บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีอาน 
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี
• ดงนาทาม ป่าดงนาทาม จังหวัดอุบลราชธานี

ยามเย็นที่ดงนาทาม

ยามเย็นที่ดงนาทาม

ยามเย็นที่ดงนาทาม

เสาเฉลียงคู่ ดงนาทาม
หินนกตบยุง ดงนาทาม อุบลราชธานี
หินนกตบยุง ดงนาทาม
• ดงนาทาม
• ป่าดงนาทาม เป็นป่าอยู่บริเวณทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีพื้นที่ติดต่อกัน 3 อำเภอ คืออำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี บริเวณด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ ติดกับแม่น้ำโขงที่เป็นแนวชายแดน ไทย - สปป.ลาว มีพื้นที่ประมาณ 88 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 55,000 ไร่ ในปี 2534 ได้รับการประกาศให้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม
• เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2534 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านโหง่นขาม และบ้านดงนา ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี พระองค์ทรงมีพระราชดำริ กับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และแม่ทัพภาคที่ 2 ในขณะนั้น โดยขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือราษฎรในเรื่องสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย โภชนาการการประกอบอาชีพ และให้ราษฎรที่อยู่อาศัยในพื้นที่ช่วยกันรักษาป่า
• ธรรมชาติแห่งผืนป่าดงนาทาม
• ป่าดงนาทาม เหมาะแก่การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ เพราะนอกจากความหลากหลายของพืชพรรณและไม้ดอกสวยงามแปลกตาหลายชนิดแล้ว ยังมีน้ำตกขนาดเล็กและขนาดกลาง มีน้ำมากในช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม ได้แก่ น้ำตกกิ๊ด น้ำตกชะปัน น้ำตกห้วยพอก น้ำตกกวงโตน น้ำตกซ้อย และน้ำตกทุ่งนาเมือง หน้าผาริมโขงมีหลายแห่ง เช่น ผาชะนะได ผากำปั่น ผาหินแตก ผาจ้อมก้อม ผาแดง ผาหินฝน และผายะพืด เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำโขง ทะเลหมอกที่งดงามยามเช้า
• ชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครที่ผาชะนะได จุดแรกที่เริ่มนับเวลาการมาเยือนแผ่นดินไทยของพระอาทิตย์ในแต่ละวัน เสาเฉลียงและหินรูปร่างแปลกตา ได้แก่ หินเต่าชมจันทร์ เสาเฉลียงคู่ เสาเฉลียงภูจ้อมก้อม ลานหิน และดอกไม้ดิน บริเวณวัดภูอานนท์ ถ้ำไฮ ภูโลง ผายะพืด ถ้ำ ได้แก่ ถ้ำปาฏิหาริย์ ถ้ำฝ่ามือแดงบ้านปากลา ภาพเขียนสีที่โหง่นแต้ม ผาวัดภูอานนท์ และถ้ำฝ่ามือแดง
ดงนาทาม อุบลราชธานี
ดงนาทาม อุบลราชธานี
หินนกตบยุง ดงนาทาม อุบลราชธานี
หินนกตบยุง ดงนาทาม
• สภาพธรรมชาติป่าดงนาทาม
สภาพทางธรณีวิทยา เป็นที่ราบสูงสลับกับภูเขาหินทราย มียอดเขาสูงสุดจากระดับน้ำทะเลประมาณ 510 เมตร มีหน้าผาสูงชันแถบริมแม่น้ำโขง มีลานหิน หรือผลานหิน กระจายอยู่ทั่วไป มีเสาหินหรือเสาเฉลียง และแท่งหินรูปทรงแปลกตาอยู่มากมาย
• สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ตามบริเวณใกล้ลานหินจะเป็นป่าโปร่ง ต้นไม้แคระแกรน ตามบริเวณที่ราบลุ่มแถบริมห้วยจะเป็นป่าดิบแล้ง ไม้ใหญ่ที่สำคัญ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง ประดู่ เหมือด ยาง กะบาก รกฟ้า ตะแบกเลือด เขล็งแดง และสนสองใบ ส่วนไม้พื้นล่าง ได้แก่ ไผ่ หญ้า และข่อยหิน เป็นต้น
• ในช่วงปลายฝนต้นหนาว (ตุลาคม-พฤศจิกายน) จะมีไม้ดอกขึ้นตามซอกลานหิน เช่น หยาดน้ำค้าง เหลืองพิสมร แดงอุบล เอนอ้า และมีทุ่งดอกไม้ดินจำพวก ดุสิตา สร้อยสุวรรณ ทิพยเกษร กระดุมเงิน เป็นต้น (ทุ่งดอกไม้ปลายฝน)
• ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-มี.ค.) ต้นไม้ใหญ่บางประเภทจะมีดอก เช่น รัง ตะแบก เลือด พุดผา และช้างน้าว หรือ เหมย เป็นต้น
ยามเย็นที่ดงนาทาม อุบลราชธานี
ยามเย็นที่ดงนาทาม
เสาเสลียง ดงนาทาม อุบลราชธานี
เสาเสลียง ดงนาทาม
ยามเย็นที่ดงนาทาม อุบลราชธานี
ยามเย็นที่ดงนาทาม
• สถานที่ท่องเที่ยวป่าดงนาทาม
• ป่าดงนาทาม มีความเหมาะสมทางการท่องเที่ยวในลักษณะเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ซึ่งนอกจากพรรณพืชและดอกไม้ตามฤดูกาลแล้ว ยังมีจุดที่น่าสนใจหลากหลายประเภท
• น้ำตก มีน้ำตกขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งมีน้ำมากในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม กระจายอยู่หลายแห่ง ได้แก่ น้ำตกกรีด น้ำตกซะปัน น้ำตกห้วยพอก น้ำตกกวงโตน น้ำตกซ้อยและน้ำตกห้วยนาเมืองใหญ่
• หน้าผาริมโขง ได้แก่ ผาชนะได ผากำปั่น ผาหินแตก ผาจ้อมก้อม ผาแดง ผาหินฝน และผายะพืด ซึ่งนอกจากจะเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงและชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามแล้ว ช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน จะสามารถชมทะเลหมอกได้ด้วย
• เสาเฉลียงและก้อนหินมหัศจรรย์ ได้แก่ หินเต่าชมจันทร์ เสาเฉลียงคู่ ผลานถ้ำไฮ เสาเฉลียงภูจ้อมก้อม และหินโยกมหัศจรรย์ ซึ่งมีน้ำหนักประมาณ 50 ตันแต่สามารถโยกได้ด้วยคนคนเดียว
• ผลานหินและลานดอกไม้ดิน ได้แก่ ผลานหินวัดภูอานนท์ ผลานถ้ำไฮ ผลานภูโลง ผลานผายะยืดผลานวัดถ้ำอมร
• การล่องเรือตามลำน้ำโขง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน สามารถล่องเรือตามลำน้ำโขงตามเส้นทางบ้านปากลา-บ้านคันท่าเกวียน (ระยะเวลาประมาณ 30 นาที) เพื่อชมทิวทัศน์สองฝั่งโขง
ตะวันลับฟ้าที่ดงนาทาม อุบลราชธานี
ตะวันลับฟ้าที่ดงนาทาม
ยามเย็นที่ดงนาทาม อุบลราชธานี
ยามเย็นที่ดงนาทาม

• การบริการท่องเที่ยวป่าดงนาทาม
• บริการนำเที่ยวป่าดงนาทามของ อบต.นาโพธิ์กลาง ติดต่อได้ที่ ที่ทำการ อบต.นาโพธิ์กลาง บ้านนาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โทร.045-381063
• การเดินทาง
• ป่าดงนาทาม อยู่ห่างจาก อ.โขงเจียม ประมาณ 45 กม. อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ120 กม. การเดินทางโดยรถยนต์ จากตัวจังหวัด ใช้เส้นทางหมายเลข 217 ถึง อำเภอพิบูล-มังสาหาร ข้ามแม่น้ำมูล สู่เส้นทางเลข 2222 อ.โขงเจียม เข้าสู่เส้นทาง 2112 (โขงเจียม-เขมราฐ) ถึงบ้านนาโพธิ์-กลาง เลี้ยวขวาผ่านไปยังวัดถ้ำปาฏิหารย์ (ประมาณ 10 กม.) ถึงจุดเริ่มต้นของเส้นทางเดินป่า ท่องเที่ยวป่าดงนาทาม


ตะวันลับฟ้าที่ดงนาทาม

ตะวันลับฟ้าที่ดงนาทาม

ตะวันลับฟ้าที่ดงนาทาม

ตะวันลับฟ้าที่ดงนาทาม
อุบลราชธานี
• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
ผาแต้ม
• อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ผาแต้ม มีความเชื่อว่า “ผาแต้มเป็นเขตต้องห้าม ภูผาเหล่านี้มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นภูผาแห่งความตาย ใครล่วงล้ำเข้าไปมักมีอันเป็นไป อาจเจ็บไข้หรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้”
น้ำตกลงรู
• น้ำตกลงรู Unseen Thailand น้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกลงรูหนึ่งเดียวในเมืองไทย น้ำตกแสงจันทร์เป็นน้ำตกที่มีลักษณะพิเศษคือสายน้ำตกจะไหลตกลงมาผ่านหน้าผาที่เป็นปล่องหินคล้ายรู
น้ำตกสร้อยสวรรค์
• น้ำตกสร้อยสวรรคเกิดจากลำห้วยสร้อยและลำแซไผ่ ไหลตกจากยอดเขามาบรรจบกันคล้ายสายสร้อย และใกล้ๆน้ำตกมีทุ่งดอกไม้ป่า ในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว ดอกไม้ป่าบานอวดโฉมอยู่เต็มท้องทุ่ง
ภูจอง-นายอย
• ภูจอง-นายอย ภูหินด่าง ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย มีน้ำตกห้วยหลวง ไหลตกจากหน้าผาสูง 45 เมตร ถือได้ว่าเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุด สูงที่สุด และงดงามที่สุดของภาคอีสานตอนล่าง
สามพันโบก
• สามพันโบก แกรนด์แคนยอนเมืองไทย สามพันโบก เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ในลำน้ำโขง ซึ่งจะปรากฏให้เห็นเฉพาะในช่วงฤดูแล้งและบนแก่งหินมีแอ่งน้ำขนาดเล็กใหญ่จำนวนมากกว่า 3,000 แอ่ง
ดงนาทาม
• ดงนาทาม ป่าดงนาทาม เป็นป่าอยู่บริเวณทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม เหมาะแก่การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ เพราะมีพืชพรรณและไม้ดอกสวยงามแปลกตาหลายชนิด
เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด
23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4  ถนนนวมินทร์  แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230
โทร. 0-2969 3664, 02-949 5134-36  (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)

• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์พุทธคยา ราชคฤห์
ทัวร์ซีอาน • XI-AN-655B : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี ลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน หยุนไถซาน ศาลไคฟง วัดเส้าหลิน โชว์เส้นทางสายไหม
• วันที่ 30 ธันวาคม - 4 มกราคม 2567
ทัวร์แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง (TG)
• วันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2566
• วันที่ 31 ธันวาคม - 5 มกราคม 2567
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์เส้นทางสายไหม
ทัวร์ต๋ากู่ ง้อไบ้ • TG656 : เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน เขาง้อไบ๊ ยอดเขาจินติ่ง หลวงพ่อโตเล่อซาน หวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (TG)
• วันที่ 4 – 9 เมษายน 2567
• วันที่ 11 - 16 เมษายน 2567
ทัวร์กุ้ยหลิน • GL651 : กุ้ยหลิน หลงเซิ่น เขาเซียงกง หยางซั่ว เขาหลูยี่ ถ้ำขลุ่ยอ้อ เขางวงช้าง โชว์ DREAM LIKE โชว์ Liu shan jie
• วันที่ 24 - 29 กุมภาพันธ์ 2567
• วันที่ 23 - 28 มีนาคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • GAYA645 : พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา เดลี ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า มุมไบ (TG)
• วันที่ 10 - 15 กุมภาพันธ์ 2567
• วันที่ 23 - 28 มีนาคม 2567
ทัวร์ทัชมาฮาล • INDIA-535 : ทัวร์เส้นทาง 6 มรดกโลกอินเดีย เดลี อัครา ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท ฟาเตห์ปูร์สิกรี ชัยปุระ
• วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
ทัวร์พุทธคยาพาราณสี • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567
• วันที่ 20 – 27 มีนาคม 2567
ทัวร์ปูเน่ • PUNE755 : มุมไบ ถ้ำช้าง ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า เมืองปูเน่ เมืองพระพิฆเนศ วัดสิทธิวินายัก (TG)
• วันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2567
• วันที่ 10 – 16 ตุลาคม 2567
ทัวร์อินเดียพุทธคยา • INDIA-879 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา B3)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันตา • BOM645 : ทัวร์ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ถ้ำช้าง ถ้ำกัณเหรี ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด มุมไบ
• วันที่ 22 – 27 กุมภาพันธ์ 2567
ทัวร์แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
ทัวร์ภูฏาน • PU546 : ภูฏาน พาโร ทิมพู ปูนาคา วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง
• วันที่ 29 ธันวาคม - 2 มกราคม 2567
ทัวร์แคชเมียร์ • INDIA-871: แคชเมียร์ ศรีนาคา ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 10 - 17 เมษายน 2567
• วันที่ 14 - 21 เมษายน 2567
ทัวร์เมดาน • Medan436 : เมดาน อินโดนีเซีย บรัสตากี้ พาราพัท ทะเลสาบโทบา น้ำตกซิปิโซปิโซ - มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์
• วันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2566
• วันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2567
ทัวร์ภูกระดึง • PHD1 : พิชิต ภูกระดึง ชม น้ำตก ทุ่งหญ้า ป่าสน ผานกแอ่น ผาหล่มสัก
• กรุ๊ป 6 ท่านเดินทางได้ทุกวัน (รถตู้)
น้ำตกทีลอซู • TAK-2 : อุ้มผาง ล่องแก่ง น้ำตกทีลอซู ดอยหัวหมด น้ำตกพาเจริญ ถ้ำสีฟ้า
• กรุ๊ป 8 ท่านเดินทางได้ทุกวัน (รถตู้)
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)