สถานที่ท่องเที่ยว โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์แชงกรีล่า• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
• ข้อมูลกิจกรรมท่องเที่ยว ระยอง

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
     จังหวัดระยองมีผลไม้ที่ขึ้นชื่อและออกผลตามฤดูกาล ได้แก่ เงาะ มังคุด ทุเรียน กระท้อน สละ ลองกอง ขนุน แก้วมังกร นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชม ชิมผลไม้สด ๆ และซื้อผลไม้ได้โดยตรงที่สวนผลไม้ดังต่อไปนี้
•
อำเภอเมือง
สวนวิชา-ป้าเอี่ยม ๑/๒ หมู่ ๓ ตำบลตะพง โทร. ๐ ๓๘๖๖ ๔๒๘๓ (เงาะ ทุเรียน มังคุด กระท้อน) ชมสวน ชิมผลไม้จากต้น ท่านละ ๕๐ บาท
สวนยายดา-เจ๊บุญชื่น ๓๐ ตำบลตะพง โทร. ๐ ๓๘๖๖ ๔๓๖๙ (เงาะ ทุเรียน มังคุด) ชมสวน ชิมผลไม้จากต้น บุฟเฟต์ผลไม้ ท่านละ ๕๐ บาท
สวนปาหนัน หมู่ ๓ ตำบลตะพง โทร. ๐ ๓๘๖๖ ๔๔๗๗ (เงาะ ทุเรียน มังคุด สละ ลองกอง) ชมสวน ชิมผลไม้จากต้น ท่านละ ๕๐ บาท

• อำเภอบ้านค่าย
สวนสุภัทราแลนด์ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๐ หมู่ ๑๐ ตำบลหนองระลอก อำเภอบ้านค่าย ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๓๑๔๓ เป็นสวนผลไม้ที่มีพื้นที่ประมาณ ๗๐๐ ไร่ เปิดให้ประชาชนเข้าชมสวนด้วยรถรางและรถกอล์ฟ ชิมผลไม้จากต้น บุฟเฟ่ต์ผลไม้ มีผลไม้ประเภททุเรียน เงาะ ชมพู่ มังคุด ส้ม ส้มโอ มะปราง องุ่น มะม่วง ลำไย แก้วมังกร มะเฟือง เป็นต้น ช่วงผลไม้ออกราวปลายเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ค่าเข้าชมสวน และชิมผลไม้ ชาวไทย ท่านละ ๑๒๐ บาท ชาวต่างประเทศ ๑๗๐ บาท บุฟเฟ่ต์และอาหารกลางวัน ๒๕๐ บาท และมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐–๑๗.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๘๘๙ ๒๐๔๘-๙
สวนมังคุดไทย (สวนคุณปัญญา) ๓๑ หมู่ ๔ ตำบลหนองตะพาน โทร. ๐ ๓๘๖๒ ๘๒๕๖, ๐ ๓๘๘๗ ๓๗๘๖ (เงาะ ทุเรียน มังคุด แก้วมังกร) ชมสวนผลไม้ บุฟเฟ่ต์ผลไม้ ราคาท่านละ ๘๐ บาท
สวนประสมทรัพย์ หมู่ ๕ ตำบลบางบุตร โทร. ๐ ๓๘๙๙ ๗๑๕๓, ๐ ๑๓๗๗ ๓๐๕๖ (เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง มะปรางหวาน ชมพู่ สละ กระท้อน) ชมสวนผลไม้ ชิมผลไม้จากต้น บุฟเฟ่ต์ผลไม้ ราคาท่านละ ๘๐ บาท

• อำเภอแกลง
ชุมชนเกษตรบ้านชากมะกูด หมู่ ๓ ตำบลกร่ำ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๘๘๐๙ (เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ขนุน) ชมสวน ชิมผลไม้จากต้น บุฟเฟ่ต์ผลไม้ ท่านละ ๕๐ บาท
สวนเจริญพีระวัฒน์ หมู่ ๔ ตำบลกระแสบน โทร. ๐ ๓๘๖๗ ๑๕๔๗ (เงาะ ทุเรียน ชมพู่ มะละกอ ลำไย ส้มโอ) นั่งรถลากชม ชิมผลไม้ บุฟเฟ่ต์ผลไม้ ราคาท่านละ ๖๐-๑๐๐ บาท
สวนบี.เจ.การ์เด้น วิลล์ แอนด์ รีสอร์ท ๑๐๙/๑ หมู่ ๗ ตำบลกองดิน โทร. ๐ ๓๘๖๖ ๙๘๐๑-๒ (เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ขนุน สละ) ชมสวนและโรงไวน์ ชิมผลไม้จากต้น ราคาท่านละ ๘๐ บาท

• กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา
สวนองุ่นไร้เมล็ดจันทร์เจ้า ๙ หมู่ ๗ ตำบลพนานิคม โทร. ๐ ๓๘๘๙ ๓๑๖๙ (น้ำองุ่นสด ทอฟฟี่องุ่น แยมองุ่น ลูกเกด) ชม ชิม และเลือกซื้อองุ่นสดจากไร่

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
•
เส้นทางจักรยานท่องเที่ยวตะพง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเขตตำบลตะพง อำเภอเมือง มีเส้นทางจักรยานท่องเที่ยว ได้แก่ เส้นทางที่เริ่มจาก องค์การบริหารส่วนตำบลตะพงผ่านกลุ่มเกษตรข้าวกล้อง อ่างเก็บน้ำห้วยหินดาด และไปสิ้นสุดที่โครงการบ้านปลา โดย อบต.ตะพงมีจักรยานไว้บริการให้นักท่องเที่ยว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง โทร. ๐ ๓๘๖๖ ๔๐๕๓ นอกจากนั้นยังมีที่พักแบบโฮมสเตย์ด้วย ติดต่อได้ที่สวนปาหนัน หมู่ ๓ ตำบลตะพง อำเภอเมือง อัตราค่าที่พัก ราคา ๓๕๐ บาท/คน/คืน พร้อมอาหาร ๒ มื้อ, บ้านพัก พักได้ ๒๕ คน ราคา ๑,๕๐๐ บาท/คืน (ไม่รวมอาหาร) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๘๖๖ ๔๔๗๗, ๐ ๑๓๐๐ ๙๐๑

ระยอง โรงแรมระยอง เที่ยวระยอง จังหวัดระยอง
ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดระยอง  
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2561
• วันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2561
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์เส้นทางสายไหม
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์คานาสือ
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์ดาลัด
• VN-541 : เวียดนามโรแมนติด ดาลัด หุบเขาแห่งความรัก โฮจิมินห์ซิตี้ ทะเลทรายสีแดง อุโมงค์กู่จี (บินตรงดาลัด)
• วันที่ 7 - 11 ธันวาคม 2561
• วันที่ 28 ธันวาคม - 1 มกราคม 2562
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
• TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว นั่งกระเช้า อุทยานหวงหลง หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (TG 6 วัน)
• วันที่ 18 - 23, 19 - 24 ตุลาคม 2561
• วันที่ 2 - 7 พฤศจิกายน 2561
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ฉงชิ่ง
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 16 - 23 ตุลาคม 2561
• วันที่ 25 ธันวาคม - 1 มกราคม 2562
ทัวร์เลห์ลาดัก
• INDIA-981 : อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล พุทธคยา ราชคฤห์ พาราณสี กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 20 - 29 ตุลาคม 2561
• วันที่ 29 ธันวาคม - 7 มกราคม 2562
ทัวร์ถ้ำอชันต้า

สอบถามทัวร์ทาง Line
• โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณแท็ก โทร.084-758-7773, 083-768-3318
• ID Line : 0847587773 - E-mail : tax81oceansmile@gmail.com
• คุณแตง โทร.062-596-7088, 087-044-2448
• ID Line : 0625967088 - E-mail : piriyah.tang@gmail.com
• คุณมาร์ โทร.098-828-3886, 099-247-5824
• ID Line : 0988283886 - E-mail : miss.sunma.p@gmail.com
• คุณไผ่ โทร.084-758-7776, 086-702-1611
• ID Line : 0847587776 - E-mail : dennapa_pai@hotmail.com
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะหรือติดต่อเร่งด่วน โทร.093-646 8915 คุณโจ้ (พรชนก) หรือ ID Line : oceansmile
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์