บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพังงา
• ข้อมูล โรงแรม รีสอร์ท จังหวัดพังงา

เว็ปไซด์ที่พัก จังหวัดพังงา
เดอะฮอทสปริงบีช รีสอร์ท
เขาหลักทรอปิคาน่าบีชรีสอร์ท
บลูวิลเลจปะการัง รีสอร์ท
เทพทาโรลากูนบีชรีสอร์ท
บ้านเขาหลัก
เขาหลักปาล์มบีชรีสอร์ท
เขาหลักลากูน่า รีสอร์ท
เขาหลักบันดารี รีสอร์ท
ปาล์มอันดามันบีชรีสอร์ท
คุระบุรีกรีนวิว รีสอร์ท
เขาหลักวนบุรี รีสอร์ท
เขาหลักเบย์ฟร้อนรีสอร์ท
เขาหลักพาราไดส์รีสอร์ท
เกาะยาวไอส์แลนด์รีสอร์ท

สถานที่พัก
(ราคาห้องพักในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)
อำเภอเมือง
ทวีสุข ๗๙ ถ.เพชรเกษม โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๒๑๐๐ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๑๕๐–๒๐๐ บาท
พังงา เกสต์เฮ้าส์ ๙๙/๑ ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๑๓๕๘, ๐ ๗๖๔๓ ๐๓๓๓ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๒๒๐–๓๕๐ บาท
พังงา เบย์ รีสอร์ท ๒๐ ถ.ท่าด่าน โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๒๐๖๗, ๐ ๗๖๔๑ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๗๖๔๑ ๒๐๗๐ จำนวน ๘๘ ห้อง ราคา ๗๐๐-๑,๒๐๐ บาท
พังงา วัลเล่ย์ รีสอร์ท ๕/๕ ถ.เพชรเกษม ต.น้ำผุด โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๑๓๕๓, ๐ ๗๖๔๑ ๑๓๙๓, ๐ ๗๖๔๒ ๑๒๐๑ จำนวน ๑๓ ห้อง ราคา ๕๖๐-๒,๕๐๐ บาท
พังงา อินน์ ๒/๒ ซ.โลหะกิจ ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๑๙๖๓ โทรสาร ๐ ๗๖๔๓ ๐๓๓๓ E-mail : phang-ngainn@png.co.th จำนวน ๑๓ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๔๐๐ บาท
ภูงา ๔๕/๖๕ ม.๓ ถ.เพชรเกษม โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๓๙๙๙ จำนวน ๗๘ ห้อง ราคา ๖๕๐-๑,๒๐๐ บาท
เมืองทอง ๑๒๘ ถ.เพชรเกษม โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๒๑๓๒ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๑๐๐-๓๘๐ บาท
ริเวอร์ไซด์ บังกะโล ๒๙/๑๑ ต.ถ้ำน้ำผุด โทร. ๐ ๗๖๔๓ ๐๒๐๓ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๒๕๐–๕๐๐ บาท
รักษ์พังงา ๑๐๐ ถ.เพชรเกษม โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๒๐๙๐ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๑๐๐-๑๕๐ บาท
รัตนพงษ์ ๑๑๑ ถ.เพชรเกษม โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๑๒๔๗ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑๕๐-๔๕๐ บาท
สุนิมิตร แมนชั่น อินน์ ๒๑/๑ ถ.ศิริราช ต.ท้ายช้าง โทร. ๐ ๗๖๔๔ ๐๔๔๐ จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๔๕๐-๙๐๐ บาท
หลักเมือง ๑ ๑/๒ ม.๑ ถ.เพชรเกษม โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๑๕๑๒, ๐ ๗๖๔๑ ๒๑๒๕ โทรสาร ๐ ๗๖๔๑ ๑๕๐๑ จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๑๗๕-๒๘๕ บาท
หลักเมือง ๒ ๕๔๐ ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง โทร. ๐ ๗๖๔๔ ๐๔๙๕, ๐ ๗๖๔๑ ๑๕๐๐, ๐ ๗๖๔๑ ๒๒๑๘ โทรสาร ๐ ๗๖๔๑ ๑๕๐๑ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๔๙๐-๖๗๐ บาท
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ๘๐ ม.๑ ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา ๘๒๐๐๐ โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๑๑๓๖, ๐ ๗๖๔๑ ๒๑๘๘ หรือที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ ทางอุทยานฯ มีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว จำนวน ๕ หลัง พักได้ ๔ คน ราคา ๕๐๐ บาท พักได้ ๑๕ คน ราคา ๙๐๐ บาท มีเต็นท์ให้เช่า พักได้ ๑-๒ คน ราคา ๒๐๐ บาท พักได้ ๕ คน ราคา ๒๕๐ บาท
เฮ้าส์บายเดอะเบย์ บ้านคลองเคียน อ่าวพังงา โทร. ๐ ๗๖๓๕ ๑๓๓๓, ๐ ๑๔๐๗ ๙๓๔๒, ๐ ๑๘๙๒ ๔๗๓๕ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๗๕๐ บาท
อำเภอคุระบุรี
คุระบุรี กรีนวิว รีสอร์ท ๑๒๙ ม.๕ ต.บางวัน โทร. ๐ ๗๖๔๐ ๑๔๐๑, ๐ ๗๖๔๐ ๑๔๐๐ โทรสาร ๐ ๗๖๔๐ ๑๔๒๔ E-mail: info@kuraburigreeenview.com Website: www.kuraburigreenview.com จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๑,๗๕๐-๒,๕๐๐ บาท
นางนวล ๒๐๓/๓๕ ซ.สุขาภิบาล ๔ โทร. ๐ ๗๖๔๙ ๑๔๐๑ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๕๐ บาท
แสงเพชร บังกะโล ๗๒ ม.๘ ซ.สุขาภิบาล ๘ ต.คุระ โทร. ๐ ๗๖๔๙ ๑๒๖๒, ๐ ๖๕๙๕ ๖๐๗๑ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๒๕๐–๕๐๐ บาท
อุทยานแห่งชาติศรีพังงา อุทยานแห่งชาติศรีพังงา อ.คุระบุรี จ.พังงา ทางอุทยานฯ ไม่มีบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว แต่มีสถานที่กางเต็นท์ และร้านสวัสดิการบริการ โดยนักท่องเที่ยวจะต้องนำเต็นท์มาเอง เสียค่าพื้นที่กางเต็นท์คนละ ๒๐ บาท/คืน
เอ็กซ์ตร้า ๔๙๘ ม.๘ ซ.สุขาภิบาล ๒ โทร. ๐ ๗๖๔๙ ๑๓๓๘ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๖๐–๒๕๐ บาท
อำเภอตะกั่วป่า
เขาหลัก เนเจอร์ รีสอร์ท ๒๖/๑๐ ม.๗ ต.คึกคัก โทร. ๐ ๗๖๔๒ ๐๑๗๙-๘๑ โทรสาร ๐ ๗๖๔๒ ๐๑๘๐ บังกะโล จำนวน ๓๗ หลัง ราคา ๓๕๐-๑,๒๐๐ บาท
ผดุง ๓๖-๓๘ ถ.มนตรี ๒ โทร. ๐ ๗๖๔๒ ๑๙๘๕ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๒๐ บาท
ภูเขาหลัก รีสอร์ท จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๐๐ บาท
ย่านยาว ๑๔๘ ถ.ศรีเมือง โทร. ๐ ๗๖๔๒ ๑๒๑๙ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๑๒๐–๒๕๐ บาท
อัมรินทร์ ๗/๕-๖ ถ.มนตรี ๒ โทร. ๐ ๗๖๔๒ ๑๐๘๓ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๑๕๐-๔๐๐ บาท
เอ็กซ์ตร้า ๔๖ ถ.เสนาราษฎร์ โทร. ๐ ๗๖๔๒ ๑๐๒๖, ๐ ๗๖๔๒ ๑๔๑๒, ๐ ๗๖๔๓ ๑๔๖๙ โทรสาร ๐ ๗๖๔๒ ๑๔๑๒ จำนวน ๗๕ ห้อง ราคา ๒๕๐–๕๕๐ บาท
อำเภอท้ายเหมือง

เขาหลัก เมอร์ลิน รีสอร์ท ๗/๗ ม.๒ ต.ลำแก่น โทร. ๐ ๗๖๔๒ ๘๓๐๐ จำนวน ๑๖๐ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐ บาท
ท้ายเหมือง บีช กอล์ฟ แอนด์ มารีน่า ๑๕๗/๑๒ ม.๙ ถ.ลิ่มดุล ต.ท้ายเหมือง โทร. ๐ ๗๖๕๗ ๑๕๑๒-๕ โทรสาร ๐ ๗๖๕๗ ๑๒๔๑ จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ บาท
ศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ (ท่าเรือทับละมุ ในฐานทัพเรือพังงา) หมู่บ้านทับละมุ ต.ลำแก่น จำนวน ๑๓ ห้อง ราคา ๖๐๐ บาท
สาริโรจ ๑๘/๓ ม.๕ ต.ท้ายเหมือง โทร. ๐ ๗๖๕๗ ๑๕๖๗-๘ โทรสาร ๐ ๗๖๕๗ ๑๕๖๘ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
อำเภอตะกั่วทุ่ง
เกาะละวะใหญ่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๒๑๘๘ มีบ้านพัก จำนวน ๒ หลัง ราคา ๗๐๐ บาท มีเต็นท์ให้เช่า ราคา ๑๕๐ บาท ค่าพื้นที่กางเต็นท์ ๓๐ บาท
โคกกลอย อินน์ ๑๒๙ ถ.นาใต้ โทร. ๐ ๗๖๕๘ ๑๗๐๓-๔ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๕๐ บาท
เชอร์รี่ รีสอร์ท ๓๗ ม.๔ ต.โคกกลอย โทร. ๐ ๗๖๔๓ ๔๐๗๐, ๐ ๑๕๗๖ ๒๐๓๔ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๓๕๐-๗๐๐ บาท
เกาะยาวน้อย
กระท่อมป่าทราย ๕๐/๒ ม.๕ ต.เกาะยาวน้อย หาดป่าทราย โทร. ๐ ๗๖๕๙ ๗๔๗๘ บังกะโล จำนวน ๑๕ หลัง ราคา ๓๕๐-๖๕๐ บาท
เกาะยาว รีโซเทล บ้านอันเป้า โทร. ๐ ๗๖๕๙ ๗๐๙๔, ๐ ๑๘๓๕ ๕๙๓๕ จำนวน ๔ ห้อง ราคา ๓๐๐ บาท
เกาะยาว ไอร์แลนด์ รีสอร์ท ๒๔/๒ ม.๕ ต.เกาะยาวน้อย หาดคลองจาก สำนักงานบนเกาะ โทร. ๐ ๗๖๕๙ ๗๔๗๔, ๐ ๑๖๐๖ ๑๕๑๗ โทรสาร ๐ ๒๖๑๖ ๑๕๑๘ บังกะโล จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๕,๖๐๐-๗,๘๕๐ บาท
โคโคนัท คอนเนอร์ ๓๐ ม.๕ ต.เกาะยาวน้อย โทร. ๐ ๗๖๕๙ ๗๑๓๔, ๐ ๑๙๕๖ ๒๖๐๗ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๓๕๐-๘๐๐ บาท
บ้านท่าเขา บังกะโล หาดท่าเขา โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๒๑๗๒, ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๕๒, ๐ ๗๖๒๔ ๘๗๗๒, ๐ ๑๙๕๖ ๔๖๘๙ โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๒๑๗๒ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๕๐๐-๘๐๐ บาท
ป่าทราย คอทเทจ ๕๐/๒ ม.๕ ต.เกาะยาวน้อย โทร. ๐ ๗๖๕๙ ๗๔๗๘, ๐ ๑๗๙๗ ๑๘๖๖ บังกะโล ๑๐ หลัง ราคา ๔๐๐-๗๐๐ บาท
ลมเล บังกะโล ๔๖ ม.๕ ต.เกาะยาวน้อย โทร. ๐ ๑๙๕๘ ๐๕๖๖, ๐ ๙๘๖๘ ๘๖๔๒ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๗๕๐-๓,๕๐๐ บาท
ลองบีช วิลเลจ ๒๕/๑๖ ม.๕ เกาะยาวน้อย หาดคลองจาก โทร. ๐ ๑๖๐๗ ๗๙๑๒ สำนักงานภูเก็ต โทร. ๐ ๗๖๓๘ ๑๖๒๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๗๗๑ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๘๐๐ บาท
สบาย คอนเนอร์ หาดป่าทราย โทร. ๐ ๑๘๙๒ ๑๘๒๗ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๕๐๐–๙๐๐ บาท
อามีนะ บังกะโล ต.เกาะยาวน้อย โทร. ๐ ๗๖๕๙ ๗๒๗๘ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๐๐ บาท
ฮอลิเดย์ รีสอร์ท ๒๕/๓๕ ม.๕ ต.เกาะยาวน้อย โทร. ๐ ๗๖๕๙ ๗๕๓๙-๔๓, ๐ ๑๖๔๕ ๗๔๕๐ หรือ www.holidayresort.co.th จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๓,๕๐๐ บาท
โฮมสเตย์และกิจกรรมท่องเที่ยวเกาะยาวน้อย ติดต่อ คุณสำเริง ราเขต โทร. ๐ ๑๙๖๘ ๐๘๗๗, ๐ ๗๖๕๙ ๗๒๔๔ แพ็คเก็จทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๑,๔๐๐ บาท
เกาะยาวใหญ่
ทิวสน บังกะโล ๕๘/๒ ม.๔ ต.เกาะยาวใหญ่ หาดทิวสน โทร. ๐ ๑๙๕๖ ๗๐๔๖, ๐ ๑๙๕๖ ๗๕๘๒ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๔๐๐-๖๐๐ บาท
ลอง ไอร์แลนด์ แฟมิลี่ รีสอร์ท ๖๕/๑๔ ม.๓ พรุใน โทร. ๐ ๑๙๗๙ ๒๒๗๓ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
ฮาลาวี บังกะโล ๒/๙ ม.๓ ต.พรุใน โทร. ๐ ๑๖๐๗ ๓๖๔๘ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท

• ข้อมูลร้านอาหาร จังหวัดพังงา

อำเภอเมือง
กาแฟชายค่าย ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง (ปาท๋องโก๋, ขนมจีบ, ซาลาเปา)
ครัวสุนิมิตร ๓๗๓/๒ ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง
จ๊ะเอ๋ ๑ ๕๖/๑-๓ ถ.เพชรเกษม ต.ทับปุด โทร. ๐ ๗๖๔๔ ๒๒๔๔, ๐ ๗๖๕๙ ๙๐๒๓ (อาหารปักษ์ใต้)
จ๊ะเอ๋ ๒ ๕๙/๒๐ ถ.เพชรเกษม ต.ทับปุด โทร. ๐ ๗๖๕๙ ๙๐๒๔ (ผัดสะตอ, แกงส้ม)
จ่าจรัญ ๑๖ ม.๑ ซ.ท่าเรือท่าด่าน ต.เกาะปันหยี โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๑๔๙๐ (อาหารไทย, จีน, ทะเล )
เจ๊กรวด ๒/๑๓ ถ.เพชรเกษม ต.ทับปุด โทร. ๐ ๗๖๕๙ ๙๐๑๖
ถวิลวรรณ ๔ ถ.เพชรเกษม ต.ทับปุด (อาหารปักษ์ใต้)
บิสมิลล๊าห์ ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง (อาหารอิสลาม)
พุทธชาติ ๙๙/๘ ถ.เพชรเกษม ต.ทับผุด โทร. ๐ ๗๖๔๔ ๒๑๗๕ (อาหารไทย)
ราชพฤกษ์ ๕๖ ม.๓ ถ.เพชรเกษม โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๑๓๓๖
ลมโชย ๑๐/๗ ม.๒ ต.ถ้ำน้ำผุด โทร. ๐ ๑๘๙๕ ๕๒๒๔, ๐ ๑๙๕๖ ๓๓๔๓
สะเต๊ะเมืองพังงา ๑๘๙ ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง
ฮกกี่เหลา ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง
อำเภอคุระบุรี
ใบหญ้า ๔๖๑/๗ ม.๘ ถ.เพชรเกษม ต.คุระ โทร. ๐ ๗๖๔๙ ๑๔๙๘ (ต้มโกโลโกโซ, ผักเหมียงผัดไทยวุ้นเส้น)
สุทัศน์พานิช ๒๙๖ ถ.เพชรเกษม ต.คุระ โทร. ๐ ๗๖๔๙ ๑๑๘๗
อำเภอตะกั่วทุ่ง
โกนันท์ ๕๗/๑๖ ม.๑ ถ.เพชรเกษม ต.กระโสม (แกงไตปลา)
ดวงพรซีฟู้ด ๔๑/๑ ซ.ท่าเรือสุระกุล ถ.เพชรเกษม ต.กระโสม (กุ้งกรอบ, ยำไข่แมงดา, แกงส้มปลากะพง)
บ้านปิยาลัย ๓๗/๒ ม.๕ ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย โทร. ๐ ๗๖๔๓ ๔๕๐๗-๘ โทรสาร ๐ ๗๖๕๘ ๒๑๔๕ (อาหารตามสั่ง, แกงเหลือง, น้ำพริกกุ้งเสียบ)
ปูดำ ๓๑/๒ ม.๔ ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย โทร. ๐ ๗๖๕๘ ๑๓๖๖ (อาหารตามสั่ง, อาหารพื้นบ้าน, อาหารทะเล)
รวมรส ๑๖/๑ ถ.เพชรเกษม ต.กระโสม (ผักเหมียงต้มกะทิ)
หัวพานถาก ๖/๑ ม.๑๒ ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย โทร. ๐ ๗๖๕๘ ๑๓๖๑ (ยำกุ้งเสียบ, แกงส้มปลา)
อีสานริมทาง ๘๑/๑ ม.๓ ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย (อาหารอีสาน)
อำเภอตะกั่วป่า
โง้ว เม่ง เฮง (อาหารเมืองตราด ) ๗/๒๒–๒๓ ม.๒ ตลาด บขส. ต.บางนายสี โทร. ๐ ๗๖๔๒ ๒๒๔๐, ๐ ๗๖๔๔ ๑๐๓๐ (อาหารตามสั่ง, พิซซ่า)
พุทธรักษา ม.๒ ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี
พุทธชาต ๒๕ ถ.เสนาราษฎร์ โทร. ๐ ๗๖๔๒ ๑๒๔๐ (อาหารไทย)
เอชโซ ๔๔ ถ.เสนาราษฎร์ โทร. ๐ ๗๖๔๒ ๑๔๑๗ (อาหารตามสั่ง, ข้าวราดแกง)
ฮกกี่เหลา ๑๕ ถ.เสนาราษฎร์ โทร. ๐ ๗๖๔๒ ๑๙๓๘ (อาหารตามสั่ง, จีน, อาหารทะเล)
ฮกกี่เหลาซีฟู้ด ๖/๒๙ ต.บางนายสี (อยู่ริมน้ำ) โทร. ๐ ๗๖๔๒ ๑๙๑๔ (อาหารตามสั่ง,
จีน, อาหารทะเล)
อำเภอท้ายเหมือง
โกกอบ ๕๘ ม.๗ ต.ท้ายเหมือง โทร. ๐ ๗๖๔๓ ๒๑๐๗ (กระเพาะปลาผัดแห้ง, หัวปลาผัดหม้อไฟ)
พี่สาว ๑๒๓/๗ ม.๙ ถ.ชายทะเลท้ายเหมือง โทร. ๐ ๗๖๕๗ ๑๘๓๖ (ยำไข่แมงดา, ยำกุ้งเสียบ)
มันโภชนา ๔๔/๒๗ ถ.เพชรเกษม ต.ลำแก่น โทร. ๐ ๗๖๔๔ ๓๐๙๗ (อาหารตามสั่ง, อาหารทะเล)

ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก
อำเภอเมือง
สมเกียรติ ต.กระโสม (ลูกตาลเชื่อมน้ำผึ้ง)
อำเภอตะกั่วป่า
จิ๋วเบเกอรี่ ๖/๑๐ ถ.เพชรเกษม โทร. ๐ ๗๖๔๒ ๑๕๒๑ (ขนมเต้าส้อ)
ศิริพร ๑๘๕ ซ.ริมถนน ต.ศรีเมือง โทร. ๐ ๗๖๔๓ ๑๖๓๗ (กุนเชียง, หมูหยอง)
ตวงรัตน์ ๒๐๒ ซ.ริมถนน ถ.ราษฎร์บำรุง (ขนมเต้าส้อ, ขนมจีบไส้สังขยา)

บริษัททัวร์ที่จัดกิจกรรมและนำเที่ยวหมู่เกาะต่าง ๆ
จูน บาทรา ๖๐/๖-๗ สี่แยกอตุลสม ถ.ราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๙๑๒, ๐ ๗๖๓๔ ๑๒๐๙, ๐ ๗๖๓๔ ๑๙๘๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๕๑ ๙๑๐๑ (นำเที่ยวหมู่เกาะ)
ทองแท้ ซี แคนู ๔ ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา โทร. ๐ ๗๖๒๖ ๔๓๒๐, ๐ ๗๖๔๑ ๒๒๙๒, ๐ ๖๖๘๓ ๘๓๒๐ (เที่ยวถ้ำพุงช้าง นั่งแพ พายเรือแคนู)
พระนาง ทัวร์ ๕๙/๕ ม.๗ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โทร. ๐ ๗๖๔๓ ๒๓๗๕, ๐ ๑๘๙๒ ๖๗๐๑ (นำเที่ยวหมู่เกาะ)
ภูเก็ตซีแลนด์ จำกัด ๑๒๕/๑ ถ.พังงา อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๒๙๐๐-๑, ๐ ๗๖๒๓ ๒๙๐๐-๓ โทรสาร ๐ ๗๖๒๓ ๒๙๐๕ E-mail : info@phuketsealand.com website : www.phuketsealand.com (นั่งช้าง ล่องแก่ง)
สายัณห์ ทัวร์ ๒๑๙ ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา โทร. ๐ ๗๖๔๓ ๐๓๔๘ (นำเที่ยวหมู่เกาะ)
กะตะ ไดฟ์วิ่ง เซอร์วิส ๓๒ ม.๔ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๐๓๙๒ โทรสาร ๐ ๗๖๓๓ ๐๓๙๓ (ดำน้ำ)
คอน ติกิ ตู้ ปณ. ๕ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โทร. ๐ ๗๖๔๒ ๐๒๐๘ โทรสาร ๐ ๗๖๔๒ ๐๒๐๙ E-mail: info@kontiki-khaolak.com, www.kontiki-khaolak.com (ดำน้ำ)
ซีบี ไดฟ์วิ่ง ๑/๓ ม.๙ อ่าวฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร. ๐ ๗๖๓๘ ๑๗๖๕, ๐ ๗๖๓๘ ๑๙๔๓ (ดำน้ำ)
เซาท์ อีส เอเชีย ไดฟ์เวอร์ ๒๒๕ ถ.ราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๐๔๐๖ โทรสาร ๐ ๗๖๓๔ ๐๕๘๖ (ดำน้ำ)
มาริน่า ไดฟ์เวอร์ ๑๒๐/๒ ม.๔ หาดกะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร. ๐ ๗๖๓๓ ๐๒๗๒ โทรสาร ๐ ๗๖๓๓ ๐๕๑๖ (ดำน้ำ)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๑๓๘๘
โรงพยาบาลตะกั่วป่า โทร. ๐ ๗๖๔๒ ๑๗๗๐
โรงพยาบาลพังงา โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๒๐๒๓, ๐ ๗๖๔๑ ๑๖๑๖
สถานีตำรวจภูธร โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๒๐๗๓, ๐ ๗๖๔๑ ๒๐๗๕
ตำรวจทางหลวง โทร. ๑๑๙๓
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. ๑๑๕๕
กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. ๑๑๘๒
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ โทร. ๑๑๓๓

"ข้อมูลรายละเอียดในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปจัดพิมพ์เพื่อการจำหน่าย"

คัดลอกจากเวบททท.
งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
กองข่าวสารการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
โปรดแจ้ง งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๑๔๑-๕
โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๗๔๔๐
www.infodev@tat.or.th

"ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาต ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย"

พังงา เกาะสุรินทร์ เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา โรงแรมพังงา
แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดพังงา  
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์