ป 4 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
• INDIA-503 : ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด ถ้ำช้าง เมืองมุมไบ (TG)
• วันที่ 13 - 17 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2565
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา WE)
• วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน
• วันที่ 4 - 11 ธันวาคม 2565
ทัวร์แคชเมียร์ • INDIA-761 : แคชเมียร์ ล่องเรือทะเลสาบดาล พาฮาลแกม ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค (TG)
• วันที่ 13 - 19 ตุลาคม 2565
• วันที่ 30 ธันวาคม - 5 มกราคม
ทัวร์เลห์ลาดัก • ID-14 : ทัวร์เลห์ ลาดัก ถนนที่สูงที่สุดในโลก วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ พระราชวังเลห์ นูบราวัลเลย์ (TG)
• วันที่ 10 - 16 สิงหาคม 2565
ทัวร์นรวัด
• KHM-2 : นครวัด นครธม เบ็งเมเลีย บันทายสรี ปราสาทตาพรหม ล่องโตนเลสาบ
• วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2565
• วันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2565
นครวัด
• KHM-12 : นครวัด นครธม เบ็งเมเลีย บันทายสรี ปราสาทตาพรหม (FD)
• กรุ๊ป 2 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์