บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดแพร่
• วัดศรีดอนคำ หรือ วัดพระธาตุศรีดอนคำ (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๓) จังหวัดแพร่

วัดพระธาตุศรีดอนคำ จังหวัดแพร่

วัดพระธาตุศรีดอนคำ จังหวัดแพร่

วัดพระธาตุศรีดอนคำ จังหวัดแพร่

วัดพระธาตุศรีดอนคำ จังหวัดแพร่
วัดพระธาตุศรีดอนคำ (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๓) จังหวัดแพร่
วัดศรีดอนคำ หรือ วัดพระธาตุศรีดอนคำ (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๓) จังหวัดแพร่
วัดศรีดอนคำ หรือ วัดพระธาตุศรีดอนคำ (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๓) จังหวัดแพร่
วัดศรีดอนคำ หรือ วัดพระธาตุศรีดอนคำ (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๓) จังหวัดแพร่
พระเจ้าพร้าโต้ วัดพระธาตุศรีดอนคำ (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๓) จังหวัดแพร่

• วัดศรีดอนคำ หรือ วัดพระธาตุศรีดอนคำ
• ที่ตั้ง ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ อยู่เลยที่ว่าการอำเภอไปเล็กน้อย ห่างจากตัวเมืองแพร่ 45 กม.
• ความเป็นมา วัดศรีดอนคำ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดห้วยอ้อ” เป็นพระธาตุเก่าแก่ขนาดใหญ่ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1078 คราวพระนางจามเทวีเสด็จจากเมืองละโว้ไปเมืองหริภุญชัย พระธาตุแห่งนี้ได้รับการบูรณะหลายครั้ง ปัจจุบันมีฐานเป็นปูน ส่วนบนประดับด้วยแผ่นโลหะสีทอง

• สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษ
• พระเจ้าพร้าโต้ เป็นพระพุทธรูปไม้ศิลปะล้านนา ขนาดหน้าตัก 74 ซม. ฐานกว้าง 34 ซม. สูง 8.84 ซม. สร้างโดยการใช้มีดพร้า หรือ มีดโต้ ซึ่งสร้างเสร็จภายใน 1 วัน ก่อนพระอาทิตย์ตกดินและนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “พระเจ้าทันใจ”
• หอไตร เป็นแหล่งรวบรวมตำนาน พระพุทธรูปเก่าแก่ ตลอดจนคัมภีร์ต่างๆ
• ระฆัง ที่ทำจากลูกระเบิดอันเป็นทีมาของคำว่า “แพร่แห่ระเบิด” ในช่วงที่เกิดขึ้นระหว่างสงครามเอเชียบูรพา หรือช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง มีระเบิดตกลงมา ด้วยความสามารถและภูมิปัญญาของชาวบ้านแถบนั้น ได้ควักดินปืนไประเบิดหาปลาเหลือเพียงปอกของระเบิดซึ่งเป็นเหล็กหนัก ชาบ้าเกิดความเสียดายจึงได้ช่วยกันแบกหามใส่เกวียนไปถวายวัดทำเป็นระฆัง ผู้คนที่ผ่านไปมาไม่เข้าใจก็ต่างนำไปพูดกล่าวชานว่า “แพร่แห่งระเบิด”
• พระเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยพระนางามเทวีเสด็จจากเมืองละโว้ไปเมืองหริภุญชัย

• เทศกาลงานประเพณีที่สำคัญ
• งานไหว้สานนมัสการพระธาตุศรีดอนคำ จะจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายน (ปี 2554 การจัดงานตรงกับวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2554)

• อานิสงส์การบูชา การกราบไหว้พระเจ้าพร้าโต้หรือพระเจ้าทันใจ จะทำให้เกิดบารมีด้านการประสบความสำเร็จที่พึงปรารถนาในเวลาอันรวดเร็ว
• เจ้าอาวาสวัดศรีดอนคำ พระครูอดุลสารธรรม
• คำไหว้บูชาพระธาตุศรีดอนคำ ตั้งนะโม 3 จบ "สุวัญณะจะเร มะโนรัมเม อุรุคะธา ตงสุปะติฏฐิตา ติฏฐะวะรัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา"
• พระเจ้าพร้าโต้ (รุ่นบูรณะธาตุ) คนทั่วไปเชื่อกันว่าเป็นพระที่เพิ่มบารมี ลดเคราะห์ ให้โชค ปลอดภัยอันตรายทั้งปวง
• วัดศรีดอนคำ โทร. 08 6015 9298, 0 5458 1278

พระเจ้าพร้าโต้ วัดพระธาตุศรีดอนคำ (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๓) จังหวัดแพร่
วัดศรีดอนคำ หรือ วัดพระธาตุศรีดอนคำ (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๓) จังหวัดแพร่
วัดศรีดอนคำ หรือ วัดพระธาตุศรีดอนคำ (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๓) จังหวัดแพร่
• วัดพระธาตุศรีดอนคำ จังหวัดแพร่
• คำขวัญของอำเภอลองมีว่า "พระธาตุล้ำค่า ส้มพุทรารสเลิศ แหล่งกำเนิดผ้าจก มรดกสวนหิน ถิ่นชาวเมืองลอง"
• อำเภอลอง หรือเมืองลอง เดิมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดแพร่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1023 เป็นระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร
• ตามตำนานเมืองลอง เป็นเมืองที่ตั้งมานานนับพันปี กล่าวกันว่า สร้างมาก่อนสมัยพุทธกาล เหตุที่เรียกเมืองลอง เพราะว่า พระนางจามเทวีได้หลงทางมาถึงบริเวณที่ตั้งเมืองจึงตรัสว่า "ลองขึ้นไปก่อนเถอะ" เหตุดังกล่าว จึงเรียกว่า เมืองลอง

• วัดพระธาตุศรีดอนคำ
• วัดพระธาตุศรีดอนคำ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "วัดห้วยอ้อ" เป็นวัดที่ตั้งมาช้านาน เป็นโบราณสถานที่มีพระธาตุเก่าแก่ขนาดใหญ่ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1078 เมื่อคราวพระนางจามเทวีเสด็จจากเมืองละโว้ไปเมืองหริภุญชัย
• พระธาตุศรีดอนคำ พระธาตุแห่งนี้ได้รับการบรูณะหลายครั้ง ปัจจุบันมีฐานเป็นปูน ส่วนบน ประดับด้วยแผ่นโลหะสีทอง
• ด้านหลังพระอุโบสถหลังใหญ่ มีองค์พระธาตุซึ่งบรรจุพระอุรัฐิ (กระดูกหน้าอก) ของพระพุทธเจ้า มีศาลาประดิษฐานของพระเจ้าเชียงแสนอยู่ภายในวัด ถือว่าเป็นพระธาตุที่มีอายุเก่าแก่มาช้านานคู่กับวัดพระธาตุศรีดอนคำ

• ประวัติพระเจ้าพร้าโต้ วัดพระธาตุศรีดอนคำ
• พระครูอดุลย์สารธรรม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีดอนคำ รูปปัจจุบัน บอกเล่าถึงความเป็นมาของ พระเจ้าพร้าโต้ ว่า พระเจ้าพร้าโต้ แกะด้วยพร้าโต้ หรือมีดอีโต้ ศิลปะพื้นบ้านผสมผสานศิลปะเชียงรุ้ง ซึ่งผู้สร้างใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการใช้พร้าโต้แกะให้ออกมาเป็นพระพุทธรูปที่สวยงาม
• จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของเมืองลองที่มีการสร้าง"วัดศรีดอนคำ" มีพระยาลำปางและพระยานครแพร่ช่วยกันสร้าง มีการขออนุญาตโบกปูนและสร้างกุฏิให้พระเจ้ามหาเถรเจ้าสุทธนะเป็นพระประธาน โดยได้สร้างพระวิหารขึ้นในปี พ.ศ.2236 พร้อมพระอุโบสถขนาดเล็กกว้าง 4 วา ยาว 8 วา โดยลาดพื้นและผูกพัทธสีมา มีการจัดทำพระพุทธรูปองค์หนึ่งเรียกว่า พระเจ้าพร้าโต้ โดยสร้างจากไม้แก่นจันทน์ทั้งต้น และส่วนที่มีขนาดเล็กได้สร้างพระขนาดเล็กอีก 4 องค์ รวมทั้งสิ้น 5 องค์ องค์ที่ 2 กรมศิลปากรอัญเชิญไปประดิษฐานที่ไร่แม่ฟ้าหลวง องค์ที่ 3 อัญเชิญไปประดิษฐานที่พิพิธภัณฑ์วัดหลวง อ.เมืองแพร่ องค์ที่ 4 ถูกขโมยไป องค์ที่ 5 มีขนาดเล็กที่สุด ประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีดอนคำ
• พระเจ้าพร้าโต้ มีความสูง 3 เมตร หน้าตักกว้าง 1.5 เมตร ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว และทางวัดได้สร้างศาลาให้ประดิษฐานเป็นอย่างดี ป้องกันการโจรกรรม นอกจากนี้ ในพิพิธภัณฑ์ยังมีพระไม้ขนาดเล็ก ที่สร้างด้วยมีดอีกจำนวน 1,000 องค์
• หากมีโอกาสเดินทางมาเยือนเมืองแพร่ แวะผ่านไปเที่ยวอำเภอลอง เข้าไปกราบนมัสการ พระเจ้าพร้าโต้ วัดศรีดอนคำ จ.แพร่ ชมศิลปะฝีมือของบรรพบุรุษชาวพุทธล้านนาและนมัสการขอพรกับ"พระธาตุศรีดอนคำ" ทำให้เราอิ่มเอิบใจในกุศลผลบุญและความโชคดีเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองตลอดไป


วัดศรีดอนคำ จังหวัดแพร่

พระเจ้าพร้าโต้ วัดศรีดอนคำ

พระเจ้าพร้าโต้ วัดศรีดอนคำ

วัดศรีดอนคำ จังหวัดแพร่

วัดศรีดอนคำ จังหวัดแพร่

วัดศรีดอนคำ จังหวัดแพร่

วัดศรีดอนคำ จังหวัดแพร่

วัดศรีดอนคำ จังหวัดแพร่
แพร่ พระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ โรงแรมแพร่
หม้อฮ้อม ไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้น้ำใจงาม
• ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดแพร่  
• วัดศรีดอนคำ (บารมีมงคลล้านนาตะวันออก)
• วัดสระบ่อแก้ว (บารมีมงคลล้านนาตะวันออก)
• พระธาตุช่อแฮ (บารมีมงคลล้านนาตะวันออก)
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ (เปิดทำการแล้วครับ)
• กรุ๊ปเหมาในประเทศ-ต่างประเทศ สัมนา ดูงาน เที่ยวส่วนตัว
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• กรุ๊ปหมู่คณะเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์ลาวใต้ • LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม
• กรุ๊ป 4 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
หลวงพระบาง หนองเขียว • LAO-4: นั่งรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง หนองเขียว พระราชวังหลวง วังเวียง เวียงจันทน์ (4 วัน)
• กรุ๊ป 6 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์หลวงพระบาง
ทัวร์พม่า
ทัวร์ศรีลังกา • SR-51 : ศรีลังกา วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา กอลล์ โคลัมโบ วัดคงคาราม
• วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2565
• วันที่ 12 - 16 สิงหาคม 2565
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ • Bali-541 : ทัวร์บาหลี - บุโรพุทโธ วัดเบซากีห์ คินตามณี อูบุด ระบำบาหลี วัดพรามนันท์
• กรุ๊ป 4 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
• INDIA-503 : ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด ถ้ำช้าง เมืองมุมไบ (TG)
• วันที่ 13 - 17 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2565
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา WE)
• วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน
• วันที่ 4 - 11 ธันวาคม 2565
ทัวร์แคชเมียร์ • INDIA-761 : แคชเมียร์ ล่องเรือทะเลสาบดาล พาฮาลแกม ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค (TG)
• วันที่ 13 - 19 ตุลาคม 2565
• วันที่ 30 ธันวาคม - 5 มกราคม
ทัวร์เลห์ลาดัก • ID-14 : ทัวร์เลห์ ลาดัก ถนนที่สูงที่สุดในโลก วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ พระราชวังเลห์ นูบราวัลเลย์ (TG)
• วันที่ 10 - 16 สิงหาคม 2565
ทัวร์นรวัด
• KHM-2 : นครวัด นครธม เบ็งเมเลีย บันทายสรี ปราสาทตาพรหม ล่องโตนเลสาบ
• วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2565
• วันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2565
นครวัด
• KHM-12 : นครวัด นครธม เบ็งเมเลีย บันทายสรี ปราสาทตาพรหม (FD)
• กรุ๊ป 2 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์