บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ 
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี
• ดงนาทาม ป่าดงนาทาม จังหวัดอุบลราชธานี

ยามเย็นที่ดงนาทาม

ยามเย็นที่ดงนาทาม

ยามเย็นที่ดงนาทาม

เสาเฉลียงคู่ ดงนาทาม
หินนกตบยุง ดงนาทาม อุบลราชธานี
หินนกตบยุง ดงนาทาม
• ดงนาทาม
• ป่าดงนาทาม เป็นป่าอยู่บริเวณทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีพื้นที่ติดต่อกัน 3 อำเภอ คืออำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี บริเวณด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ ติดกับแม่น้ำโขงที่เป็นแนวชายแดน ไทย - สปป.ลาว มีพื้นที่ประมาณ 88 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 55,000 ไร่ ในปี 2534 ได้รับการประกาศให้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม
• เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2534 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านโหง่นขาม และบ้านดงนา ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี พระองค์ทรงมีพระราชดำริ กับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และแม่ทัพภาคที่ 2 ในขณะนั้น โดยขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือราษฎรในเรื่องสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย โภชนาการการประกอบอาชีพ และให้ราษฎรที่อยู่อาศัยในพื้นที่ช่วยกันรักษาป่า
• ธรรมชาติแห่งผืนป่าดงนาทาม
• ป่าดงนาทาม เหมาะแก่การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ เพราะนอกจากความหลากหลายของพืชพรรณและไม้ดอกสวยงามแปลกตาหลายชนิดแล้ว ยังมีน้ำตกขนาดเล็กและขนาดกลาง มีน้ำมากในช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม ได้แก่ น้ำตกกิ๊ด น้ำตกชะปัน น้ำตกห้วยพอก น้ำตกกวงโตน น้ำตกซ้อย และน้ำตกทุ่งนาเมือง หน้าผาริมโขงมีหลายแห่ง เช่น ผาชะนะได ผากำปั่น ผาหินแตก ผาจ้อมก้อม ผาแดง ผาหินฝน และผายะพืด เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำโขง ทะเลหมอกที่งดงามยามเช้า
• ชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครที่ผาชะนะได จุดแรกที่เริ่มนับเวลาการมาเยือนแผ่นดินไทยของพระอาทิตย์ในแต่ละวัน เสาเฉลียงและหินรูปร่างแปลกตา ได้แก่ หินเต่าชมจันทร์ เสาเฉลียงคู่ เสาเฉลียงภูจ้อมก้อม ลานหิน และดอกไม้ดิน บริเวณวัดภูอานนท์ ถ้ำไฮ ภูโลง ผายะพืด ถ้ำ ได้แก่ ถ้ำปาฏิหาริย์ ถ้ำฝ่ามือแดงบ้านปากลา ภาพเขียนสีที่โหง่นแต้ม ผาวัดภูอานนท์ และถ้ำฝ่ามือแดง
ดงนาทาม อุบลราชธานี
ดงนาทาม อุบลราชธานี
หินนกตบยุง ดงนาทาม อุบลราชธานี
หินนกตบยุง ดงนาทาม
• สภาพธรรมชาติป่าดงนาทาม
สภาพทางธรณีวิทยา เป็นที่ราบสูงสลับกับภูเขาหินทราย มียอดเขาสูงสุดจากระดับน้ำทะเลประมาณ 510 เมตร มีหน้าผาสูงชันแถบริมแม่น้ำโขง มีลานหิน หรือผลานหิน กระจายอยู่ทั่วไป มีเสาหินหรือเสาเฉลียง และแท่งหินรูปทรงแปลกตาอยู่มากมาย
• สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ตามบริเวณใกล้ลานหินจะเป็นป่าโปร่ง ต้นไม้แคระแกรน ตามบริเวณที่ราบลุ่มแถบริมห้วยจะเป็นป่าดิบแล้ง ไม้ใหญ่ที่สำคัญ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง ประดู่ เหมือด ยาง กะบาก รกฟ้า ตะแบกเลือด เขล็งแดง และสนสองใบ ส่วนไม้พื้นล่าง ได้แก่ ไผ่ หญ้า และข่อยหิน เป็นต้น
• ในช่วงปลายฝนต้นหนาว (ตุลาคม-พฤศจิกายน) จะมีไม้ดอกขึ้นตามซอกลานหิน เช่น หยาดน้ำค้าง เหลืองพิสมร แดงอุบล เอนอ้า และมีทุ่งดอกไม้ดินจำพวก ดุสิตา สร้อยสุวรรณ ทิพยเกษร กระดุมเงิน เป็นต้น (ทุ่งดอกไม้ปลายฝน)
• ในช่วงฤดูร้อน (ก.พ.-มี.ค.) ต้นไม้ใหญ่บางประเภทจะมีดอก เช่น รัง ตะแบก เลือด พุดผา และช้างน้าว หรือ เหมย เป็นต้น
ยามเย็นที่ดงนาทาม อุบลราชธานี
ยามเย็นที่ดงนาทาม
เสาเสลียง ดงนาทาม อุบลราชธานี
เสาเสลียง ดงนาทาม
ยามเย็นที่ดงนาทาม อุบลราชธานี
ยามเย็นที่ดงนาทาม
• สถานที่ท่องเที่ยวป่าดงนาทาม
• ป่าดงนาทาม มีความเหมาะสมทางการท่องเที่ยวในลักษณะเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ซึ่งนอกจากพรรณพืชและดอกไม้ตามฤดูกาลแล้ว ยังมีจุดที่น่าสนใจหลากหลายประเภท
• น้ำตก มีน้ำตกขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งมีน้ำมากในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม กระจายอยู่หลายแห่ง ได้แก่ น้ำตกกรีด น้ำตกซะปัน น้ำตกห้วยพอก น้ำตกกวงโตน น้ำตกซ้อยและน้ำตกห้วยนาเมืองใหญ่
• หน้าผาริมโขง ได้แก่ ผาชนะได ผากำปั่น ผาหินแตก ผาจ้อมก้อม ผาแดง ผาหินฝน และผายะพืด ซึ่งนอกจากจะเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงและชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามแล้ว ช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน จะสามารถชมทะเลหมอกได้ด้วย
• เสาเฉลียงและก้อนหินมหัศจรรย์ ได้แก่ หินเต่าชมจันทร์ เสาเฉลียงคู่ ผลานถ้ำไฮ เสาเฉลียงภูจ้อมก้อม และหินโยกมหัศจรรย์ ซึ่งมีน้ำหนักประมาณ 50 ตันแต่สามารถโยกได้ด้วยคนคนเดียว
• ผลานหินและลานดอกไม้ดิน ได้แก่ ผลานหินวัดภูอานนท์ ผลานถ้ำไฮ ผลานภูโลง ผลานผายะยืดผลานวัดถ้ำอมร
• การล่องเรือตามลำน้ำโขง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน สามารถล่องเรือตามลำน้ำโขงตามเส้นทางบ้านปากลา-บ้านคันท่าเกวียน (ระยะเวลาประมาณ 30 นาที) เพื่อชมทิวทัศน์สองฝั่งโขง
ตะวันลับฟ้าที่ดงนาทาม อุบลราชธานี
ตะวันลับฟ้าที่ดงนาทาม
ยามเย็นที่ดงนาทาม อุบลราชธานี
ยามเย็นที่ดงนาทาม

• การบริการท่องเที่ยวป่าดงนาทาม
• บริการนำเที่ยวป่าดงนาทามของ อบต.นาโพธิ์กลาง ติดต่อได้ที่ ที่ทำการ อบต.นาโพธิ์กลาง บ้านนาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โทร.045-381063
• การเดินทาง
• ป่าดงนาทาม อยู่ห่างจาก อ.โขงเจียม ประมาณ 45 กม. อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ120 กม. การเดินทางโดยรถยนต์ จากตัวจังหวัด ใช้เส้นทางหมายเลข 217 ถึง อำเภอพิบูล-มังสาหาร ข้ามแม่น้ำมูล สู่เส้นทางเลข 2222 อ.โขงเจียม เข้าสู่เส้นทาง 2112 (โขงเจียม-เขมราฐ) ถึงบ้านนาโพธิ์-กลาง เลี้ยวขวาผ่านไปยังวัดถ้ำปาฏิหารย์ (ประมาณ 10 กม.) ถึงจุดเริ่มต้นของเส้นทางเดินป่า ท่องเที่ยวป่าดงนาทาม


ตะวันลับฟ้าที่ดงนาทาม

ตะวันลับฟ้าที่ดงนาทาม

ตะวันลับฟ้าที่ดงนาทาม

ตะวันลับฟ้าที่ดงนาทาม
อุบลราชธานี
• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
ผาแต้ม
• อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ผาแต้ม มีความเชื่อว่า “ผาแต้มเป็นเขตต้องห้าม ภูผาเหล่านี้มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นภูผาแห่งความตาย ใครล่วงล้ำเข้าไปมักมีอันเป็นไป อาจเจ็บไข้หรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้”
น้ำตกลงรู
• น้ำตกลงรู Unseen Thailand น้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกลงรูหนึ่งเดียวในเมืองไทย น้ำตกแสงจันทร์เป็นน้ำตกที่มีลักษณะพิเศษคือสายน้ำตกจะไหลตกลงมาผ่านหน้าผาที่เป็นปล่องหินคล้ายรู
น้ำตกสร้อยสวรรค์
• น้ำตกสร้อยสวรรคเกิดจากลำห้วยสร้อยและลำแซไผ่ ไหลตกจากยอดเขามาบรรจบกันคล้ายสายสร้อย และใกล้ๆน้ำตกมีทุ่งดอกไม้ป่า ในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว ดอกไม้ป่าบานอวดโฉมอยู่เต็มท้องทุ่ง
ภูจอง-นายอย
• ภูจอง-นายอย ภูหินด่าง ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย มีน้ำตกห้วยหลวง ไหลตกจากหน้าผาสูง 45 เมตร ถือได้ว่าเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุด สูงที่สุด และงดงามที่สุดของภาคอีสานตอนล่าง
สามพันโบก
• สามพันโบก แกรนด์แคนยอนเมืองไทย สามพันโบก เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ในลำน้ำโขง ซึ่งจะปรากฏให้เห็นเฉพาะในช่วงฤดูแล้งและบนแก่งหินมีแอ่งน้ำขนาดเล็กใหญ่จำนวนมากกว่า 3,000 แอ่ง
ดงนาทาม
• ดงนาทาม ป่าดงนาทาม เป็นป่าอยู่บริเวณทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม เหมาะแก่การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ เพราะมีพืชพรรณและไม้ดอกสวยงามแปลกตาหลายชนิด
เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• โปรแกรมทัวร์จีน
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ซินเจียง สายไหม
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
• วันที่ 19 – 26 พฤษภาคม
• วันที่ 16 - 23 มิถุนายน
เที่ยวเจาะลึก - พัก 5 ดาว
55,995.-
55,995.-
55,995.-
20
20
20
14
20
20
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 19 - 25 เมษายน
43,995.-
39,995.-
16
16
4
wait
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
• TFU-654VZ : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองเก่าซงพาน สะพานหนานเฉียว สวนหมีแพนด้า (ทัวร์ไม่ลงร้าน VZ)
• วันที่ 22 – 27 มีนาคม
• วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย.
• วันที่ 5 – 10 เมษายน
• วันที่ 12 – 17 เมษายน
• วันที่ 19 – 24 เมษายน
25,990.-
25,990.-
28,990.-
28,990.-
26,990.-
20
20
20
20
20
wait
8
wait
2
wait
ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET 51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (TG)
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม
77,995.-
12
2
• โปรแกรมทัวร์อินเดีย
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
พุทธคยา • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม
• วันที่ 28 ธ.ค. - 4 ม.ค.
• วันที่ 9 - 16 กุมภาพันธ์
48,995.-
50,995.-
49,995.-
20
20
20
20
20
20
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล • INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
58,995.-
16
4
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก • ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (TG)
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม
• วันที่ 21 – 30 กันยายน
• วันที่ 11 - 20 ตุลาคม
68,995.-
72,995.-
72,995.-
16
16
16
8
16
16
ทัวร์ภูฏาน • PU-546 : ภูฏาน พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
• วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม
69,900.-
69,900.-
69,900.-
16
16
16
10
16
16
• โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ศรีลังกา • SR 51 : ศรีลังกา ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ กอลล์ โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม โชว์ระบำพื้นเมือง (UL)
• วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
33,500.-
34,900.-
16
16
6
12
• กรุ๊ปเหมา - แพ็คเก็จทัวร์
ทัวร์ซีอาน • XI-AN 531P : ซีอาน ดอกโบตั๋นบาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ตลาดมุสลิม (FD)
• เดือนเมษายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 13,500.-บาท

เส้นทางสายไหม • XI-AN 651P : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี นั่งรถไฟ เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์ (FD)
• เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 27,900.-บาท
       
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)