บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศมาเลเซีย
• ปุตราจายา ศูนย์กลางการปกครอง เมืองหลวงใหม่ของมาเลเซีย
มาเลเซีย
มัสยิดสีชมพู ปุตราจายา
มาเลเซีย
มัสยิดสีชมพู ปุตราจายา
มาเลเซีย
เมืองปุตราจายา มาเลเซีย
มาเลเซีย
เมืองปุตราจายา มาเลเซีย
มัสยิดปุตรา (Putra Mosque) มัสยิดสีชมพู ปุตราจายา
มาเลเซีย
• ข้อมูลท่องเที่ยวปุตราจายา (Putrajaya)
• ปุตราจายา (Putrajaya) เป็นเมืองใหม่ เกิดขึ้นจากแนวความคิดของอดีตนายกรัฐมนตรี ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด ที่จะสร้างเมืองเพื่อเป็นที่ตั้งของฝ่ายบริหารและประมุขของประเทศ อยู่ทางตอนใต้ของกรุงกัวลาลัมเปอร์ มีพื้นที่ราว 4,932 เฮกเตอร์
• ส่วนประกอบสำคัญของเมืองได้แก่ทะเลสาบที่สร้างขึ้นโดยการขุด จึงทำให้เมืองปุตราจายามีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และมีสะพานที่ออกแบบอย่างสวยงามถึง 5 สะพาน
• ปุตราจายา เป็นเขตปกครองพิเศษ สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการปกครองแห่งใหม่อยู่บนพื้นที่ของรัฐสลังงอร์ อยู่ห่างไปจากกัวลาลัมเปอร์ทางทิศใต้ 25 กิโลเมตร ชื่อ “ปุตราจายา” นี้มาจากชื่อนายกรัฐมนตรีคนแรกของมาเลเซีย นามว่า “ตนกู อับดุล รามัน ปุตรา อัลฮัจ”
• Putrajaya Sentral เขตเมืองใหม่แห่งนี้มีศูนย์กลางการคมนาคม คล้ายกับ KL Sentral ในกัวลาลัมเปอร์นั่นเอง
• สถานที่สำคัญในเมืองนี้มี มัสยิดปุตรา (Putra Mosque) หรือมัสยิดสีชมพู มีทะเลสาบด้านข้างมัสยิดซึ่งสามารถมองเห็นเงาสะท้อนสีชมพูที่ผิวน้ำจนดูเหมือนมัสยิดลอยน้ำ และที่ริมทะเลสาบยังมีสะพานเสรีวาวาซาน (Seri Wawasan) สะพานขึงรูปร่างแปลกตาอีกด้วย ด้านหน้าของมัสยิดปุตรา คือ ปุตราสแควร์ (Putra Square) ลานกว้างแห่งนี้มีรูปดาว 13 แฉก หมายถึงรัฐทั้ง 13 ของมาเลเซีย มีธงของแต่ละรัฐตั้งอยู่ตามแฉกต่าง ๆ ตรงกลางเป็นธงชาติมาเลเซีย และสถานที่อีกแห่งคือ ที่ทำการนายกรัฐมนตรี (Perdana Putra Complex) เป็นอาคารขนาดใหญ่มียอดโดมสีฟ้า ด้านหลังมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ตรงกลางสวนเป็นที่ตั้งของวังเมลาวาตี (Istana Melawati)
มัสยิดปุตรา (Putra Mosque) มัสยิดสีชมพู ปุตราจายา
มาเลเซีย
มัสยิดปุตรา (Putra Mosque) มัสยิดสีชมพู ปุตราจายา
มาเลเซีย
       
ปุตราจายา เมืองหลวงใหม่มาเลเซีย
มาเลเซีย
มัสยิดปุตรา (Putra Mosque) มัสยิดสีชมพู ปุตราจายา
มาเลเซีย
ปุตราจายา เมืองหลวงใหม่มาเลเซีย
มาเลเซีย
มาเลเซีย
เมืองปุตราจายา มาเลเซีย
มาเลเซีย
เมืองปุตราจายา มาเลเซีย
มาเลเซีย
มัสยิดสีชมพู ปุตราจายา
มาเลเซีย
มัสยิดสีชมพู ปุตราจายา
มาเลเซีย
เมืองปุตราจายา มาเลเซีย
มาเลเซีย
เมืองปุตราจายา มาเลเซีย
มาเลเซีย
มัสยิดสีชมพู ปุตราจายา
มาเลเซีย
มัสยิดสีชมพู ปุตราจายา
• ข้อมูลท่องเที่ยวรัฐกลันตัน (Kelantan)
• กลันตัน เป็นรัฐที่ตั้งอยู่ทางเหนือสุดทางด้านตะวันออกของมาเลเซีย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนราธิวาสมีเมืองหลวงชื่อ โกตาบารู (Kot Bharu) มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำกลันตัน และเป็นรัฐที่มีความอนุรักษ์นิยมมากที่สุดในประเทศ จึงมากไปด้วยพิพิธภัณฑ์ที่ดัดแปลงมาจากวังของสุลต่าน ในอดีตยังเคยเป็นหนึ่งในหัวเมืองมลายูที่ไทยเคยปกครองดังนั้นวิถีชีวิตและอาหารการกินจึงคล้ายคลึงกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ศูนย์กลางของเมืองโกตาบารูอยู่ที่จัตุรัสเมอร์เดกา ซึ่งลักษณะในการสร้างและจุดประสงค์ในการสร้างเหมือนกับที่กัวลาลัมเปอร์คือ เป็นสัญลักษณ์แห่งการประกาศอิสรภาพนั่นเอง
• พิพิธภัณฑ์ในโกตาบารู เดิมเป็นวังของสุลต่านแห่งกลันตัน จนถึงปี พ.ศ. 2534 ได้รับการปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในจัดแสดงเป็นห้อง ๆ เช่น ห้องเสวยพระกระยาหาร ห้องบรรทม โดยจัดแสดงเครื่องใช้ต่าง ๆ ขององค์สุลต่านและครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เครื่องเงิน เครื่องคริสตัลที่งดงาม และมีรูปถ่ายประวัติศาสตร์เมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเยือน กลันตันในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2448 โดยสุลต่านมุฮัมมัดที่ 4 เฝ้ารับเสด็จ
• พิพิธภัณฑ์พระราชวังจาฮาร์ (Istana Jahar) สร้างโดยสุลต่านมูฮัมมัดที่ 2 เพื่อเป็นของขวัญแด่องค์รัชทายาทซึ่งต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นสุตล่านมูฮัมมัดที่ 3 และยังเป็นที่ประทับต่อ ๆ มาของสุลต่านอีกหลายพระองค์ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2535 จึงได้รับการดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์โดยจัดแสดงเป็นห้อง ๆ ตามราชประเพณี และด้านหลังยังมีอาคารแสดงอาวุธโบราณโดยเฉพาะกริชที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวมาเลย์อีกด้วย และใกล้ ๆ กันนี้ยังมีสถานที่น่าสนใจ คือ มัสยิสมูฮัมมาดีซึ่งถือเป็นมัสยิดกลางของรัฐกลันตัน
• พิพิธภัณฑ์สงคราม (War Museum) เดิมอาคารนี้เป็นที่ทำการธนาคารพาณิชย์แห่งอินเดีย สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2455 ปัจจุบันเป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวต่าง ๆ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
• พิพิธภัณฑ์แห่งรัฐ (Kelantan State Museum) เดิมเป็นสำนักงานเทศบาลเมืองโกตาบารู ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2533 ได้ทำการดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงศิลปะและประวัติศาสตร์ของรัฐกลันตัน
• นอกจากนี้ในรัฐกลันตันยังมีสถานที่น่าสนใจอีกหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นผืนป่า น้ำตก หรือชายหาดทางฝั่งตะวันออก และในเมือตุมปัตซึ่งอยู่ทางเหนือสุดและติดกับชายแดนไทย มีวัดไทยอีกหลายแห่งที่เป็นศูนย์กลางความศรัทธาของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย เช่น วัดโพธิวิหาร วัดมัชฌิมาราม และวัดใหม่สุวรรณคีรี

• ข้อมูลท่องเที่ยวรัฐตรังกานู
• เมืองกัวลาตรังกานู (Kuala Trengganu) เป็นเมืองหลวงของรัฐตรังกานู อยู่บริเวณปากแม่น้ำตรังกานูเมืองนี้มีขนาดไม่ใหญ่นักสามารถเดินเที่ยวชมเมืองได้ เริ่มจาก (Water Front) ท่าเรือริมแม่น้ำตรังกานู ซึ่งบริเวณนี้เป็นปากแม่น้ำที่แผ่กว้าง อีกฟากของแม่น้ำคือ มัสยิดคริสตัล (Crystal Mosque) เป็นมัสยิสที่สร้างขึ้นใหม่ด้วยโครงเหล็กและประดับประดาด้วยกระจกอย่างสวยงาม เมื่อเดินเลียบไปตามแม่น้ำจะพบย่านไชน่าทาวน์ที่เรียงรายไปด้วยบ้านเรือนที่สร้างขึ้นแบบสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส มีอาหารจีนอร่อย ๆ มากมาย เมื่อพ้นจากย่านไชน่าทาวน์จะเป็นย่ายเซนทรัลมาร์เก็ต (Central Market) สิ่งที่โดดเด่นที่สุดในย่านนี้คือมัสยิดอบิดีน (Abidin Mosque) มัสยิสสีขาวสะอาดตาจนชาวเมืองเรียกติดปากว่า “มัสยิดสีขาว”
• เขาพูเทอรี (Bukit Puteri) เป็นเนินเขาเตี้ย ๆ บริเวณปากแม่น้ำตั้งอยู่ริมทะเล บนยอดเขาเป็นที่ตั้งของป้อมปราการที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2374 เพื่อป้องกันตัวเมืองตรังกานูจากการโจมตีทางทะเลจึงมีปืนใหญ่จำนวนมากตั้งอยู่บนนี้ เมื่อลงจากเขาพูเทอรีจะพบกันสวนอิสตานามาเซียห์ (Istana Maziah) สวนสไตล์มาเลย์ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์
• ถนนสุลต่านไซนัลอบิดิน (Jalan Sultan Zainal Abidin) เป็นถนนที่ทอดยาวไปตามแนวชายฝั่งสุดปลายของถนนเส้นนี้คือหาด พริมูลา (Primula Beach) ก่อนถึงปากทางเข้าหาดมีมัสยิดมุกตาฟีบิลลาห์ชาห์ (Musjid Al Muktafi Billah Shah)
• เต็งกูเต็งงะห์ซาฮาราห์ (Tengku Tengah Zaharah Mosque) หรือมัสยิดลอยน้ำมัสยิดสีขาวที่ตั้งอยู่บนเกาะที่รอบล้อมด้วยน้ำใสสะอาดจนเกิดเงาสะท้อนที่งดงาม

• ข้อมูลท่องเที่ยวรัฐปะหัง (Pahang)
• ปะหัง เป็นรัฐในแหลมมลายูที่มีพื้นที่มากที่สุด มีเมืองกวนตัน (Kuantan) เป็นเมืองหลวงแห่งรัฐอยู่ติดทะเลบนดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำกวนตัน
• มัสยิดสุลต่านอะห์หมัดที่ 1 เป็นอาคารสี่เหลี่ยมซ้อนกัน 4 ชั้นส่วนบนสุดคือโดมสีฟ้าขนาดใหญ่ ล้อมรอบด้วยหอคอยยอดแหลม 4 ด้านสามารถจุคนได้ถึง 10,000 คน
• พิพิธภัณฑ์รัฐปะหัง (Museum Tokho Negeri Pahang) ภายในเป็นส่วนจัดแสดงเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่และวิถีชีวิตของชาวปะหัง
• สวนเกอโลรา (Taman Gelora) เป็นสวนสาธารณะริมทะเล มีแนวสวนสนที่ร่มรื่น อยู่ห่างจากปากแม่น้ำกวนตันไปประมาณ 2 กิโลเมตร
• คาเมรอนไฮแลนด์ (Cameron Highlands) ดินแดนที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,524 เมตร มียอดสูงสุดที่มีความสูงถึง 2,032 เมตร คือ Gunung Brinchang ทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี พื้นที่นี้จึงเหมาะแก่การเพาะปลูพืชเมืองหนาว ไม่ว่าจะเป็นไร่ชา หรือสตรอว์เบอร์รี่

• ข้อมูลท่องเที่ยวรัฐยะโฮร์ (Johor)
• รัฐยะโฮร์นี้เกิดขึ้นเมื่อเมืองมะละกาถูกครอบครองโดยโปรตุเกส สุลต่านมาห์มุดซาห์แห่งมะละกาจึงถอยร่นมายังพื้นที่ตอนใต้ของแหลมมลายูใน พ.ศ. 2054 และก่อตั้งเป็นอาณาจักรยะโฮร์แต่ภายหลังตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษจนกระทั่งอังกฤษคืนเอกราชแก่รัฐต่าง ๆ ในมลายูเมื่อพ.ศ. 2500 ยะโฮร์จึงเข้าร่วมกับรัฐอื่น ๆ เป็นสหพันธรัฐมาเลเซีย โดยมีเมืองหลวงแห่งรัฐชื่อ ยะโฮบาห์รู (Johor Bahru) ที่สุดปลายแหลมมลายู เดิมมีเมืองชื่อว่า เมืองบันดาร์ตันจุงพูเทอรี (Bandar Tanjung Puteri) ซึ่งสุลต่านเตเมงกอง อิบราฮิมได้สถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 2420 และสร้างวังสุลต่านอิบราฮิม (Bangunan Sultan Ibrahim) ซึ่งมีลักษณะคล้ายป้อมปราการบนเนินเขา และอนุญาตให้นักท่องเที่ยวชมได้จากภายนอกเท่านั้น
• มัสยิดสุลต่านอบู บาการ์ (Masjid Sultan Abu Bakar) ตั้งอยู่บนเนินเขาช่องแคบยะโฮร์ ที่เป็นช่องแคบระหว่างยะโฮร์กับเกาะสิงคโปร์จึงสามารถมองเห็นเกาะสิงคโปร์ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามได้อย่างชัดเจน และใกล้ ๆ กับมัสยิดแห่งนี้มีพิพิธภัณฑ์รอยัลอบูบาการ์ (Royal Abu Bakar) และสวนสัตว์ให้เข้าชม
• ดาตารันบานดารายา (Dataran Bandaraya) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงการสถาปนาเมืองยะโฮร์บาห์รูเป็นเมืองหลวง และที่ใกล้ ๆ กันกับดาตารันบานดารายา คือ หาดลิโด้ (Lido Beach) ชายหาดที่งดงามที่สุดของแหลมมลายู
• พื้นที่ใต้สุดของแหลมมลายูนี้มีช่องแคบยะโฮร์คั่นกลางระหว่างแหลมกับเกาะสิงคโปร์ ฉะนั้นเมื่อต้องการไปสิงคโปร์สามารถไปได้สะดวกโดยรถประจำทางและรถไฟซึ่งใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น

มาเลเซีย
เมืองปุตราจายา มาเลเซีย
มาเลเซีย
เมืองปุตราจายา มาเลเซีย
มาเลเซีย
เมืองปุตราจายา มาเลเซีย
มาเลเซีย
เมืองปุตราจายา มาเลเซีย
สถานที่ท่องเที่ยวมาเลเซีย
• สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซีย
• ประเทศมาเลเซีย ประเทศเพื่อนบ้านที่สวยงามด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย แหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อ สวนสนุก คาสิโนและมรดกโลก
ทัวร์มาเลเซีย
• ทัวร์มาเลเซีย มะละกา "เมืองมรดกโลกแห่งนครประวัติศาสตร์" รัฐมะละกาตั้งอยู่บริเวณช่องแคบมะละกา เป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าระหว่างชาติตะวันออกและตะวันตก
สถานที่ท่องเที่ยวมาเลเซีย
• สถานที่ท่องเที่ยวมาเลเซีย สถานที่ท่องเที่ยวกรุงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดเปโตรนาส หอคอยกัวลาลัมเปอร์ ช้อปปิ้งห้างซูเรีย อนุสาวรีย์ทหารอาสา เมอร์เดก้า สแควร์
มาเลเซีย
• มาเลเซีย เมืองปุตราจายา เมืองหลวงใหม่ของประเทศมาเลเซีย สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการปกครองแห่งใหม่ อยู่ห่างจากกัวลาลัมเปอร์ 25 กิโลเมตร
เที่ยวมาเลเซีย
• เที่ยวมาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ เก็บรูปมาฝากจากเก็นติ้งไฮแลนด์ นั่งกระเช้าลอยฟ้า เที่ยวชมวัดวัดฮินดูที่ วัดถ้ำบาตู
ภาษามาเลเซีย
• ภาษามาเลเซีย การทักทายภาษามาเลเซีย รวมคลิปสถานที่ท่องเที่ยวมาเลเซีย เตรียมตัวเที่ยวมาเลเซีย
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์