บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ 
• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศโมร็อกโก
• เมืองเฟส (Fes) เมืองมรดกโลกทางประวัติศาสตร์ของโมร็อกโก

วิวทิวทัศน์เมืองเฟส

วิวทิวทัศน์เมืองเฟส

วิวทิวทัศน์เมืองเฟส

วิวทิวทัศน์เมืองเฟส

วิวทิวทัศน์เมืองเฟส

วิวทิวทัศน์เมืองเฟส

วิวทิวทัศน์เมืองเฟส

วิวทิวทัศน์เมืองเฟส
วิวทิวทัศน์เมืองเฟส (Fes) โมร็อกโก
วิวทิวทัศน์เมืองเฟส (Fes) โมร็อกโก
• เมืองเฟส (Fes)
• เมืองเฟส เป็นเมืองโบราณตั้งอยู่บนพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่ต่อจากเชิงเทือกเขารีฟ (Rif Mountain) ทางตอนเหนือกับเขตเทือกเขาแอตลาสตอนกลาง (Middle Atlas) มีแม่น้ำเฟส (River Fes) ไหลผ่านกลางเมือง
• เมืองเฟส อยู่ห่างจากกรุงราบัตงไปทางตะวันออกประมาณ 180 กิโลเมตร ถนนจากกรุงราบัตเป็นเส้นทางใหญ่และราบเรียบ สะดวกหากจะขับรถไปเที่ยว ซึ่งเดินทางจากกรุงราบัตได้ไม่ยาก
• ภูมิประเทศเมืองเฟส ตามแนวเทือกเขาแอตลาสเป็นทิวทัศน์สวยงาม ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (เมษายน-พฤษภาคม) จะเห็นดอกไม้ป่าสีสันสดใสขึ้นตลอดข้างทาง
• เมืองเฟส เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโมร็อกโก สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ อิดริส (Idrisid Dynasty) ซึ่งเป็นราชวงศ์แรกของโมร็อกโก ในปี ค.ศ.789 สุลต่าน โมเลย์ อิดริส ที่ 1 (Moulay Idriss I) ได้สร้างส่วนหนึ่งของเมือง ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำเฟส ต่อมาปีค.ศ. 808 พระโอรสที่ขึ้นปกครองต่อเป็นสุลต่านมูเลย์ อีดริสส์ที่ 2 (Moulay Idriss II) ได้สร้างส่วนของเมืองเพิ่มเติมบนฝั่งซ้ายของแม่น้ำเฟส เรียกว่า เอล อัลยา (El-Alya แปลว่า เมืองที่สูง) แต่ละส่วนของเมืองบนสองฝั่งจะมีกำแพงเมืองของตน
• ในปี ค.ศ.818 ชาวอาหรับหลายร้อยครอบครัวถูกขับไล่ออกจากเมืองคอร์โดบาทางตอนใต้ของสเปน ที่เคยอยู่ใต้การปกครองของมุสลิมเขาจึงย้ายเข้ามาอยู่ที่เมืองนี้ จนถึงกลางศตวรรษที่ 11 ผู้ปกครองจากราชวงศ์อัลโมราวิด (Almoravid) เป็นราชวงศ์ที่สองก็ได้รวมเมืองทั้งสองส่วนเป็นหนึ่งเดียวและสร้างกำแพงเมืองล้อมรอบ ในช่วง ค.ศ.1145 ช่วงราชวงศ์ที่ 3 อัลโมฮัด (Almohad) เฟสก็ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางทางศาสนา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของโมร็อกโก โดยเฉพาะภายหลังจากการสร้างมหาวิทยาลัยไคเราวีนในเมืองเฟส
• ปี ค.ศ.1250 สมัยราชวงศ์ที่ 4 ชื่อว่าเมรินิด (Marinid) ได้มีการประดับกำแพงและส่วนต่างๆ ของอาคาร ส่วนใหญ่นำเอาคำซูเราะฮฺ ต่างๆ ในคำภีย์อัลกุรอ่านมาประดับ
• หลังจากนั้นมีการสร้างเมืองเฟสมากขึ้น มีการประดับประดาและก่อสร้างเขตพระราชวังชื่อว่าเฟสเอลเจดิต (Fes el Jedid) ทำให้เมืองนี้มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะและวิทยาการหลาย ๆ แขนง
• ปี ค.ศ. 1912 โมร็อกโกอยู่ภายใต้การดูแลของฝรั่งเศสในช่วงยุคล่าอาณานิคม ฝรั่งเศสได้สร้างเขตเมืองใหม่ขึ้นด้านนอกของกำแพงเมืองเฟสที่ราชวงศ์ที่ 2 ได้สร้างขึ้น ซึ่งพ่อค้า คหบดี และผู้มีฐานะร่ำรวยได้เข้าไปอาศัยอยู่ ส่วนในเขตเมืองเก่าก็จะเป็นชาวบ้านคนดั้งเดิมอาศัยอยู่ สิ่งที่สำคัญของเมืองเฟสคือในปี ค.ศ.1981 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เขตเมืองเก่าของเฟสเป็นเมืองมรดกโลกทางประวัติศาสตร์

ชมวิวทิวทัศน์เมืองเฟส

ดอกไม้เมืองเฟส (Fes)

ดอกไม้เมืองเฟส (Fes)

ชมวิวทิวทัศน์เมืองเฟส

เมืองเก่าเฟส โมร็อกโก

เมืองเก่าเฟส โมร็อกโก

ผลไม้ในเมืองเฟส (Fes)

ผลไม้ในเมืองเฟส (Fes)
เมืองเฟส (Fes) ในเขตเมืองเก่า
เมืองเฟส (Fes) เมืองมรดกโลกโมร็อกโก
• เมืองเฟส (Fes)
• เมืองเฟส แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือเขตประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นเมืองเก่า, เขตเมืองถูกสร้างเป็นราชธานีสมัยราชวงศ์เมรินิด และเขตเมืองใหม่ที่สร้างสมัยการดูแลของฝรั่งเศส
• ตอนนี้ทางรัฐบาลโมร็อกโกมีการดูแลเมืองเฟสโดยเฉพาะเขตเมืองเก่าซึ่งเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและอารยธรรมในยุคเก่าของโมร็อกโก
• เมืองเฟส ในเขตเมืองเก่า
• เมืองเฟสยังมีสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง ในเขตเมืองเก่าที่คนนิยมคือทางเข้าซึ่งเป็นประตูสีฟ้า Blue Gate ซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมของศิลปะอิสลาม ซึ่งเป็นลวดลายกระเบื้องเคลือบ งานเซลลิจฟ้าสลับขาว (งานเซลลิจ zellige เป็นศิลปะชั้นยอดของโมร็อกโก ได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักร ไบเซนไทน์ ช่วงยุคโรมัน เป็นกระเบื้องเคลือบสีแผ่นเล็ก ๆ ฝังอยู่ในซีเมนต์หรือปูนพลาสเตอร์ ประดับตามพื้นลาน เพดาน กำแพง น้ำพุ แตกต่างจากงานโมเสคคือโมเสคเป็นกระเบื้องเคลือบสี่เหลี่ยมจตุรัสเล็กๆ ที่ถูกนำไปประกอบเป็นรูปแบบต่าง ๆ แต่เซลิจ จะถูกตัดเป็นรูปทรงเลขาคณิตต่างๆ ต่อเข้ากันเป็นลวดลายและสีสันต่าง ๆ ซึ่งเป็นศิลปะที่มีชื่อเสียงมากของโมร็อกโก)
• เมื่อเดินผ่านประตูเข้าไปจะพบตรอกซอยเล็ก ๆ มากมาย วกวน ซับซ้อน ซึ่งยุคอิสลามเก่าแก่ถนนเมืองหลวงหลาย ๆ เมืองจะมีความเหมือนกันคือความวกวน ซับซ้อน เหมือนเขาวงกต ไม่แปลกที่หลายคนจะไปหลงอยู่ในซอย ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปเช่นในเขตเมืองเก่าในกรุงไคโรของอียิปต์ ก็เช่นกัน
เมืองเฟส (Fes) เมืองมรดกโลกโมร็อกโก
เมืองเฟส (Fes) เมืองมรดกโลกโมร็อกโก
บ่อย้อมสีเครื่องหนังเมืองเฟส (Fes) โมร็อกโก
บ่อย้อมสีเครื่องหนังเมืองเฟส (Fes) โมร็อกโก
เครื่องหนังเมืองเฟส (Fes) โมร็อกโก
เครื่องหนังเมืองเฟส (Fes) โมร็อกโก
เมืองเฟส (Fes) เมืองมรดกโลกโมร็อกโก
ร้านขายพรมเมืองเฟส (Fes) โมร็อกโก
เมืองเก่าเฟส (Fes) โมร็อกโก
เมืองเก่าเฟส ในเขตเมืองเก่า
ผลไม้ในเมืองเก่าเฟส (Fes) โมร็อกโก

ประตูเมืองเก่าเฟส

ประตูเมืองเก่าเฟส

เมืองเก่าเฟส โมร็อกโก

เมืองเก่าเฟส โมร็อกโก

เมืองเก่าเฟส โมร็อกโก

เมืองเก่าเฟส โมร็อกโก

เมืองเก่าเฟส โมร็อกโก

ผ้าสวยๆของฝากเมืองเฟส

เมืองเก่าเฟส โมร็อกโก

เมืองเก่าเฟส โมร็อกโก

เมืองเก่าเฟส โมร็อกโก

ลา พาหนะในเมืองเฟส

บ่อย้อมสีเครื่องหนัง

บ่อย้อมสีเครื่องหนัง

บ่อย้อมสีเครื่องหนัง

ร้านเครื่องหนังเมืองเฟส

เครื่องหนังเมืองเฟส

เครื่องหนังเมืองเฟส

เครื่องหนังเมืองเฟส

บ่อย้อมสีเครื่องหนัง

เครื่องหนังเมืองเฟส

เครื่องหนังเมืองเฟส

เครื่องหนังเมืองเฟส

เมืองเก่าเฟส โมร็อกโก

เมืองเก่าเฟส โมร็อกโก

เมืองเก่าเฟส โมร็อกโก

เมืองเก่าเฟส โมร็อกโก

เมืองเก่าเฟส โมร็อกโก

เมืองเก่าเฟส โมร็อกโก

เมืองเก่าเฟส โมร็อกโก

เมืองเก่าเฟส

เมืองเก่าเฟส โมร็อกโก

เมืองเก่าเฟส โมร็อกโก

เมืองเก่าเฟส โมร็อกโก

เมืองเก่าเฟส โมร็อกโก

เมืองเก่าเฟส โมร็อกโก

พระราชวังหลวงเมืองเฟส

พระราชวังหลวงเมืองเฟส

พระราชวังหลวงเมืองเฟส

พระราชวังหลวงเมืองเฟส
พระราชวังหลวง เมืองเฟส (Fes)
• พราะชาวังเมืองเฟส (Fes)
• พระราชวังเฟส พระราชวังเฟส ซึ่งสร้างสมัยปี ค.ศ.1276 สมัยราชวงศ์เมรินิด ประตูสูงเป็นรูปโค้งเกือกม้าสีทองอร่าม ประดับด้วยไม้และหินอ่อนตามแบบฉบับของศิลปะอิสลาม และในเขตพระราชวังของเมืองเฟสยังมีหมู่บ้านชุมชนชาวยิว ซึ่งประเทศโมร็อกโกมีอะไรแปลกกว่าประเทศอื่น ๆ ในตะวันออกกลาง ในเรื่องของชุมชนเก่าโดยเฉพาะชาวยิว ชาวยิวสมัยก่อนมีปัญหาเรื่องอิสราเอลและปาเลสสไตล์ ในโมร็อกโกจะมีชุมชนชาวยิวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในเมืองเฟสมีชุมชนชาวยิวที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโมร็อกโก ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะช่วงศตวรรษที่ 6 มีชาวยิวประมาณ 1 หมื่นคนอาศัยอยู่ในเขตเมืองเก่าของเฟส ส่วนประเทศอื่น ๆ ในตะวันออกกลางที่มีชาวยิวอาศัยอยู่มาก ได้แก่ประเทศเยเมน
พระราชวังหลวง เมืองเฟส (Fes)
พระราชวังหลวง เมืองเฟส (Fes)

พระราชวังหลวงเมืองเฟส

พระราชวังหลวงเมืองเฟส

พระราชวังหลวงเมืองเฟส

พระราชวังหลวงเมืองเฟส

พระราชวังหลวงเมืองเฟส

พระราชวังหลวงเมืองเฟส

พระราชวังหลวงเมืองเฟส

ลานพระราชวังหลวงเมืองเฟส

ตลาดเมืองเฟส

ตลาดเมืองเฟส

ต้นอินทผาลัม

ต้นอินทผาลัม

วิวทิวทัศน์เมืองเฟส

วิวทิวทัศน์เมืองเฟส

วิวทิวทัศน์เมืองเฟส

วิวทิวทัศน์เมืองเฟส
โมร็อกโก ประเทศโมร็อกโก
• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศโมร็อกโก
โมร็อกโก
• โมร็อกโก เที่ยวโมร็อกโก เมืองแห่งอารยะธรรมโบราณที่มีเรื่องราวเล่าขานกันกว่า 2,500 ปี รู้จักกันในชื่อ "แขกมัวร์" มีกษัตริย์ปกครองมายาวนานติดต่อกันหลายราชวงศ์
เมืองมาราเกช
• เมืองมาราเกช (Marakech) เมืองการท่องเที่ยวของโมร็อกโก ทั้งเมืองจะทาสีกำแพงด้วยสีส้ม เมืองมาราเกชมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย รวมทั้งแหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อ
สถานที่ท่องเที่ยวโมร็อกโก
• สถานที่ท่องเที่ยวโมร็อกโก แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวโมร็อกโก กรุงราบัต คาซาบลังกา เอลจาดีดา เมืองเฟส เมืองมาราเกช เมืองเมคเนส พระราชวังโมร็อกโก เมืองโรมันโบราณ
เมืองเมคเนส
• เมืองเมคเนส (Meknes) เมืองที่สวยงามด้วยประตูบับมันซู และยังมีเมืองโรมันโบราณโวลูบิลิส (Roman city of Volubilis) มรดกโลกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่อีกด้วย
เมืองราบัต
• กรุงราบัต (Rabat) เมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก เป็นเมืองสีขาวที่สะอาดและสวยงาม สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองราบัต ชม สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5
โชว์โมร็อกโก
• โชว์โมร็อกโก เป็นการโชว์บอกเล่าเรื่องราวของชนเผ่ากลางทะเลทราย มีการขี่ม้ายิงปืนแบบผาดโผนและโชว์ระบำหน้าท้องแบบอาหรับ
คาซาบลังกา
• คาซาบลังกา (Casablanca) เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของโมร็อกโก ตั้งอยู่ริมมหาสมุทรแอตแลนติก ทางฝั่งตะวันตก เป็นเมืองสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
ศิลปะโมร็อกโก
• ศิลปะโมร็อกโก ถ้าพูดถึงศิลปะของโมร็อกโกเราจะนึกถึงกระเบื้องโมเสค ศิลปะลวดลายที่เต็มไปด้วยสีสันสะดุดตาอย่างสวยงาม
เอลจาดีดา
• เอลจาดีดา (El jadida) เมืองโบราณที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติค เคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญของโมร็อกโกที่ทำการค้ากับชาวฟินีเชียน
ฮาหาร โรงแรมโมร็อกโก
• อาหาร-โรงแรมโมร็อกโก โมร็อกโกนิยมทานแป้งและเนื้อเป็นอาหารหลัก รวมทั้งผลไม้ อาหารประจำชาติโมร็อกโกคือ คู้ดๆเนื้อแกะและเนื้อไก่
เมืองเฟส
• เมืองเฟส (Fes) เมืองโบราณสุดคราสสิคที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ริมเชิงเทือกเขารีฟ (Rif Mountain) กับเทือกเขาแอตลาสตอนกลาง
ของฝากจากโมร็อกโก
• ของฝากจากโมร็อกโก แนะนำแหล่งช้อปปิ้ง ร้านของฝาก เมดินา ตลาดพื้นเมือง เมืองมาราเกช กรุงราบัต เมืองเฟส รวมทั้งของฝากสวยๆจากโมร็อคโค
พระราชวังโมร็อกโก
• พระราชวังบาเฮีย พระราชวังโบราณที่สวยงามเพียบพร้อมด้วยงานศิลปะโมร็อกโกรุ่นเก่า และงานศิลปะโมร็อกโกรุ่นใหม่ที่พระราชวังเฟส
วีซ่าโมร็อกโก
• วีซ่าโมร็อกโก สถานฑูตไทยโมร็อกโก การขอวีซ่าโมร็อกโก ขอได้ที่สถานฑูตโมร็อกโกที่กรุงเทพฯ ส่วนสถานฑูตไทยในโมร็อกโกอยู่ที่กรุงราบัต
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• โปรแกรมทัวร์จีน
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ซินเจียง สายไหม
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
• วันที่ 19 – 26 พฤษภาคม
• วันที่ 16 - 23 มิถุนายน
เที่ยวเจาะลึก - พัก 5 ดาว
55,995.-
55,995.-
55,995.-
20
20
20
14
20
20
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 19 - 25 เมษายน
43,995.-
39,995.-
16
16
4
wait
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
• TFU-654VZ : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองเก่าซงพาน สะพานหนานเฉียว สวนหมีแพนด้า (ทัวร์ไม่ลงร้าน VZ)
• วันที่ 22 – 27 มีนาคม
• วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย.
• วันที่ 5 – 10 เมษายน
• วันที่ 12 – 17 เมษายน
• วันที่ 19 – 24 เมษายน
25,990.-
25,990.-
28,990.-
28,990.-
26,990.-
20
20
20
20
20
wait
8
wait
2
wait
ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET 51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (TG)
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม
77,995.-
12
2
• โปรแกรมทัวร์อินเดีย
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
พุทธคยา • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม
• วันที่ 28 ธ.ค. - 4 ม.ค.
• วันที่ 9 - 16 กุมภาพันธ์
48,995.-
50,995.-
49,995.-
20
20
20
20
20
20
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล • INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
58,995.-
16
4
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก • ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (TG)
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม
• วันที่ 21 – 30 กันยายน
• วันที่ 11 - 20 ตุลาคม
68,995.-
72,995.-
72,995.-
16
16
16
8
16
16
ทัวร์ภูฏาน • PU-546 : ภูฏาน พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
• วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม
69,900.-
69,900.-
69,900.-
16
16
16
10
16
16
• โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ศรีลังกา • SR 51 : ศรีลังกา ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ กอลล์ โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม โชว์ระบำพื้นเมือง (UL)
• วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
33,500.-
34,900.-
16
16
6
12
• กรุ๊ปเหมา - แพ็คเก็จทัวร์
ทัวร์ซีอาน • XI-AN 531P : ซีอาน ดอกโบตั๋นบาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ตลาดมุสลิม (FD)
• เดือนเมษายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 13,500.-บาท

เส้นทางสายไหม • XI-AN 651P : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี นั่งรถไฟ เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์ (FD)
• เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 27,900.-บาท
       
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)