สถานที่ท่องเที่ยว โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีอาน
• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศมาเลเซีย
• ภาษามาเลเซีย
สถานที่ท่องเที่ยวมาเลเซีย
ตึกแฝดเปโตรนาส
สถานที่ท่องเที่ยวมาเลเซีย
จตุรัสเมอร์เดก้า กัวลาลัมเปอร์
กัวลาลัมเปอร์
อาคารสุลต่านอับดุลซามัค
กัวลาลัมเปอร์
จตุรัสเมอร์เดก้า กัวลาลัมเปอร์
ภาษามาเลเซีย ท่องเที่ยวมาเลเซีย
• ภาษามาเลเซีย
• ชาวมาเลย์เคยมีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตัวเอง จนกระทั่งตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษภาษาเขียนจึงเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวอักษรโรมัน หรืออักษรภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาพูดยังคงใช้ภาษามาเลย์ในการสื่อสาร แต่ประชากรส่วนใหญ่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี และในย่านไชนาทาวน์ซึ่งเป็นเขตธุรกิจมีชาวจีนจำนวนมากใช้ภาษาจีนกลางในการสื่อสาร
• ภาษามาเลเซียที่นักท่องเที่ยวควรรู้
• Selamat pagi (เซอลามัท ปากี) สวัสดีตอนเช้า
• Selamat petang (เซอลามัท เปอทาง) สวัสดีตอนเย็น
• Selamat malam (เซอลามัท มาลาม) ราตรีสวัสดิ์
• Selamat datang (เซอลามัท ดาตาง) ยินดีต้อนรับ
• Selamat tinggal (เซอลามัท ทิงกัล) ลาก่อน
• Terima kasih (เทริมา กาสิห์) ขอบคุณ
• Masuk (มาสุก) ทางเข้า
• Keluar (เคลัว) ทางออก
• Pintu (พินตู) ประตู
• คลิปวีดีโอท่องเที่ยวมาเลเซีย
สถานที่ท่องเที่ยวมาเลเซีย
จตุรัสเมอร์เดก้า กัวลาลัมเปอร์
กัวลาลัมเปอร์
อาคารสุลต่านอับดุลซามัค
กัวลาลัมเปอร์
อาคารสุลต่านอับดุลซามัค
สถานที่ท่องเที่ยวมาเลเซีย
อาคารสุลต่านอับดุลซามัค
กัวลาลัมเปอร์
พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า
สถานที่ท่องเที่ยวมาเลเซีย
พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า
สถานที่ท่องเที่ยวมาเลเซีย
พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า
กัวลาลัมเปอร์
พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า
สถานที่ท่องเที่ยวมาเลเซีย
อนุสาวรีย์ทหารอาสา
สถานที่ท่องเที่ยวมาเลเซีย
อนุสาวรีย์ทหารอาสา
สถานที่ท่องเที่ยวมาเลเซีย
อนุสาวรีย์ทหารอาสา
สถานที่ท่องเที่ยวมาเลเซีย
อนุสาวรีย์ทหารอาสา
กัวลาลัมเปอร์
ห้างซูเรีย กัวลาลัมเปอร์
กัวลาลัมเปอร์
ห้างซูเรีย กัวลาลัมเปอร์
กัวลาลัมเปอร์
ห้างซูเรีย กัวลาลัมเปอร์
กัวลาลัมเปอร์
ห้างซูเรีย กัวลาลัมเปอร์
ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์
มาเลเซีย
มัสยิดสีชมพู ปุตราจายา
มาเลเซีย
มัสยิดสีชมพู ปุตราจายา
มาเลเซีย
เมืองปุตราจายา มาเลเซีย
มาเลเซีย
เมืองปุตราจายา มาเลเซีย
มาเลเซีย
เมืองปุตราจายา มาเลเซีย
มาเลเซีย
มัสยิดสีชมพู ปุตราจายา
มาเลเซีย
มัสยิดสีชมพู ปุตราจายา
มาเลเซีย
เมืองปุตราจายา มาเลเซีย
เที่ยวมาเลเซีย
นั่งกระเช้าเก็นติ้งไฮแลนด์
เที่ยวมาเลเซีย
นั่งกระเช้าเก็นติ้งไฮแลนด์
เก็นติ้ง เที่ยวมาเลเซีย
โรงแรมเก็นติ้งไฮแลนด์
เก็นติ้ง เที่ยวมาเลเซีย
โรงแรมเก็นติ้งไฮแลนด์
เก็นติ้ง เที่ยวมาเลเซีย
เที่ยวมาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์
เก็นติ้ง เที่ยวมาเลเซีย
เที่ยวมาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์
เก็นติ้ง เที่ยวมาเลเซีย
เที่ยวมาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์
เก็นติ้ง เที่ยวมาเลเซีย
เที่ยวมาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์
นั่งกระเช้าเก็นติ้ง มาเลเซีย
เที่ยวเก็นติ้งไฮแลนด์ มาเลเซีย
โรงแรมเก็นติ้ง first world hotel
เที่ยวมาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์
เก็นติ้งไฮแลนด์
เที่ยวมาเลเซีย เก็นติ้ง
เก็นติ้งไฮแลนด์
เที่ยวมาเลเซีย เก็นติ้ง
เก็นติ้งไฮแลนด์
เที่ยวมาเลเซีย เก็นติ้ง
เก็นติ้งไฮแลนด์
เที่ยวมาเลเซีย เก็นติ้ง
เก็นติ้งไฮแลนด์
เที่ยวมาเลเซีย เก็นติ้ง
เก็นติ้งไฮแลนด์
เที่ยวมาเลเซีย เก็นติ้ง
เก็นติ้งไฮแลนด์
เที่ยวมาเลเซีย เก็นติ้ง
เก็นติ้งไฮแลนด์
วัดถ้ำบาตู เที่ยวมาเลเซีย
เที่ยวมาเลเซีย วัดถ้ำบาตู
เที่ยวมาเลเซีย วัดถ้ำบาตู
เที่ยวมาเลเซีย วัดถ้ำบาตู
เที่ยวมาเลเซีย วัดถ้ำบาตู
เที่ยวมาเลเซีย วัดถ้ำบาตู
เที่ยวมาเลเซีย วัดถ้ำบาตู
เที่ยวมาเลเซีย วัดถ้ำบาตู
เที่ยวมาเลเซีย วัดถ้ำบาตู
เที่ยวมาเลเซีย วัดถ้ำบาตู
เที่ยวมาเลเซีย วัดถ้ำบาตู
เที่ยวมาเลเซีย วัดถ้ำบาตู
เที่ยวมาเลเซีย วัดถ้ำบาตู
เที่ยวมาเลเซีย วัดถ้ำบาตู
เที่ยวมาเลเซีย วัดถ้ำบาตู
เที่ยวมาเลเซีย วัดถ้ำบาตู
เที่ยวมาเลเซีย วัดถ้ำบาตู
เที่ยวมะละกา ดัทช์สแควร์ มาเลเซีย
เที่ยวมะละกา ถนนคนเดินมะละกา Jonker street
ล่องเรือแม่น้ำมะละกา มาเลเซีย สีสันในยามค่ำคืน
มะละกา
โบสถ์คริสต์มะละกา
มะละกา
บริเวณจัตุรัสแดง มะละกา
ทัวร์มาเลเซีย
กังหัน บริเวณจัตุรัสแดง
ทัวร์มาเลเซีย
โบสถ์เซนต์ปอลต์ มะละกา
ทัวร์มาเลเซีย
โบสถ์เซนต์ปอลต์ มะละกา
ทัวร์มาเลเซีย มะละกา
โบสถ์เซนต์ปอลต์ มะละกา
ทัวร์มาเลเซีย มะละกา
ป้อมประตูซานติเอโก มะละกา
ทัวร์มาเลเซีย
ตึกอนุสรณ์ประกาศเอกราช
ทัวร์มาเลเซีย มะละกา
พิพิธภัณฑ์มะละกา
ทัวร์มาเลเซีย
สุลต่านมาเลเซีย
ทัวร์มาเลเซีย
ตึกอนุสรณ์ประกาศเอกราช
มะละกา
คลองมะละกา
มะละกา
วัดจีนในย่านไชน่าทาวน์
มะละกา
ช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์
มะละกา
ช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์
มะละกา
บ้านสวยๆในย่านไชน่าทาวน์
มะละกา
วัดจีนในย่านไชน่าทาวน์
มะละกา
ช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์
มะละกา
สีสันคลองมะละกา
มะละกา
สีสันคลองมะละกา
สถานที่ท่องเที่ยวมาเลเซีย
• สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซีย
• ประเทศมาเลเซีย ประเทศเพื่อนบ้านที่สวยงามด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย แหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อ สวนสนุก คาสิโนและมรดกโลก
ทัวร์มาเลเซีย
• ทัวร์มาเลเซีย มะละกา "เมืองมรดกโลกแห่งนครประวัติศาสตร์" รัฐมะละกาตั้งอยู่บริเวณช่องแคบมะละกา เป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าระหว่างชาติตะวันออกและตะวันตก
สถานที่ท่องเที่ยวมาเลเซีย
• สถานที่ท่องเที่ยวมาเลเซีย สถานที่ท่องเที่ยวกรุงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดเปโตรนาส หอคอยกัวลาลัมเปอร์ ช้อปปิ้งห้างซูเรีย อนุสาวรีย์ทหารอาสา เมอร์เดก้า สแควร์
มาเลเซีย
• มาเลเซีย เมืองปุตราจายา เมืองหลวงใหม่ของประเทศมาเลเซีย สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการปกครองแห่งใหม่ อยู่ห่างจากกัวลาลัมเปอร์ 25 กิโลเมตร
เที่ยวมาเลเซีย
• เที่ยวมาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ เก็บรูปมาฝากจากเก็นติ้งไฮแลนด์ นั่งกระเช้าลอยฟ้า เที่ยวชมวัดวัดฮินดูที่ วัดถ้ำบาตู
ภาษามาเลเซีย
• ภาษามาเลเซีย การทักทายภาษามาเลเซีย รวมคลิปสถานที่ท่องเที่ยวมาเลเซีย เตรียมตัวเที่ยวมาเลเซีย
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ลาวใต้
• LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม
• วันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2559
• วันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2559
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง
ทัวร์หลวงพระบาง
ทัวร์คานาสือ
ทัวร์ดาลัด
ทัวร์ทิเบต
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์โตเกียว
ทัวร์เกาหลี
• ซื้อทัวร์อย่างไรไม่ให้ตกทัวร์...
•
ตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทฯและใบอนุญาตนำเที่ยว ว่ามีการจัดตั้งบริษัทฯและจดทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยวถูกต้องหรือไม่
•
ตรวจสอบสถานที่ตั้งบริษัท เจ้าหน้าที่ พนักงาน มีชื่อ-นามสกุล มีรูปหน้าตาเจ้าของบริษัท หุ้นส่วนและพนักงานที่ทำงานหรือไม่
•
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ อาทิ ชื่อเสียงของบริษัทฯ จำนวนพนักงานของบริษัท ทุนจดทะเบียน รวมทั้งเป็นสมาชิกของสมาคมท่องเที่ยวไทย เช่น สมาชิก TTAA, สนท. สทน.
• บริษัทฯ เคยได้รับรางวัลจากกรมการท่องเที่ยวหรือไม่ อาทิ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) รางวัลกินรีของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รางวัลบริษัททัวร์ของกรมการท่องเที่ยว
ทัวร์โปรโมชั่นบริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์