บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์คานาสือ 2567 
• สถานที่ท่องเที่ยว  จังหวัดพิษณุโลก
• ข้อมูลที่พัก - ร้านอาหาร - บริษัทนำเที่ยว  จังหวัดพิษณุโลก 

• ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ 2 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220
http://www.resort.co.th
• ทอแสงการ์เด้นท์
รีสอร์ทในจังหวัดพิษณุโลก แนะนำห้องพัก ราคาห้องพัก จองห้องพักออนไลน์
http://www.torsaenggarden.com
• เรน ฟลอเรสท์ รีสอร์ท
Rain Forest Resort : ตั้งอยู่เลขที่ 42 หมู่ 9 แก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220
http://www.rainforestthailand.com
• โรงแรม ท็อปแลนด์
ตั้งอยู่เลขที่ 66/33 ถ.เอกาทศรส อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
http://www.toplandhotel.com
• ธารวังทอง รีสอร์ท
สามแยกทางเข้าบ้านใหม่-ร้มเกล้า 261 หมู่ 7 ตำบลวังนกแอ่น ถนนพิษณุโลก
http://www.tarnwangthong-resort.com
• โรงแรม เดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์
ตั้งอยู่เลขที่ 519/2 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
http://www.tgrhotel.com
• โรงแรม พิษณุโลกธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 39 ถนนสนามบิน จังหวัดพิษณุโลก 65000
http://www.phitsanulokthani.com
• โรงแรม วังแก้ว
ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนเทพารักษ์ (หลังศาลากลาง) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
http://www.wangkaew-hotel.com
• คาซาฮอลิเดย์
ตั้งอยู่เลขที่305/2 ถนนพิชัยสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
http://www.mycasaholiday.com
• บ้านสวน วังนกแอ่น รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 564 ถนนพิษณุโลก - หล่มสัก ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
http://www.wnaresort.com
• บ้านเคียงน้ำ
ตั้งอยู่เลขที่ 42/3 หมู่ 9 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220
http://www.bankiangnum.com
• วอเตอร์แลนด์ กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์สปา
ตั้งอยู่เลขที่ 43/2 หมู่ 3 ตำบลศรีพิรม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
http://www.waterlandgolfresort.com
• แก้วสุวรรณ
ตั้งอยู่เลขที่ 83/279 ถนนประชาอุทิศ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
http://www.kaewsuwan.com
• โรงแรม พิษณุโลกออคิด
ตั้งอยู่เลขที่ 89/31 หมู่ 8 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
http://www.phitsanulokorchid.com
• โรงแรมศรีสองแคว
ตั้งอยู่เลขที่ 3 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
http://www.srisongkwae.com
• โรงแรมไกรแสงเพลส
ตั้งอยู่เลขที่ 45 ถนนธรรมบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
http://www.oknation.net/blog/hotelKP
• โรงแรมลาติน่าโฮเต็ล&รีสอร์ท
ที่อยู่ 380 หมู่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง (กม. 11-12) ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
• โรงแรมภูเกิด พิษณุโลก
ที่อยู่ 342/2 ม.7 ถ.มิตรภาพ จ.พิษณุโลก 65000
website : http://phukirdhotel.spaces.live.com

• สถานที่พัก
(ราคาห้องพักในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)
 

อำเภอเมือง
โกลเด้นแกรนด์ ๖๖ ถ.ธรรมบูชา โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๐๒๓๔-๗ โทรสาร ๐ ๕๕๒๑ ๐๘๘๗ จำนวน ๑๑๐ ห้อง ราคา ๖๙๐-๒,๕๐๐ บาท
คาซ่าฮอลิเดย์ ๓๐๕/๒ ถ.พิชัยสงคราม โทร. ๐ ๕๕๓๐ ๔๓๔๐-๑ จำนวน ๔๓ ห้อง ราคา ๓๕๐-๖๐๐ บาท
ช้างเผือก ๖๓/๒๘ ถ.เอกาทศรฐ โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๒๕๕๘, ๐ ๕๕๒๕ ๒๘๙๙, ๐ ๕๕๒๕ ๒๘๒๒ โทรสาร ๐ ๕๕๒๕ ๒๔๙๓ จำนวน ๗๑ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๕๐ บาท
เดอแกรนด์ริเวอร์ไซด์ ๕๙ ถ.พระร่วง โทร. ๐ ๕๕๒๓ ๒๗๗๗, ๐ ๕๕๒๖ ๐๘๘๘ จำนวน ๘๑ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๔,๕๐๐ บาท
ท็อปแลนด์ ๖๘/๓๓ ถ.เอกาทศรฐ โทร. ๐ ๕๕๒๔ ๗๘๐๐-๘ โทรสาร ๐ ๕๕๒๔ ๗๘๑๕, ๐ ๕๕๒๔ ๕๓๙๕ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๑๕ ๖๑๐๘, ๐ ๒๒๑๕ ๐๕๗๕ โทรสาร ๐ ๒๒๑๕ ๐๕๑๑ จำนวน ๒๕๓ ห้อง ราคา ๑,๔๐๐-๓๕,๐๐๐ บาท
ทอแสง การ์เดน ๒๑๙ ม.๓ ต.ท่าโพธิ์ โทร. ๐ ๕๕๒๘ ๔๔๔๔ จำนวน ๖๗ ห้อง ราคา ๓๕๐-๗๐๐ บาท
เทพนคร ๔๓/๑ ถ. ศรีธรรมไตรปิฎก โทร. ๐ ๕๕๒๔ ๔๐๗๐-๔ โทรสาร ๐ ๕๕๒๔ ๔๐๗๕ จำนวน ๑๕๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๕๐๐ บาท
น่านเจ้า ๒๔๒ ถ. บรมไตรโลกนารถ โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๒๕๑๐-๔, ๐ ๕๕๒๔ ๔๗๐๒ จำนวน ๑๕๐ ห้อง ราคา ๕๕๐-๑,๘๐๐ บาท
บ้านคลอง รีสอร์ท ๒๓๔/๓-๔ ม.๒ ถ.สิงหวัฒน์ โทร. ๐ ๕๕๒๘ ๒๐๐๔ จำนวน ๑๑๔ ห้อง ราคา ๓๓๐-๓๖๐ บาท
บ้านพักเยาวชนนานาชาติ พิษณุโลก ๓๘ ถ.สนามบิน โทร. ๐ ๕๕๒๔ ๒๐๖๐ โทรสาร ๐ ๕๕๒๑ ๐๘๖๔ กรุงเทพฯ ๐ ๒๖๒๘ ๗๔๑๓-๕ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๑๒๐–๔๐๐ บาท
ปานสมบัติ ๔/๑ ถ. ไสฤาไท โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๘๑๗๙ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๑๐๐–๒๐๐ บาท
พิษณุโลก ๙๐ ถ. นเรศวร โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๘๔๒๕, ๐ ๕๕๒๕ ๘๙๔๔, ๐ ๕๕๒๔ ๗๙๙๙, ๐ ๕๕๒๔ ๗๕๕๕ โทรสาร ๐ ๕๕๒๕ ๑๖๖๖ จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๑๘๐–๓๕๐ บาท
พิษณุโลกธานี ๓๙ ถ.สนามบิน โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๑๐๖๕-๙ โทรสาร ๐ ๕๕๒๑ ๑๐๗๑ จำนวน ๑๑๐ ห้อง ราคา ๙๐๐–๔,๐๐๐ บาท
เพชรไพลิน ๔/๘ ถ. อาทิตย์วงศ์ โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๘๘๔๔, ๐ ๕๕๒๑ ๙๔๓๓-๔ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๕๐ บาท
ไพลิน ๓๘ ถ. บรมไตรโลกนารถ โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๒๔๑๑-๕ โทรสาร ๐ ๕๕๒๒ ๕๒๓๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๑๕ ๕๕๖๔ จำนวน ๒๔๗ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๒,๒๐๐ บาท
ภูเกิด ๓๔๒/๒ ม.๗ ต.สมอแข โทร. ๐ ๕๕๒๓ ๒๙๐๐-๒ จำนวน ๔๔ ห้อง ราคา ๓๘๐ บาท
รอยัลเพลส ถ.พิชัยสงคราม โทร. ๐ ๕๕๓๗ ๗๙๔๐ จำนวน ๘๗ ห้อง ราคา ๓๘๐-๔๕๐ บาท
รัตนาปาร์ค ๙๙๙/๕๙ ถ.มิตรภาพ โทร. ๐ ๕๕๒๓ ๕๒๓๔-๖ จำนวน ๖๕ ห้อง ราคา ๓๙๐-๗๙๐ บาท
ราชพฤกษ์ ๙๙/๙ ถ. พระองค์ดำ โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๘๗๘๘, ๐ ๕๕๒๕ ๘๔๗๗, ๐ ๕๕๒๕ ๙๙๙๐ ห้องพักโรงแรมจำนวน ๑๒๓ ห้อง ราคา ๕๐๐-๒,๕๐๐ บาท ห้องพัก เกสต์เฮาส์ โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๙๒๐๓ จำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๒๐๐–๓๐๐ บาท
ราชวงศ์ ๗๑๔ ถ. มิตรภาพ โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๙๕๖๙, ๐ ๕๕๒๒ ๐๓๗๘-๙, ๐ ๕๕๒๔ ๑๗๘๙ โทรสาร ๐ ๕๕๒๒ ๐๓๗๖ จำนวน ๗๔ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๕๐ บาท
ลอนดอน ๒๑-๒๒ ถ.ไสฤาไท โทร. ๐ ๕๕๒๒ ๕๑๔๕ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๑๐๐ บาท
ลาพาโลมา ๑๐๓/๘ ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๗๙๓๐-๖ โทรสาร ๐ ๕๕๒๑ ๗๙๓๕ จำนวน ๒๔๙ ห้อง ราคา ๘๔๐-๒,๕๐๐ บาท
ลิไท เกสต์เฮาส์ ๗๓/๑-๕ อาคารลิไท ถนนพญาลิไท โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๙๖๒๖-๙, ๐ ๕๕๒๑ ๙๕๔๖ โทรสาร ๐ ๕๕๒๑ ๙๖๒๗ ต่อ ๕๐๐ จำนวน ๖๙ ห้อง ราคา ๒๐๐–๔๖๐ บาท
วังแก้ว ๙ ถ.เทพารักษ์ ต.ขันเมือง โทร. ๐ ๕๕๒๔ ๕๕๘๑-๘ โทรสาร ๐ ๕๕๒๔ ๕๕๘๙ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๓๘๐–๖๖๐ บาท
ศิวะเทพ ๑๑๐/๒๑ ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมือง โทร. ๐ ๕๕๒๔ ๔๙๓๓, ๐ ๕๕๒๑ ๙๑๔๗-๘ โทรสาร ๐ ๕๕๒๑ ๙๑๔๘ จำนวน ๔๕ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๕๐ บาท
สมัยนิยม ๑๗๕ ถ. เอกาทศรฐ โทร. ๐ ๕๕๒๔ ๗๕๒๗, ๐ ๕๕๒๕ ๘๕๗๕ โทรสาร ๐ ๕๕๒๔ ๗๕๒๘ จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๒๘๐-๓๘๐ บาท
อมรินทร์นคร ๓/๑ ถ. เจ้าพระยา โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๙๐๖๙–๗๘ โทรสาร ๐ ๕๕๒๑ ๙๕๐๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๑๑๓๑ จำนวน ๑๑๘ ห้อง ราคา ๕๕๐-๑,๕๐๐ บาท
อมรินทร์ลากูน ๕๒/๒๙๙ ถ. พระองค์ขาว โทร. ๐ ๕๕๒๒ ๐๙๙๙ โทรสาร ๐ ๕๕๒๒ ๐๙๔๔ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๖๘ ๔๒๗๗ จำนวน ๓๐๐ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๘,๐๐๐ บาท
อินทรา ๑๐๓/๘ ถ. ศรีธรรมไตรปิฎก จำนวน ๔๕ ห้อง ราคา ๒๕๐-๘๐๐ บาท
อู่ทอง ๘๐/๑๓ ถ. พระองค์ดำ โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๐๔๒๔-๗, ๐ ๕๕๒๑ ๐๙๗๑-๒, ๐ ๕๕๒๑ ๐๙๘๔ โทรสาร ๐ ๕๕๒๑ ๑๐๐๓ จำนวน ๙๖ ห้อง ราคา ๓๘๐ บาท
เอเซีย ๑๗๖/๑ ถ. เอกาทศรฐ โทร.๐ ๕๕๒๕ ๘๓๗๘, ๐ ๕๕๒๑ ๙๔๐๑ โทรสาร ๐ ๕๕๒๓ ๐๔๑๙ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๒๐๐–๓๘๐ บาท
อำเภอวังทอง
เดอะฮิลล์รีสอร์ท กม.๔๔ ถ. พิษณุโลก-หล่มสัก ๔๒/๕ ม.๙ ต.แก่งโสภา โทร. ๐ ๕๕๒๙ ๓๐๕๘-๙ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๕๐๐-๒,๐๐๐ บาท
ตาวันรีสอร์ท กม.๔๗ ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ๑๙ ม.๙ ต.แก่งโสภา โทร. ๐ ๕๕๒๙ ๓๓๙๗ บังกะโล ๖ หลัง ห้องพักรวม ๒ ห้อง ราคา ๔๐๐-๘๐๐ บาท
ทรัพย์ไพรวัลย์แกรนด์โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท ๑/๗๙ ม.๒ ถ. พิษณุโลก-หล่มสัก กม. ๕๓ ต.แก่งโสภา โทร. ๐ ๕๕๒๙ ๓๒๙๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๓๖ ๒๗๑๑-๒, ๐ ๒๒๖๖ ๕๔๖๑-๒ โทรสาร ๐ ๒๒๓๖ ๒๗๑๕, ๐ ๒๒๓๘ ๓๐๐๘ จำนวน ๑๔๒ ห้อง ราคา ๑,๘๕๐–๓,๘๔๐ บาท
ธารวังทองรีสอร์ท สามแยกทางเข้าบ้านใหม่-ร่มเกล้า ๒๖๑ ม.๗ ต.วังนกแอ่น ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก โทร. ๐ ๕๕๒๖ ๘๑๒๓, ๐ ๕๕๓๘ ๔๒๒๒ โทรสาร ๐ ๕๕๒๖ ๘๑๒๔ จำนวน ๒๙ ห้อง ราคา ๔๐๐-๒,๐๐๐ บาท
บ้านเคียงน้ำแก่งซอง ติดน้ำตกแก่งซอง ๔๒/๓ ม.๙ ต.แก่งโสภา โทร.๐ ๕๕๒๙ ๓๔๔๑ บ้านพัก ๔ หลัง ราคา ๖๐๐-๑,๐๐๐ บาท
บ้านเคียงปอย กม.๖๕ ริมน้ำตกปอย ๕/๑ ม.๑ ต.แก่งโสภา โทร. ๐ ๑๖๗๔ ๔๐๗๕ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๓๐๐-๖๐๐ บาท
บ้านพักน้ำตกหลังสวน กม.๕๑-๕๒ ถ. พิษณุโลก-หล่มสัก ๑ ม.๘ ต.แก่งโสภา โทร. ๐ ๕๕๒๙ ๓๓๓๘ บ้านพัก ๖ หลัง ราคา ๕๐๐ บาท
บ้านพักสวนป่าเขากระยาง ทางเข้าน้ำตกปอย กม.๖๕ ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก โทร. ๐ ๑๖๐๔ ๔๒๐๗ บ้านพัก ๘ หลัง ราคา ๘๕๐-๓,๐๐๐ บาท เต็นท์ ๗๐ บาท
บ้านริมแก่ง กม.๔๙ ถ. พิษณุโลก-หล่มสัก ๒๙๓ ม.๙ ต. แก่งโสภา จำนวน ๖ ห้อง โทร. ๐ ๕๕๒๙ ๓๒๙๗ ราคา ๓๐๐-๘๐๐ บาท
บ้านสวนวังนกแอ่น รีสอร์ท ต.วังนกแอ่น โทร. ๐ ๑๕๓๓ ๖๔๘๘, ๐ ๙๘๘๐ ๐๐๐๔
พนาวัลย์รีสอร์ท กม.๕๑ ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ๔๑ ม.๒ ต.แก่งโสภา โทร. ๐ ๕๕๒๙ ๓๐๔๐ จำนวน ๑๐ ห้อง ห้องพักรวม ๑ ห้อง ราคา ๕๐๐–๑,๕๐๐ บาท
เรน ฟอเรสท์ กม.๔๔ ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ๔๒ ม.๙ ต. แก่งโสภา โทร.๐ ๕๕๒๙ ๓๐๘๕-๖ โทรสาร ๐ ๕๕๒๙ ๓๐๘๖ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๔,๐๐๐ บาท
วนธารา รีสอร์ท กม.๔๖ ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก โทร. ๐ ๕๕๒๙ ๓๔๑๑-๔ โทรสาร ๐ ๕๕๒๙ ๓๔๑๕ กรุงเทพฯ โทร.๐ ๒๓๑๘ ๘๘๙๕-๖ จำนวน ๔๑ ห้อง ราคา ๑,๖๐๐-๓,๘๐๐ บาท
โรงแรมภูเกิด พิษณุโลก ที่อยู่ 342/2 ม.7 ถ.มิตรภาพ จ.พิษณุโลก 65000 โทร. : 055-259600 แฟกซ์. 055-259543 จำนวน : 74 ห้อง ราคา : 380 บาท
อำเภอพรหมพิราม
พรหมพิรามสวนน้ำรีสอร์ท ๔๓/๒ ม.๓ ต. ศรีภิรมย์ โทร. ๐ ๕๕๒๓ ๓๐๙๘-๙ โทรสาร ๐ ๕๕๒๔ ๖๔๑๔ จำนวน ๔๘ ห้อง บังกะโล ๙ หลัง เรือนพักรวม ๑ หลัง ราคา ๖๐๐-๑,๐๐๐ บาท
อำเภอบางระกำ
สวนทรัพย์รีสอร์ท ๑๓-๑๔ ถ. พิษณุโลก-บางระกำ โทร. ๓๗๑๒๑๐, ๓๗๑๐๘๘ โทรสาร ๒๑๕๙๕๖ จำนวน ๒๓ ห้อง ราคา ๕๐๐-๓,๐๐๐ บาท

• ร้านอาหาร

อำเภอเมือง
กากินั้ง ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๙๗๑๘ (อาหารไทย จีน เปิด ๑๐.๐๐–๒๓.๐๐ น.)
กุ๊กเอียง ๓๙/๑๓ ถ.สนามบิน โทร. ๐ ๕๕๓๐ ๑๒๐๙, ๐ ๕๕๒๕ ๑๗๖๐ (อาหารไทย จีน เปิด ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
ข้าวแกงชาววัง ๒๔๕/๖๗ ถ.บรมไตรโลกนารถ โทร. ๐ ๕๕๒๔ ๖๕๗๓, ๐ ๕๕๒๑ ๗๖๐๕
ครัวน่านน้ำ ถ.วังจันทร์ โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๖๔๐๔, ๐ ๕๕๒๓ ๐๔๔๔ (เปิด ๑๗.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
ดานัง ๒๖๐/๒-๓ ถ.สนามบิน โทร. ๐ ๕๕๒๓ ๐๗๘๘ (อาหารเวียดนาม เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
ตั้งหลัก ถ.เอกาทศรฐ โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๔๒๔๕ (เปิด ๑๗.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
ทรีเฮาส์ ๔๘ ถ.สนามบิน โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๒๕๘๗-๘ (อาหารตามสั่ง เปิด ๑๐.๐๐-๐๑.๐๐)
ทิพย์รส ๙/๑๑ ถ. ไสฤาไท โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๘๒๐๐ (เปิด ๗.๐๐–๒๑.๓๐ น.)
น้ำฟ้า ๗๙/๑๖ ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก โทร. ๐ ๕๕๒๒ ๕๑๘๙ (อาหารมังสวิรัติ เปิด ๖.๓๐-๑๔.๐๐ น.)
บ้านคุณพ่อ ๔-๔/๑ ถ.เจ้าพระยาพิษณุโลก โทร. ๐ ๕๕๒๓ ๑๕๗๔ (อาหารไทย เปิด ๑๑.๐๐-๒๓.๐๐ น.)
บ้านไม้ ๙๓/๓๐ ถ.อู่ทอง โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๘๕๔๘ (อาหารไทย เปิด ๑๑.๐๐-๒๓.๐๐ น.)
ใบ๋มุสลิม ๔๙/๒ ถ.พระองค์ดำ โทร. ๐ ๕๕๒๓ ๒๙๗๑ (อาหารมุสลิม เปิด ๗.๐๐-๑๙.๐๐ น.)
ผักบุ้งเหิรฟ้า (ริมน้ำน่าน) ถ.พุทธบูชา โทร. ๐ ๕๕๒๔ ๙๘๓๒ (เปิด ๑๗.๐๐–๒๔.๐๐ น.)
ผักบุ้งเหิรฟ้า ถ.พระองค์ดำ โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๑๓๔๘ (เปิด ๘.๐๐-๐๔.๐๐ น.)
พังกี่ข้าวมันไก่ ๒๙๘/๘๐ ถ.พญาเสือ โทร. ๐ ๕๕๒๔ ๔๒๗๕, ๐ ๕๕๒๕ ๘๘๔๓ (ข้าวมันไก่ เปิด ๘.๐๐–๑๔.๐๐ น.)
พาสไทม์ ๘๒/๒ ถ.เอกาทศรฐ โทร. ๐ ๕๕๒๔ ๔๕๒๐ ( อาหารตามสั่ง ๑๗.๐๐–๒๔.๐๐ น.)
เพื่อนเจ ๕๕/๙ ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๙๐๙๘ (อาหารเจ เปิด ๘.๐๐-๒๐.๓๐ น.)
แพอาหารฟ้าไทย ๖๐ ถ.วังจันทร์ โทร. ๐ ๕๕๒๔ ๒๗๔๓, ๐ ๕๕๒๑ ๕๖๗๔ (อาหารประเภทปลา เปิด ๑๐.๐๐-๒๓.๐๐ น.)
แพอาหารสองแคว ๒๑ ถ.วังจันทร์ โทร. ๐ ๕๕๒๔ ๒๑๖๗ (เปิด ๑๑.๐๐-๒๓.๐๐ น.)
ภัตตาคาร ส.เลิศรส ๔/๕ ถ.อาทิตย์ โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๘๔๔๒ (อาหารไทย จีน เปิด ๘.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
มังคละ โรงแรมไพลิน โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๒๔๑๑-๕ (เปิด ๖.๐๐–๐๑.๐๐ น.)
มื้อไทย ถ.สนามบิน โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๐๘๖๒-๔ (เปิด ๑๑.๐๐-๒๓.๐๐)
ไม้แบบ ๑๐๗/๙ ถ. สิงหวัฒน์ โทร. ๐ ๕๕๒๔ ๗๖๐๓ (อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยวเอ็นหมูตุ๋น เปิด ๗.๐๐-๑๕.๐๐ น.)
ริเวอร์ไซด์ ๕/๔ ถ.พุทธบูชา โทร. ๐ ๕๕๒๔ ๘๐๕๗ (เปิด ๑๗.๐๐-๑.๐๐ น.)
เวียตนาม ๕/๙ ถ.พระองค์ดำ โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๙๐๖๕ (อาหารเวียดนาม เปิด ๑๐.๐๐-๑๔.๐๐ น., ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น.)
ไวโอเล็ต ๓๙/๒ ถ. สนามบิน โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๙๙๗๒ (เปิด ๑๖.๐๐-๐๒.๐๐ น.)
สวนอาหารแดง ๗๘ ถ.สนามบิน โทร. ๐ ๕๕๓๐ ๑๒๕๐ (อาหารไทย จีน ๑๐.๐๐–๒๒.๓๐ น.)
สวนอาหารฟ้าไทยฟาร์ม กม. ๑๐ ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ โทร. ๐ ๕๕๒๒ ๖๕๐๘-๙ (อาหารไทย จีน ๑๐.๐๐–๒๒.๐๐ น.)
เสาวรสโภชนา ๒๑/๓๙ ถ.สนามบิน โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๐๙๔๒
หมวยอีสาน ๘๙๕/๑๖-๑๗ ถ.บรมไตรโลกนารถ ๒ โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๑๖๐๖ (อาหารอีสาน เปิด ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. หยุดวันอาทิตย์)
หว่องริมน่าน ๒๐๑/๑ ถ.บางพยอม โทร. ๐ ๕๕๒๘ ๐๒๒๒ (ปลาแม่น้ำ เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
อาซ้อเลิศรส ๑๐๙/๙ ถ.ธรรมบูชา ซ.๒๕ โทร. ๐ ๕๕๒๔ ๔๘๓๕ (ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟลูกชิ้นปลา เปิด ๘.๓๐-๑๕.๓๐ น.)
ฮาลาลฟู้ด ตรงข้ามมัสยิดปากีสถาน โทร. ๐ ๙๔๖๐ ๖๓๙๗ (อาหารมุสลิม เปิด ๗.๓๐-๒๑.๐๐ น.)
แพฟ้าไทย 100/49 ถ.พุทธบูชา(เชิงสะพานสุพรรณกัลยา ฝั่งตะวันออก) ต.ในเมือง โทร.081-6802285, 055-284316, 055-284361
ฟ้าไทยฟาร์ม 144/1 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ หมู่11 ต.ท่าทอง (ติดถนนสายเอเชีย) โทร. 081-6802285, 055-226508-9
ครัวฟ้าไทย 333 ถ.พิษณุโลก-วังทอง หมู่7 ต.สมอแข โทร. 081-6802285, 055-224217 Website : www.fathairestaurant.com
อำเภอพรหมพิราม
ครัวหมวดชิต หมู่ ๑ บ้านท่าทอง ต.ศรีภิรมย์ โทร. ๒๓๐๑๕๒
แพท่าทอง ๘๕/๑ หมู่ ๑ ต.ศรีภิรมย์ โทร. ๒๓๐๑๕๒, ๐๑–๔๗๔๐๒๒๗ (๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
อำเภอวัดโบสถ์
สวนอาหารบ้านไม้ ๕๑/๑ ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย โทร. ๐๑–๙๕๓๑๘๘๐ (๐๙.๐๐–๒๒.๐๐ น.)
ร้านอาหารบนเส้นทางสายพิษณุโลก-หล่มสัก
กาแฟสดจ่าทวี กม. ๔๕ โทร. ๒๙๓๒๗๑ (๐๗.๐๐–๒๑.๐๐ น.)
การ์เดนเนอร์คอฟฟี่ กม. ๔๒ โทร. ๐๑–๔๖๑๔๓๐๕ (๐๗.๐๐–๒๑.๐๐ น.)
ถิ่นไทย ลานลั่นทม กม. ๔๒ โทร.๐๑–๔๗๕๓๗๓๘ (๐๗.๐๐–๒๑.๐๐ น.)
นิตยา กม.๔๕ โทร. ๒๙๓๒๑๒ (๑๐.๐๐–๒๑.๐๐ น.)
บ้านแสงตะวัน กม. ๒๘ โทร. ๓๘๔๐๖๗ (๑๐.๐๐–๒๒.๐๐ น.)
มนะการกาแฟสด กม. ๖๒ โทร. ๐๑–๔๑๒๓๓๒๕ (๐๗.๐๐–๒๑.๐๐ น.)
ริมแก่ง กม. ๔๕ โทร. ๒๙๓๗๗๐, ๐๑–๙๖๒๙๙๘๒ (๑๐.๐๐–๒๐.๐๐ น.)
อำเภอนครไทย
ดวงใจ ภูหินร่องกล้า ๑๗๒ ม.๗ ถ. อุดรดำริห์ อ. นครไทย โทร. ๐ ๑๖๗๕ ๑๕๗๘(ส้มตำ อาหารตามสั่ง)
รังทอง ภูหินร่องกล้า ต. เนินเพิ่ม อ. นครไทย โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๙๕๑๐-๓ (ส้มตำ อาหารตามสั่ง)
อำเภอวังทอง
บ้านสวนวังนกแอ่น รีสอร์ท ต.วังนกแอ่น โทร. ๐ ๑๕๓๓ ๖๔๘๘, ๐ ๙๘๘๐ ๐๐๐๔
ร้านอาหารบนเส้นทางสายพิษณุโลก-หล่มสัก
กาแฟสดจ่าทวี กม. ๔๕ โทร. ๐ ๕๕๒๙ ๓๒๗๑ (เปิด ๗.๐๐–๒๑.๐๐ น.)
การ์เดนเนอร์คอฟฟี่ กม. ๔๒ (เปิด ๗.๐๐–๒๑.๐๐ น.)
ถิ่นไทย ลานลั่นทม กม. ๔๒ (เปิด ๗.๐๐–๒๑.๐๐ น.)
นิตยา กม.๔๕ โทร. ๐ ๕๕๒๙ ๓๒๑๒ (เปิด ๑๐.๐๐–๒๑.๐๐ น.)
บ้านแสงตะวัน กม. ๒๘ โทร. ๐ ๕๕๓๑ ๘๒๘๕ ( เปิด ๑๐.๐๐–๒๒.๐๐ น.)
ภัสนารีกาแฟสด กม.๖๒ โทร. ๐ ๑๔๗๕ ๐๐๙๖ (กาแฟสมนุไพร เปิด ๘.๓๐-๒๑.๐๐ น.)
ริมแก่ง กม. ๔๕ โทร. ๐ ๕๕๒๙ ๓๗๗๐ (เปิด ๑๐.๐๐–๒๐.๐๐ น.)

บริษัททัวร์และรถเช่า
จุมพร รถเช่า ๓๕/๕-๗ ถ. เอกาทศรฐ อ.เมือง โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๔๗๒๐, ๐ ๕๕๒๔ ๘๙๖๘ โทรสาร ๐ ๕๕๒๔ ๒๐๕๗ (รถตู้มีคนขับ)
ณณธพร ทัวร์ ๔๕๙/๖๒๒ ซ.๑๑ ม.๗ อ.เมือง โทร. ๐ ๕๕๒๒ ๔๓๕๓, ๐ ๑๘๘๘ ๘๘๒๗ โทรสาร ๐ ๕๕๒๒ ๔๓๕๔
เนเจอร์ แคมป์ (ล่องแก่ง) ๑๙๓/๖ ม.๕ ต.หัวรอ อ.เมือง โทร./ โทรสาร ๐ ๕๕๒๑ ๓๕๔๑
บัทเจ็ท พิษณุโลก เคาน์เตอร์ภายในสนามบินพิษณุโลก โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๘๕๕๖, ๐ ๑๘๒๐ ๘๖๔๔ (รถเก๋ง รถกระบะ ขับเอง)
รังทอง ทัวร์ ๕๕/๓๗ ศูนย์การค้าสุรสีห์ อ.เมือง โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๙๙๗๓, ๐ ๕๕๒๑ ๙๕๑๐-๓, ๐ ๕๕๒๕ ๒๙๐๓, ๐ ๕๕๒๔ ๔๓๒๕ โทรสาร ๐ ๕๕๒๕ ๑๗๓๑ (รถตู้, รถเก๋ง มีคนขับ)
หจก.มังคละ ทราเวล เซอร์วิส ๓๗/๔๙ ถ.ชาญเวชกิจ อ.เมือง โทร. ๐ ๕๕๒๔ ๑๒๙๓ โทรสาร ๐ ๕๕๒๔ ๘๒๔๓
เอเบิลกรุ๊ป จำกัด ๕๕/๔๕ ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ศูนย์การค้าสุรสีห์ อ.เมือง โทร. ๐ ๕๕๒๔ ๖๔๓๘, ๐ ๕๕๒๔ ๓๘๕๑ โทรสาร ๐ ๕๕๒๔ ๒๒๐๖
เอวิส พิษณุโลก ๓๘ ถ.สนามบิน อ.เมือง โทร. ๐ ๕๕๒๔ ๒๐๖๐ โทรสาร ๐ ๕๕๒๑ ๐๘๖๔ (รถเก๋ง รถกระบะ ขับเอง)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๑๓๙๔
สำนักงานจังหวัด โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๘๕๕๙
ที่ว่าการอำเภอเมือง โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๘๐๐๗
โรงพยาบาลพุทธชินราช โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๙๘๔๒-๔
โรงพยาบาลพิษณุเวช โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๙๙๔๑
โรงพยาบาลรวมแพทย์ โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๙๓๐๙–๑๐
โรงพยาบาลรัตนเวช โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๐๘๒๐–๑
โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๘๗๗๗, ๐ ๕๕๒๑ ๗๘๐๐
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๘๗๗๗, ๐ ๕๕๒๒ ๕๔๙๑
ตำรวจทางหลวง โทร. ๑๑๙๓
ตำรวจท่องเที่ยวพิษณุโลก โทร. ๐ ๕๕๒๔ ๕๓๕๗-๘, ๑๑๕๕
กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. ๑๑๘๒
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ โทร. ๑๑๓๓

"ข้อมูลรายละเอียดในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปจัดพิมพ์เพื่อการจำหน่าย"

• คัดลอกข้อมูลจากเวบททท.
งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
กองข่าวสารการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
โปรดแจ้ง งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๑๔๑–๕
โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๗๔๔๐
E-mail: infodev@tat.or.th

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต ๓
๒๐๙/๗-๘ ศูนย์การค้าสุรสีห์ ถนนบรมไตรโลกนารถ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๒๗๔๒-๓, ๐ ๕๕๒๕ ๙๙๐๗ โทรสาร ๐ ๕๕๒๓ ๑๐๖๓
พื้นที่ความรับผิดชอบ : พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
E-mail: tatphlok@tat.or.th

"ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาต ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย"

พิษณุโลก ภูหินร่องกล้า ทุ่งแสลงหลวง โรงแรมพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก  
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
• XIN879-3U : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ภูเขาหิมะเทียนซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - 3U)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ขี่อูฐกลางทะเลทราย ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว - บิน เสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6-13, 13-20, 20-27 กันยายน, 11-18, 18-25 ตุลาคม 2567 : ราคา 61,995.-บาท
• XIN875-CZ : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง หลานโจว อู่เวย จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ขี่อูฐกลางทะเลทราย
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน, 5 – 12 กันยายน 2567 : ราคา 69,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • CANAT9-3U : เจาะลึกซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 5 - 14 ก.ย., 12 - 21 ก.ย., 19 - 28 กันยายน 2567 : ราคา 78,995.-บาท
ทัวร์คาซัคสถาน • KAZAK191-3U : เที่ยว 2 ประเทศ ซินเจียง อี้หนิง – อัลมาตี้ คาซัคสถาน ทะเลสาบไซลี่มู่ ชารีนแคนยอน วิหารเซนคอฟ Shymbulak Ski หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• เที่ยว 2 ประเทศ อี้หนิง ซินเจียง ประเทศจีน และ เมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน
• ชม ชารีนแคนยอน แกรนด์แคนย่อนที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก
• ชม ทะเลสาบไซลี่มู่ ที่ทอดตัวอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาเทียนซาน
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 30 ส.ค. - 8 ก.ย., 6 – 15, 13 - 22 กันยายน 2567 : ราคา 78,995.-บาท
• KAZAK195-3U : ซินเจียง – อัลมาตี้ ใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยว 2 ประเทศ ทะเลสาบไซลีมู ชารีนแคนยอน วิหารเซนคอฟ Shymbulak Ski หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• เที่ยว 2 ประเทศ อูรูมูฉี อี้หนิง ซินเจียง ประเทศจีน และ เมืองอัลมาตี้ คาซัคสถาน
• ชม ชารีนแคนยอน แกรนด์แคนย่อนที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก
• ชม ทะเลสาบไซลี่มู่ ที่ทอดตัวอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาเทียนซาน
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 10 - 19, 17 – 26 ตุลาคม, 24 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2567: ราคา 82,995.-บาท
• MOL659-SL : มองโกเลียใน - หนิงเซี่ยหุย ออร์ดอส สุสานเจงกิสข่าน ระบำมองโกเลีย ทะเลทรายซาปอโถว ขี่อูฐ โรงถ่ายทำภาพยนตร์ (6 วัน 5 คืน - SL)
• เที่ยวชมธรรมชาติและวัฒนธรรมมองโกลที่ หนิงเซี่ยหุยและมองโกเลียใน
• ชม สุสานเจงกิสข่าน จักรพรรดินักรบผู้ยิ่งใหญ่ชาวมองโกล
• เที่ยว ทุ่งหญ้าเอ้อเอ่อตัวซือ และ อุทยานทะเลทรายซาปอโถว
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 5 ดาว
- ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 19 – 24 กรกฎาคม, 9 – 14 สิงหาคม, 11 – 16 ตุลาคม 2567 : ราคา 47,995.-บาท
ซีอาน หยุนไถซาน • CGO-651D : เจิ้งโจว ซีอาน หยุนไถซาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• เที่ยว อุทยานหยุนไถซาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว

• วันที่ 19 - 24 กรกฎาคม, 9 - 14 สิงหาคม : ราคา 38,995.-บาท
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 39,995.-บาท
ทัวร์ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง • CGO-655D : เจิ้งโจว ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• ชม ถ้ำน้ำแช็งหมื่นปี สวยงามคล้ายคริสตัลและเที่ยวบ้านเกิดกวนอู
•
เที่ยว สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี - โรงแรมระดับ 5 ดาว

• วันที่ 26 - 31 กรกฎาคม, 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 38,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกวเล่อซาน • TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 1 - 6 พ.ย. และ 7 - 14 พ.ย. 2567
• ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ้ • TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)

• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 49,995.-บาท
ทัวร์ย่าติง สี่ดรุณี • TG-989 : เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ย่าติง ใบไม้เปลี่ยนสี เต้าเฉิง หลี่ถัง ซินตูเฉียว ทุ่งหญ้าถ่ากง วัดถ่ากงซื่อ หย่าเจียง ภูเขาหิมะ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (9 วัน 8 คืน - TG)
• ชม ใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานภูเขาสี่ดรุณี ภูเขาแอลป์แห่งเมืองเสฉวน
• ชม ใบไม้เปลี่ยนสีช่วงที่สวยที่สุดที่ อุทยานย่าติง (เข้า 2 วัน)
• ชม เมืองหลี่ถัง บ้านเกิดดาไลลามะและชม ทุ่งหญ้าพระโพธิสัตว์ (ถ่ากง)

• อาหารดี - โรงแรม 4-5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 58,995.-บาท
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 38,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 40,995.-บาท
ทัวร์พุทธคยา • INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์
2568
   
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)