สถานที่ท่องเที่ยว โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์แชงกรีล่า• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดแพร่
• ข้อมูลที่พัก จังหวัดแพร่

• โรงแรม ภราดร
แสดงรายละเอียดห้องพัก ราคาห้องพัก
http://www.phrae-paradorn.com
• โรงแรมภูมิไทยการ์เด้น
ตั้งอยู่เลขที่ 31 ถนนศศิบุตร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
http://www.phoomthaitravel.com

ที่พัก - โรงแรม - รีสอร์ท
(ราคาที่พักเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาสอบถามราคาก่อนเข้าพักนะครับ)
• อำเภอเมือง
เทพวิมาน ๒๒๖-๒๒๘ ถ. เจริญเมือง ต.ในเวียง โทร. ๐ ๕๔๕๑ ๑๐๐๓ จำนวน ๒๗ ห้อง ราคา ๑๐๐–๒๐๐ บาท
ทุ่งศรีไพบูลย์ ๘๔ ถ. ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง โทร. ๐ ๕๔๕๑ ๑๐๑๑ จำนวน ๔๕ ห้อง ราคา ๑๒๐–๒๘๐ บาท
นครแพร่ ๖๙ ถ. ราษฎร์ดำเนิน ต. ในเวียง โทร. ๐ ๕๔๕๑ ๑๑๒๒ โทรสาร ๐ ๕๔๕๒ ๑๙๓๗ จำนวน ๒๒๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๗๐๐ บาท
นครแพร่ทาวเวอร์ ๓ ถ. เหมืองหิต ต.ในเวียง โทร. ๐ ๕๔๕๒ ๑๓๒๑ โทรสาร ๐ ๕๔๕๒ ๓๕๐๓ จำนวน ๑๓๙ ห้อง ราคา ๔๕๐-๒,๕๐๐ บาท
น้ำทอง ๔๐๐/๔๐๐ ม. ๒ ถ. น้ำทอง ต. นาจักร โทร ๐ ๕๔๕๓ ๔๕๐๐-๔ จำนวน ๗๒ ห้อง ราคา ๕๕๐-๗๕๐ บาท
บุษราคัม ๓๙/๑๒ ถ. ราษฎร์ดำเนิน โทร. ๐ ๕๔๕๑ ๑๔๓๗ จำนวน ๓๗ ห้อง ราคา ๑๖๐–๓๐๐ บาท
ภราดร ๑๗๗ ถ. ยันตรกิจโกศล โทร. ๐ ๕๔๕๑ ๑๑๗๗, ๐ ๕๔๕๑ ๑๐๕๙, ๐ ๕๔๕๒ ๑๗๑๙ โทรสาร ๐ ๕๔๕๒ ๒๓๔๐ จำนวน ๘๙ ห้อง ราคา ๒๙๐-๗๐๐ บาท
ภูมิไทย การ์เดน ๓๑ ถ. ศศิบุตร ต. ในเวียง โทร ๐ ๕๔๖๒ ๗๓๕๙ โทรสาร ๐ ๕๔๖๒ ๗๓๖๖ E-mail: svoaph@yahoo.com จำนวน 40 ห้อง ราคา 700 – 1,200 บาท
แม่ยมพาเลส ๑๘๑/๖ ถ. ยันตรกิจโกศล โทร. ๐ ๕๔๕๒ ๑๐๒๙-๓๕ โทรสาร ๐ ๕๔๕๒ ๒๙๐๔ จำนวน ๑๐๔ ห้อง ราคา ๘๕๐ – ๒,๕๐๐ บาท
สวัสดิการ ๗๖–๗๘ ถ.ยันตรกิจโกศล โทร. ๐ ๕๔๕๑ ๑๐๓๒ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑๐๐-๒๐๐ บาท
หอฟ้า ๑๙๔-๑๙๖ ถ. เจริญเมือง โทร. ๐ ๕๔๕๑ ๑๑๔๐ จำนวน ๒๒ ห้อง

• อำเภอเด่นชัย
น้ำแรมการ์เด้น ๙๘/๑ ม. ๔ ต.ห้วยไร่ โทร ๐ ๑๔๗๓ ๐๙๘๓, ๐ ๖๐๓๙ ๒๖๖๒ และ ๐ ๔๙๘๖ ๙๘๑๖
จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๗๐๐ – ๓๕๐๐ บาท

• อำเภอลอง
อุทยานแห่งชาติ ดอยผากลอง มีบ้านพักรับรองไว้บริการนักท่องเที่ยว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข่าว อุทยาน ฯ จังหวัดแพร่ โทร. (054) 522097

• อำเภอวังชิ้น
อุทยานแห่งชาติ เวียงโกศัย มีเรือนพักสำหรับนักท่องเที่ยว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติ เวียงโกศัย ตู้ปณ. 1 อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160 หรือที่ศูนย์ข่าวอุทยานฯ จังหวัดแพร่

• อำเภอสอง
อุทยานแห่งชาติ แม่ยม ทางอุทยานฯ ได้จัดเตรียมสถานที่กางเต็นท์สำหรับผู้ที่นำเต็นท์ไปเอง และมีเรือนแพของเอกชนในแม่น้ำยมไว้บริการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติ แม่ยม ตู้ ปณ. 4 อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. (054) 522097

• ข้อมูลร้านอาหาร จังหวัดแพร่

ร้านอาหาร
อำเภอเมือง  (รหัสทางไกล 054)
ครัวยมหอม (ในโรงแรมแม่ยมพาเลส) 181/6 ถ. ยันตรกิจโกศล โทร. 521029-35 (อาหารไทย, จีน, ยุโรป)
ฉัตรไชย 2/120 ถ. ยันตรกิจโกศล ต. ในเวียง โทร.511368, 522413 (อาหารไทย, จีน)
ด่านเกวียน ถ. ยันตรกิจโกศล โทร. 511488
นครแพร่ (ในโรงแรมนครแพร่) ถ. เจริญเมือง โทร. 511122 (อาหารไทย)
นิวแพร่โภชนา ถ. ราษฎร์ดำเนิน โทร. 523304 (อาหารไทย, จีน)
บ้านสวน ถ. ราษฎร์ดำเนิน
เมตตา ถ. ยันตรกิจโกศล (ตรงข้ามไปรษณีย์บ้านทุ่ง)
แม่ยม (ในโรงแรมแม่ยมพาเลส) ถ. ยันตรกิจโกศล โทร. 521029-35 (ไทย, จีน, ยุโรป)
วันดีโภชนา ถ. ยันตรกิจโกศล
วู้ดเด้นท์ ทาวน์ ถ. ยันตรกิจโกศล
อำเภอสูงเม่น
บ้านฝ้าย 57/6 ถ. ยันตรกิจโกศล โทร. 523114 โทรสาร 511449 (อาหารไทย, จีน, พื้นเมือง)
เพชรงาม ถ. แพร่-สูงเม่น
อำเภอเด่นชัย
สวนไซทอง หมู่ 10 ต. แม่จั๊วะ โทร. 613458

ร้านขายของที่ระลึก
อำเภอเมือง
ขนมครกแม่หล่าย ๗๓ ม. ๒ ต. แม่หล่าย ถ. สายแพร่-ร้องกวาง ห่างจากตัวเมืองแพร่ ๑๐ กิโลเมตร โทร ๐ ๕๔๖๔ ๖๔๐๙
บายศรีครีเอชั่น ๑๒๔/๕ ถ. ทุ่งโฮ้ง-ป่าแดง โทร.๐ ๕๔๕๒ ๒๔๙๔, ๐ ๕๔๕๒ ๔๕๐๙ (เสื้อสำเร็จรูปจากผ้าไทย)
ภิรมย์หม้อห้อม ๑๐๖/๓ ถ. ยันตรกิจโกศล บ้านทุ่งโฮ้ง โทร. ๐ ๕๔๖๒ ๓๔๙๖, ๐ ๑๙๕๑ ๕๘๓๗
ม่อฮ่อมแม่หนู ๖๐ ถ. เจริญเมือง บ้านทุ่งโฮ้ง โทร. ๐ ๕๔๕๒ ๒๗๗๒
มะขามแก้วคุณย่า 74 ม. 13 ซ. บ้านประทับใจ ต. ป่าแมต โทร ๐ ๕๔๕๒ ๔๑๖๒, ๐ ๑๔๗๒ ๑๖๕๗
สุจินต์ หมูยอ ถ. เจริญเมือง
สุขใจหม้อห้อม ๙๘/๑ ม. ๒ ต.ทุ่งโฮ้ง โทร. ๐ ๕๔๖๒ ๓๒๓๗
หม้อห้อม ๒๐๐๐ ๓๑๐/๖ ม. ๒ ต.ทุ่งโฮ้ง โทร. ๐ ๕๔๕๓ ๓๔๗๒, ๐ ๔๙๔๘ ๔๙๑๑
อาเนียร ๓๖ ถ. เจริญเมือง โทร. ๐ ๕๔๕๒ ๒๐๓๘ (ม่อฮ่อม, ผ้าไทย)
อำเภอสูงเม่น
ประเสริฐเฟอร์นิเจอร์ ๑๒/๑ ม. ๓ ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ดอนมูล
อำเภอลอง
กาญจนาผ้าตีนจก ๗๓/๗ ม. ๕ ต.บ้านปิน ถ.ลอง-แพร่ โทร. ๐ ๕๔๕๘ ๑๔๔๗, ๐ ๑๗๘๓ ๙๕๘๑
กลุ่มศิลปาชีพบ้านประนอม ๙๗/๒ หมู่ ๙ ถ.ลอง-วังชิ้น โทร. ๐ ๕๔๕๘ ๓๔๔๓ (ผ้าฝ้ายตีนจก)
อำเภอร้องกวาง
จันทร์สมผ้าทอ ๑๙๑ หมู่ ๕ บ้านบุญภาค ต.แม่ยางร้อง
อำเภอสอง
เครือข่ายกระดาษสา ๒/๑ ม.๖ ถ.ลักษณาวดี ต.บ้านหนุน โทร. ๐ ๕๔๕๙ ๑๔๘๗, ๐ ๙๙๕๐ ๔๕๔๙

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. ๐ ๕๔๕๑ ๑๕๖๖
สำนักงานจังหวัดแพร่ โทร. ๐ ๕๔๕๑ ๑๔๑๑
ที่ว่าการอำเภอเมือง โทร. ๐ ๕๔๕๒ ๔๔๖๘, ๐ ๕๔๕๑ ๑๐๕๒-๓
เทศบาลเมืองแพร่ โทร. ๐ ๕๔๕๑ ๑๐๖๐, ๐ ๕๔๕๒ ๒๔๖๙
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. ๑๑๕๕
ตำรวจทางหลวง โทร. ๑๑๙๓
สถานีตำรวจภูธร โทร. ๐ ๕๔๕๑ ๑๐๘๙
โรงพยาบาลแพร่ โทร. ๐ ๕๔๕๓ ๓๔๙๒-๔
ป่าไม้จังหวัดแพร่ โทร. ๐ ๕๔๕๑ ๑๖๓๘
หอการค้าแพร่ โทร. ๐ ๕๔๕๒ ๒๘๓๐

"ข้อมูลรายละเอียดในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปจัดพิมพ์เพื่อการจำหน่าย"

• คัดลอกข้อมูลจากเวบททท.
งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
กองข่าวสารการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
โปรดแจ้ง งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๑๔๑–๕
โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๗๔๔๐
E-mail: infodev@tat.or.th

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต ๒ (เชียงราย)
๔๔๘/๑๖ ถ.สิงหไคล อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๑ ๗๔๓๓, ๐ ๕๓๗๔ ๔๖๗๔-๕
โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๗๔๓๔
พื้นที่ความรับผิดชอบ : เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน

"ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาต ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย"

แพร่ พระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ โรงแรมแพร่
หม้อฮ้อม ไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้น้ำใจงาม
• ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดแพร่  
• วัดศรีดอนคำ (บารมีมงคลล้านนาตะวันออก)
• วัดสระบ่อแก้ว (บารมีมงคลล้านนาตะวันออก)
• พระธาตุช่อแฮ (บารมีมงคลล้านนาตะวันออก)
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 28 - 30 กรกฏาคม 2561
• วันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2561
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์เส้นทางสายไหม
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์คานาสือ
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์เลห์ลาดัก
ทัวร์เต้าเฉิง ย่าติง
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
ทัวร์ฉงชิ่ง
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี
ทัวร์ทิเบต
ทัวร์ถูเขาสี่ดรุณี

สอบถามทัวร์ทาง Line
• โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณแท็ก โทร.084-758-7773, 083-768-3318
• ID Line : 0847587773 - E-mail : tax81oceansmile@gmail.com
• คุณแตง โทร.062-596-7088, 087-044-2448
• ID Line : 0625967088 - E-mail : piriyah.tang@gmail.com
• คุณมาร์ โทร.098-828-3886, 099-247-5824
• ID Line : 0988283886 - E-mail : miss.sunma.p@gmail.com
• คุณไผ่ โทร.084-758-7776, 086-702-1611
• ID Line : 0847587776 - E-mail : dennapa_pai@hotmail.com
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะหรือติดต่อเร่งด่วน โทร.093-646 8915 คุณโจ้ (พรชนก) หรือ ID Line : oceansmile
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์