บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• มหาบุญ มหากฐินตกค้าง 9 วัด จังหวัดน่าน
• ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพมหาบุญ มหากฐินตกค้าง (วัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน) 9 วัด
• วันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2556
• โครงการ มหาบุญ มหากฐินตกค้าง
• สำหรับโครงการกฐินตกค้างนี้ เป็นอีกโครงการของการทำบุญกฐินและเพื่อสงเสริมพระพุทธศาสนา ซึ่งมีวัดอีกเป็นจำมากที่ไม่มีใครมาเป็นเจ้าภาพ ซึ่งทำให้วัดเหล่านี้ต้องตกกฐิน
• สำหรับท่านที่ต้องการมาร่วมเป็นประธานเจ้าภาพกฐิน เพียงกองละ 20,000.-บาท ท่านได้เป็นเจ้าภาพในการถวายผ้ากฐินได้เลยครับ เลยถือโอกาสนี้มาแจ้งข่าวให้ทราบครับและขอ
แสดงความยินดี อนุโมทนาบุญด้วยครับ
ขอแสดงความนับถือ
นายพรชนก ศักดิ์ธานี (โจ้)
• ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพหรือร่วมทำบุญได้ที่...
• บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 02 - 969 3664, 02 - 2949 5134 - 39
• พระครูวิบูลนันทวิทย์ เจ้าอาวาสวัดหนองแดง เจ้าคณะตำบลเปือ โทร. 089 – 023 9846
• คุณพรชนก ศักดิ์ธานี (โจ้) โทร. 089 - 770 9207, อีเมล gotothailand88@hotmail.com, ไลน์ oceansmiletour
• คุณช่อทิพย์ ชินหาด (เล็ก) โทร.089 457 9494, อีเมล oceansmile1@gmail.com
• รูปวัดทั้ง 9 วัด มา update ให้ดูเร็วๆนี้ครับ

วัดหนองแดง

วัดหนองแดง

วัดหนองแดง

วัดหนองแดง

วัดจอมราษฎร์

วัดจอมราษฎร์

วัดดอนสบเปือ

วัดดอนสบเปือ
• ร่วมเป็นประธานมหาบุญ มหากฐิน 9 วัด
ลำดับ
ชื่อวัด
ประธานมหากฐิน
1
วัดหนองแดง ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง
คณะเจ้าภาพรวม
2
วัดจอมราษฏร์ ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง
คุณพงศ์พัฒน์ อิศรกุล (20,000.-บาท)
3
วัดฉิมพลี ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง
คณะเจ้าภาพรวม
4
วัดห้วยพ่าน ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง
คณะเจ้าภาพรวม
5
วัดน้ำมีด ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง
คณะเจ้าภาพรวม
6
วัดดอนสบเปือ ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง
คณะเจ้าภาพรวม
7
วัดดอนแท่น ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง
คณะเจ้าภาพรวม
8
วัดวังว้า ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง
คณะเจ้าภาพรวม
9
วัดน้ำโซ้ง อำเภอสันติสุข
ด.ช.วสันต์พรรษ ศักดิ์ธานี - ด.ญ.กัญวรา ศักดิ์ธานี
• เจ้าภาพกฐินร่วมทำบุญทุกวัด (ทำบุญตามกำลังศรัทธา...แจ้งชื่อได้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ครับ)
• รายการทำบุญเงินสดและโอนเงิน
พระชัยมงคล ชยมงคลเมธี (2,000 บาท)
คุณวลี - คุณวุฒิคม ตุงคะเศรณี (2,000.-บาท)
พระมหาณัฐภูมิ แม่บุญมา พ่อคำตัน ศรีอรุณ (1,000.-บาท)
SIA PACIFIC BUSINESS CHARTERED CO.LTD (2,000.-บาท)
พระรักษ์ อมรศักดิ์ (500.-บาท)
คุณกฤช สิริภัคธร (500.-บาท)
พระอาทร ปริยัติกิจ (2,000.-บาท)
คุณชยกร จันทร์หลวง (500.-บาท)
คุณจิตรวรรณ เปี่ยมด้วยธรรม (2,000.-บาท)
คุณดำรงค์ อิ่มนวสิน (1,000.-บาท)
Picturesque Myanmar (คุณบัวหอม แลนด์พม่า 1,000.-บาท)
คุณพุทธิพงศ์ ชูธรรม (1,000.-บาท)
คุณรัตนา ทองประกอบ (1,000.-บาท)
คุณ SAI HEIN - SAI HAN ไกด์พม่า (1,000.-)
คุณไพโรจน์ ต้องชู (5,000.-บาท)
คุณชูเกียรติ คชธรรมรัตน์ และครอบครัว (500.-บาท)
คุณสมลักษณ์ คงเมือง (500.-บาท)
คุณลัดดาวัลย์ อริยะกุล (100.-บาท)
คุณกรวิทย์ ศิริสวัสดิ์ (ไกด์ต้อม 1,000.-บาท)
คุณพัชร ปัญญาศร (100.-บาท)
น.ส.ชัญญา เกษรศรี และครอบครัว (ไกด์หนึ่ง 888.-บาท)
คุณประยงค์ ถนัดเลื่อย และครอบครัว (500.-บาท)
คุณนงเยาว์ บัวศรี (1,800.-บาท)
คุณพรชัย จิรกุลไพศาล (2,000.-บาท)
คุณสิทธิชัย โกพลรัตน์ (ไกด์เอก 1,000.-บาท)
คุณชโลธร ผุดผ่อง (500.-บาท)
ออฟฟิตปุ้มปุ้ยและโรงแรมธรรมรินทร์ธนา กทม. (730.-บาท)
คุณสมเจตต์ เกียรติประภา (1,000.-บาท)
คุณช่อทิพย์ ชินหาด (1,000.-บาท)
บริษัท ไบโอเอ็นเนอร์จี เอเชีย จำกัด (1,000.-บาท)
คุณมนพัทธ์ ธนาจิดาหา (1,000.-บาท)
คุณเด่นนภา บุญเดช (ไผ่) และเพื่อนๆ (2,610.-บาท)
คุณณัฐพงศ์ ศิลปี (333.-บาท)
คุณเสริมศรี จิรวราพันธ์ (500.-บาท)
คุณจักรินทร์ ศักดิ์ธานี (3,500.-บาท)
คุณพัชณี ศักดิ์ธานี (2,000.-บาท)
• รายการทำบุญโดยโอนผ่านบัญชี
บริษัท ทริปดีดีดอทคอม จำกัด (2,000.-บาท)
คุณปุณณภพ – คุณชุติพร ทาทัพ พร้อมครอบครัว (2,000.-บาท)
อาจารย์ลัดดา ศิลาน้อย ม.ขอนแก่น (2,000.-บาท)
VN TO YOU TOUR (คุณหนูเงิน แลนด์เวียดนาม 3,000.-บาท)
คุณสุธีร์ ซิงห์ (Top Travel 1,000.-บาท)
คุณฟ้าใส แลนด์ปักกิ่ง (500.-บาท)
คุณปัญจ พลังจิต (108.-บาท)
คุณศุภชัย จิรเกรียงสกุล (300.-บาท)
คุณโสภิต นิยมปิยพจน์ (500.-บาท)
คุณกิจจา, คุณวรายา, คุณปิติ ปัญญาวุฒิธรรม (20.-บาท)
คุณคมชัย (1,800.-บาท)
คุณแป๋วและคุณโจโจ้ (1,199.-บาท)
บริษัท แกรนด์ทัวร์ จำกัด (2,000.-บาท)
คุณสุระสิด (ไกด์ลาวใต้ 500.-บาท)
บริษัท ดับเบิ้ล เอ็นจอย ทราเวล จำกัด (1,000.-บาท)
คุณพรรณจันทร์ (368.-บาท)
คุณรุจิรา สายสมร (1,000.-บาท)
คุณอัชภัทร อิ่มสมบัติ (300.-บาท)
คุณแม่ชี (590.-บาท)
น.ส.สุกัญญา ปลาสุวรรณ - นายธนภัทร์ พงศ์จิตแผ้ว (500.-บาท)
คุณอำพล อายุรไชย (5,000.-บาท)
คุณบุญเลื่อม กิตติพิชัย (1,000.-บาท)
คุณศศิพร อายุรไชย (1,000.-บาท)
คุณเสริมศรี จิรวราพันธ์ (500.-บาท)
คุณศิริธัญญา พสิษฐ์เวทิน (500.-บาท)
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม โอนผ่านธนาคาร (50.-บาท)
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม โอนผ่านธนาคาร (15.-บาท)
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม โอนผ่านธนาคาร (25.09บาท)
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม โอนผ่านธนาคาร (200.-บาท)
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม โอนผ่านธนาคาร (50.-บาท)
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม โอนผ่านธนาคาร (300.-บาท)
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม โอนผ่านธนาคาร (100.-บาท)
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม โอนผ่านธนาคาร (20.-บาท)
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม โอนผ่านธนาคาร (30.-บาท)
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม โอนผ่านธนาคาร (20.-บาท)
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม โอนผ่านธนาคาร (209.-บาท)
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม โอนผ่านธนาคาร (1,009.97บาท)
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม โอนผ่านธนาคาร (90.-บาท)
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม โอนผ่านธนาคาร (50.-บาท)
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม โอนผ่านธนาคาร (2.-บาท)
คุณศิริพร มงคลเตียวเจริญ (1,000.-บาท)
คุณฐิติภรณ์ ศัลยกลิน (1,000.-บาท)
คุณภัทรินทร์ ทองสิมา (1,000.-บาท)
คุณสมโชค ทองรักษ์ และ บริษัท ท่องฝัน ฮอลิเดย์ จำกัด (10,000.-บาท)
YUN NAN OVERSEAS TRAVEL (คุณอาหลิว อาถัง แลนด์คุนหมิง 5,000.-บาท)
KUNMING & SICHUAN CONFORT TRAVEL (คุณคุณเจษฎา แลนด์คุนหมิง 5,000.-บาท)
KUNMING & SICHUAN CONFORT TRAVEL (คุณหวังฮ่าว แลนด์เฉินตู 2,000.-บาท)
CHINA TRAVEL SERVICE OF ZHANG JIAJIE (คุณก้อง แลนด์จางเจียเจี้ย 5,000.-บาท)
China Golden Bridge International Xi`an (คุณอานนท์ แลนด์ซีอาน 9,000.-บาท)
• สำหรับท่านที่โอนเงินทำบุญมา แล้วไม่ได้แจ้งชื่อให้ทราบ ผมใส่ชื่อเป็นผู้ประสงค์ไม่ออกนามนะครับ
• หมายเลขบัญชี นายพรชนก ศักดิ์ธานี ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ เลขที่ 720 - 2 - 73231 - 8 บัญชีออมทรัพย์
• สำหรับท่านที่โอนเงินทำบุญมาแล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร มาด้วยนะครับ (ส่งถึงคุณโจ้)
• แฟกซ์ใบโอนเงินที่ 02 944 0825 หรือ E-mail :
gotothailand88@hotmail.com หรือทางไลน์ oceansmiletour
• สำหรับยอดเงินทำบุญที่ได้มา จะเอามาแบ่งให้เท่าๆกันทุกวัดครับ
“อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง ขิปปเมวะ สมิชฌะตุ ขอความปรารถนาใดๆ ที่ท่านได้ตั้งไว้ดีแล้ว ขอความปรารถนานั้นๆ จงสำเร็จผลโดยพลัน”
ทัวร์กฐิน 9 วัด จังหวัดน่าน
อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก พระธาตุช่อแฮ ดอยภูคา
พิธีสืบชะตาวัดหนองแดง พระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์ วัดช้างค้ำ
• โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ร่วมบุญทอดกฐินและร่วมงานพิธีสืบชะตาแบบล้านนาที่จังหวัดน่าน โดยเงินค่าทัวร์ทั้งหมดจะนำไปรวมกับกองบุญกฐินถวายวัด โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายครับ
• สำหรับท่านใดสนใจไปร่วมบุญ กรุณาติดต่อภายในวันที่ 12 พฤศจิกายนนี้นะครับ
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• คุณโอม โทร.081 371 5558 / E-mail : ohmguide@live.com
• คุณไผ่ โทร.086 702 1611 / E-mail : dennapa_pai@hotmail.com
• โปรแกรมการเดินทาง : วันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2556
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 : กรุงเทพฯ - อุตรดิษฐ์ อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก - แพร่ พระธาตุช่อแฮ - น่าน
06.30 น.
พร้อมกันที่ ปั๊ม ปตท. ถ.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่ทัวร์คอยต้อนรับ
07.00 น.
ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ สู่ จังหวัดน่าน (สำหรับท่านที่อยู่ย่านรังสิต ท่านสามารถขึ้นรถที่หน้าห้างโลตัสรังสิต เวลาประมาณ 07.30 น.)
• แวะเที่ยวระหว่างเส้นทาง อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิษฐ์ ไหว้พระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่
• ทานอาหารกลางวันกันตามอัธยาศัย
19.00 น.
ถึง อ.ปัว จ.น่าน นำท่านเดินทางเข้าที่พัก (พักที่อูปแก้ว รีสอร์ท)
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 1) หลังอาหาร พักผ่อนกันตามสบาย......ราตรีสวัสดิ์
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 : เที่ยวดอยภูคา - เที่ยววัด 9 วัด - พิธีสืบชะตาวัดหนองแดง
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขา ที่ ดอยภูคา ชม ต้นชมพูภูคา พันธุ์ไม้มหัศจรรย์ ชม ป่าดึกดำบรรพ์ ลานดูดาว และ ต้นเต่าร้างยักษ์ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันร้านอาหาร (มื้อที่ 3) หลังอาหาร นำท่านเที่ยวชม วัดทั้ง 9 วัด ที่เราไปเตรียมจัดทอดกฐินกัน วัดหนองแดง วัดจอมราษฏร์ วัดฉิมพลี วัดห้วยพ่าน วัดน้ำมีด วัดดอนสบเปือ วัดดอนแท่น วัดวังว้า วัดน้ำโซ้ง
18.30 น.
บริการอาหารเย็นร้านอาหาร (มื้อที่ 4) หลังอาหาร จัดพิธีสืบชะตาแบบชาวล้านนา ให้กับสมาชิกโดยพระครูวิบูลนันทวิทย์ เจ้าอาวาสวัดหนองแดง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก (พักที่อูปแก้ว รีสอร์ท)
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 : ทอดกฐิน 9 วัด - พระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์ วัดช้างค้ำ - กรุงเทพฯ
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดหนองแดง ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง (วัดเจ้าคณะตำบลเปือ)
09.00 น.
• กิจกรรมของวัด
• ถวายผ้าองค์กฐิน 9 วัด
12.00 น.
เสร็จพิธีทอดกฐิน นำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
• แวะเที่ยวระหว่างเส้นทาง ไหว้พระธาตุแช่แห้ง เที่ยววัดภูมินทร์ วัดช้างค้ำ
• แวะทานอาหารเย็นและซื้อของฝากระหว่างทางกันตามอัธยาศัย
24.00 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
• ค่าบริการ ท่านละ 5,000.-บาท (พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,000.-บาท)
• การสำรองที่นั่ง
1.แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทร/แฟกซ์ เพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
2.ชำระค่าบริการก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน โดยผ่านบัญชี พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์
• หมายเลขบัญชี
นายพรชนก ศักดิ์ธานี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ เลขที่ 720 - 2 - 73231 - 8 บัญชีออมทรัพย์
• เงินทั้งหมดนำไปรวมกับกองบุญกฐินถวายวัด โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายครับ
กฐิน ทอดกฐิน
• งานบุญ ร่วมบุญกฐินกับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• ร่วมบุญสร้างอุโบสถ วัดเทพนิมิต ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้จัดสร้างพระเครื่องวัตถุมงคล เพื่อหาปัจจัยในการสร้างพระอุโบสถและเสนาสนะครับ
กฐินจังหวัดน่าน
• รูปงานทอดกฐิน 13 วัด วัดหนองแดง ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 เก็บภาพบรรยากาศงานกฐินแบบล้านนามาฝากครับ
กฐินอุดรธานี
• รูปงานทอดกฐินตกค้าง 21 วัด ณ วัดเทพสุรินทร์ อำเภอกุมภวาปี อุดรธานี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เก็บภาพบรรยากาศงานกฐินและรายชื่อผู้ร่วมบุญครับ
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์