บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• รูปงานทอดกฐินตกค้าง 21 วัด วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดเทพสุรินทร์ อำเภอกุมภวาปี อุดรธานี

มหากฐิน อุดรธานี

มหากฐิน อุดรธานี

มหากฐิน อุดรธานี

มหากฐิน อุดรธานี
มหากฐิน อ.กุมภวาปี และ อ.ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
คลิปมหากฐินตกค้าง 21 วัด จังหวัดอุดรธานี
• รูปทอดกฐินตกค้าง 21 วัด
• ทอด ณ วัดเทพสุรินทร์ ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี (วัดเจ้าคณะอำเภอกุมภวาปี)
• ได้จำนวนเงิน 315,000.-บาท ขออนุโมทนาบุญกันทุกท่านนะครับ
มหากฐิน 21 วัด อ.กุมภวาปี และ อ.ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
มหากฐิน 21 วัด อ.กุมภวาปี และ อ.ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
มหากฐิน 21 วัด อ.กุมภวาปี และ อ.ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
ร่วมบุญมหากฐิน 21 วัด จังหวัดอุดรธานี

มหากฐิน อุดรธานี

มหากฐิน อุดรธานี

มหากฐิน อุดรธานี

มหากฐิน อุดรธานี

มหากฐิน อุดรธานี

มหากฐิน อุดรธานี

มหากฐิน อุดรธานี

มหากฐิน อุดรธานี
• มหาบุญ มหากฐินตกค้าง 21 วัด อ.กุมภวาปี และ อ.ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี พุทธชยันตี 2,600 ปี
• ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพมหาบุญ มหากฐินตกค้าง (วัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน) 21 วัด
• วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีมะโรง
• โครงการ มหาบุญ มหากฐินตกค้าง (จัดที่วัดเทพสุรินทร์ ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี)
• สำหรับโครงการกฐินตกค้างนี้ เป็นอีกโครงการของการทำบุญกฐินและเพื่อสงเสริมพระพุทธศาสนา ซึ่งมีวัดอีกเป็นจำมากที่ไม่มีใครมาเป็นเจ้าภาพ ซึ่งทำให้วัดเหล่านี้ต้องตกกฐิน
• หลังจากที่ได้ไปทอดกฐิน 13 วัด ที่จังหวัดน่านมา ก็ทราบข่าวว่าทางภาคอีสาน มีวัดเป็นจำนวนมากที่ไม่มีใครไปเป็นเจ้าภาพกฐิน กระผมเองก็คิดที่จะทำกฐินตกค้างเพื่อให้วัดต่างๆได้มีกฐิน ก็เลยนำข่าวมาแจ้งกับท่านผู้มีใจบุญใจกุศล อยากให้มาร่วมทำบุญใหญ่ ก็จัดโครงการกฐินตกค้างขึ้น
• สำหรับท่านที่ต้องการมาร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน เพียงกองละ 5,000.-บาท ท่านได้เป็นเจ้าภาพในการถวายผ้ากฐินได้เลยครับ เลยถือโอกาสนี้มาแจ้งข่าวให้ทราบครับผมและขอ
แสดงความยินดี อนุโมทนาบุญด้วยครับ
ขอแสดงความนับถือ
นายพรชนก ศักดิ์ธานี (โจ้)
• ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพหรือร่วมทำบุญได้ที่
• คุณพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี (ประมงจังหวัดอุดรธานี)
• คุณพรชนก ศักดิ์ธานี (โจ้) โทร. 089 - 670 5115 อีเมลล์ gotothailand88@hotmail.com
• บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 02 - 969 3664, 02 - 2949 5134 - 39
• ร่วมเป็นเจ้าภาพ มหาบุญ มหากฐิน 21 วัด (กองละ 5,000.-บาท)
ลำดับ
ชื่อวัด
คณะเจ้าภาพกฐิน
1
วัดสว่างบรมนิวาส
คุณเพ็ญพร พรมรัตน์
2
วัดจันทิยาราม (ธ)
คุณกุสุมาลย์ ตรีจันทร์ทอง (จันทบุรี)
3
วัดดอนจันทร์
คุณวิภา - คุณบุญชัย - ด.ช.ภูพิทัศน์ ละออรัตน์ศักดิ์
คุณวรพันธุ์ พรหมจรรย์ - นางพิพัชรณา แซ่เตีย
4
วัดหนองนาคำ
คุณชิตาภา มีสัมฤทธิ์
5
วัดโพธิ์ศรีสำราญ
มหาวิทยาลัยนราธิวิสราชนครินทร์ (10,000.-บาท)
6
วัดอัมพรสะอาดชัยศรี
คุณอำพล อายุรไชย
7
วัดนครศรีสว่าง
คุณอำพล อายุรไชย
8
วัดโพธิ์ไทรทอง
คุณม้วน โพธิ์ศิริ
9
วัดสว่างบูรพา
คุณม้วน โพธิ์ศิริ
10
วัดศรีธาตุป่ายาง
ด.ญ.ณิชาภัทร - ด.ช.ฉัตรบดินทร์ ชินนิวัฒน์ (จันทบุรี)
11
วัดปุญญาธิการาม
คุณศศิพร อายุรไชย และครอบครัว
12
วัดป่าโนนน้ำเที่ยง (ธ)
คุณวิภาดา ไตรจินดาพร
13
วัดศิริสุวรรณาราม (ธ)
คุณปาริฉัตร แก้วแจ่ม
14
วัดศรีชมภู (ธ)
คุณนิตยา ผะอบนาง - คุณสุนิสา ทรัพย์ธนศานต์ (จันทบุรี)
15
วัดภูน้ำทิพย์โพธาราม
นายพิทักษ์ โกมลพันธ์ - นางวิมลวรรณ โกมลพันธ์
นายสุรชาติ กล้ากสิกิจ - นางสาวนฎา โกมลพันธ์
16
วัดป่าฬุวันบรรพต (วัดภูเขาทอง)
คุณบุณยาภรณ์ พงษ์ธีริทธิ์ (ขอนแก่น)
17
วัดศรีธาตุประมัญชา
เจ้าภาพในพื้นที่ขอจองกฐินแล้ว
18
วัดสว่างบรมนิวาส
คุณศิริพร มงคลเดี่ยวเจริญ - คุณแก้วรัตนะ อุ่นฐิติวัฒน์
19
วัดเกียรติบุญมา
คุณบุณยาภรณ์ พงษ์ธีริทธิ์ (ขอนแก่น)
20
วัดสระแก้ว
คุณนิศานต์ - คุณจันทนา บุณยาภรณ์
21
วัดภูผาธรรม
คุณวิศาล - คุณโสภา วิจิตรเกษม
• สำหรับท่านที่ต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพมหากฐิน 21 วัด กรุณาแจ้งชื่อภายในวันที่ 19 พฤศจิกายนนี้นะครับ ส่วนยอดเงินกฐินทั้งหมดจะนำมารวมกันแล้วแบ่งเท่าๆกันทุกวัด ทุกท่านก็ได้ทำบุญครั้งเดียวทั้ง 21 วัดเลยครับ
• หมายเหตุ ต้องกราบขออภัยด้วย รายชื่อวัดมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ได้มีวัดที่ตกค้างกฐินเพิ่มเติมอีก เลยต้องหาเจ้าภาพเพิ่มเติมด้วยครับ กับโครงการมหาบุญ มหากฐินตกค้าง 21 วัดครับ
• ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพมหากฐินได้ที่ คุณพรชนก ศักดิ์ธานี (โจ้) โทร. 089 670 5115
• เจ้าภาพกฐินรวมทุกวัด (กองละ 5,000.-บาท)
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี
คุณษิญาดา โชติธนวสุ - คณนฤภพ ขันทับไทย
SICHUAN CHINA YOUTHTRAVEL SERVICE (คุณจั่นเจา เฉินตู)
คุณซายห่านและคณะไกด์พม่า
คุณจิรัฏฐ์ เรืองสมบัติ
บริษัท ธารา อารยะ แทรเวล จำกัด
คุณภีฬตรีวิชข์ บูรณโภคิณสิริ และครอบครัว
คุณช่อทิพย์ ชินหาด และครอบครัว
คุณชมพูนุช สัจจะนิรันดร
• เจ้าภาพกฐินร่วมทำบุญทุกวัด (ตามกำลังศรัทธาครับ)
บริษัท ทริปดีดีดอทคอม จำกัด (2,000.-บาท)
คุณณรงค์ จิตประสงค์ (2,500.-บาท)
คุณไพโรจน์ ต้องชู (1,000.-บาท)
คุณรัตนาภรณ์ คำมั่น (1,000.-บาท)
นางเพชรรัตน์ - นายชูชัย - นายยุวพล - นางสาวพิชญา ไกรกีรติก้อง (500.-บาท)
นายไพฑูรย์ - นางฉันทนา วชิรลาภไพฑูรย์ (200 บาท)
นางอินจี (100 บาท)
• หมายเลขบัญชี นายพรชนก ศักดิ์ธานี ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ เลขที่ 720 - 2 - 73231 - 8 บัญชีออมทรัพย์
“อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง ขิปปเมวะ สมิชฌะตุ ขอความปรารถนาใดๆ ที่ท่านได้ตั้งไว้ดีแล้ว ขอความปรารถนานั้นๆ จงสำเร็จผลโดยพลัน”
• ทัวร์ทอดกฐินสามัคคี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประจำปี ๒๕๕๕
• โปรแกรมการเดินทาง : วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2555
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 : กรุงเทพฯ - อุดรธานี
06.30 น.
พร้อมกันที่ ปั๊ม ปตท. ถ.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่ทัวร์คอยต้อนรับ
07.00 น.
ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ สู่ จังหวัดอุดรธานี (สำหรับท่านที่อยู่ย่านรังสิต ท่านสามารถขึ้นรถที่หน้าห้างโลตัสรังสิต เวลาประมาณ 07.30 น.)
• แวะเที่ยวระหว่างเส้นทาง วัดหลวงพ่อโต
• ทานอาหารกลางวันกันตามอัธยาศัย
17.00 น.
ถึง จังหวัดอุดรธานี นำท่านเดินทางเข้าที่พัก (พักที่โรงแรมในตัวเมืองอุดรธานี)
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย......ราตรีสวัสดิ์
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 : ทอดกฐิน 21 วัด ณ วัดเทพสุรินทร์ ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี - กรุงเทพฯ
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดเทพสุรินทร์ ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี (วัดเจ้าคณะอำเภอกุมภวาปี)
09.30 น.
• กิจกรรมของวัด
• ถวายผ้าองค์กฐิน
12.00 น.
เสร็จพิธีทอดกฐิน นำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
• แวะเที่ยวระหว่างเส้นทาง
• แวะทานอาหารเย็นและซื้อของฝากระหว่างทางกันตามอัธยาศัย
22.30 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
• ค่าบริการ ท่านละ 1,690.-บาท (พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500.-บาท)
• เงินทั้งหมดนำไปร่วมบุญกฐินถวายวัดครับ
• หมายเลขบัญชี นายพรชนก ศักดิ์ธานี ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ เลขที่ 720 - 2 - 73231 - 8 บัญชีออมทรัพย์
กฐิน ทอดกฐิน
• งานบุญ ร่วมบุญกฐินกับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• ร่วมบุญสร้างอุโบสถ วัดเทพนิมิต ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้จัดสร้างพระเครื่องวัตถุมงคล เพื่อหาปัจจัยในการสร้างพระอุโบสถและเสนาสนะครับ
กฐินจังหวัดน่าน
• รูปงานทอดกฐิน 13 วัด วัดหนองแดง ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 เก็บภาพบรรยากาศงานกฐินแบบล้านนามาฝากครับ
กฐินอุดรธานี
• รูปงานทอดกฐินตกค้าง 21 วัด ณ วัดเทพสุรินทร์ อำเภอกุมภวาปี อุดรธานี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เก็บภาพบรรยากาศงานกฐินและรายชื่อผู้ร่วมบุญครับ
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์