สถานที่ท่องเที่ยว โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี
• งานประเพณี สระบุรี
   ประเพณีแห่พระเขี้ยวแก้ว ชาวพุทธเชื่อกันว่า "พระเขี้ยวแก้ว" เป็นพระทนต์ (ฟัน) ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4 จะมีการจัดงานของชาวอำเภอพระพุทธบาท โดยอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วจากพิพิธภัณฑ์วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารออกแห่ฉลองไปรอบเมืองพระพุทธบาท โดยมีความเชื่อว่าหากมีการแห่พระเขี้ยวแก้วแล้วจะสามารถบันดาลให้ประชาชนชาวพระพุทธบาทได้รับความร่มเย็นเป็นสุข ทำมาค้าขายดีกันทั่วหน้า และเป็นการจัดงานประจำปีของอำเภอพระพุทธบาท
   ประเพณีตักบาตรดอกไม้ นับว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของอำเภอพระพุทธบาท โดยถือเอาวันเข้าพรรษา ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี กำหนดให้มีงานตักบาตรดอกไม้ ประชาชนต่างพากันไปทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเข้าพรรษาที่วัด พร้อมกับถวายเทียนพรรษาแก่วัดพระพุทธบาท ซึ่งตามประเพณีชาวพุทธทั้งหลายเมื่อเสร็จจากการทำบุญตักบาตรในตอนเช้าแล้วในช่วงบ่ายของวันเข้าพรรษาจะมีการตักบาตรดอกไม้ที่ บริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท ประชาชนจะพากันไปเก็บดอกไม้ชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายต้นกระชาย หรือต้นขมิ้น มีดอกสีเหลือง หรือดอกสีขาว เรียกว่า "ดอกเข้าพรรษา" ซึ่งดอกไม้ชนิดนี้ชอบขึ้นตามไหล่เขา มีเฉพาะในช่วงเข้าพรรษา ที่จังหวัดสระบุรีเพียงจังหวัดเดียวเท่านั้น และในขณะที่พระภิกษุเดินขึ้นบันไดเพื่อที่จะนำดอกเข้าพรรษาไปนมัสการรอยพระพุทธบาทนั้นชาวบ้านก็จะนำขันน้ำ หรือภาชนะใส่น้ำลอยด้วยดอกพิกุล นั่งรออยู่ตามขั้นบันไดเพื่อคอยที่จะล้างเท้าให้แก่พระภิกษุ ด้วยความเชื่อที่ว่าจะเป็นการชำระบาปที่ได้กระทำมาให้หมดสิ้นไป
   งานนมัสการรอยพระพุทธบาท กำหนดให้มีการจัดงานนมัสการปีละ 2 ครั้ง ตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ เดือน 3 รวม 15 วัน และในวันขึ้น 8 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ เดือน 4 รวม 8 วัน
   ประเพณีเจ้าพ่อเขาตก หรือ งานแห่เจ้าพ่อเขาตก ที่บริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จัดเป็นงานประเพณีประจำปี โดยในงานนี้จะมีการแสดงอภินิหารต่าง ๆ ของเจ้าพ่อเขาตก ควบคู่กันไปกับการกระทำพิธีลุยไฟ แห่สิงโตล่อโก๊ะ และการแสดงงิ้ว ส่วนมากชาวจีนที่เป็นลูกศิษย์อยู่ทั่วประเทศจะเดินทางมาร่วมงาน เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4 ติดต่อกันไป 4 วัน
   ประเพณีกำฟ้า จัดให้มีขึ้นในวันสุกดิบ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 จะมีกิจกรรมการละเล่นพื้นเมือง เช่น ชนไก่ เผาข้าวหลาม ฯลฯ ส่วนในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งเป็นวันประเพณีกำฟ้าจะมีการทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฯลฯ โดยจัดงานที่ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด เป็นประจำทุกปี
   ประเพณีสงกรานต์สรงน้ำเสานางตะเคียนวัดสูง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ บริเวณหน้าอุโบสถวัดสูง อำเภอเสาไห้ โดยกำหนดในวันที่ 23 เมษายน ของทุกปี มีการทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และปิดทองสรงน้ำเสานางตะเคียน
   การแข่งขันเรือยาวประเพณีลุ่มน้ำป่าสัก จัดให้มีการแข่งขันเป็นประเพณี ณ บริเวณท่าน้ำหน้าที่ว่าการอำเภอเสาไห้ทุกปี ในวันเสาร์-อาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายน โดยเชิญเรือยาวจากจังหวัดต่าง ๆ แบ่งประเภทของเรือเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย เรือ 30 ฝีพาย 12 ฝีพาย และ 10 ฝีพาย เข้าแข่งขันหาผู้ชนะเลิศ ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่นอย่างหนึ่ง
• ของฝากสระบุรี

   จังหวัดสระบุรีมีสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกมากมายซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถนำมาเป็นของฝากได้หลายอย่าง มีวางขายอยู่ตามตลาด และร้านค้าทั่วไปได้แก่
   ผลิตภัณฑ์อาหาร และนม มีผลิตภัณฑ์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สหกรณ์โคนมวกเหล็ก บริษัทเอกชนต่าง ๆ และยังมีเนื้อหวาน เนื้อเค็ม กระหรี่ปั๊บ ผัก และผลไม้ตามฤดูกาล ได้แก่ มะม่วงหนองแซง ส้มเขียวหวาน น้อยหน่า ทับทิม แก้วมังกร องุ่น เป็นต้น หาซื้อได้ที่อำเภอมวกเหล็ก และตามท้องตลาดทั่วไป
   ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง ได้แก่ ผ้าตีนจก ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ ของชาวไทยวน มีที่ ตำบลต้นตาล ตำบลท่าช้าง อำเภอเสาไห้
   องุ่นไร้เมล็ด หาซื้อได้ที่ ไร่องุ่นกำนันเม้ง 101 ม. 5 (ทางเข้าบ้านบ่อตะนะ) ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก โทร. 0 3634 4693, 0 3634 1015 ไร่น้ำภูฟ้า ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก โทร.0 1216 6419
   ผักหวานป่า กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักหวานป่า ต.สร่างโสก ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ โทร.0 3620 1137

   กุนเชียงสมุนไพรเสริมไอโอดีน หมูสวรรค์ หมูทุบ หมูพะโล้ กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ อ.มวกเหล็ก โทร. 0 3634 1521
   กระยาสารท ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ โทร. 0 3633 3209
   จักสานผักตบชวา โดยกลุ่มสตรีบ้านโคกคำ ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ โทร. 0 3639 1074
   ผลิตภัณฑ์หินอ่อน หาซื้อได้ที่ ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ
   แชมพู ครีมนวดผม ครีมล้างหน้า สมุนไพร โดยกลุ่มอาชีพสตรีบ้านท่าตูม ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย โทร. 0 3632 0529
   เห็ดฟาง โดยกลุ่มเกษตรกรทำนาวิหารแดง ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง สอบถามได้ที่ บ้านกำนันจรัญ วงศ์ทับทิม โทร. 0 3637 7077
   น้ำปลาตราปลาสร้อย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรมหนองมน ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด ติดต่อได้ที่ บ้านผู้ใหญ่เสนาะ คล้ายดารา โทร. 0 3638 512
   ดอกไม้ประดิษฐ์จากก้านกล้วย โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองนกชุม อ.โคกสะอาด ติดต่อได้ที่ เกษตรอำเภอหนองแซง โทร. 0 3636 6046
   กะหรี่ปั๊ป อ.มวกเหล็ก อ.เมือง และหาซื้อได้ที่ตลาดจำหน่ายของฝากในเขตจังหวัดสระบุรี
   นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ เซรามิกส์ แก้วถักขึ้นรูป อ.หนองแค นม อสค. อ.มวกเหล็ก ข้าวซ้อมมือ อ.เฉลิมพระเกียรติ ส้มเขียวหวาน อ.วิหารแดง ข้าวเสาไห้ อ.เสาไห้ ไวน์ส้ม ต.หนองโรง สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี โทร. 0 3622 1347 website: http://www.moc.go.th/opscenter/sb/sb_main.htm หรือ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี โทร. 0 3622 1020

สระบุรี น้ำตกเจ็ดสาวน้อย โรงแรมสระบุรี จังหวัดสระบุรี
พระพุทธบาทลือนาม แหล่งน้ำอุดม นมเนื้อมากมาย หลากหลายโรงงาน ถิ่นข้าวสารพันธุ์ดี มีมะม่วงรสเลิศ งามบรรเจิดธรรมชาติ
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดสระบุรี  
 
ทัวร์โปรโมชั่น
โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวทางไลน์... @oceansmiletour หรือ โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์พม่า
ทัวร์ดาลัด
ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์นครวัด
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ลาวใต้
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ฮาร์บิ้น
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์อินเดียทัชมาฮาล
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์อินเดีย เนปาล
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล
ทัวร์อินเดียการบินไทย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561
ทัวร์อินเดีย เนปาล
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์