บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี
• ข้อมูลโรงแรมจันทบุรี
รวมเวบไซด์โรงแรมจังหวัดจันทบุรี
• เคพี แกรนด์ โฮเท็ล
เป็นโรงแรมระดับห้าดาวในจังหวัดจันทบุรี .
http://www.kpgrandhotel.com
•
โรงแรม เค.พี. แกรนด์
ตั้งอยู่เลขที่ 35/200-201 ถนนตรีรัตน์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง
http://www.kpgrandhotel.com
•
โรงแรม คาริบู ไฮแลนด์
ตั้งอยู่เลขที่ 14 ซอยชวนะอุทิศ 3 ถนนชวนะอุทิศ อำเภอเมือง
http://www.caribou-hotel.com/
่•
บ้านบรรเทิง รีสอร์ท จันทบุรี
บ้านบรรเทิงรีสอร์ท บ้านพักใกล้ชิดทะเล
http://www.bantoeng.thiewthai.com

•
จันท์จ้าวหลาว บีช รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 168 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่
http://www.clbeach.com
•
หาดตื้น คลื่นสวย รีสอร์ท
ตั้งอยู่ที่ หาดเจ้าหลาว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
http://www.go.to/hadtuen
•
ซีเชลล์วิลเลจ
เลขที่ 50 บ้านเจ้าหลาว ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่
http://www.seashell-village.com
•
หาดทรายทอง รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 57/5 หมู่ 5 คลองคุด ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22130
http://www.hadsaithong.com
•
โรงแรมเกษมศานติ์
98/1 ถ.เบญจมราชูทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
http://www.kasemsarnhotel.com/th/index.htm
• ยาใจบีช รีสอร์ท
ตั้งอยู่ที่ หาดเจ้าหลาว แหลมเสด็จ จังหวัดจันทบุรี
http://www.yajaibeachresort.com
•
ศรีไพลินทร์ รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 44 หมู่ 9 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
http://www.sriphairinresort.com
•
ภูภาบุรีรีสอร์ทแอนด์สปา
ตั้งอยู่เลขที่ 36/2 หมู่ 1 อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
http://www.phupaburiresortandspa.com
•
วังขอนชาเล่ต์
ตั้งอยู่เลขที่ 3/8 หมู่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน
http://www.wangkonchalet.com
•
พีฮัทส์
ที่พักแบบโฮมสเตย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
http://web.thaicool.com/dekbotpa/
•
ฟ้าใสรีสอร์ท แอนด์ สปา
รีสอร์ทขนาดเล็ก ตั้งอยู่บริเวณหาดคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี
http://www.faasai.com
•
นวลจันทร์รีสอร์ท แอนด์ สปา
ตั้งอยู่เลขที่ 12/2 หมู่ 9 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
http://www.nuanchanresort.com
•
เจ้าหลาว อัน ซีน รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 15/5 หมู่ 5 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
http://www.chaolao-unseen.com
•
แหลมเสด็จ บูรพา บีช
45 ม.4 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
http://www.burapa.bigbig.com 

อำเภอเมือง
โรงแรมเกษมศานติ์ 98/1 ถ.เบญจมราชูทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร.039-311100,039-312340 Fax.039-314456 จำนวน 60 ห้อง ราคา 720-2,800 บาท
เกียรติขจร ๒๗/๒๘ ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๑๒๑๒, ๐ ๓๙๓๑ ๓๑๓๙ จำนวน ๖๖ ห้อง ราคา ๒๒๐-๓๕๐ บาท
คาริบูไฮแลนด์ ๑๔ ซ.ชวนะอุทิศ ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๓๔๓๑-๔ โทรสาร ๐ ๓๙๓๒ ๑๕๘๔ www.caribu-hotel.com, E-mail: caribu_hotel@yahoo.com จำนวน ๑๒๐ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๖๐๐ บาท
เค.พี.แกรนด์ จันทบุรี ๓๕/๒๐๐-๒๐๑ ถ.ตรีรันต์ ต.จันทนิมิต โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๓๒๐๑-๑๐, ๐ ๓๙๓๒ ๓๒๓๑ โทรสาร ๐ ๓๙๓๒ ๓๒๑๔-๑๕ www.chanthaburi-hotel.com, E-mail: kpgrand@yahoo.com จำนวน ๒๐๒ ห้อง ราคา ๑,๒๕๐-๔,๒๐๐ บาท
จันทบุรี โฮเต็ล ๔๒ ถ.ท่าแฉลบ ต.วัดใหม่ โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๘๐๗๗ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑๒๐-๕๐๐ บาท
จันทบุรี ริเวอร์ไซด์ แอนด์ รีสอร์ท ๖๓ ม.๙ ถ.จันทนิมิต โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๑๗๒๖ โทรสาร ๐ ๓๙๓๒ ๓๖๖๔ www.thai.net/chantabuririverside จำนวน ๙๖ ห้อง ราคา ๖๐๐-๘๐๐ บาท
จันทนิมิต ๑๑๖-๑๑๘ ม.๑ ถ.ริมน้ำ ต.จันทนิมิต โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๒๓๘๘, ๐ ๓๙๓๑ ๓๑๖๓ จำนวน ๕๒ ห้อง ราคา ๒๓๐-๔๖๐ บาท
ใช่หลี ๑๐๖ ถ.ขวาง ต.ตลาด โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๓๗๖๗, ๐ ๓๙๓๒ ๘๙๑๘ จำนวน ๖๖ ห้อง ราคา ๑๗๐-๓๓๐ บาท
เดอะ ริเวอร์ เกสต์เฮาส์ ๓/๕-๘ ถ.ศรีจันทร์ เชิงสะพานตรีรัตน์ ต.วัดใหม่ โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๘๒๑๑, ๐ ๓๙๓๒ ๘๕๓๓ E-mail: theriver-chant@hotmail.com จำนวน ๒๙ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๕๐ บาท
ดิ โอ วี คันทรี รีสอร์ท ๑๕๑/๑ ม.๑ ต.จันทนิมิต โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๓๑๕๕-๘ จำนวน ๗๐ ห้อง ราคา ๒๖๐-๘๐๐ บาท
นิว แทรเวิล ลอด์จ ๑๔/๕ ม.๓ ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง โทร. ๐ ๓๙๓๐ ๑๘๘๘-๙๒ www.newtravellodge.com, E-mail: newtravellodge@hotmail.com จำนวน ๑๓๑ ห้อง ราคา ๑,๐๕๐-๑,๘๐๐ บาท
บ้านแก้ว ๔๑/๒๑๐ ม.๕ ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง โทร. ๐ ๓๙๓๓ ๕๐๘๐-๘๙ โทรสาร ๐ ๓๙๓๓ ๕๐๘๙ จำนวน ๖๔ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
แบลคฟอเรส ๕๗/๓ ม.๕ ซ.เจดีย์ ต.ท่าช้าง โทร/โทรสาร ๐ ๓๙๓๓ ๕๙๓๓ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๑๘๐-๕๕๐ บาท
มหาราช เพลส ๙-๑๕ ซ.มหาราช ถ.มหาราช ต.ตลาด โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๒๒๓๘-๙, ๐ ๓๙๓๓ ๓๓๒๙ จำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๒๐๐–๓๕๐ บาท
มณีจันทร์ รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ต คลับ ๑๑๐ ม.๑๑ ต.พลับพลา โทร. ๐ ๓๙๓๔ ๓๗๗๗-๘ www. maneechanresort.com จำนวน ๗๒ ห้อง ราคา ๑,๒๕๐-๓,๕๐๐ บาท (มีบริการนวดตัว นวดแผนโบราณ นวดอโรมา นวดน้ำมัน)
เมืองจันท์ ๒๕๗-๒๕๙ ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๑๐๗๓, ๐ ๓๙๓๒ ๗๒๔๔, ๐ ๓๙๓๒ ๗๑๗๒ จำนวน ๗๔ ห้อง ราคา ๒๓๐-๖๐๐ บาท
รอยัล อินน์ ๘/๑๕ ถ.มหาราช ซ.เมตรา ๒ โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๗๙๕๖, ๐ ๓๙๓๓ ๓๓๕๓-๔ จำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๔๕๐-๕๐๐ บาท
ริมกรีน ในมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ๔๑ ม. ๕ ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๒๒๙๕, ๐ ๓๙๓๐ ๑๖๘๗ www.rb.ac.th จำนวน ๒๖ ห้อง ราคา ๕๔๐-๗๒๐ บาท ห้องพักรวม ๑๐๐ คน ราคา ๒,๐๐๐ บาท
โรสอินน์ ๓๒/๔๔ ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๔๗๗๗, ๐ ๓๙๓๑๔ ๘๔๙-๕๐ จำนวน ๔๖ ห้อง ราคา ๔๘๐ บาท
อีสเทอร์น ๘๙๙ ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๒๒๑๘-๒๐ จำนวน ๑๓๙ ห้อง ราคา ๕๕๐-๑,๗๐๐ บาท
โฮม นิว ๙๙/๑๙-๒๖ ม.๑ ต.จันทนิมิต โทร. ๐ ๓๙๓๕ ๔๕๕๗, ๐ ๓๙๓๑ ๒๔๑๔ จำนวน ๗๕ ห้อง ราคา ๒๐๐–๔๕๐ บาท

• โฮมสเตย์
เกาะน้ำค้าง ๒๙ ม.๗ ถ.ญาณวิโรจน์ ต.เกาะขวาง โทร. ๐ ๓๙๔๕ ๐๗๒๐ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท

อำเภอท่าใหม่
ซีเชลล์ วิลเลจ รีสอร์ท หาดซีเชลล์ (อยู่เลยหาดเจ้าหลาว ๑ กม.) ๕๐ บ้านเจ้าหลาว ต.คลองขุด โทร. ๐ ๓๙๓๘ ๘๐๙๐, ๐ ๑๕๗๕ ๐๖๔๔ โทรสาร ๐ ๓๙๓๘ ๘๐๙๐ www.seashell-village.com, E-mail: seashellvillage@yahoo.com จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๓,๙๐๐ บาท
หาดทรายทอง รีสอร์ท ๕๗/๕ ม.๕ ต.คลองขุด โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๙๐๘๐ โทรสาร ๐ ๓๙๓๖ ๙๐๘๑ www.hadsaithong.com จำนวน ๒๑ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๙๕๐ บาท
สวนสะเด็ดยาด ๑๘๓/๑๓ เยื้องวัดเขาสุกิม กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๗๒ ๑๐๓๐, ๐ ๒๕๗๙ ๔๘๑๔-๕, ๐ ๗๑๑๑ ๑๓๓๘-๙ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๖๐๐-๓,๐๐๐ บาท
สุดทางรัก ๑๘ ม.๖ ต.คลองขุด โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๙๑๐๖ จำนวน ๓ หลัง พักได้ ๒–๑๘ คน ราคา ๕๕๐-๑,๘๐๐ บาท
สุดขอบฟ้า ๓/๒ ม.๖ ต.คลองขุด โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๒๒๕๓, ๐ ๓๙๓๖ ๙๑๗๘ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๒,๕๐๐ บาท
เอส ที เคียงจันทร์ รีสอร์ท ๒๕/๑ ม. ๓ ต.คลองขุด โทร. ๐ ๑๕๗๘ ๑๙๕๐, ๐ ๑๘๐๒ ๔๘๖๙ บ้านพัก จำนวน ๔ หลัง ราคา ๖๐๐-๒,๐๐๐ บาท

แหลมเสด็จ-หาดเจ้าหลาว-อ่าวยาง
เจ้าหลาว ซี บีช แอนด์ รีสอร์ท หาดเจ้าหลาว ๑๕/๕ ม.๕ ต.คลองขุด โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๙๒๐๗, ๐ ๑๑๙๕ ๔๒๗๐, ๐ ๖๗๘๗ ๐๓๓๓ www.nayaiam.com จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๘๐๐-๓,๕๐๐ บาท
เจ้าหลาว สวัสดี รีสอร์ท หาดเจ้าหลาว ม.๖ ต.คลองขุด โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๙๓๐๘ โทรสาร ๐ ๓๙๓๖ ๙๓๐๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๑๓ ๗๖๗๑ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๓,๕๐๐ บาท
ทองสุวรรณ ๒ ๓๕ ม.๕ ต.คลองขุด หาดเจ้าหลาว โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๙๑๕๘, ๐ ๑๓๔๕ ๒๙๗๗ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
ทะเลเดี่ยว รีสอร์ท ๑๗/๒ ม.๕ ต.คลองขุด หาดเจ้าหลาว โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๙๒๐๑, ๐ ๗๐๖๗ ๗๑๘๔ จำนวน ๑๑ หลัง ราคา ๖๐๐-๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๖๐๐-๘๐๐ บาท
น้ำใส รีสอร์ท ๖๕ ม.๕ ต.คลองขุด โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๙๐๑๙-๒๐ จำนวน ๒๗ ห้อง ราคา ๓๐๐-๒,๐๐๐ บาท
นิว ทราเวล บีช หาดเจ้าหลาว ๙๙ ม.๖ ต.คลองขุด โทร. ๐ ๓๙๓๘ ๘๐๘๑-๖ โทรสาร ๐ ๓๙๓๘ ๘๐๘๗ จำนวน ๓๘ ห้อง ราคา ๑,๔๐๐-๑,๖๐๐ บาท บังกะโล จำนวน ๔๑ หลัง ราคา ๓,๕๐๐-๖,๕๐๐ บาท
บ้านพักพิณทิพย์ ๑๗/๓ ม. ๔ ต.คลองขุด โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๙๑๗๒, ๐ ๑๖๖๔ ๓๖๔๒ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๘๐๐ บาท
บ้านชมทะเล ๓/๖ ต.คลองขุด โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๙๒๘๔, ๐ ๓๙๔๓ ๑๓๗๖, ๐ ๙๗๖๔ ๗๒๑๒ จำนวน ๗ หลัง พักได้ ๖-๒๐ คน ราคา ๑,๕๐๐-๕,๐๐๐ บาท (ติดทะเล ประกอบอาหารได้)
บ้านสุดขอบฟ้า หาดเจ้าหลาว ม.๖ ต.คลองขุด โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๒๒๕๓, ๐ ๓๙๓๖ ๙๑๗๘ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐-๒,๕๐๐ บาท
บ้านหาดปะการัง ๑๔/๔ ม.๖ ต.คลองขุด หาดเจ้าหลาว โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๙๐๗๓-๔ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๒,๕๐๐ บาท
พฤกษา ภูน้ำฟ้า รีสอร์ท ๔๗/๔ ต.คลองขุด หาดเจ้าหลาว โทร. ๐ ๓๙๓๘ ๘๐๒๘, ๐ ๖๐๙๒ ๐๑๙๐, ๐ ๙๔๕๐ ๕๓๐๕ E-mail: ittidech@hotmail.com จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๕๐๐-๗๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
มัลดีฟ บีช รีสอร์ท ๓๓ ม.๔ ต.คลองขุด หาดแหลมเสด็จ โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๙๑๐๐-๓ โทรสาร ๐ ๓๙๓๘ ๘๑๐๔ www.maldivesbeachresort.net จำนวน ๓๔ ห้อง ราคา ๑,๒๓๕-๘,๐๐๐ บาท
หาดตื้นคลื่นสวย รีสอร์ท ๕๒/๑ ม.๕ ต.คลองขุด หาดเจ้าหลาว โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๙๒๖๒, ๐ ๓๙๓๖ ๙๓๓๓ โทรสาร ๐ ๓๙๓๖ ๙๒๖๒ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๓๔ ๐๒๑๒ โทรสาร ๐ ๒๒๓๘ ๑๕๙๙ www.go.to/hadtuen จำนวน ๔๒ ห้อง พักได้ ๒-๑๖ คน ราคา ๙๐๐-๔,๕๐๐ บาท
หาดทรายขาว รีสอร์ท ๑๗ ม.๕ ต.คลองขุด หาดเจ้าหลาว โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๙๐๕๑ จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๒,๕๐๐ บาท
หาดทรายทอง รีสอร์ท ๕๗/๕ ม.๕ ต.คลองขุด หาดเจ้าหลาว โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๙๐๘๐ โทรสาร ๐ ๓๙๓๖ ๙๐๘๑ www.hadsaithong.com จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๘๐๐ บาท
หาดทรายขาว รีสอร์ท ๑๗ ม.๕ ต.คลองขุด หาดเจ้าหลาว โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๙๐๕๑ จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๒,๕๐๐ บาท
หาดสวย รีสอร์ท ๑๗/๑ ม.๕ ต.คลองขุด หาดเจ้าหลาว โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๖๒๒๐ จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๗๐๐- ๒,๕๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
เจ้าหลาว รีสอร์ท หาดเจ้าหลาว ๑๘/๑ ม.๕ ต.คลองขุด โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๙๑๙๔ กรุงเทพฯโทร. ๐ ๒๒๗๗ ๔๑๕๙ บังกะโล จำนวน ๙ หลัง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ บาท
แหลมเสด็จ ฮัท รีสอร์ท ๔๘ ม.๔ แหลมเสด็จ ต.คลองขุด โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๙๓๑๘ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๘๐๐- ๑,๒๐๐ บาท
อ่าวยาง รีสอร์ท ๔๓/๒ ต.บางกะไชย โทร. ๐ ๓๙๔๕ ๖๐๓๒, ๐ ๓๙๔๕ ๖๗๗๘ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๙๐๐- ๓,๕๐๐ บาท

อำเภอแหลมสิงห์
บ้านพักสมบูรณ์ ๗๒ ม.๒ ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๓๑๕๑, ๐ ๙๒๐๔ ๓๕๖๖ บังกะโล จำนวน ๑๐ หลัง ราคา ๙๐๐-๓,๐๐๐ บาท
บ้านพักสุขใจ อ่าวยาง ๔๐/๑ ต.บางกะไชย จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๓๐๐-๑,๕๐๐ บาท
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว มีบริการบ้านพักไว้สำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน ๔ หลัง พักได้ ๖ คน ราคา ๑,๘๐๐ บาท ค่ายพักแรม พักได้ ๓๐ คน ราคา ๓,๐๐๐ บาท มีเต็นท์ให้เช่าพักแรม พักได้ ๒ คน ราคา ๒๗๐ บาท และในกรณีที่นักท่องเที่ยว นำเต็นท์มาเองเสียค่าพื้นที่กางเต็นท์ ราคา ๓๐ บาท/คน/คืน สอบถามรายละเอียดได้ที่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว โทร. ๐ ๓๙๔๓ ๔๕๒๘ หรือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ หรือ www.dnp.go.th
• โฮมสเตย์
แหลมสิงห์ โฮมสเตย์ ๒๗ ม.๑๑ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ โทร. ๐ ๓๙๓๙ ๙๐๙๗, ๐ ๙๗๕๔ ๒๙๙๒ ราคา ๒๕๐ บาท (แพ็กเก็จทัวร์ ๑ คืน ๒ วัน ราคา ๕๕๐ บาท)
คลองยายดำ ทัวร์ ๗๓ ม.๕ ต.เกาะเปริด โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๓๒๗๔, ๐ ๖๓๗๔ ๘๙๗๙ ราคา ๒๕๐ บาท/คน (แพ็คเกจ ทัวร์ ครึ่งวัน, ๑ วัน, ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๖๐๐-๑,๕๐๐ บาท)

อำเภอนายายอาม
คุ้งวิมาน บีช รีสอร์ท หาดคุ้งวิมาน ๘๕/๕ ม. ๗ ต.สนามไชย ถ..สาย ๓๓๙๙ กม. ที่ ๓๐๒ โทร. ๐ ๓๙๔๑ ๗๓๐๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๗๓ ๐๐๐๗, ๐ ๑๙๒๓ ๓๑๙๒ บังกะโล จำนวน ๑๕ หลัง ราคา ๘๔๐-๑,๕๐๐ บาท

อำเภอแก่งหางแมว
สินทิพย์ การ์เดน ๑๐๕-๗ ม.๒ หนองกวาง ซ.๔ ต.เขาวงกต โทร. ๐ ๑๖๘๒ ๔๒๗๒ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๓๑ ๕๙๒๙-๓๐ E-mail: sintipresort@hotmail.com บ้านพัก จำนวน ๑๑ หลัง ราคา ๖๐๐-๘๐๐ บาท ประกอบอาหารได้ (นวดแผนโบราณ)
สวนริมธาร รีสอร์ท ๑๓๙ ม.๑ ต.เขาวงกต (รอยต่อจังหวัดระยอง-จันทบุรี) โทร. ๐ ๑๙๒๓ ๖๓๓๒ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๓๘ ๑๒๒๘-๙ E-mail: suanrimtarn@hotmail.com จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๑,๙๙๐-๒,๙๙๐ บ้านพัก จำนวน ๗ หลัง ราคา ๔,๐๐๐-๕,๐๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง มีบริการบ้านพักไว้สำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน ๖ หลัง พักได้ ๔-๗ คน ราคา ๘๐๐- ๑,๖๐๐ บาท ค่ายพักแรม พักได้ ๓๐ คน ราคา ๓,๐๐๐ บาท และมีเต็นท์ให้เช่า พักได้ ๒-๔ คน ราคา ๑๕๐-๕๐๐ บาท ในกรณีที่นำเต็นท์มาเองเสียค่าพื้นที่กางเต็นท์ ราคา ๓๐ บาท/คน/คืน สอบถามรายละเอียดได้ที่ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา- เขาวง โทร. ๐ ๓๘๘๙ ๔๓๗๘ หรือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ หรือ www.dnp.go.th

อำเภอมะขาม
กระทิง คันทรี่ รีสอร์ท ๒๑/๗ ม.๒ ต.พลวง โทร. ๐ ๓๙๔๕ ๒๔๕๓-๖ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๗๐๐-๙๐๐ บาทบังกะโล จำนวน ๑๕ หลัง ราคา ๓,๐๐๐-๔,๘๐๐ บาท

อำเภอขลุง
โฮมสเตย์ เกาะจิก ติดต่อคุณหมอศิริชัย โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๒๓๔๕, ๐ ๑๖๔๘ ๒๑๐๔ บ้านพัก จำนวน ๔ หลัง พักได้หลังละ ๑๐-๑๕ คน แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๑,๐๐๐ บาท (พาไปดูเหยี่ยวแดง ป่าชายเลนบ้านบางชัน ตกหมึก ฟาร์มเลี้ยงหอย-ปู)

อำเภอโป่งน้ำร้อน
พญากำพุช รีสอร์ท ๓/๔๐ ม.๒ บ้านพญากำพุช ต.ทับไทร โทร. ๐ ๓๙๓๘ ๗๒๒๕, ๐ ๑๕๒๓ ๑๖๗๘, ๐ ๗๑๒๗ ๐๙๗๑ www.phayakumpuch.thiewthai.com จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๓,๕๐๐ บาท
ภูภาบุรี รีสอร์ท และสปา ๓๖/๒ ม.๑ ต.ทับไทร โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๐๐๔๗, ๐ ๑๘๕๖ ๘๕๐๔ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๕๙ ๒๔๗๑ www.phupaburiresortandspa.com จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑,๖๐๐-๔,๕๐๐ บาท (นวดแผนโบราณ นวดฝ่าเท้า)
วังขอน ชาเลต์ ๓/๘ ม.๘ ต.โป่งน้ำร้อน โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๗๐๒๔ โทรสาร ๐ ๓๙๓๑ ๗๑๕๑ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๒๐๐ บาท
สอยดาว ไฮแลนด์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท ๑๕๓/๑ ม.๒ ต.ทับไทร โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๐๑๗๔-๖ โทร/โทรสาร ๐ ๓๙๓๒ ๐๑๗๘ www.soidaohighland.com จำนวน ๔๗ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐ บาท
อิงดาว ฮิลล์ รีสอร์ท ๒๙๙ ม.๑ ต.ทับไทร โทร. ๐ ๓๙๓๘ ๗๑๗๑-๒ บ้านพัก จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๓,๕๐๐ บาท (นวดแผนโบราณ)

อำเภอสอยดาว
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว มีบริการบ้านพักไว้สำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน ๓ หลัง พักได้ ๘-๗๐ คน มีเต็นท์ให้เช่าพักแรม พักได้ ๒ คน ราคา ๑๐๐ บาท/คืน ในกรณีที่นำเต็นท์มาเองเสียค่าพื้นที่กางเต็นท์ ราคา ๓๐ บาท/คน/คืน สอบถามรายละเอียดได้ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อำเภอเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๘๐ โทร. ๐ ๑๓๘๔ ๕๑๖๔ หรือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ หรือ www.dnp.go.th
เคียงดาว ๖๑/๖ ม.๑ ต.ทรายขาว โทร. ๐ ๓๙๓๙ ๑๓๖๔, ๐ ๑๓๐๗ ๑๔๒๓, ๐ ๑๕๙๐ ๐๗๔๓ จำนวน ๗ หลัง ราคา ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท (นวดแผนโบราณ นวดฝ่าเท้า)
สวนแก้วฟ้า ๕๐๒ ม.๑ ต.ปะตง โทร. ๐ ๓๙๓๘ ๑๒๒๗, ๐ ๓๙๓๘ ๑๒๒๒ จำนวน ๑๐ หลัง ราคา ๔๐๐-๑,๔๐๐ บาท

กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ มีบริการบ้านพักไว้สำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน ๖ หลัง พักได้ ๒-๘ คน ราคา ๖๐๐- ๑,๘๐๐ บาท มีเต็นท์ให้เช่าพักแรม พักได้ ๓-๖ คน ราคา ๒๕๐-๕๐๐ บาท และในกรณีที่นักท่องเที่ยวนำเต็นท์มาเอง เสียค่าพื้นที่กางเต็นท์ ราคา ๓๐ บาท/คน/คืน สอบถามรายละเอียดได้ที่ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ โทร. ๐ ๓๙๔๕ ๒๐๗๔ หรือที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ หรือ www.dnp.go.th

จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โรงแรมจันทบุรี
น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรี   
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11 - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณเอฟ โทร.081-710-1711
• ID Line : 0847587773 - E-mail : oceansmilef23@gmail.com
• คุณมาร์ โทร.098-828-3886, 099-247-5824
• ID Line : 0988283886 - E-mail : miss.sunma.p@gmail.com
• คุณส้ม โทร.084-758-7776, 099-064-1196
• ID Line : oceansmile3 - E-Mail :oceansmile025@ gmail.com
• คุณฟ้า โทร.086-064-4490, 087-554-1552
• ID Line : perzper - E-Mail : danaya.ph09@gmail.com
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะหรือติดต่อเร่งด่วน
• โทร.064-715 8559, 093-646 8915 คุณโจ้ (พรชนก) หรือ ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 14 - 16 กรกฏาคม 2562
• วันที่ 27 - 29 กรกฏาคม 2562
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ฉงชิ่ง
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ทิเบต รถไฟหลังคาโลก
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 7 - 14 ธันวาคม 2562
• วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม 2562
ทัวร์ย่าติง เต้าเฉิง
ฮานอย ซาปา
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ดาลัด
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์