บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ 
• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
• อุทยานแห่งชาติปางสีดา สระแก้ว
    อุทยานแห่งชาติปางสีดาได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 41 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 มีขนาดพื้นที่ประมาณ 844 ตารางกิโลเมตร (527,500ไร่) อยู่ใน อ.เมือง อ.วัฒนานคร อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว และ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เดิมมีฐานะเป็น วนอุทยานปางสีดา จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเมื่อปี พ.ศ. 2521 ก่อนได้รับจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติปางสีดา ด้วยเหตุที่มีสภาพป่าสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ คือแม่น้ำบางประกง ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงการเกษตรกรรมในภาคตะวันออก ตลอดจนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอยู่หลายแห่ง
ลักษณภูมิประเทศ พืชพรรณและสัตว์ป่า
    ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาหินน้อยใหญ่ไม่สูงมากนัก เรียงรายติดต่อกันเป็นบริเวณกว้าง พื้นที่ป่าประกอบด้วยป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง มีไม้ยาง กระบาก ตะเคียนแดง มะค่าโมง ตะแบก เสลา ประดู่ มะกอก ส้าน สมอ พยุง ชิงชัน ขึ้นกระจักกระจายตามชนิดของป่า และเนื่องจากพื้นที่ป่าอันสมบูรณ์ที่ต่อเนื่องกับอุทยานแห่งชาติทับลาน จึงเหมาะแก่การอยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด เช่น ช้างป่า กระทิง วัวแดง เก้ง กวาง เลียงผา กระจง แมวป่า ลิงลม หมีขอ เสือโคร่ง หมีควาย และนกต่างๆมากกว่า 200 ชนิด ที่สำคัญมีรายงานการพบจระเข้น้ำจืดซึ่งเป็นแหล่งสุดท้ายในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย ได้แก่ ห้วยพระปรง ห้วยโสมง และห้วยน้ำเย็น ที่ไหลรวมเป็นแม่น้ำบางประกง แม่น้ำสายสำคัญของภาคตะวันออกกฎ
แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่น่าสนใจ
   น้ำตกปางสีดา เป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่ง ไหลลงมาจากผาหิน 3 ชั้น สูงประมาณ 10 เมตร ตัวน้ำตกไหลลงสู่แอ่งน้ำและลานหินกว้างเบื้องล่าง เหมาะแก่การเล่นน้ำ บรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 800เมตร
   น้ำตกผาตะเคียน น้ำตกทิ้งตัวจากผาสูงประมาณ 10 เมตร ห่างจากน้ำตกปางสีดา ประมาณ 2 กิโลเมตร สามารถเดินเท้าได้ 2 ทาง มีป้ายตลอดเส้นทางทุกๆ 300 เมตร เหมาะสำหรับเดินศึกษาธรรมชาติ
   น้ำตกถ้ำค้างคาว เป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่ง อยู่กลางป่าลึกใช้ระยะเวลาการเดินทางไป –กลับ 3 วัน 2 คืน ติดต่อเจ้าหน้าที่นำทางได้ที่ที่ทำการอุทยานฯ ใต้หน้าผาน้ำตกมีฝูงค้างคาวอาศัยอยู่ เป็นที่มาของชื่อน้ำตกและมีเส้นทางเดินไปสู่ น้ำตกลานแก้ว มีความสวยงามไม่แพ้กัน สายน้ำไหลกระทบแผ่นหินเบื้องล่าง จนน้ำกระเซ็นดูคล้ายเกล็ดแก้ว
   น้ำตกแควมะค่า เป็นน้ำตกใหญ่ที่สุด สายน้ำไหลมาตามผาหิน สูง 70 เมตรและไม่ห่างกันเป็นที่ตั้งกลุ่มน้ำตกกลางป่าลึก เช่นน้ำตกรากไทรย้อย น้ำตกลานหินใหญ่ น้ำตกสวนมั่นสวนทอง และน้ำตกม่านธารา ใช้เวลาเดินทางไป – กลับ 3 วัน 2 คืน ผู้สนใจสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ที่ทำการอุทยานฯ
   น้ำตกทับซุง เป็นน้ำตกแห่งใหม่ของอุทยานฯ ระหว่างทางเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีพรรณไม้หลากหลายชนิด อยู่ช่วงกม. ที่ 22 แล้วเดินเท้าต่ออีก 1.5 กม.
   ภูเขาเจดีย์ เป็นการรวมตัวของกลุ่มก้อนหิน มีรอยแตกคล้ายกับภูหินร่องกล้า สูงประมาณ 4 เมตร มีเส้นรอบวง 25 เมตร อยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานฯที่ ปด. 1 (แก่งยายมาก) ห่างจากที่ทำการอุทยานฯประมาณ 50 กม.
   ทุ่งหญ้าโป่งกระทิง เดิมเป็นหมู่บ้านเก่าที่กลายเป็นทุ่งหญ้ารกร้าง ภายหลังอพยพผู้คนออกไป มีลักษณะคล้ายทุ่งหญ้าที่มอสิงโตในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีสัตว์ป่าออกหากินบริเวณนี้เป็นจำนวนมาก ทางอุทยานฯได้ทำโป่งเทียมและหอดูสัตว์ไว้ จากถนนภายในอุทยานฯมีทางแยกที่กม.3.5และ 6 แล้วเดินเท้าอีกประมาณ 2 กม.ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติโป่งกระทิงซึ่งมีโป่งธรรมชาติที่อาจพบสัตว์ป่าได้ไม่ยาก
   แหล่งจระเข้น้ำจืดแก่งยายมาก เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ความสำคัญในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าหายาก ที่บริเวณห้วนน้ำเย็นที่มีวังน้ำใหญ่ๆ เป็นแหล่งอาศัยของจระเข้น้ำจืด ซึ่งมีหอดูไว้บริการ อยู่ใกล้กับหน่วยพิทักษ์อุทยานที่ ปด.1 (แก่งยายมาก)
ระเบียบ ข้อห้าม
    การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในเขตอุทยานแห่งชาติ มีกฎระเบียบที่นักท่องเที่ยวผู้มีจิตสำนึกทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการใช้พื้นที่ร่วมกันอย่ายั่งยืนถาวร ดังนี้
  - ไม่เก็บทุกอย่างออกนอกพื้นที่นอกจากขยะ
  - ไม่ส่งเสียงด้งอันเป็นการรบกวนผู้อื่นและสัตว์ป่า
  - ไม่ล่า ทำลาย หรือกระทำการใดๆ อันจะทำให้พืช สัตว์และสภาพแวดล้อมเสียหาย
  - จงตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ ที่เราทุกคนต้องใช้ร่วมกันและรักษาไว้เพื่อตัวเราเอง
การเดินทาง
   1.รถยนต์ สายกรุงเทพฯ- อรัญประเทศ ตามทางหลวงหมายเลข 33 ระยะทางประมาณ 256 กม.
ถึง อ.เมืองสระแก้ว ต่อรถโดยสารประจำทางไปตามถนนสายสระแก้ว – คลองน้ำเขียว ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานฯ
   2.รถไฟ ขึ้นรถไฟสายตะวันออก กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ จากสถานีหัวลำโพงลงที่สถานีสระแก้ว ต่อรถโดยสารประจำทางไปตามถนนสายสระแก้ว – คลองน้ำเขียว ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร เช่นกัน สอบถามข้อมูลรถไฟ โทร 0-2223 –0341 –3
การติดต่อ – สำรองที่พัก
   อุทยานแหงชาติปางสีดามีบ้านพัก 3 หลัง และสถานที่กางเต้นไว้บริการ 2 แห่ง มีร้านค้าสวัสดิการบริการอาหารเครื่องดื่มและของที่ระลึก โดยสอบถามที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติปางสีดา โทร.
0 -3724 6100
สระแก้ว โรงแรมสระแก้ว ปางสีดา จังหวัดสระแก้ว
ชายแดนเบื้องบูรพา  ป่างามน้ำตกสวย  มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ  ย่านการค้าไทย-เขมร
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดสระแก้ว  
• ปราสาทสด๊กก๊อกธม
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• โปรแกรมทัวร์จีน
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ซินเจียง สายไหม
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
• วันที่ 19 – 26 พฤษภาคม
• วันที่ 16 - 23 มิถุนายน
เที่ยวเจาะลึก - พัก 5 ดาว
55,995.-
55,995.-
55,995.-
20
20
20
14
20
20
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 19 - 25 เมษายน
43,995.-
39,995.-
16
16
4
wait
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
• TFU-654VZ : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองเก่าซงพาน สะพานหนานเฉียว สวนหมีแพนด้า (ทัวร์ไม่ลงร้าน VZ)
• วันที่ 22 – 27 มีนาคม
• วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย.
• วันที่ 5 – 10 เมษายน
• วันที่ 12 – 17 เมษายน
• วันที่ 19 – 24 เมษายน
25,990.-
25,990.-
28,990.-
28,990.-
26,990.-
20
20
20
20
20
wait
8
wait
2
wait
ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET 51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (TG)
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม
77,995.-
12
2
• โปรแกรมทัวร์อินเดีย
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
พุทธคยา • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม
• วันที่ 28 ธ.ค. - 4 ม.ค.
• วันที่ 9 - 16 กุมภาพันธ์
48,995.-
50,995.-
49,995.-
20
20
20
20
20
20
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล • INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
58,995.-
16
4
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก • ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (TG)
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม
• วันที่ 21 – 30 กันยายน
• วันที่ 11 - 20 ตุลาคม
68,995.-
72,995.-
72,995.-
16
16
16
8
16
16
ทัวร์ภูฏาน • PU-546 : ภูฏาน พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
• วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม
69,900.-
69,900.-
69,900.-
16
16
16
10
16
16
• โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ศรีลังกา • SR 51 : ศรีลังกา ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ กอลล์ โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม โชว์ระบำพื้นเมือง (UL)
• วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
33,500.-
34,900.-
16
16
6
12
• กรุ๊ปเหมา - แพ็คเก็จทัวร์
ทัวร์ซีอาน • XI-AN 531P : ซีอาน ดอกโบตั๋นบาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ตลาดมุสลิม (FD)
• เดือนเมษายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 13,500.-บาท

เส้นทางสายไหม • XI-AN 651P : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี นั่งรถไฟ เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์ (FD)
• เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 27,900.-บาท
       
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)