บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
• อำเภอแม่สะเรียง วัดจองสูง วัดศรีบุญเรือง วัดจอมแจ้ง
แม่สะเรียง
เส้นทางสู่แม่สะเรียง
แม่สะเรียง
เส้นทางสู่แม่สะเรียง
แม่สะเรียง
แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
แม่สะเรียง
แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

วัดจอมแจ้ง แม่สะเรียง
วัดจอมแจ้ง แม่สะเรียง
วัดจอมแจ้ง แม่สะเรียง
วัดจอมแจ้ง แม่สะเรียง
วัดจอมแจ้ง แม่สะเรียง
วัดจอมแจ้ง แม่สะเรียง
วัดจอมแจ้ง แม่สะเรียง
วัดจอมแจ้ง แม่สะเรียง
วัดจอมแจ้ง แม่สะเรียง
วัดจอมแจ้ง แม่สะเรียง
วัดจอมแจ้ง แม่สะเรียง
วัดจอมแจ้ง แม่สะเรียง
วัดจอมแจ้ง แม่สะเรียง
วัดจอมแจ้ง แม่สะเรียง
วัดจอมแจ้ง แม่สะเรียง
วัดจอมแจ้ง แม่สะเรียง
วัดจอมแจ้ง แม่สะเรียง
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อำเภอแม่สะเรียง
วัดจอมทอง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดจอมทอง แม่สะเรียง

• อำเภอแม่สะเรียง ประตูสู่แม่ฮ่องสอน
• อำเภอแม่สะเรียง เป็นชื่อที่คุ้นหูของคนไทยมานาน ตัวเมืองไม่ใหญ่บนที่ราบริมแม่น้ำยวม ถือว่าเป็นประตูสู่แม่ฮ่องสอนทางทิศใต้
• การเดินทาง : จากเชียงใหม่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 ผ่าน อำเภอหางดง สันป่าตอง จอมทอง ฮอด จากนั้นเข้าสู่อำเภอแม่สะเรียง จากแม่สะเรียงสามารถเดินทางต่อไปยังอำเภอแม่ลาน้อย อำเภอขุนยวม และอำเภอเมือง รวมระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ ถึงอำเภอแม่สะเรียงประมาณ 195 กิโลเมตร

• แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอแม่สะเรียง
• ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่เหาะ
• ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่เหาะ อยู่ระหว่างเส้นทาง ฮอด – แม่สะเรียง ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่เหาะแม้จะไม่ยิ่งใหญ่เหมือนที่ดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม แต่สวยไม่แพ้กันและอยู่ริมถนน สามารถจอดรถแล้วเดินไปชมได้ มีห้องน้ำเสร็จสรรพและใกล้ๆทุ่งดอกบัวตองมีศูนย์สงเคราะห์และพัฒนาชาวเขาบ้านแม่เหาะ
• วัดจอมทอง
• วัดจอมทอง ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอแม่สะเรียง 1 กิโลเมตร วัดนี้มีจุดเด่นที่พระพุทธรูปขนาดใหญ่ซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดเขาและบนลานพระพุทธรูปนี้สามารถชมทิวทัศน์อันสวยงามของอำเภอแม่สะเรียงได้ โดยเฉพาะบรรยากาศยามพระอาทิตย์ตกในช่วงเย็น
• วัดแสนทอง
• วัดแสนทองเป็นวัดแรกของที่นี่สร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2336 ไปชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่และพระเพชร พระแสนทอง เป็นพระคู่เมืองมานานถ้าไปเที่ยวช่วงสงกรานต์คุณยังได้ร่วมงานสงกรานต์ที่ชาวบ้านจะแห่รอบเมืองให้ชาวบ้านได้สงน้ำ
• วัดจองสูง
• วัดจองสูง วัดนี้สร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2381 ชมพระเจดีย์ทรงเครื่องแบบมอญ 3 องค์
• วัดศรีบุญเรือง
• วัดศรีบุญเรือง อยู่ติดกันวัดจองสูง ชมอุโบสถศิลปะแบบไทยใหญ่ หลังคา 2 ชั้น ประดับสังกะสีฉลุลายสวยงาม แถมด้วยภาพเขียนเรื่องพระเวสสันดรชาดกฝีมือช่างพม่าที่ศาลาการเปรียญ
• วัดพระธาตุจอมมอญ
• วัดพระธาตุจอมมอญ มีจุดชมวิวตัวเมืองแม่สะเรียง ที่เห็นทั้งชุมชน ทุ่งนา ภูเขา สายน้ำยวม

วัดศรีบุญเรือง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดศรีบุญเรือง
วัดจองสูง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดจองสูง แม่สะเรียง
วัดจองสูง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดจองสูง แม่สะเรียง
วัดจอมแจ้ง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดจอมแจ้ง แม่สะเรียง
วัดจอมแจ้ง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดจอมแจ้ง แม่สะเรียง

วัดจองสูง แม่สะเรียง

วัดจองสูง แม่สะเรียง

วัดจองสูง แม่สะเรียง

วัดจอมแจ้ง แม่สะเรียง

วัดศรีบุญเรือง แม่สะเรียง

วัดศรีบุญเรือง แม่สะเรียง

วัดศรีบุญเรือง แม่สะเรียง

วัดศรีบุญเรือง แม่สะเรียง

วัดศรีบุญเรือง แม่สะเรียง

วัดศรีบุญเรือง แม่สะเรียง

วัดศรีบุญเรือง แม่สะเรียง

วัดศรีบุญเรือง แม่สะเรียง

วัดจองสูง แม่สะเรียง

วัดจอมทอง แม่สะเรียง

วัดจอมทอง แม่สะเรียง

วัดจอมทอง แม่สะเรียง

• แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงอำเภอแม่สะเรียง
• อำเภอแม่สะเรียงนั้นอยู่ติดกับอำเภอสบเมย ซึ่งเป็นตอนปลายของจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับจังหวัดตาก ใครมาเที่ยวแม่ฮ่องสอนโดยมาจากอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จะต้องผ่านแม่สะเรียงก่อน โดยเฉพาะคนที่ชอบท่องเที่ยวธรรมชาติ
• อุทยานแห่งชาติแม่เงา
• อุทยานแห่งชาติแม่เงา สไตล์การเที่ยวที่นี่ต้องเป็นแนวแค้มปิ้ง ไปกางเต้นท์ริมน้ำเงา บริเวณที่แค้มปิ้งได้อยู่ที่หน้าสนามหญ้าหน้าที่ทำการอุทยานฯ หากอยากสัมผัสวิถีชีวิตแม่เงาให้ใกล้ชิดต้องไปล่องแพไม้ไผ่ ติดต่อที่อุทยานฯได้เลย เริ่มจากหน้าที่ทำการฯ ชมวิวทิวทัศน์ไปเรื่อยๆ แก่งไม่ยาก น้ำไม่แรง เป็นการล่องแพเพื่อการชมสายน้ำใสสะอาด เห็นหินกรวดก้อนกลมมนอย่างสวยงาม ใช้เวลาประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง
• สำหรับผู้ที่ชอบผจญภัย ต้องไปเที่ยวน้ำตกอะโละโกร เดินป่ากันถึง 3 วัน ผ่านหมู่บ้านกะเหรี่ยงเพื่อไปชมน้ำตกที่สูง 150 เมตร ตกลงมาหลายชั้นสวยงาม ด้านหน้าเป็นแอ่งน้ำใหญ่ ใครอยากไปต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานฯนำทาง
• อุทยานแห่งชาติสาละวิน
• อุทยานแห่งชาติสาละวิน จุดเด่นคือไปล่องเรือชมแม่น้ำที่สวยงาม และตื่นเต้นเร้าใจ เข้าฝั่งหนึ่งก็เป็นเมืองไทย อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นพม่า วิวทิวทัศน์สวยงามทั้งสองฝั่ง
• บ้านสามแลบ เป็นจุดเริ่มต้นของการนั่งเรือล่องแม่น้ำสาละวินสู่บ้านท่าตาฝั่ง ที่บ้านท่าตาฝั่ง หรือจะล่องไปเที่ยวบริเวณสบเมยก็ได้


ล่องสาละวิน บ้านแม่สามแลบ

ล่องสาละวิน บ้านแม่สามแลบ

ล่องสาละวิน บ้านแม่สามแลบ

ล่องสาละวิน บ้านแม่สามแลบ
ล่องเรือแม่น้ำสาละวิน บ้านแม่สามแลบ แม่ฮ่องสอน
แม่น้ำสาละวิน บ้านแม่สามแลบ
ล่องเรือแม่น้ำสาละวิน บ้านแม่สามแลบ แม่ฮ่องสอน
แม่น้ำสาละวิน บ้านแม่สามแลบ

ล่องสาละวิน บ้านแม่สามแลบ

แม่น้ำสาละวิน แม่ฮ่องสอน

ล่องสาละวิน บ้านแม่สามแลบ

ล่องสาละวิน บ้านแม่สามแลบ

แม่น้ำสาละวิน แม่ฮ่องสอน

บ้านท่าตาฝั่ง สาละวิน

แม่น้ำสาละวิน แม่ฮ่องสอน

แม่น้ำสาละวิน แม่ฮ่องสอน
ล่องเรือแม่น้ำสาละวิน บ้านสบเมย แม่ฮ่องสอน
ล่องเรือแม่น้ำสาละวิน บ้านสบเมย

แม่น้ำสาละวิน แม่ฮ่องสอน

แม่น้ำสาละวิน แม่ฮ่องสอน

บ้านท่าตาฝั่ง สาละวิน

แม่น้ำสาละวิน แม่ฮ่องสอน

ล่องสาละวิน บ้านแม่สามแลบ

ล่องสาละวิน บ้านแม่สามแลบ

ล่องสาละวิน บ้านสบเมย

ล่องสาละวิน บ้านสบเมย
แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์แม่ฮ่องสอน โรงแรมแม่ฮ่องสอน
• สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
• แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่วางตัวยาวจากเหนือลงใต้ โดยมีเชียงใหม่วางตัวขนานทางด้านทิศตะวันออก จังหวัดตากอยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นชายแดนติดพม่า
• ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม ดอกบัวตองที่นี่เมื่อบานพร้อมๆ กันในช่วงเดือนพฤศจิกายน จะเหลืองอร่ามปกคลุมทั่วทั้งภูเขา จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกของแม่ฮ่องสอน
• ปางอุ๋ง ภาพอันสวยงามของไอหมอกที่ลอยเหนือทะเลสาบ กับบรรยากาศอันหนาวเหน็บในยามเช้า ทำให้ปางอุ๋งกลายเป็นสถานที่ท่องเี่ที่ยวสุดแสนโรแมนติก จนได้รับขนานนามว่าเป็น "สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย"
• ถ้ำแก้วโกมล ถ้ำน้ำแข็ง เดิมเรียกชื่อถ้ำผลึกแคลไซต์แม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย ถ้ำแก้วโกมลเป็นถ้ำผลึกแคลไซด์ที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยและพบเป็นแหล่งที่ 2 ในเอเชีย โดยแห่งแรกอยู่ที่ประเทศจีน
• ปาย แม่ฮ่องสอน ปายเป็นอำเภอกลางหุบเขา มีการปรับตัวจากเมืองเก่าให้ลงตัวกับเมืองใหม่ ถนนคนเดินเมืองปายมีร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และสินค้าที่นำมาจำหน่ายด้วยศิลปะมากมาย
• ถ้ำน้ำลอด ถ้ำผีแมน ถ้ำน้ำลอดเป็นถ้ำที่มีชื่อเสียง สวยงามและเข้าชมได้ง่ายสะดวก ถ้ำน้ำลอด เป็นเพราะถ้ำแห่งนี้มีสายน้ำไหลผ่านตั้งแต่ปางทางเข้าถ้ำไปจนถึงถ้ำสุดท้าย ถ้ำแห่งนี้มีความยาวกว่า 500 เมตร
• ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม
• รวมรูปและคลิปวีดีโอแหล่งท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน
• แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
• อำเภอแม่ลาน้อย
• ขับรถเที่ยวแม่ฮ่องสอนด้วยตัวเอง
• อำเภอขุนยวม
• อำเภอสบเมย
• อำเภอเมือง
• อำเภอปาย
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน
• อำเภอแม่สะเรียง
• อำเภอปางมะผ้า
หมอกสามฤดู  กอมูเสียดฟ้า  ป่าเขียวขจี  ผู้คนดี  ประเพณีงาม  ลือนามถิ่นบัวตอง
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ (เปิดทำการแล้วครับ)
• กรุ๊ปเหมาในประเทศ-ต่างประเทศ สัมนา ดูงาน เที่ยวส่วนตัว
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• กรุ๊ปหมู่คณะเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์ลาวใต้ • LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม
• กรุ๊ป 4 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
หลวงพระบาง หนองเขียว • LAO-4: นั่งรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง หนองเขียว พระราชวังหลวง วังเวียง เวียงจันทน์ (4 วัน)
• กรุ๊ป 6 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์หลวงพระบาง
ทัวร์พม่า
ทัวร์ศรีลังกา • SR-51 : ศรีลังกา วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา กอลล์ โคลัมโบ วัดคงคาราม
• วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2565
• วันที่ 12 - 16 สิงหาคม 2565
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ • Bali-541 : ทัวร์บาหลี - บุโรพุทโธ วัดเบซากีห์ คินตามณี อูบุด ระบำบาหลี วัดพรามนันท์
• กรุ๊ป 4 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
• INDIA-503 : ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด ถ้ำช้าง เมืองมุมไบ (TG)
• วันที่ 13 - 17 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2565
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา WE)
• วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน
• วันที่ 4 - 11 ธันวาคม 2565
ทัวร์แคชเมียร์ • INDIA-761 : แคชเมียร์ ล่องเรือทะเลสาบดาล พาฮาลแกม ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค (TG)
• วันที่ 13 - 19 ตุลาคม 2565
• วันที่ 30 ธันวาคม - 5 มกราคม
ทัวร์เลห์ลาดัก • ID-14 : ทัวร์เลห์ ลาดัก ถนนที่สูงที่สุดในโลก วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ พระราชวังเลห์ นูบราวัลเลย์ (TG)
• วันที่ 10 - 16 สิงหาคม 2565
ทัวร์นรวัด
• KHM-2 : นครวัด นครธม เบ็งเมเลีย บันทายสรี ปราสาทตาพรหม ล่องโตนเลสาบ
• วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2565
• วันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2565
นครวัด
• KHM-12 : นครวัด นครธม เบ็งเมเลีย บันทายสรี ปราสาทตาพรหม (FD)
• กรุ๊ป 2 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์