บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 02-949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่ • ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/5028
[CODE : MHN 8]  :  เจาะลึกแม่ฮ่องสอน ออบหลวง ถ้ำแก้วโกมล ปางอุ๋ง บ้านรักไทย ล่องเรือแม่น้ำปาย กะเหรี่ยงคอยาว ภูโคลน ถ้ำน้ำลอด ปาย ห้วยน้ำดัง โป่งเดือด เชียงใหม
(พัก แม่ฮ่องสอนเม้าเท่นอินน์ หรือ สักสวย รีสอร์ท 2 คืน)
    โอเชี่ยนสไมล์ ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยวสัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธ์และสวยงามของดินแดนแห่งขุนเขา ชมวัฒนธรรมล้านนา-ไทยใหญ่-พม่าอันสวยงาม ชมความสวยงามอันน่าพิศวงของ ถ้ำแก้วโกมลและถ้ำน้ำลอด เยี่ยมชม หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ชมความสวยงามและบรรยากาศอันหนาวเย็นที่ ปางอุ๋ง และชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ โป่งเดือดป่าแป๋ สัมผัสจริง 5 UNSEEN รวมทั้งนำท่านนมัสการพระธาตุประจำปีเกิดเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัว ประทับใจกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตราฐานและบริการอาหารเลิศรส
• โปรแกรมการเดินทาง ปี 2554
• ทริปเดินทาง : วันเดินทาง 2 - 6 ธันวาคม 2554
• ทริปเดินทาง : วันเดินทาง 9 - 13 ธันวาคม 2554
• ทริปเดินทาง : วันเดินทาง 30 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม 2555
วันแรก : กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
19.00 น.
พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย (ถนนอังรีดูนังต์) นัดกันบริเวณสะพานลอย (สะพานลอยแรกที่เข้าทางถนนพระราม 4) รถโค้ชจอดเลยบริเวณสะพานลอย เข้าทางฝั่งถนนพระราม 4 ประมาณ 300 เมตร สังเกตรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น ข้างรถเขียนว่า "ชูธรรมการท่องเที่ยว และ น้องเบิร์ด" เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก (สำหรับกรุ๊ปหมู่คณะ ท่านสามารถกำหนดจุดขึ้นรถได้ครับ)
19.30 น.
นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น สู่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ แวะบริการข้าวต้มรอบดึกที่ร้านอาหารสี่แคว ริเวอร์ไซด์ จ.นครสวรรค์ (มื้อที่ 1)
(สำหรับท่านที่อยู่ย่านรังสิต ท่านสามารถขึ้นรถที่ปั๊มเชลล์รังสิต ฝั่งขาออก เลยโลตัสรังสิตไปประมาณ 300 เมตร เวลาประมาณ 20.00 น.)
วันที่สอง : พระธาตุจอมทอง ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว ถ้ำแก้วโกมล พระธาตุดอยกองมู
06.00 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ให้ท่านทำภาระกิจส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2) หลังอาหารเปลี่ยนรถเป็นรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง นำท่านนมัสการ พระธาตุจอมทอง พระธาตุประจำปีเกิดปีชวด เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นออกเดินทางสู่ ออบหลวง (UNSEEN) ชม แกรนด์แคนย่อนเมืองไทย สมควรแก่เวลาออกเดินทาง สู่ อ.แม่สะเรียง แวะชม สวนสนบ่อแก้ว และนำท่านชมความสวยงามของ วัดจองสูง และ วัดศรีบุญเรือง ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวแม่สะเรียงมาช้านาน
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารอินทิรา (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ แม่ฮ่องสอน แวะชมความสวยงามของหินงอก-หินย้อยที่ ถ้ำแก้วโกมล (UNSEEN) ถ้ำที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระราชินีทรงเสด็จไปสำรวจและประทานชื่อห้องต่างๆภายในถ้ำ
17.00 น.
ถึง จ.แม่ฮ่องสอน นำท่านเข้าที่พัก (พักสักสวย รีสอร์ท แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ห้องละ 2 ท่าน) จากนั้นนำท่านนมัสการ พระธาตุดอยกองมู พระธาตุประจำเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นสิริมงคล
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารใบเฟิร์น (มื้อที่ 4) หลังอาหารพักผ่อนหรือท่องราตรีกันตามสบาย......
วันที่สาม : ปางอุ๋ง บ้านรักไทย ภูโคลน ล่องเรือแม่น้ำปาย หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว
05.30 น.
อรุณสวัสดิ์ นำท่านเดินทางสู่ ปางอุ๋ง (บ้านรวมไทย) เที่ยวชมบรรยากาศอันสวยงามยามเช้ารอบ ๆ ทะเลสาบ ซึ่งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ชมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากต่างประเทศภายใน โครงการตามพระราชดำริ ปางตอง 2 หรือ ปางอุ๋ง
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่ปางอุ๋ง (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ บ้านรักไทย นำท่านชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวจีนฮ่อ ชิมชารสเลิศ จากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง สมควรแก่เวลา นำท่านชม ภูโคลน (UNSEEN) ชมแหล่งโคลนบริสุทธิ์ พักผ่อน พอกโคลนกันตามสบาย
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารไข่มุก (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านนมัสการ พระเจ้าพาลาละแข่ง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ วัดหัวเวียง จากนั้นนำท่านนมัสการพระนอนที่ วัดพระนอน ชมความสวยงามของ วัดก้ำก่อ และชมวัดศิลปะพม่า-ไทยใหญ่ที่ วัดจองคำ วัดจองกลาง
16.00 น.
นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำปาย สู่ บ้านน้ำเพียงดิน ชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งลำน้ำปาย ชมการดำรงค์ชีวิตของ ชาวกะเหรี่ยงคอยาว และ กะเหรี่ยงหูยาว
19.00 น.
บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านชอปปิ้ง ไนท์บาซาร์เมืองแม่ฮ่องสอน ......ราตรีสวัสดิ์
วันที่สี่ : ถ้ำน้ำลอด ปาย ห้วยน้ำดัง โป่งเดือดป่าแป๋ เชียงใหม่
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อ.ปางมะผ้า นำท่านชมความสวยงามอันน่าพิศวงของ ถ้ำน้ำลอด ชมหินงอกหินย้อยที่ ถ้ำเสาหิน ถ้ำตุ๊กตา ล่องแพไม้ไผ่สู่ ถ้ำผีแมน (UNSEEN) จากนั้นเดินทางสู่ อ.ปาย นำท่านนมัสการ พระเจ้าอุ่นเมือง ที่ วัดน้ำฮู ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของ อ.ปาย
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ร้านเมืองปาย (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขาและสวนไม้ดอกไม้ประดับ จากนั้นนำท่านชมความมหัศจรรย์ของน้ำพุร้อนที่ โป่งเดือดป่าแป(UNSEEN) สำหรับท่านที่อยากอาบน้ำแร่-แช่น้ำร้อน ที่นี่มีห้องให้อาบน้ำแร่ด้วยครับ สมควรแก่เวลา ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่
18.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 10) หลังอาหารช้อปปิ้งซื้อของฝากกลับบ้าน
20.30 น.
นำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
วันที่ห้า : กรุงเทพฯ
05.00 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
• อัตราค่าบริการ (รวมครบทุกอย่างแล้วครับ)
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
ท่านละ 7,200.-บาท
ท่านละ 7,200.-บาท
ท่านละ 6,200.-บาท
เพิ่มท่านละ 1,200.-บาท
: ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 300.-บาท
• ค่าบริการนี้รวม - ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมทีวี วีซีดี
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงนำเที่ยว
- ค่าที่พัก 2 คืน (พักตามรายการระบุ)
- ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
- ค่าล่องเรือ, มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• สิ่งที่ควรนำติดตัว   กล้องถ่ายรูป, เสื้อกันหนาว, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
• หมายเหตุแจกหมวกเดินทางทุกที่นั่งครับ
• การสำรองที่นั่ง - แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทร/แฟกซ์ เพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
- วางมัดจำท่านละ 1,000.-บาทโดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์
• หมายเลขบัญชี 1.ชื่อบัญชี บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161
บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 720 - 2 - 18666 - 8
• การยกเลิกทัวร์ 1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 20 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• หมายเหตุ : โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้ครับ โดยคำนึงถึงสภาพอากาศ
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
สวนสนบ่อแก้ว
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
ของฝากบ้านรักไทย
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
ปาย แม่ฮ่องสอน
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
สะพานประวัติศาสตร์ปาย
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทะเลหมอกห้วยน้ำดัง
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
โป่งน้ำร้อนโป่งเดือด
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน  
• ขับรถเที่ยวแม่ฮ่องสอนด้วยตัวเอง
 
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11
• คุณโจ้ (พรชนก) โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2563
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 10 - 17 ตุลาคม 2563
• วันที่ 17 - 24 ตุลาคม 2563
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์ลาวใต้
• LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม (รถ)
• วันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2563
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
ทัวร์น่าน
ทัวร์กระบี่
• KRB-2 : กระบี่ เกาะปอดะ เกาะพีพี เกาะกระดาน ถ้ำมรกต สระมรกต น้ำตกร้อน
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์