บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ข้อมูลทั่วไป จังหวัดลำปาง
ข้อมูลที่พัก โรงแรม รีสอร์ท จังหวัดลำปาง
• เวบไซด์โรงแรมในจังหวัดลำปาง

• ลำปางริเวอร์ลอร์ด
ตั้งอยู่เลขที่ 330 หมู่ 11 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
http://www.lampangriverlodge.com
• เกาะวังแก้ว รีสอร์ท
ตั้งอยู่เหนือเขื่อนกิ่วลม กึ่งกลางระหว่างเขื่อนกิ่วลมกับบ้านสำเภาทอง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
http://www.wangkaewresort.com
• โรงแรม เอเซีย ลำปาง
ตั้งอยู่เลขที่ 229 ถนนบุญวาทย์ ลำปาง
http://www.asialampang.com
• โรงแรม เอ็มอาร์ พาเลซ
ตั้งอยู่เลขที่ 5/2 ถนนมนตรี ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
http://members.tripod.com/mr_palace
• ลำปางโฮเต็ลดอทคอม
ให้บริการข้อมูลและรับจองห้องพักออนไลน์
http://www.lampanghotels.com

• โรงแรมเวียงละกอร์
Wienglakor ตั้งอยู่เลขที่ 138/25 ถนนพหลโยธิน สวนดอก เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
http://www.wienglakor.com
• โรงแรมทิพย์ช้าง ลำปาง
ตั้งอยู่เลขที่ 52/22 ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
http://www.geocities.com/tipchanglampang
• โรงแรม ลำปาง เวียงทอง
ตั้งอยู่เลขที่ 138/109 ถนน พหลโยธิน ต.สวนดอก, อ.เมือง จังหวัด ลำปาง 52100
http://www.lampangwiengthonghotel.com
• บ้านสวนเกสท์เฮ้าส์ รีสอร์ท
บริการที่พักตั้งอยู่เลขที่ 2 บ้านผาลาด หมู่ 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
http://www.asiaworldnet.com
• บ้านไร่หญ้าแจ้ซ้อนรีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 212 หมู่ 11 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240
http://www.raiyachaeson.com

• สถานที่พัก
(ราคาห้องพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)
อำเภอเมือง
๙ มิถุนา ๒๘๕ ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๔๓๘ จำนวน ๔๘ ห้อง ราคา ๑๔๓-๓๐๖ บาท (พัดลม, ปรับอากาศ)
เขลางค์นคร ๑๘ ถ.สวนดอก โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๖๑๓๗, ๐ ๕๔๒๒ ๒๘๔๖-๗ จำนวน ๗๒ ห้อง ราคา ๒๑๐-๗๕๐ บาท
คิม ๑๖๘ ถ.บุญวาทย์ ข้างวัดสวนดอก โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๕๘๘, ๐ ๕๔๒๗ ๗๗๒๑ โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๖๙๒๙ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๒๓๐–๓๓๐ บาท
คิมซิตี้ ๒๗๔/๑ ถ.ฉัตรไชย โทร. ๐ ๕๔๓๑ ๐๒๓๘–๔๐ โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๖๖๓๕ จำนวน ๗๑ ห้อง ราคา ๕๕๐-๒,๐๐๐ บาท
เจ.บี.ปาร์ค ๒๘๕ ม.๑๔ ต.พิชัย ถ. พหลโยธิน กม.ที่ ๙ โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๑๖๖๖, ๐ ๕๔๓๓ ๔๗๙๕ บ้านเล็ก ๑๐ หลัง บ้านใหญ่ ๒ หลัง เรือนแถว ๒๔ ห้อง ราคา ๖๐๐-๒,๕๐๐ บาท
ซุปเปอร์ โฮเต็ล ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ลำปาง-งาว (ระหว่างสี่แยกสนามบินและสี่แยกราชภัฎ) จำนวน ๕๐ ห้อง โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๑๕๗๓ ราคา ๑๐๐-๖๐๐ บาท
ทิพย์ช้าง ๕๔/๒๒ ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๖๕๐๑-๖ โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๕๓๖๒ จำนวน ๑๓๐ ห้อง ราคา ๔๕๐-๑,๒๐๐ บาท
ทิพย์อินน์ เกสต์เฮาส์ ๑๔๓ ถ.ตลาดเก่า โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๑๘๒๑ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๐๐ บาท
ทีที แอนด์ ที เกสต์เฮาส์ ถ.ป่าไม้ โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๕๓๖๑ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๘๐-๒๐๐ บาท
พิณ ๘ ถ.สวนดอก โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๑๕๐๙, ๐ ๕๔๒๒ ๒๘๘๔, ๐ ๕๔๓๒ ๒๒๘๓-๕ โทรสาร ๐ ๕๔๓๒ ๒๒๘๖ จำนวน ๕๘ ห้อง ราคา ๔๕๐-๙๐๐ บาท
ร่มศรีทอง ๑๔๒ ถ.บุญวาทย์ ต. สวนดอก โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๐๕๔, ๐ ๕๔๓๒ ๒๐๓๒, ๐ ๕๔๓๒ ๒๐๓๓ จำนวน ๓๑ ห้อง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท
ริเวอร์ไซด์ เกสต์เฮาส์ ๒๘๖ ถ.ตลาดเก่า โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๗๐๐๕ โทรสาร ๐ ๕๔๓๒ ๒๓๔๒ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๓๐๐-๘๕๐ บาท
รีเจนท์ ลอดจ์ แอนด์ อพาร์ทเมนท์ ๒๗๙/๓ ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๓๓๘๘, ๐ ๕๔๓๒ ๒๗๑๑-๒ โทรสาร ๐ ๕๔๓๒ ๓๓๙๓ จำนวน ๘๗ ห้อง ราคา ๓๙๐–๖๙๐ บาท
ลำปาง ริเวอร์ ลอดจ์ ๓๓๐ ม.๑๑ หมู่บ้านลำปางกลาง ต. ชมพู โทร. ๐ ๕๔๓๓ ๖๖๔๐-๑ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๔๒ ๕๔๙๗ โทรสาร ๐ ๕๔๒๕ ๐๐๕๒ จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๑,๘๐๐ – ๒,๘๐๐ บาท
ลำปางเวียงทอง ๑๓๘/๑๐๙ ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๕๘๐๑-๒, ๐ ๕๔๒๒ ๔๑๒๐, ๐ ๕๔๒๒ ๓๒๘๕, ๐ ๕๔๓๒ ๕๔๖๒, ๐ ๕๔๒๒ ๕๘๐๑-๒ โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๕๘๐๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๒๔ ๔๑๓๓-๕, ๐ ๒๗๑๑ ๖๑๗๖-๘ โทรสาร ๐ ๒๕๒๔ ๔๑๓๖, ๐ ๒๗๑๑ ๖๑๗๙ จำนวน ๒๒๗ ห้อง ราคา ๑,๕๕๐ – ๕,๔๐๐ บาท
เวียงลคอร ๑๓๘/๓๕ ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๔๔๗๐-๑, ๐ ๕๔๒๒ ๘๐๙๕-๖, ๐ ๕๔๓๑ ๖๔๓๐-๕ โทรสาร ๐ ๕๔๓๑ ๖๔๒๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๔๘ ๔๕๘๑-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๔๑ ๘๕๖๕ จำนวน ๑๐๐ ห้อง ราคา ๙๐๐-๒,๕๐๐ บาท
ศรีสง่า ๒๑๓-๒๑๕/๑-๕ ถ.บุญวาทย์ โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๐๗๐, ๐ ๕๔๒๑ ๗๘๑๑ จำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๑๐๐-๑๘๐ บาท
สากล ๑๓๙/๙-๑๐ ถ.พหลโยธิน ต.สบตุ๋ย โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๕๗๓ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๑๔๐-๓๐๐ บาท
อรุณศักดิ์ ๙๐/๙ ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๓๔๔, ๐ ๕๔๒๑ ๗๕๓๒ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๑๙๐-๓๕๐ บาท
เอเซียลำปาง ๒๒๙ ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๗๘๔๔-๗ โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๔๔๓๖ จำนวน ๗๓ ห้อง ราคา ๔๕๐–๕๙๐ บาท
เอ็มอาร์พาเลซ ๕/๒ ถ.มนตรี โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๗๙๑๒, ๐ ๕๔๒๒ ๕๓๕๗, ๐ ๕๔๒๒ ๗๒๒๘ จำนวน ๔๑ ห้อง ราคา ๔๐๐–๘๐๐ บาท
ที่พักบริเวณเขื่อนกิ่วลม
แพชาวเขื่อน-กิ่วลม รีสอร์ท ติดต่อ ๑๘๗ ม.๒ ต.พิชัย โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๓๗๗๒, ๐ ๕๔๓๓ ๔๓๙๓ (หลัง ๑๘.๐๐ น.) จำนวนบ้านพัก ๑๐ หลัง ราคา ๕๐๐-๑,๕๐๐ บาท ถ้ามาเป็นกลุ่มตั้งแต่ ๖ คนขึ้นไป คิดราคา ๗๐๐ บาท/คน (ค่าเช่าเรือทั้งวัน ๒,๐๐๐ บาท จุได้ ๑๐ คน)
แพวังแก้ว & เกาะวังแก้วรีสอร์ท ติดต่อ ๙๑ ตรอกไฟฟ้าเก่า ถ.มนตรี รีสอร์ทตั้งอยู่ที่เขื่อนกิ่วลม โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๙๓๕๕, ๐ ๕๔๒๒ ๓๗๓๓ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๖๐๐-๒,๕๐๐ บาท www.wangkaewresort.com
วังริเวอร์ รีสอร์ท บ้านหาดเสี้ยว ก่อนถึงเขื่อนกิ่วลม ๒ กิโลเมตร โทร. ๐ ๑๘๘๓ ๖๘๕๗,
๐ ๑๘๓๐ ๓๘๔๕, ๐ ๑๘๘๓ ๘๘๖๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๗๒ ๐๐๒๔ บ้านพัก ๒ หลัง ราคา ๕๐๐-๑,๕๐๐ บาท
อำเภอแจ้ห่ม
พงษ์จันทร์ ๗๒ ต.หลวงเหนือ จำนวน ๑๐ ห้อง
ศรีสมบัติ ๓๙๔ ถ.วิเชษฐ์วัฒนา จำนวน ๑๒ ห้อง
อำเภอเมืองปาน
แจ้ซ้อน ฮิลล์ รีสอร์ท บ้านพัก ๖ หลัง รวม ๑๐ ห้อง (หลังเล็ก ๕ หลัง พักได้หลังละ ๘ คน หลังใหญ่พักได้ ๓๐ คน) ราคา ๕๐๐–๑,๐๐๐ บาท ถ้ามาเป็นกลุ่มตั้งแต่ ๒๐ คนขึ้นไป คิดราคา ๑๐๐ บาท/คน โทร. ๐ ๑๒๘๙ ๓๕๐๓, ๐ ๕๔๒๖ ๓๐๓๓ โทรสาร ๐ ๕๔๓๒ ๗๒๐๕
อำเภอเถิน
ล้านนานคร ๓๘๕/๗ ม.๗ บ้านดอนชัย ต.ล้อมแรด โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๑๔๙๓, ๐ ๕๔๒๙ ๒๑๔
จำนวน ๓๖ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท
นครเถิน ๑๘๗/๕ ถ.สายเอเซีย (ลำปาง-ตาก) โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๑๓๗๐-๒ จำนวน ๓๘ ห้อง ราคา ๒๒๐-๔๕๐ บาท

ข้อมูลร้านอาหาร จังหวัดลำปาง

อำเภอเมือง
๖๔๑ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตรงข้ามสนามบิน โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๓๖๔๑ (อาหารทะเล)
โกเกียวไก่ย่าง ๒๖๐/๗๔ ถ.ท่าคร่าวน้อย โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๘๐๒๖
แกงร้อน ถ. พระเจ้าทันใจ โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๘๖๓๙
บ้านคำหวาน ๙๖ ถ.สวนดอก โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๒๓๙๙ (อาหารพื้นเมือง)
บ้านฝ้าย ๒๐๖/๒ ม.๒ ถ.พหลโยธิน ต.พิชัย โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๔๖๐๒
บ้านพลอย ถ.ซูเปอร์ไฮเวย์ แยกไปเชียงใหม่ ติดโรงเรียนพาณิชยการลำปาง โทร. ๐ ๕๔๒๕ ๑๒๐๐ (อาหารตามสั่ง)
บ้านริมน้ำ ๓๒๘ ถ.ทิพย์ช้าง โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๑๘๖๑ (อาหารพื้นเมือง ไทย ฝรั่ง)
พรนารายณ์ ถ.รอบเวียง หลังเรือนจำ โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๑๑๑๐ (ข้าวหน้าเป็ด, หมูแดง,
ปอเปี๊ยะสด, สุกี้)
แม่แห ๑๐๑๗ ถ. อุปราช โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๑๙๐๔ (อาหารพื้นเมือง)
ริเวอร์ไซด์ ถ.ทิพย์ช้าง โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๑๘๖๑ (อาหารพื้นเมือง ไทย ฝรั่ง)
รีเจนท์ ลอดจ์ แอนด์ อพาร์ทเมนท์ ๒๗๙/๓ ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๓๓๘๘ เปิด ๑๙.๐๐-๐๒.๐๐ น. (อาหารฮาลาล)
เรือนแพ ๒๗๐ ซ.เรือนแพ หลังสถานีโทรทัศน์ช่อง ๘ ถ.พหลโยธิน (ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ สายลำปาง-เชียงราย กม.ที่ ๖๔๙–๖๕๐) ต.หัวเวียง โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๖๙๗๙ (อาหารตามสั่ง)
โอชาวัฒนา ๑๓๖/๓๔-๓๕ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๑๑๕๓, ๐ ๕๔๒๑ ๘๐๙๓ (อาหารจีน)
เฮือนชมวัง ถ.ตลาดเก่า โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๒๘๔๕ (อาหารพื้นเมือง)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๘๓๓๔
สำนักงานจังหวัด โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๘๘๐๐
เทศบาลนครลำปาง โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๙๒๑๑-๗, ๐ ๕๔๒๑ ๗๐๓๕
โรงพยาบาลเขลางค์นคร โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๕๑๐๐-๓
โรงพยาบาลเทศบาลเมืองลำปาง โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๓๖๒๕-๓๑
สถานีตำรวจภูธร โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๐๑๗
ไปรษณีย์ลำปาง โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๔๐๖๙
ตำรวจทางหลวง โทร. ๑๑๙๓
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. ๑๑๕๕
กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. ๑๑๘๒
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ โทร. ๑๑๓๓
ศูนย์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๘๘๒๓, ๐ ๕๔๒๒ ๖๘๑๐
สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๔๘๔๕

"ข้อมูลรายละเอียดในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปจัดพิมพ์เพื่อการจำหน่าย"

• คัดลอกข้อมูลจากเวบททท.
งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
กองข่าวสารการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
โปรดแจ้ง งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๑๔๑–๕
โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๗๔๔๐
E-mail: infodev@tat.or.th

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต ๑
๑๐๕/๑ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกตุ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐
โทร. ๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๔, ๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๗, ๐ ๕๓๒๔ ๑๔๖๖ โทรสาร ๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๕

ลำปาง จังหวัดลำปาง โรงแรมลำปาง พระธาตุลำปางหลวง
ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดลำปาง
• วัดพระธาตุลำปางหลวง : พระธาตุประจำปีเกิดปีฉลู
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์