บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีอาน 
• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศโมร็อกโก
• โมร็อกโก เที่ยวโมร็อกโก เมืองแห่งอารยะธรรมโบราณ
โมร็อกโค
เมืองคาซาบลังกา
โมร็อกโค
เมืองคาซาบลังกา
โมร็อกโค
เมืองคาซาบลังกา
โมร็อกโค
ราชวงศ์โมร็อกโก
โมร็อกโค
เมืองคาซาบลังกา
โมร็อกโค
เมืองคาซาบลังกา
โมร็อกโค
เมืองคาซาบลังกา
โมร็อกโค
โรงแรมเมืองคาซาบลังกา
เมืองคาซาบลังกา โมร็อกโก
โมร็อกโค
ราชวงศ์โมร็อกโก
ราชวงศ์โมร็อกโก
• โมร็อกโก (Morocco)
• โมร็อกโก ชาวอาหรับ เรียกขานดินแดนนี้ว่า “เอล มาห์กริบ อัล อัค ซา” (EL MAHGRIB AL AQSA) ซึ่งหมายถึงดินแดนทางทิศตะวันตกไกลที่สุด นักเดินทางบางคนบอกว่าที่นี่เป็นดินแดนเมืองหนาวที่มีแดดอันร้อนแรง หรือเป็นประเทศที่เย็นที่สุดในหมู่ประเทศที่ร้อนที่สุด เนื่องจากภูมิประเทศอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบริเวณที่ตั้งซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือสุดของทวีปแอฟริกา
• เขตทิศเหนือติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
• ทิศตะวันตกทอดตัวยาวขนานไปกับมหาสมุทรแอตแลนติก
• ทิศใต้ติดประเทศมอริเตเนีย
• ทิศตะวันออกติดประเทศแอลจีเรีย
• นอกเหนือจากพื้นที่เลาะเลียบริมชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ทั้งสองด้าน โมร็อกโก ยังมีพื้นที่ราบอันกว้างใหญ่สำหรับการเกษตรกรรม ปลูกมันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ แครอท มะเขือเทศ มะกอก ส้ม และเลี้ยงสัตว์ อาทิวัว แพะ แกะ รวมทั้งเทือกเขาที่สำคัญคือเดอะ รีฟ (THE RIF) ที่ขนานกับชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และ เทือกเขาแอตลาส (ATLAS MOUNTAIN) ที่พาดผ่านตอนกลางจากตะวันออกเฉียงเหนือลงไปยังตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ภูเขาสูงหลายแห่งบนเทือกเขาแอตลาสมีอากาศหนาวเย็นและมีหิมะปกคลุม ในขณะที่เลาะลึกเข้าไปในประเทศบางส่วนเป็นพื้นที่โล่งเตียน โตรกเขา แห้งแล้ง ส่วนทางตอนใต้ของประเทศนั้นจะเป็นเขตของทะเลทรายซาฮาร่าอันกว้างใหญ่ไพศาล ลึกลับ มีเสน่ห์ ชวนหลงใหล จนถูกจัดให้เป็นดินแดนที่โรแมนติกติดอันดับโลกเลยทีเดียว
สุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2 (Mosque Hassan II) ที่ตั้งอยู่ริมทะเล
โมร็อกโก
ป้อมเอลจาดีดา (El Jadida) โมร็อกโก
โมร็อกโก
• ราชอาณาจักรโมร็อกโก Kingdom of Morocco
• ที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่มุมตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา ทิศเหนือติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทิศตะวันตกติดมหาสมุทรแอตแลนติก ทิศใต้ติด ประเทศมอริเตเนีย และทิศตะวันออกติดประเทศแอลจีเรีย
• พื้นที่ 446,550 ตารางกิโลเมตร (นอกจากนี้ ยังมีดินแดนซาฮาราตะวันตก ซึ่งมีพื้นที่ 252,120 ตารางกิโลเมตร โดยโมร็อกโกได้อ้างสิทธิเหนือดินแดนดังกล่าว และยังคงเป็นกรณีพิพาทกับกลุ่มการเมืองท้องถิ่นและกับแอลจีเรียด้วย)
• เมืองหลวง กรุงราบัต (Rabat)
• ประชากร 32 ล้านคน โดยเป็นชาวอาหรับ-เบอร์เบอร์ ร้อยละ 99.1 ชาวยิว ร้อยละ 0.2 และเชื้อชาติอื่นๆ ร้อยละ 0.7
• ภูมิอากาศ บริเวณแถบชายฝั่งทะเลมีอากาศแบบเมอดิเตอเรเนียน แต่อากาศแห้ง แล้งแบบทะเลทรายทางตอนในของประเทศ
• ภาษา ภาษาอาหรับเป็นภาษาราชการ ภาษาต่างประเทศที่ใช้กันทั่วไป คือ ภาษาฝรั่งเศส นอกจากนี้มีภาษาท้องถิ่นเบอร์เบอร์ (Berber)
• ศาสนา ประชากรร้อยละ 98.7 นับถือศาสนาอิสลาม (สุหนี่) ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 1.1 และศาสนาจูดาห์ (ยิว) ร้อยละ 0.2
• ระบอบการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่ 6
• นายกรัฐมนตรี นายอับเดลอิลาห์ เบงคิเรน (Abdelilah Benkirane) ดำรงตำแหน่งเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2554
• วันชาติ 30 กรกฎาคม
• สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทย
Sathorn City Tower, 12th Floor,175 South Sathon Road, Sathon, Bangkok 10120
โทรศัพท์: 0-2679-5604-6 โทรสาร: 0-2679-5603
อีเมล์: ambmaroc@truemail.co.th
เวลาทำการ: 09.00 – 16.30 hrs. (Monday – Friday)
โมร็อกโก
สุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2
โมร็อกโก
สุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2
โมร็อกโก
สุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2
โมร็อกโก
สุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2
เที่ยวโมร็อกโก
สุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2
เที่ยวโมร็อกโก
สุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2
เที่ยวโมร็อกโก
สุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2
เที่ยวโมร็อกโก
สุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2
เที่ยวโมร็อกโก
ป้อมเอลจาดีดา
เที่ยวโมร็อกโก
ป้อมเอลจาดีดา
เที่ยวโมร็อกโก
ป้อมเอลจาดีดา
เที่ยวโมร็อกโก
ป้อมเอลจาดีดา
เที่ยวโมร็อกโก
แผนที่ป้อมเอลจาดีดา
เที่ยวโมร็อกโก
ป้อมเอลจาดีดา
เที่ยวโมร็อกโก
อ่างเก็บน้ำในป้อมเอลจาดีดา
เที่ยวโมร็อกโก
อ่างเก็บน้ำในป้อมเอลจาดีดา
เที่ยวโมร็อกโก
พระราชวังหลวง กรุงราบัต
เที่ยวโมร็อกโก
สุสานโมฮัมเหม็ดที่ 5
เที่ยวโมร็อกโก
สุสานโมฮัมเหม็ดที่ 5
เที่ยวโมร็อกโก
สุสานโมฮัมเหม็ดที่ 5
เที่ยวโมร็อกโก
สุสานโมฮัมเหม็ดที่ 5
เที่ยวโมร็อกโก
สุสานโมฮัมเหม็ดที่ 5
เที่ยวโมร็อกโก
สุสานโมฮัมเหม็ดที่ 5
เที่ยวโมร็อกโก
สุสานโมฮัมเหม็ดที่ 5
เที่ยวโมร็อกโก
สุสานโมฮัมเหม็ดที่ 5
เที่ยวโมร็อกโก
สุเหร่าฮัสซัน กรุงราบัต
เที่ยวโมร็อกโก
สุเหร่าฮัสซัน กรุงราบัต
เที่ยวโมร็อกโก
สุสานโมฮัมเหม็ดที่ 5
พระราชวัง กรุงราบัต (Rabat) ประเทศโมร็อกโก
โมร็อกโก
• โมร็อกโก (Morocco)
• โมร็อกโก เป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ เคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส และสเปน เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวยิว และชนพื้นเมืองชาวเบอร์เบอร์ ด้วยเหตุนี้โมร็อคโคจึงร่ำรวยด้วยศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะศิลปะของแขกมัวร์ที่ประณีตงดงาม นักท่องเที่ยวที่มาโมร็อกโก ล้วนมีความชอบที่แตกต่างกัน บ้างมา
• เมืองคาซาบลังกา (CASABLANCA) เมืองท่าที่มีบ้านเรือนสีขาวสลับกับต้นปาล์มที่ปลูกเป็นแนวแถวยาวริมมหาสมุทรแอตแลนติก เมืองอาหรับที่ทันสมัยและมีกลิ่นอายของทวีปยุโรป คาซาบลังกาเป็นเมืองชื่อดังจากภาพยนตร์
• เอลจาดีดา (EL JADIDA) ในอดีตเคยเป็นหนึ่งในเมืองท่าโปรตุเกต
• ซาฟี (SAFI) และเอซาเวร่า (ESSAOUIRA) หนุ่มสาวบางคนก็ฝันอยากมานั่งอูฐไปตามเนินทราย ดูพระอาทิตย์ตกดิน นอนนับดาว เดินเท้าเปล่าให้สัมผัสเม็ดทรายที่แสนละเอียดของทะเลทรายซาฮาร่า
• บ้างก็มาเพราะอยากเป็นส่วนหนึ่งของตลาดที่มีสีสันและเป็นศูนย์รวมทุกกิจกรรมไว้ด้วยกันอย่าง “เจมาเอล ฟนา” (DJEMMA EL FNA) แห่งเมืองมาราเกช สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง ที่นี่เป็นด่านทดสอบความอดทนในการต่อรองราคาเป็นอย่างดี ส่วนใครที่มีเวลามากหน่อยก็สามารถนั่งรถม้าที่มีให้บริการอยู่ด้านหน้าจัตุรัส เพื่อชมบ้านเรือนสีส้มอมแดงกับดงปาล์มนับพันต้นที่ยืนเรียงรายริมกำแพงเมืองเพื่อชมบรรยากาศดินแดนโอเอซิสลุ่มแม่น้ำเทนซิฟ เชิงเทือกเขามิดเดิ้ลแอตลาส บ้านแห่งนักรบบนหลังม้าผู้เกรียงไกร สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกิจกรรมที่จะขาดเสียมิได้ของนักท่องเที่ยวที่มามาราเกซ บางคนมาที่นี่เพราะหลงใหลในประวัติศาสตร์ จึงเที่ยวชมเมืองสำคัญที่เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศทั้ง 4 อันได้แก่ ราบัต เฟส เมกเนส และมาราเกช หรือจะเที่ยวต่อไปยังเมืองโรมันโวลูบิลิส (Volubilis) ชมความงดงามของพื้นโมเสคอายุเกือบ 2000 ปี ก็จะทำให้การเดินทางได้ครบรสมากยิ่งขึ้น
• แต่ไฮต์ไลท์ที่ทุกคนรอคอย คงต้องยกให้กับบรรยากาศเมืองอาหรับราตรีปี 2012 ใน “เฟส เอล บาลี” (FES EL BALI) เมืองที่ได้ชื่อว่าตรอก ซอกซอย ถนนหนทาง เยอะเป็นหมื่นซอย!! ชวนให้หลงใหลพอๆกับชวนให้หลงทาง ที่นี่..ในเมดิน่าของเมืองเฟส เมืองหลวงแห่งแรกของประเทศ ที่มีภาพหลุมสีอันฉูดฉาดของบ่อฟอกหนังโบราณอายุหลายศตวรรษ ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น มีคนเคยบอกว่าถ้าเครื่องหนังชั้นดีสมัยนี้นิยมตีตรา “Made in France” เมื่อก่อนนั้นต้อง “Made in Fes"
ภายในสุสานกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 เมืองราบัต
โมร็อกโก
ป้อมไอดูยะ เมืองราบัต โมร็อกโก
โมร็อกโก
ประตูบับมันซู (Bab Mansour Monumental Gate) เมืองเมคเนส (Meknes) โมร็อกโก
โมร็อกโก
โมร็อกโก
ป้อมไอดูยะ กรุงราบัต
โมร็อกโก
ป้อมไอดูยะ กรุงราบัต
โมร็อกโก
ป้อมไอดูยะ กรุงราบัต
โมร็อกโก
บ้านเรือนภายในป้อมไอดูยะ
เที่ยวโมร็อกโก
เมืองเมคเนส โมร็อกโก
เที่ยวโมร็อกโก
ประตูบับมันซู เมืองเมคเนส
เที่ยวโมร็อกโก
ประตูบับมันซู เมืองเมคเนส
เที่ยวโมร็อกโก
ทิวทัศน์ระหว่างทาง
เมืองโรมันโบราณโวลูบิลิส (Roman city of Volubilis) เมืองเมคเนส (Meknes)
เที่ยวโมร็อกโก
เมืองเฟส (Fes) เมืองมรดกโลกโมร็อกโก
เที่ยวโมร็อกโก
บ่อย้อมสีเครื่องหนังเมืองเฟส (Fes) โมร็อกโก
เที่ยวโมร็อกโก
เที่ยวโมร็อกโก
เมืองโบราณโวลูบิลิส
เที่ยวโมร็อกโก
ประตูเมืองโบราณโวลูบิลิส
เที่ยวโมร็อกโก
เมืองโบราณโวลูบิลิส
เที่ยวโมร็อกโก
ทางเดินสู่โวลูบิลิส
เที่ยวโมร็อกโก
เมืองโรมันโบราณโวลูบิลิส
เที่ยวโมร็อกโก
เมืองโรมันโบราณโวลูบิลิส
เที่ยวโมร็อกโก
เมืองโรมันโบราณโวลูบิลิส
เที่ยวโมร็อกโก
เมืองโรมันโบราณโวลูบิลิส
เที่ยวโมร็อกโก
เมืองโรมันโบราณโวลูบิลิส
เที่ยวโมร็อกโก
เมืองโรมันโบราณโวลูบิลิส
เที่ยวโมร็อกโก
เมืองโรมันโบราณโวลูบิลิส
เที่ยวโมร็อกโก
โวลูบิลิส มรดกโลก
เที่ยวโมร็อกโก
ประตูเมืองเก่าเฟส
เที่ยวโมร็อกโก
เมืองเก่าเฟส โมร็อกโก
เที่ยวโมร็อกโก
เมืองเก่าเฟส โมร็อกโก
เที่ยวโมร็อกโก
เมืองเก่าเฟส โมร็อกโก
เที่ยวโมร็อกโก
ลา พาหนะในเมืองเฟส
เที่ยวโมร็อกโก
บ่อย้อมสีเครื่องหนัง
เที่ยวโมร็อกโก
บ่อย้อมสีเครื่องหนัง
เที่ยวโมร็อกโก
เครื่องหนังเมืองเฟส
เที่ยวโมร็อกโก
เมืองเก่าเฟส โมร็อกโก
เที่ยวโมร็อกโก
เมืองเก่าเฟส โมร็อกโก
เที่ยวโมร็อกโก
เมืองเก่าเฟส โมร็อกโก
เที่ยวโมร็อกโก
เมืองเก่าเฟส โมร็อกโก
เที่ยวโมร็อกโก
เมืองเก่าเฟส โมร็อกโก
เที่ยวโมร็อกโก
เมืองเก่าเฟส โมร็อกโก
เที่ยวโมร็อกโก
เมืองเก่าเฟส โมร็อกโก
เที่ยวโมร็อกโก
เมืองเก่าเฟส โมร็อกโก
สวนจาร์ดีน มาจอแรล (Jardin Majorelle) หรือ สวนยิปแซงลอเร้นซ์ (Yves Saint Laurent Gardens)
โมร็อกโก
พระราชวังบาเฮีย (Bahia) เมืองมาราเกช (Marakesh) โมร็อกโก
เที่ยวโมร็อกโก
โมร็อกโก
เมืองมาราเกช โมร็อกโก
โมร็อกโก
เมืองมาราเกช โมร็อกโก
โมร็อกโก
เมืองมาราเกช โมร็อกโก
โมร็อกโก
เมืองมาราเกช โมร็อกโก
โมร็อกโก
สวนจาร์ดีน มาจอแรล
โมร็อกโก
สวนจาร์ดีน มาจอแรล
โมร็อกโก
สวนจาร์ดีน มาจอแรล
โมร็อกโก
สวนจาร์ดีน มาจอแรล
โมร็อกโก
พระราชวังบาเฮีย
โมร็อกโก
พระราชวังบาเฮีย มาราเกช
โมร็อกโก
พระราชวังบาเฮีย มาราเกช
โมร็อกโก
พระราชวังบาเฮีย มาราเกช
โมร็อกโก
พระราชวังบาเฮีย มาราเกช
โมร็อกโก
พระราชวังบาเฮีย มาราเกช
โมร็อกโก
พระราชวังบาเฮีย มาราเกช
โมร็อกโก
พระราชวังบาเฮีย มาราเกช
โมร็อกโก
สวนเมนารา เมืองมาราเกช
โมร็อกโก
สวนเมนารา เมืองมาราเกช
โมร็อกโก
มัสยิดคูตูเบีย มาราเกช
โมร็อกโก
สุสานราชวงศ์ซาเดียน
โมร็อกโก
สุสานราชวงศ์ซาเดียน
โมร็อกโก
แหล่งช้อปปิ้งเมืองมาราเกช
โมร็อกโก
แหล่งช้อปปิ้งเมืองมาราเกช
โมร็อกโก
แหล่งช้อปปิ้งเมืองมาราเกช
โมร็อกโก ประเทศโมร็อกโก
• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศโมร็อกโก
โมร็อกโก
• โมร็อกโก เที่ยวโมร็อกโก เมืองแห่งอารยะธรรมโบราณที่มีเรื่องราวเล่าขานกันกว่า 2,500 ปี รู้จักกันในชื่อ "แขกมัวร์" มีกษัตริย์ปกครองมายาวนานติดต่อกันหลายราชวงศ์
เมืองมาราเกช
• เมืองมาราเกช (Marakech) เมืองการท่องเที่ยวของโมร็อกโก ทั้งเมืองจะทาสีกำแพงด้วยสีส้ม เมืองมาราเกชมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย รวมทั้งแหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อ
สถานที่ท่องเที่ยวโมร็อกโก
• สถานที่ท่องเที่ยวโมร็อกโก แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวโมร็อกโก กรุงราบัต คาซาบลังกา เอลจาดีดา เมืองเฟส เมืองมาราเกช เมืองเมคเนส พระราชวังโมร็อกโก เมืองโรมันโบราณ
เมืองเมคเนส
• เมืองเมคเนส (Meknes) เมืองที่สวยงามด้วยประตูบับมันซู และยังมีเมืองโรมันโบราณโวลูบิลิส (Roman city of Volubilis) มรดกโลกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่อีกด้วย
เมืองราบัต
• กรุงราบัต (Rabat) เมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก เป็นเมืองสีขาวที่สะอาดและสวยงาม สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองราบัต ชม สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5
โชว์โมร็อกโก
• โชว์โมร็อกโก เป็นการโชว์บอกเล่าเรื่องราวของชนเผ่ากลางทะเลทราย มีการขี่ม้ายิงปืนแบบผาดโผนและโชว์ระบำหน้าท้องแบบอาหรับ
คาซาบลังกา
• คาซาบลังกา (Casablanca) เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของโมร็อกโก ตั้งอยู่ริมมหาสมุทรแอตแลนติก ทางฝั่งตะวันตก เป็นเมืองสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
ศิลปะโมร็อกโก
• ศิลปะโมร็อกโก ถ้าพูดถึงศิลปะของโมร็อกโกเราจะนึกถึงกระเบื้องโมเสค ศิลปะลวดลายที่เต็มไปด้วยสีสันสะดุดตาอย่างสวยงาม
เอลจาดีดา
• เอลจาดีดา (El jadida) เมืองโบราณที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติค เคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญของโมร็อกโกที่ทำการค้ากับชาวฟินีเชียน
ฮาหาร โรงแรมโมร็อกโก
• อาหาร-โรงแรมโมร็อกโก โมร็อกโกนิยมทานแป้งและเนื้อเป็นอาหารหลัก รวมทั้งผลไม้ อาหารประจำชาติโมร็อกโกคือ คู้ดๆเนื้อแกะและเนื้อไก่
เมืองเฟส
• เมืองเฟส (Fes) เมืองโบราณสุดคราสสิคที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ริมเชิงเทือกเขารีฟ (Rif Mountain) กับเทือกเขาแอตลาสตอนกลาง
ของฝากจากโมร็อกโก
• ของฝากจากโมร็อกโก แนะนำแหล่งช้อปปิ้ง ร้านของฝาก เมดินา ตลาดพื้นเมือง เมืองมาราเกช กรุงราบัต เมืองเฟส รวมทั้งของฝากสวยๆจากโมร็อคโค
พระราชวังโมร็อกโก
• พระราชวังบาเฮีย พระราชวังโบราณที่สวยงามเพียบพร้อมด้วยงานศิลปะโมร็อกโกรุ่นเก่า และงานศิลปะโมร็อกโกรุ่นใหม่ที่พระราชวังเฟส
วีซ่าโมร็อกโก
• วีซ่าโมร็อกโก สถานฑูตไทยโมร็อกโก การขอวีซ่าโมร็อกโก ขอได้ที่สถานฑูตโมร็อกโกที่กรุงเทพฯ ส่วนสถานฑูตไทยในโมร็อกโกอยู่ที่กรุงราบัต
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• โปรแกรมทัวร์จีน
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ภูฏาน • PU-546 : ภูฏาน พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
• วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม
69,900.-
69,900.-
69,900.-
16
16
16
10
16
16
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 19 - 25 เมษายน
43,995.-
39,995.-
16
16
4
wait
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• CGO-651D : ซีอาน หยุนไถซาน ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (DD)
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
บินตรง - พัก 5 ดาว
รวมทิปไกด์-ไม่ขายOption
39,900.-
20
7
ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง
• CGO-655D : ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (DD)
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
บินตรง - พัก 5 ดาว
รวมทิปไกด์-ไม่ขายOption
41,900.-
20
9
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
• TFU-654VZ : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองเก่าซงพาน สะพานหนานเฉียว สวนหมีแพนด้า (ทัวร์ไม่ลงร้าน VZ)
• วันที่ 22 – 27 มีนาคม
• วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย.
• วันที่ 5 – 10 เมษายน
• วันที่ 12 – 17 เมษายน
• วันที่ 19 – 24 เมษายน
25,990.-
25,990.-
28,990.-
28,990.-
26,990.-
20
20
20
20
20
4
20
20
2
20
ทัวร์ลี่เจียง

• วันที่ 13 - 18 เมษายน
บินตรงลี่เจียง - พัก 5 ดาว

32,995.-

30

wait
สี่ดรุณี ย่าติง
• TG-874 : เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ย่าติง เต้าเฉิง หลี่ถัง ซินตูเฉียว หมู่บ้านทิเบต วัดถ่ากงซื่อ หย่าเจียง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (TG)
• วันที่ 19 – 26 พฤษภาคม
• วันที่ 13 - 20 ตุลาคม
50,995.-
53,995.-
16
16
16
16
ทัวร์ซินเจียง
• วันที่ 19 – 29 พฤษภาคม
• วันที่ 26 พ.ค. - 5 มิ.ย.
73,995.-
74,995.-
16
16
16
16
ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET 51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (TG)
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม
77,995.-
12
4
ภูเขาสี่ดรุณี
• วันที่ 3 - 8 เมษายน
• วันที่ 17 - 22 กรกฎาคม
• วันที่ 24 - 29 กรกฎาคม
• วันที่ 11 - 16 ตุลาคม
36,995.-
37,995.-
37,995.-
43,995.-
16
16
16
16
16
16
16
16
ซินเจียง สายไหม • CANAT19 : ซีอาน ลั่วหยาง  ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน ภูเขาสายรุ้ง ด่านเจียยี่กวน เมืองตุนหวง ทะเลสาบวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู เมืองทูรูฟาน อูรูมฉี
• วันที่ 5 - 15 เมษายน
• วันที่ 10 – 21 พฤษภาคม
• วันที่ 11 – 22 ตุลาคม
80,995.-
78,995.-
82,995.-
16
16
16
12
16
16
• โปรแกรมทัวร์อินเดีย
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
พุทธคยา • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 24 ก.พ. – 2 มี.ค.
• วันที่ 29 ก.พ. - 7 มี.ค.
52,995.-
50,995.-
20
12
wait
12
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล • INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
58,995.-
16
4
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก • ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (TG)
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม
• วันที่ 21 – 30 กันยายน
• วันที่ 11 - 20 ตุลาคม
68,995.-
72,995.-
72,995.-
16
16
16
8
16
16
• โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ศรีลังกา • SR 51 : ศรีลังกา ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ กอลล์ โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม โชว์ระบำพื้นเมือง (UL)
• วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
33,500.-
34,900.-
16
16
6
12
• กรุ๊ปเหมา - แพ็คเก็จทัวร์
ทัวร์ซีอาน • XI-AN 531P : ซีอาน ดอกโบตั๋นบาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ตลาดมุสลิม (FD)
• เดือนเมษายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 13,500.-บาท

เส้นทางสายไหม • XI-AN 651P : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี นั่งรถไฟ เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์ (FD)
• เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 27,900.-บาท
       
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)