บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ข้อมูลทั่วไป จังหวัดลำปาง
ไหว้สามพระธาตุ สามแผ่นดิน : ย้อนรอยพุทธสถานพันปีแดนล้านนา

     แผ่นดินล้านนาที่ว่าเก่าแก่หนักหนามากกว่า 700 ปี ล้านนาในที่นี้ไม่ใช่เชียงใหม่เมืองเดียว รวมหลายจังหวัดที่อยู่คู่กันทั้งลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แต่เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของอาณาจักรล้านนาเห็นจะเป็น นครหริภุญชัย ซึ่งปัจจุบันคือเมืองลำพูนในปัจจุบัน หริภุญชัยมีอายุถึงพันปีเศษ
   ดินแดนล้านนามีความเก่าแก่เป็นทุน แต่ลึกลงไปในความเก่า วัดวาโบราณสถานมากมายมีความศักดิ์สิทธิ์อันสั่งสมศรัทธามาทุกยุคทุกสมัย ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือเขต 1 (เชียงใหม่-ลำปาง-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน) ขีดเส้นไว้ อันเป็นเส้นทางน่าไปเที่ยวเยือน ตามโปรแกรมที่ว่า “สืบสานปีระกา ไหว้สาธุธาตุหริภุญชัย สืบสานตำนานล้านนา ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดสามแผ่นดิน สุดยอดธาตุศักดิ์สิทธิ์แผ่นดินเขลางค์ หริภุญชัย นพบุรีศรีนครพิงค์”


พระธาตุหริภุญชัย

พระธาตุหริภุญชัย

พระธาตุหริภุญชัย

พระธาตุหริภุญชัย

พระธาตุหริภุญชัย
พระธาตุหริภุญชัย : พระธาตุประจำปีเกิดปีระกา
   เมืองหริภุญชัย หรือจังหวัดลำพูน ในวันนี้เป็นเมืองคู่แฝด จังหวัดเงียบๆ ที่อยู่ข้างๆ เชียงใหม่ จนหลายคนลืมเลือน แต่ในความสงบที่นี่มีความงามทางประวัติศาสตร์แห่งแรกของล้านนาเกิดขึ้นที่นี่
   ลำพูนมีฐานะเป็นราชธานีแห่งแรกของภาคเหนือ มีประวัติศาสตร์ต่อเนื่องสืบมาทุกยุคทุกสมัยจนได้รับฉายาว่าเป็น เมืองประวัติศาสตร์ที่ไม่ตาย จากยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีการพบจารึกมอญโบราณในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 -17 ขณะนี้ที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์มีมากถึง 8 หลัก ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจคาดว่ายังจะต้องพบอีกไม่ต่ำกว่า 10 หลัก
   พระธาตุหริภุญชัย ตามตำนานกล่าวไว้ว่า หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเสวยลุกสมอแล้ว และเตรียมตัวจะเสด็จไปยังเมืองอื่น พระองค์ได้ประทานเส้นพระเกศาแก่พระยากาเผือกจำนวนหนึ่ง พระยาทั้ง 2 เมื่อได้พระเกศาธาตุจากพระพุทะองค์แล้ว จึงนำเอาพระเกศาธาตุนั้นใส่ไว้ในกระบอกไม้รวก และนำกระบอกไม้รวกที่บรรจุพระเกศาธาตุนั้น ใส่เข้าไปโกศแก้วและฝังโกศแก้วนั้นไว้ที่พระองค์ทรงประทับซึ่งเป็นที่ตั้งของพระธาตุหริภุญชัยในปัจจุบัน
   พระธาตุหริภุญชัยเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีระกา และปีนี้เป็นปีระกา แม้คนไม่เกิดปีระกาก็ควรไปกราบไหว้ การมากราบไหว้บูชาพระธาตุปีนั้นจะช่วยปกป้องคุ้มครองเราให้ผ่านล่วงปีนั้นไปด้วยดี
   หากลำพูนเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุด นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ คือเมืองที่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนา พญามังรายทรงวางรากฐานความเจริญรุ่งเรืองไว้หลายประการ ทรงขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง มีการรับพระพุทธศาสนาจากหริภุญชัย โปรดฯ ให้สร้างวัดวาอารามมากมาย
พระธาตุลำปางหลวง : พระธาตุประจำปีเกิดปีฉลู

พระธาตุลำปางหลวง

พระธาตุลำปางหลวง

พระธาตุลำปางหลวง

พระธาตุลำปางหลวง

พระธาตุลำปางหลวง

พระธาตุลำปางหลวง

พระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง
   พระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง พระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู เพราะสร้างในปีฉลูเสร็จในปีฉลูเช่นกัน
วัดพระธาตุลำปางหลวงได้ชื่อว่าเป็นวัดไม้สมบูรณ์ที่สุดของพระเทศไทย ด้านการออกแบบผังเมืองยึดคติของความเชื่อจักรวาล องค์พระธาตุเปรียบดังเขาพระสุเมรุ เหมือนศูนย์กลางแห่งจักรวาล ผืนทรายล้อมรอบเปรียบได้กับมหาสมุทรสีทันดร วิหารคตรูปสี่เหลี่ยม แทนกำแพงหินรอบจักรวาล ประตูด้านทิศตะวันออกเป็นทางลาดมีบันไดนาคเปรียบได้กับแม่น้ำคงคา ซุ้มประตูโขงแทนประตูของจักรวาล วิหารหลวงเป็นวิหารสำคัญเปรียบดังชมพูทวีป
   ตามตำนานได้กล่าวถึงการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์ และพระอานนท์ ณ บ้านลัมภะกัปปะ ขณะนั้นมีชาวลั๊วะอยู่คนหนึ่ง ชื่อว่า อ้ายกอน เกิดความเลื่อมใส จึงเอาน้ำผึ้งบรรจุกระบอกไม้ข้าวหลาม มะพร้าวและมะตูมอย่างละ 4 ลูก มาถวายพระองค์รับไว้และทิ้งกระบอกไม้ข้าวหลามไปทางทิศเหนือ ทรงพยากรณ์ว่าจะมีผู้นำพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์มาประดิษฐาน ณ ที่แห่งนี้ด้วย
   ต่อจากนั้นพระองค์จึงยกพระหัตถ์ขึ้นลูบพระเศียรได้พระเกศา 1 เส้น มอบให้ชาวลั๊วะผู้นั้น เขาจึงนำบรรจุลงในผอบทองคำ แล้วขุดหลุมอัญเชิญผอบลงประดิษฐานแล้วก่อเป็นเจดีย์ข้างบนอุโมงค์สูง 7 ศอก ต่อมา พ.ศ. 2039 เจ้าหาญศรีธัตถะมหาสุรมนตรี ได้เสริมพระเจดีย์ให้ใหญ่ขึ้น มีฐานกว้าง 24 เมตร สูงจากฐานยอดฉัตร 45 เมตร
   งานออกแบบผังของวัดล้วนมีที่มาที่ไป แม้ต้นไม้เก่าแก่บนลานทรายนั้นก็มีประวัติในตัวเอก ที่เรียกว่า ไม้ขะจาว ที่อยู่บริเวณวัดด้านทิศตะวันออก เชื่อกันว่าปลูกมาตั้งแต่ครั้งที่พระพุทะเจ้าเสด็จมายังวัดแห่งนี้ ลั๊วะอ้ายก้อน ได้ใช้ไม้ขะจาวเป็นคานหาบน้ำผึ้ง มะตูม และมะพร้าว ไปถวายพระพุทธเจ้า และเอาไม้ขะจาวนั้นปักลงดิน เลยเกิดเป็นต้นขึ้นใหญ่โตจนถึงปัจจุบัน
   พระธาตุลำปางหลวงไปเยือนสักกี่ครั้งกี่หนก็น่าประทับใจถึงความอัศจรรย์ขององค์พระธาตุกลับหัว ที่สะท้อนมาบนผ้าขาวยามแสงแดดสอดส่อง สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนโบราณอันน่าทึ่ง

พระธาตุดอยสุเทพ

พระธาตุดอยสุเทพ

พระธาตุดอยสุเทพ

พระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ
พระธาตุดอยสุเทพ : พระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม
   พระบรมธาตุดอยสุเทพ ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ อำเภอเมือง เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 3,051 ฟุต
   พระธาตุดอยสุเทพเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม หากต้องการอานิสงส์เพิ่มพูนจากการสักการะพระธาตุดอยสุเทพ ตามตำราโบราณบอกไว้ว่า ต้องไหว้พระธาตุทั้ง 4 ทิศ แต่ละทิศมีสิริมงคล ทิศเชื่อว่าเมื่อไหว้พระธาตุทิศเหนือทำให้สติปัญญาดีเลิศ ทิศตะวันออกชีวิตจะราบรื่นแจ่มใจ ทิศใต้เป็นคำขอว่าหากเกิดชาติหน้าขอให้เกิดเป็นผู้ชายอยู่ในกองทัพธรรม มีวรรณะอันบริสุทธิ์ ทิศตะวันตกเชื่อว่าถ้าได้มานมัสการทั้ง 4 ทิศ ชีวิตจะประสบแต่ความสุข
วัดเจดีย์ซาว : โบราณสถานที่ไม่ควรพลาดของจังหวัดลำปาง

วัดเจดีย์ซาว

วัดเจดีย์ซาว

วัดเจดีย์ซาว

วัดเจดีย์ซาว
   วัดเจดีย์ซาว วัดใหญ่กลางทุ่งนาที่มีเจดีย์ 20 องค์ เจดีย์เล็กใหญ่ที่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่เดียวกัน หากลองนับดูอาจจะขาดเกิน ใครนับเจดีย์ได้ครบ 20 องค์ ถือว่าเป็นคนมีบุญ
   วัดแห่งนี้สร้างมานานกว่าพันปี ในปี พ.ศ. 2526 ได้มีชาวบ้านขุดพบพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ หนัก 100 บาท สองสลึง จึงมอบให้กับวัด ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้มีชื่อว่า พระแสนแซ่ทองคำ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยล้านนา และเป็นพระพุทธรูปทองคำองค์แรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุแห่งชาติแล้ว
ลำปาง จังหวัดลำปาง โรงแรมลำปาง พระธาตุลำปางหลวง
ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดลำปาง
• วัดพระธาตุลำปางหลวง : พระธาตุประจำปีเกิดปีฉลู
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์